Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2543 lucrari in 2541 publicatii in 5 limbi
Automotive Handbook de: Adler, Ulrich (Text tipărit)
Mijloacele moderne audio-vizuale în şcoală de: Creţu, Virginia (Text tipărit)
Tehnologia fabricării maşinilor de: Banu, Ilarion; Anghel, Daniel (Text tipărit)
Maşini electrice de: Galan, Nicolae; Ghiţă, Constantin; Cistelecan, Mihai (Text tipărit)
Tipizarea în construcţia de maşini de: Hera-Bucur, Ion (1926-2000) (Text tipărit)
Subiecte
Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Prelucrare prin eroziune Pompă Tehnica încălzitului şi focarelor Oţel aliat Oțeluri Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Circuite electrice Sudură electrică şi cu radiații Instalaţii industriale Maşini frigorifice. Pompe de căldură Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Extrudare (de benzi şi profile) Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Reducții Măsuri de siguranţă Turbine de abur Macarale în general Ambutisarea la rece Reţea Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Construcţia circuitelor electrice Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Receptoare telefonice Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Mutatoare Catalog de fişe tehnice Fizică aplicată Structura materialelor Chimie anorganică Rășini furanice Coturi Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Conductori şi semiconductori în funcţie de material Industria mobilei Cruci Metoda elementului finit Management şi Ingineria Managerială Electrotehnică şi automatizări Autovehicule rutiere Centrale nucleare de energie Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Telecomunicaţii Şurub cu cap cilindric bombat Organe de maşini Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Control de calitate Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Electronic digital computers-circuits Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Lagăr cu alunecare Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Componente electronice Acţionări electrice Maşini sincrone Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Centrale electrice Rulment Roţi dinţate Fabricarea de aditivi Optoelectronică Motoare Diesel Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Aplicaţii tehnice Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Aparate video de conversie Rezistenţa materialelor Toleranţă dimensională Cabluri după izolaţie şi construcţie Matriţe de injectat Probleme Tăiere termică Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Prelucrare mecanică şi aşchiere Vibraţii (Acustică) Maşini de frezat Manual universitar Tehnologie mecanică în general Scule aşchietoare Electricitate Arbori și butuci canelați Putere electrică Laser Părţi componente ale reactoarelor nucleare Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Culegere de probleme Angrenaje Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Fază solidă Aparate termice Publicaţii periodice şi seriale Bazele electrotehnicii Dedicaţie şi autograful autorului Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Conferinţe Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Maşini-unelte Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Tranzistoare Toleranţă la dimensiune Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Optimizare (Tehnică) Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Construcţii civile în general Şurub cu cap hexagonal Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Transformator de putere Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Electronică aplicată Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Iluminat Electronică Practică Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Lampă electrică cu incandescenţă Oţel Metalurgie în general Tehnică în general Injectoare Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Control şi analize Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Sisteme hidraulice Măsurare şi verificări în general Termodinamică tehnică Probleme de mecanică teoretică Accidentul de la Cernobîl Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete MMOS România Transformatoare şi maşini electrice Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Şurub cu cap semiînecat Compresoare Receptoare de înaltă frecvenţă Tehnică mecanică în general Maşini termice Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Chimie fizică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Mufă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Electrochimie Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Frecvenţă Conductori. Materiale izolante Optică Maşini şi utilaje Economie Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Robinete cu fluture Automatizare Energetică Conuri pentru scule Formare. Modele, forme şi executarea formelor Tăiere şi aşchiere în general Servomotoare şi amplificatoare Lagăre Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Turbină Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Aplicaţii industriale Reţele electrice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Difuzoare Generalităţii Automobile Metode Hidrogeneratoare sincrone verticale Conectoare pentru radiofrecvențe Circuite electronice Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Cazan de abur. Generatoare de abur Acceleratoare după particulele accelerate Circuite integrate analogice Prelucrarea materialelor Motoare alternative cu gaze Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Publicații EUTB Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Reactori nucleari Teorie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Accidente severe Fizică Electrostatică aplicată Sudare prin topire Piston Turnătorie Montaj Organizarea producţiei Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Ţiţei (Petrol) Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Receptoare radio Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Programe de calculatoare. Software Oscilatoare cuantomecanice Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Electronică. Dispozitive electronice Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Angrenaje cilindrice Filet metric ISO Electromagneţi Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Metale turnate Combustibili şi explozivi Scule pentru montarea organelor de asamblare Scule de tăiere şi aşchiere Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Întreţinere şi control Cinematică Aparate de măsurare Policlorură de vinil neplastifiată Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Circuite integrate Proiectare 3D Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Îmbinări mecanice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Racorduri olandeze Explozivi. Combustibili Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Proiectare Prelucrarea metalelor Scheme electrice Metale neferoase în general Motoare electrice Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnică Materii prime pentru energia atomică Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Geologie şi ştiinţe înrudite Inginerie electrică Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Control tehnic Reglarea parametrilor tehnici Rezistenţă mecanică Manual pentru şcoala secundară Teză de doctorat - rezumat Matematică şi ştiinţe naturale MMOSA Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Tehnici de comunicare Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Turbine cu abur Circuite logice Ţeavă (tub) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biotehnologie Aparate electrice Cablu Tratarea suprafeţelor Maşini de danturat Arbori canelați Termoelectricitate. Încălzire electrică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Aparate şi instrumente optice Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Centrale nucleare electrice Aspecte teoretice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Freză cilindro-frontală Maşini electrice de curent alternativ Încercare. Verificare Ziaristică. Presă Aparate de măsură şi fabricarea lor Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Sudarea electrică prin presiune Motoare asincrone trifazate Maşini electrice Imprimare 3D Generatoare sincrone Dispozitive dielectrice Rezistenţă la solicitări Roboţi industriali Construcţia de maşini Turnare sub presiune Sudare cu arc electric Lucrări practice Materiale electrice Titan Mecanică aplicată Astronomie teoretică. Mecanică cerească Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Desen tehnic Îmbinare ţeavă Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Componente pasive Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Ştanţare şi matriţare la rece Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Telefonie Reţele electrice de distribuţie Mase optice. Lasere Gaze cu efect de seră Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Înaltă tensiune Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Sudură Sudare Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Încercare a etanşeităţii Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Construcţii agricole Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Maşini electrice rotative Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Dicţionar Industrie aplicată Aparatea şi instrumente optice Lămpi electrice Circuite de microunde Reţele de telecomunicaţii Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica frigului Chimie analitică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Electronică industrială Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Aparatură electronică Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Conducători şi semiconducători în funcţie de material Tehnici de laborator Publicaţii seriale. Periodice Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Tarod Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Disiparea energiei Tehnologia metalelor Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Inginerie industrială Accidentul de la Three Mile Island Turbine hidraulice. Turbine de apă Sudare prin topire Structura vehiculului Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Tehnologia mijloacelor de transport Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Fitinguri Inginerie tehnologică Aeronautică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Publicaţii universitare Emisie de gaze Electrotermie Forjare şi extruziune Calibru Termoenergetică Documentaţie tehnică Chimie Repararea autovehiculelor Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Freze cu coadă Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Teledifuziune Circuite integrate liniare Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Freză pentru falț Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Instalații de telecomunicații Cu arc deschis Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Atlase Industria automobilelor Documente legislative. Surse legislative şi juridice Teuri Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Maşini unelte Flanşă de fixare Motoare Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Carte 1931-1960 Desen. Design Radiotehnică Economia energiei în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fiabilitate Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Aerodinamică Iluminare. Tehnica iluminatului Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Încercare la încovoiere prin şoc Emiţătoare (Electrotehnică) Uzură Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Electrotehnică Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi instalaţii pentru masură Inteligenţă artificială în sisteme industriale Publicații EUP Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Componente electronice pasive Turbine hidraulice Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Broşare, broşe Electromecanică Organe de fixare şi asamblare Transport în agricultură Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Tractoare pentru sudare Recepţia TV Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Aşchiere Locomotiva Diesel Circuite si amplificatoare selective Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Cercetări operaţionale Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Racord Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Fizică matematică Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Matematică Construcţia automobilelor Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Acustică tehnică. Instrumente muzicale Poluare Echipamente de radio şi televiziune Metodologie Analiza reţelelor neliniare Electromagnetism Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Linii de îmbuteliere Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Ştanţe şi instrumente Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Călire la presă Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Sisteme electroenergetice Industria lemnului şi cherestelei Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Maşini de mortezat şi rabotat canale Tehnologie mecanică Mecanisme cu roţi dinţate Randamentul muncii. Eficienţa muncii Proiectarea asistată de calculator Manual şcolar Acumulatoare electrice Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Calibrare Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Construcţie motoare termice Ciur Metode, reguli, convenţii de desen Bionică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Prezentări istorice în sens strict Optimizarea tehnologiei Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Îmbinare sudată Aparatură electrică Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Autograful autorului Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Freză pentru cant Ferăstrău Fuziune nucleară Sudură. Construcţii sudate Manipulatoare. Roboţi industriali Pompe de injecție în linie Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Inginerie Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Pompă centrifugă Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Dicţionar tehnic Termotehnică Instrumente muzicale în general Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Cuplaje mecanice Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Conducerea şi controlul producţiei Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Ştiinţe medicale. Medicină Grafică pe calculator Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Frână Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Analiză matematică Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Pulverizatoare Îndrumar de laborator Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Încercare a rezistenţei mecanice Motor cu ardere internă Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Ştanţare şi matriţare la rece Aparate electronice de măsură si control Construcţia de maşini în general Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Manual şcolar (Liceu) Tractoare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Materiale electroizolante pe bază de mică Telegrafie Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Instalaţii electrice Accidentul de la Fukushima Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Automatică Electrozi înveliți Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Armături industriale din fonta Publicații digitizate Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Dedicaţie şi autograf Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Semnale Lucrări hidrotehnice în general Manual pentru liceu Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Reţele de distribuţie Matematică calculatorie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Manuale. Tratate Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Motoare navale Metalurgie Capace Informatică industrială Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Amplificatoare Arc electric Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Şurub cu cap cilindric Mase plastice Maşini agricole Televizoare, magnetofoane, picupuri Calcul Prelucrarea numerică a semnalelor Butuci canelați Izolații electrice Produse petroliere lichide Regimuri de funcţionare Domenii electrotehnice speciale Publicaţii periodice Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Organe de maşini în general Etanşare Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Trecere izolată Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Tehnică electrochimică Relaţii umane în întreprindere. Personal Armătură Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Roboţi Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Burghiu Monitorizare Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Coadă cilindrică Freză melc Termodinamică. Energetică Teleinformatică Carburi metalice Îndrumar (ghid) Radioactivitate Dicţionar multilingvistic Tratament termic Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Sudarea Acţionări hidraulice Televiziune color Freză Receptoare acustice. Difuzoare Electronică şi electrotehnică Strunguri. Strunjire, alezare Toleranţe. Ajustaje. Calibre Tuburi şi celule fotoelectrice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Managementul instalaţiilor nucleare Motoare pentru automobile Sisteme electrice Prelucrare pe strunguri Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Legături de date Material electroizolant Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Bibliografii Inginerie. Tehnică în general Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Curs Fontă Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Radar. Radiolocaţie Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Şurub cu cap înecat Arbori. Axe Formare în matriţă Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Pompă de injecţie Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Măsurări electrice (metode şi aparate) Deformare plastică Măsurări şi maşini electrice Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Electricitate statică. Electrostatică Turbogeneratoare Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Surse electrice de lumină Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Încercări Industria petrolieră Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar
Vă rugăm să schimbaţi parola