Biblioteca Universității din Pitești

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1471 lucrari in 1525 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Discuri salfazice Motoare cu inducţie Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Microelectronică Materiale izolante Circuite electrice Proiectarea liniilor electrice Computer software-quality control Sisteme în timp real Reţea Construcţia circuitelor electrice Câmp electromagnetic Stocarea energiei Electrostatică Massive Open Online Courses Linii electrice aeriene Tensiune trifazate Receptoare telefonice Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Măsurători radio Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Mutatoare Catalog de fişe tehnice Fizică aplicată Maşini de inducţie Chimie anorganică Conducţie continuă Electroenergetică Management şi Ingineria Managerială Fizica plasmei Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Telecomunicaţii Tipuri de convertoare Organe de maşini Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Senzori Convertoare cu intrare dublă Simulări numerice Convertor buck Electronic digital computers-circuits Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Probabilităţi. Statistică matematică Defecte ale maşinilor asincrone Baterii Li-Ion Componente electronice Electroliţi. Băi electrolitice Acţionări electrice Conversia energiei Rezistori electrici Maşini sincrone Bobinare Centrale electrice Optoelectronică Aplicaţii tehnice Matematică, ştiinţe naturale Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Tehnici CAD Economia energiei Aparate video de conversie Cabluri după izolaţie şi construcţie Probleme Cibernetică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Circuite reconfigurabile Echipamente electrotermice Prelucrare mecanică şi aşchiere Frecvenţa stabilităţii Manual universitar Tehnici de acces multiplu în sistemele de comunicaţii Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Roboţi Analiză numerică Limba germană Electricitate Putere electrică Laser Mecanisme de precizie Controlul curentului electric Circuite magnetice echivalente Diagnosticarea defectelor Relee Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Interpolare generalizată Maşină asincronă cu motor în colivie Tensiune electrică Aplicaţii Televiziune color Convertoare de putere C.C-C.A Receptoare acustice. Difuzoare Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Dedicaţie şi autograful autorului Bazele electrotehnicii Reţea de distribuţie de clock Medicină Tuburi şi celule fotoelectrice Mecanică Mecanică teoretică în general Teorie şi elasticitate Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Fibre optice Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Flux termic Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Sateliţi de transmisie Sisteme electrice Tranzistoare Algoritmi genetici Protecţia drepturilor de autor Cuptor cu arc electric Oxizi metalici Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Algoritmi Evoluţii pe termen lung a GPP Oscilatoare Discuri pseudo-sferice Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Măsurări Electronică de Putere Tehnică cibernetică şi automatică Electrodinamică Material electroizolant Terapeutică Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Instrumente de măsurare Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Transformator de putere Convertoare electrice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Ştiinţa calculatoarelor Canale cu evoluţie pe termen lung Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Studiu de caz Curs Reducerea polării Celule solare fotovoltaice Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Electronică aplicată Sisteme de alimentare cu curent alternativ Biomecanică Radar. Radiolocaţie Biologie generală şi teoretică Iluminat Electronică Practică Tipuri de sisteme Matlab (Limbaj de programare) Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Programe de calculatoare Tehnică în general Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Microgrid Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Echipamente şi accesorii Control şi analize Maşini după fiabilitate Comunicaţii mobile Măsurări electrice (metode şi aparate) Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Cuplarea energiei electrice Persoane cu handicap Sisteme digitale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Măsurări şi maşini electrice Baterii cu litiu Optomecanică Generatoare. Dinamuri Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Electricitate statică. Electrostatică Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Dicţionar rus-român Turbogeneratoare Circuite integrate (CMOS) Rezistența sistemelor energetice Centrale de energie cu abur Dispozitiv cu tuburi paralele Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Transformatoare şi maşini electrice Canale de comunicare Energie electrică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Fizica corpului solid Surse electrice de lumină Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Sisteme cu microprocesor Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Transmission numérique Acceleratori de particule Raportul conversiei la tensiuni mari Sisteme de energii regenerabile Electronică şi telecomunicaţii Receptoare de înaltă frecvenţă Funcţii calculabile Calcul operaţional Încălzire inductivă Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Electrochimie Curs universitar Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Conductori. Materiale izolante Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Optică Sisteme de comunicaţie Wireless Maşini pentru curent continuu Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Durabilitate Economie Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Energetică Automatizare Dicţionar francez-român Maşini magneto-electrice Metode numerice Servomotoare şi amplificatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Algoritmi matematici Aplicaţii industriale Reţele electrice Difuzoare Uleiuri izolante Radiodifuziune Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Circuite electronice Ştiinţe aplicate Acceleratoare după particulele accelerate Circuite integrate analogice Convertoare cu intrări multiple Prelucrarea oţelului Studiul materialelor Algoritmi evolutivi Teorie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Echipament electric Fizică Electrostatică aplicată Tehnica transmiterii imaginii Maşini asincrone Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Scheme de acces multiplu în LTE Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Difuzarea programelor de televiziune Receptoare radio Limba franceză Programe de calculatoare. Software Tehnica programării Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Dozimetrie Unităţi de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Tehnologii Sisteme şi semnale Unde ultrascurte Acoperiri prin depuneri chimice Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Rețele inteligente de alimentare Reţele fără fir Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Cinematică Transformatoare electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Centrale energetice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Tehnologie şi aparate video Cursuri masive deschise online Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Motoare electrice Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Inginerie electrică Metalurgie feroasă Conversia energiei electrice America Teză de doctorat - rezumat Discuri pseudo-ortogonale Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Staţie electrică Tehnici de comunicare Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Modele de optimizare Depozitarea energiei electrice Unde radio Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cabluri din oţel Aparate electrice Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Termoelectricitate. Încălzire electrică Aparate şi metode de radiocomunicaţii Centrale hidroelectrice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Modelarea maşinilor asincrone Aspecte teoretice Măsurarea mărimilor electrice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Maşini electrice de curent alternativ Materiale Aparate de măsură şi fabricarea lor Convertoare PWM Echipamente electrotehnice Normative Motoare asincrone trifazate Teleconducere Ingineria sistemelor Poluarea aerului Integrala Fourier Maşini electrice Invertoare, modelare, simulare Generatoare sincrone Energie regenerabilă Dispozitive dielectrice Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Construcţia de maşini Câmpul magnetic Instalaţii de înaltă tensiune Producerea şi distribuţia energiei electrice Lucrări practice Circuite digitale Reţele de distribuţie a energiei electrice Sisteme de conversie a energiilor Materiale electrice Mecanică aplicată Bioxid de Carbon Comunicaţii Inimă. Cardiologie Comenzi digitale predictive în curent Matematică aplicată Centrale şi staţii electrice Utilizarea surselor naturale de energie Componente pasive Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Curent alternativ (c.a.) Matlab Simulink Telefonie Reţele electrice de distribuţie Mase optice. Lasere Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Structura calculatoarelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Dicţionar român-german Curent continuu (c.c.) Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Conservarea energiei electrice Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Dinamică Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Calculatoare. Feluri de calculatoare Motoare asincrone Turbine de vânt Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Caranfil, Nicolae Distribuţia energiei electrice Convertor boost Ulei de transformator Colivie simetrică Centrale electrice eoliene Dicţionar Maşini electrice rotative Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Fizica atomului Mecatronică Circuite de microunde Reţele de telecomunicaţii Perturbaţii electromagnetice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Matematică computaţională Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Chimie analitică Computere Electronică industrială Timp real (Informatică) Sisteme de comunicaţii Aparatură electronică Inginerie. Tehnică Modelare matematică Tehnici de laborator Publicaţii seriale. Periodice Unitate centrală de prelucrare Dicţionar german-român Termocentrale. Lignit Linii de înaltă tensiune Conductor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Disiparea energiei CADENCE Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Inginerie industrială Perturbaţii electrice Sisteme de comunicaţii prin satelit Documentare. Cărţi. Scrieri Inginerie tehnologică Lucrările Conferinţei, 2008 Calculatoare de prelucrare digitală Publicaţiile Academiei Române Metode de predare şi instruire Electrocinetică Publicaţii universitare Electrotermie Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Termoenergetică Semiconductori Sisteme de energie electrică Ştiinţă şi tehnică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Electronice Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Interferenţe Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Schemă de conexiune Protecţia muncii. Securitatea muncii Industria automobilelor Cabluri Maşini unelte Sisteme informatice Inteligenţă artificială Compensarea pierderilor Fiabilitatea cablurilor Carte 1931-1960 Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Fiabilitate Calitatea produselor Vocabular tehnic Convertoare statice Limba engleză Iluminare. Tehnica iluminatului Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Inventoare Încălzire electrică Descărcări luminescente Electrotehnică Semnal nestaţionar Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Comunicații optice Management industrial Aparate şi instalaţii pentru masură Convertoare CC-CC Componente electronice pasive Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Electromecanică Radio Curent electric Dicţionar român-rus Cuptoare şi aparate cu inducţie Circuite si amplificatoare selective Comandă automată Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Protecţia reţelelor de joasă tensiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Acustică tehnică. Instrumente muzicale Semnale nestaţionare Echipamente de radio şi televiziune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electromagnetism Analiza reţelelor neliniare Dicţionar englez-român Motoare sincrone Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Controlul calităţii energiei electrice Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Imagistică medicală Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Sisteme electroenergetice Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Producerea energiei electrice Lingvistică şi limbi Sisteme Fuzzy Documente de politică Metoda circuitelor magnetice Tehnologie mecanică Logică cablată Informatică Acumulatoare electrice Stabilitate dinamică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Maşini şi echipamente în controalele de energie Paratrăsnete. Conductori de legare la pământ a fulgerelor Acţionări electrice de curent alternativ Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Varistoare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Sisteme de stocare electrochimice Reţele de calculatoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Instalaţii de captare Radiofrecvenţă Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Teoria semnalelor Aparatură electrică Structura fizică a materiei Frecvenţă instantanee Reţele de alimentare cu energie electrică Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Tehnologie CMOS Autograful autorului Matematică calculatorie. Analiză numerică Informatică aplicată Polimeri Inginerie Transformator de măsură Funcţii B-spline Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Calculatoare Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Texte Cercetări ştiinţifice Mecanică tehnică Estimarea canalelor Ştiinţe medicale. Medicină Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Analiză matematică Îndrumar de laborator Oftalmologie Metode de conversie Tehnologia construcţiilor de maşini Utilaje, construcţie Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Management Aparate electronice de măsură si control Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) Spice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Instalaţii electrice Automatică Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Platforme de tip MOOC Calitatea semnalelor recepţionate Dedicaţie şi autograf Semnale Manual pentru liceu Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Reţele de distribuţie Bibliografie Calitatea energiei electrice Sisteme de conversie a energiei vântului Convertoare Metalurgie Stabilitate statică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Optică electronică Farmacologie Amplificatoare Arc electric Aparate de conectare şi întrerupere Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Motoare termice Scheme de conexiuni şi de circuite Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Reglarea tonalităţii (tonului), radio Procesare de imagini Televizoare, magnetofoane, picupuri Maşini şi aparate electrice Măsurări electrice Prelucrarea numerică a semnalelor Domenii electrotehnice speciale Publicaţii periodice Aparate şi reţele video Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Electroliză Infoamatică Gol de tensiune Rețele inteligente bazate pe SCADA Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Tehnică electrochimică Relaţii umane în întreprindere. Personal
Vă rugăm să schimbaţi parola