Biblioteca Universității din Pitești

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1602 lucrari in 1668 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Discuri salfazice Motoare cu inducţie Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Microelectronică Materiale izolante Circuite electrice Proiectarea liniilor electrice Computer software-quality control Sisteme în timp real Reţea Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Construcţia circuitelor electrice Câmp electromagnetic Stocarea energiei Electrostatică Massive Open Online Courses Linii electrice aeriene Tensiune trifazate Receptoare telefonice Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Măsurători radio Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Mutatoare Catalog de fişe tehnice Fizică aplicată Maşini de inducţie Chimie anorganică Procese industriale Radiaţia solară Conducţie continuă Electroenergetică Management şi Ingineria Managerială Convertoare electropneumatice Fizica plasmei Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Telecomunicaţii Tipuri de convertoare Organe de maşini Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Senzori Convertoare cu intrare dublă Simulări numerice Convertor buck Electronic digital computers-circuits Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Probabilităţi. Statistică matematică Defecte ale maşinilor asincrone Baterii Li-Ion Componente electronice Electroliţi. Băi electrolitice Acţionări electrice Conversia energiei Rezistori electrici Maşini sincrone Bobinare Centrale electrice Optoelectronică Aplicaţii tehnice Matematică, ştiinţe naturale Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Tehnici CAD Economia energiei Aparate video de conversie Variaţii de climă Cabluri după izolaţie şi construcţie Probleme Cibernetică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Circuite reconfigurabile Echipamente electrotermice Prelucrare mecanică şi aşchiere Frecvenţa stabilităţii Tehnici de acces multiplu în sistemele de comunicaţii Manual universitar Limba germană Electricitate Putere electrică Laser Controlul curentului electric Relee Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Interpolare generalizată Aplicaţii Convertoare de putere C.C-C.A Piuliţă hexagonală Materiale electroizolante solide Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Bazele electrotehnicii Reţea de distribuţie de clock Mecanică Teorie şi elasticitate Fibre optice Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Tranzistoare Protecţia drepturilor de autor Cuptor cu arc electric Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Algoritmi Evoluţii pe termen lung a GPP Măsurări Tehnică cibernetică şi automatică Terapeutică Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Instrumente de măsurare Transformator de putere Convertoare electrice Canale cu evoluţie pe termen lung Presiune atmosferică Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Studiu de caz Curs Reducerea polării Celule solare fotovoltaice Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Electronică aplicată Sisteme de alimentare cu curent alternativ Biomecanică Radar. Radiolocaţie Biologie generală şi teoretică Iluminat Sârmă metalică Electronică Practică Lampă electrică cu incandescenţă Tipuri de sisteme Matlab (Limbaj de programare) Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Programe de calculatoare Arbori. Axe Tehnică în general Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Microgrid Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Maşini după fiabilitate Echipamente şi accesorii Control şi analize Comunicaţii mobile Măsurări electrice (metode şi aparate) Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Cuplarea energiei electrice Persoane cu handicap Sisteme digitale Produse electronice şi electrotehnice Măsurări şi maşini electrice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Baterii cu litiu Optomecanică Generatoare. Dinamuri Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Iluminat interior Electricitate statică. Electrostatică Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Dicţionar rus-român Turbogeneratoare Circuite integrate (CMOS) Rezistența sistemelor energetice Centrale de energie cu abur Dispozitiv cu tuburi paralele Mecanica fluidelor Autovehicule Balast electric Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Transformatoare şi maşini electrice Canale de comunicare Energie electrică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Fizica corpului solid Surse electrice de lumină Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Sisteme cu microprocesor Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Transmission numérique Acceleratori de particule Raportul conversiei la tensiuni mari Sisteme de energii regenerabile Electronică şi telecomunicaţii Receptoare de înaltă frecvenţă Funcţii calculabile Calcul operaţional Încălzire inductivă Publicaţii periodice electronice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Electrochimie Curs universitar Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Conductori. Materiale izolante Sisteme de comunicaţie Wireless Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Optică Traductoare Maşini pentru curent continuu Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Durabilitate Economie Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Energetică Automatizare Dicţionar francez-român Maşini magneto-electrice Metode numerice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Servomotoare şi amplificatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Algoritmi matematici Aplicaţii industriale Reţele electrice Difuzoare Uleiuri izolante Radiodifuziune Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Circuite electronice Ştiinţe aplicate Acceleratoare după particulele accelerate Circuite integrate analogice Convertoare cu intrări multiple Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Prelucrarea oţelului Studiul materialelor Algoritmi evolutivi Teorie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Echipament electric Fizică Electrostatică aplicată Tehnica transmiterii imaginii Maşini asincrone Cablaje electrice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Scheme de acces multiplu în LTE Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Difuzarea programelor de televiziune Receptoare radio Limba franceză Programe de calculatoare. Software Tehnica programării Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Dozimetrie Unităţi de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Tehnologii Sisteme şi semnale Unde ultrascurte Acoperiri prin depuneri chimice Convertizoare electrice Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Rețele inteligente de alimentare Reţele fără fir Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Cinematică Transformatoare electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Centrale energetice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Tehnologie şi aparate video Dispozitive semiconductoare Motoare electrice Cursuri masive deschise online Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Manşon de fontă Măsuri de protecţie Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Inginerie electrică Metalurgie feroasă Conversia energiei electrice America Rezistenţă mecanică Teză de doctorat - rezumat Discuri pseudo-ortogonale Cabluri de semnalizare Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Conducte și cabluri electrice Staţie electrică Tehnici de comunicare Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Turbine cu abur Modele de optimizare Depozitarea energiei electrice Unde radio Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cabluri din oţel Aparate electrice Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Termoelectricitate. Încălzire electrică Aparate şi metode de radiocomunicaţii Centrale hidroelectrice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Modelarea maşinilor asincrone Aspecte teoretice Izolator electric Măsurarea mărimilor electrice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Maşini electrice de curent alternativ Materiale Aparate de măsură şi fabricarea lor Convertoare PWM Echipamente electrotehnice Normative Motoare asincrone trifazate Teleconducere Ingineria sistemelor Poluarea aerului Maşini electrice Integrala Fourier Invertoare, modelare, simulare Generatoare sincrone Energie regenerabilă Dispozitive dielectrice Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Construcţia de maşini Sudare cu arc electric Câmpul magnetic Instalaţii de înaltă tensiune Producerea şi distribuţia energiei electrice Lucrări practice Circuite digitale Reţele de distribuţie a energiei electrice Căldură umedă Sisteme de conversie a energiilor Materiale electrice Mecanică aplicată Bioxid de Carbon Comunicaţii Inimă. Cardiologie Comenzi digitale predictive în curent Matematică aplicată Alimentare electrică Centrale şi staţii electrice Utilizarea surselor naturale de energie Componente pasive Contactor Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Curent alternativ (c.a.) Matlab Simulink Reţele electrice de distribuţie Telefonie Mase optice. Lasere Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Structura calculatoarelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Dicţionar român-german Curent continuu (c.c.) Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Conservarea energiei electrice Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Dinamică Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Calculatoare. Feluri de calculatoare Motoare asincrone Turbine de vânt Comutator stea Înaltă tensiune Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Caranfil, Nicolae Distribuţia energiei electrice Convertor boost Ulei de transformator Colivie simetrică Centrale electrice eoliene Maşini electrice rotative Dicţionar Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Lămpi electrice Fizica atomului Mecatronică Circuite de microunde Reţele de telecomunicaţii Perturbaţii electromagnetice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Matematică computaţională Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Chimie analitică Generatoare electrice Computere Electronică industrială Timp real (Informatică) Sisteme de comunicaţii Aparatură electronică Inginerie. Tehnică Modelare matematică Tehnici de laborator Publicaţii seriale. Periodice Unitate centrală de prelucrare Dicţionar german-român Termocentrale. Lignit Linii de înaltă tensiune Conductor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Disiparea energiei CADENCE Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Inginerie industrială Perturbaţii electrice Lămpi cu descărcare Sisteme de comunicaţii prin satelit Documentare. Cărţi. Scrieri Inginerie tehnologică Lucrările Conferinţei, 2008 Calculatoare de prelucrare digitală Publicaţiile Academiei Române Metode de predare şi instruire Electrocinetică Publicaţii universitare Imersiune Electrotermie Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Termoenergetică Semiconductori Sisteme de energie electrică Ştiinţă şi tehnică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Electronice Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Interferenţe Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Schemă de conexiune Protecţia muncii. Securitatea muncii Tensiune alternativă Industria automobilelor Cabluri Maşini unelte Sisteme informatice Inteligenţă artificială Compensarea pierderilor Fiabilitatea cablurilor Carte 1931-1960 Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Economia energiei în general Fiabilitate Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Calitatea produselor Vocabular tehnic Convertoare statice Limba engleză Iluminare. Tehnica iluminatului Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Inventoare Încălzire electrică Descărcări luminescente Electrotehnică Semnal nestaţionar Aeronavă Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Comunicații optice Management industrial Aparate şi instalaţii pentru masură Convertoare CC-CC Componente electronice pasive Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Electromecanică Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Radio Curent electric Dicţionar român-rus Cuptoare şi aparate cu inducţie Circuite si amplificatoare selective Instalaţii de joasă tensiune Comandă automată Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Protecţia reţelelor de joasă tensiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Acustică tehnică. Instrumente muzicale Semnale nestaţionare Echipamente de radio şi televiziune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electromagnetism Analiza reţelelor neliniare Dicţionar englez-român Motoare sincrone Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Controlul calităţii energiei electrice Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Imagistică medicală Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Sisteme electroenergetice Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Producerea energiei electrice Lingvistică şi limbi Sisteme Fuzzy Documente de politică Metoda circuitelor magnetice Tehnologie mecanică Logică cablată Informatică Acumulatoare electrice Stabilitate dinamică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Maşini şi echipamente în controalele de energie Paratrăsnete. Conductori de legare la pământ a fulgerelor Acţionări electrice de curent alternativ Automatizări industriale Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Varistoare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Sisteme de stocare electrochimice Reţele de calculatoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Instalaţii de captare Radiofrecvenţă Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Teoria semnalelor Aparatură electrică Structura fizică a materiei Convertoare pneumoelectrice Frecvenţă instantanee Reţele de alimentare cu energie electrică Comparatoare cu cadran Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Tehnologie CMOS Autograful autorului Matematică calculatorie. Analiză numerică Izolaţie electrică Informatică aplicată Polimeri Inginerie Sîrmă rotundă de cupru Transformator de măsură Funcţii B-spline Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Calculatoare Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Texte Cercetări ştiinţifice Mecanică tehnică Estimarea canalelor Ştiinţe medicale. Medicină Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Analiză matematică Îndrumar de laborator Oftalmologie Metode de conversie Tehnologia construcţiilor de maşini Utilaje, construcţie Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Rulmenți cu bile cu sarcină radială Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Management Aparate electronice de măsură si control Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) Spice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Instalaţii electrice Automatică Industria textilă Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Platforme de tip MOOC Calitatea semnalelor recepţionate Dedicaţie şi autograf Semnale Manual pentru liceu Sisteme de măsurare Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Reţele de distribuţie Bibliografie Calitatea energiei electrice Sisteme de conversie a energiei vântului Convertoare Metalurgie Stabilitate statică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Optică electronică Farmacologie Arc electric Amplificatoare Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Aparate de conectare şi întrerupere Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Motoare termice Scheme de conexiuni şi de circuite Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Reglarea tonalităţii (tonului), radio Procesare de imagini Televizoare, magnetofoane, picupuri Maşini şi aparate electrice Măsurări electrice Prelucrarea numerică a semnalelor Domenii electrotehnice speciale Publicaţii periodice Aparate şi reţele video Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Electroliză Trecere izolată Infoamatică Gol de tensiune Rețele inteligente bazate pe SCADA Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Tehnică electrochimică Relaţii umane în întreprindere. Personal Armătură Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Roboţi Analiză numerică Toleranțe de fabricație Mecanisme de precizie Circuite magnetice echivalente Diagnosticarea defectelor Maşină asincronă cu motor în colivie Tensiune electrică Televiziune color Receptoare acustice. Difuzoare Electronică şi electrotehnică Medicină Tuburi şi celule fotoelectrice Mecanică teoretică în general Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Flux termic Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Sateliţi de transmisie Sisteme electrice Algoritmi genetici Oxizi metalici Materiale electroizolante Simboluri literare Oscilatoare Discuri pseudo-sferice Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Electronică de Putere Electrodinamică Material electroizolant Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Ştiinţa calculatoarelor
Vă rugăm să schimbaţi parola