Biblioteca Universității din Pitești

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1729 lucrari in 1801 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Discuri salfazice Motoare cu inducţie Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Microelectronică Materiale izolante Circuite electrice Proiectarea liniilor electrice Computer software-quality control Sisteme în timp real Reţea Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Construcţia circuitelor electrice Câmp electromagnetic Stocarea energiei Electrostatică Massive Open Online Courses Linii electrice aeriene Tensiune trifazate Receptoare telefonice Măsurători radio Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Compatibilitate electromagnetică Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Mutatoare Catalog de fişe tehnice Fizică aplicată Maşini de inducţie Chimie anorganică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Procese industriale Radiaţia solară Conducţie continuă Electroenergetică Management şi Ingineria Managerială Convertoare electropneumatice Fizica plasmei Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Microprocesoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Telecomunicaţii Tipuri de convertoare Organe de maşini Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cupru Senzori Convertoare cu intrare dublă Simulări numerice Convertor buck Electronic digital computers-circuits Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Probabilităţi. Statistică matematică Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii. Defecte ale maşinilor asincrone Baterii Li-Ion Componente electronice Electroliţi. Băi electrolitice Acţionări electrice Conversia energiei Rezistori electrici Sisteme de achiziţie date Maşini sincrone Bobinare Centrale electrice Optoelectronică Aplicaţii tehnice Calibru tronconic Matematică, ştiinţe naturale Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Tehnici CAD Semne convenționale Economia energiei Aparate video de conversie Variaţii de climă Cabluri după izolaţie şi construcţie Probleme Cibernetică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Circuite reconfigurabile Prelucrare mecanică şi aşchiere Echipamente electrotermice Frecvenţa stabilităţii Manual universitar Tehnici de acces multiplu în sistemele de comunicaţii Limba germană Electricitate Putere electrică Laser Controlul curentului electric Relee Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Interpolare generalizată Aplicaţii Convertoare de putere C.C-C.A Piuliţă hexagonală Publicaţii periodice şi seriale Materiale electroizolante solide Dedicaţie şi autograful autorului Bazele electrotehnicii Doză Reţea de distribuţie de clock Mecanică Teorie şi elasticitate Fibre optice Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Tranzistoare Electrotehnică. Dispozitive electronice Protecţia drepturilor de autor Cuptor cu arc electric Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Algoritmi Evoluţii pe termen lung a GPP Măsurări Tehnică cibernetică şi automatică Terapeutică Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Instrumente de măsurare Transformator de putere Convertoare electrice Canale cu evoluţie pe termen lung Celule solare fotovoltaice Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Electronică aplicată Sisteme de alimentare cu curent alternativ Biologie generală şi teoretică Iluminat Electronică Practică Sârmă metalică Lampă electrică cu incandescenţă Matlab (Limbaj de programare) Programe de calculatoare Tehnică în general Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Microgrid Maşini după fiabilitate Control şi analize Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Cuplarea energiei electrice Persoane cu handicap Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Produse electronice şi electrotehnice Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Convertizoare statice Iluminat interior Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Dicţionar rus-român Circuite integrate (CMOS) Rezistența sistemelor energetice Autovehicule România Transformatoare şi maşini electrice Canale de comunicare Bibliografie licență FECC - Calculatoare Sisteme cu microprocesor Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Acceleratori de particule Sisteme de energii regenerabile Receptoare de înaltă frecvenţă Funcţii calculabile Publicații digitizate (loading) Publicaţii periodice electronice Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Electrochimie Curs universitar Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte Conductori. Materiale izolante Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Optică Sisteme de comunicaţie Wireless Traductoare Maşini pentru curent continuu Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Durabilitate Economie Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Energetică Automatizare Dicţionar francez-român Maşini magneto-electrice Metode numerice Servomotoare şi amplificatoare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Conductor de bobinaj Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Algoritmi matematici Aplicaţii industriale Reţele electrice Difuzoare Uleiuri izolante Radiodifuziune Hidrogeneratoare sincrone verticale Conectoare pentru radiofrecvențe Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Circuite electronice Ştiinţe aplicate Acceleratoare după particulele accelerate Circuite integrate analogice Redresoare Convertoare cu intrări multiple Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Prelucrarea oţelului Publicații EUTB Studiul materialelor Algoritmi evolutivi Teorie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Echipament electric Fizică Tehnica transmiterii imaginii Electrostatică aplicată Maşini asincrone Cablaje electrice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Scheme de acces multiplu în LTE Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Difuzarea programelor de televiziune Receptoare radio Limba franceză Programe de calculatoare. Software Tehnica programării Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Dozimetrie Unităţi de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Tehnologii Sisteme şi semnale Unde ultrascurte Acoperiri prin depuneri chimice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Convertizoare electrice Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Rețele inteligente de alimentare Reţele fără fir Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Aparate de măsurare Cinematică Transformatoare electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Centrale energetice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Tehnologie şi aparate video Dispozitive semiconductoare Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Scheme electrice Motoare electrice Cursuri masive deschise online Manşon de fontă Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Inginerie electrică Relee (Electronică) Metalurgie feroasă Conversia energiei electrice America Rezistenţă mecanică Discuri pseudo-ortogonale Cabluri de semnalizare Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Tehnici de comunicare Conducte și cabluri electrice Staţie electrică Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Turbine cu abur Sisteme electromecanice Modele de optimizare Depozitarea energiei electrice Unde radio Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Cabluri din oţel Aparate electrice Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Termoelectricitate. Încălzire electrică Aparate şi metode de radiocomunicaţii Centrale hidroelectrice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Modelarea maşinilor asincrone Aspecte teoretice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Izolator electric Măsurarea mărimilor electrice Maşini electrice de curent alternativ Materiale Aparate de măsură şi fabricarea lor Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Convertoare PWM Echipamente electrotehnice Normative Igienă şi sănătate publică Motoare asincrone trifazate Teleconducere Ingineria sistemelor Poluarea aerului Maşini electrice Integrala Fourier Invertoare, modelare, simulare Generatoare sincrone Energie regenerabilă Dispozitive dielectrice Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Construcţia de maşini Instalaţii de înaltă tensiune Producerea şi distribuţia energiei electrice Sudare cu arc electric Câmpul magnetic Lucrări practice Circuite digitale Reţele de distribuţie a energiei electrice Căldură umedă Sisteme de conversie a energiilor Materiale electrice Comunicaţii Mecanică aplicată Bioxid de Carbon Radio și Tv Radioprotecţie Inimă. Cardiologie Comenzi digitale predictive în curent Matematică aplicată Alimentare electrică Centrale şi staţii electrice Utilizarea surselor naturale de energie Componente pasive Contactor Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Curent alternativ (c.a.) Matlab Simulink Telefonie Reţele electrice de distribuţie Mase optice. Lasere Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Structura calculatoarelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Curent continuu (c.c.) Dicţionar român-german Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Conservarea energiei electrice Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Cupru (Cu) Fotometrie Dinamică Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Calculatoare. Feluri de calculatoare Motoare asincrone Turbine de vânt Inteligenţa artificială Comutator stea Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Înaltă tensiune Distribuţia energiei electrice Convertor boost Ulei de transformator Colivie simetrică Centrale electrice eoliene Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Maşini electrice rotative Dicţionar Lămpi electrice Fizica atomului Circuite de microunde Mecatronică Reţele de telecomunicaţii Perturbaţii electromagnetice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Matematică computaţională Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Chimie analitică Computere Generatoare electrice Electronică industrială Timp real (Informatică) Sisteme de comunicaţii Aparatură electronică Aliaje cupru-zinc Tehnici de laborator Inginerie. Tehnică Modelare matematică Publicaţii seriale. Periodice Unitate centrală de prelucrare Dicţionar german-român Termocentrale. Lignit Linii de înaltă tensiune Conductor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială CADENCE Disiparea energiei Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Inginerie industrială Perturbaţii electrice Sisteme de comunicaţii prin satelit Lămpi cu descărcare Documentare. Cărţi. Scrieri Inginerie tehnologică Lucrările Conferinţei, 2008 Calculatoare de prelucrare digitală Publicaţiile Academiei Române Metode de predare şi instruire Electrocinetică Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Publicaţii universitare Imersiune Electrotermie Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Termoenergetică Semiconductori Sisteme de energie electrică Ştiinţă şi tehnică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Electronice Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Interferenţe Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Instalații de telecomunicații Schemă de conexiune Protecţia muncii. Securitatea muncii Tensiune alternativă Industria automobilelor Convertizoare Sisteme informatice Cabluri Maşini unelte Inteligenţă artificială Compensarea pierderilor Fiabilitatea cablurilor Carte 1931-1960 Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fiabilitate Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Calitatea produselor Vocabular tehnic Convertoare statice Limba engleză Iluminare. Tehnica iluminatului Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Inventoare Încălzire electrică Descărcări luminescente Electrotehnică Semnal nestaţionar Aeronavă Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Comunicații optice Management industrial Aparate şi instalaţii pentru masură Publicații EUP Convertoare CC-CC Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Componente electronice pasive Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Electromecanică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Radio Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Curent electric Dicţionar român-rus Cuptoare şi aparate cu inducţie Circuite si amplificatoare selective Instalaţii de joasă tensiune Comandă automată Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Protecţia reţelelor de joasă tensiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Acustică tehnică. Instrumente muzicale Semnale nestaţionare Echipamente de radio şi televiziune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Dispozitiv cu percutor Electromagnetism Analiza reţelelor neliniare Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Dicţionar englez-român Motoare sincrone Controlul calităţii energiei electrice Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Bibliografie licență FECC - Electromecanică Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Imagistică medicală Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Sisteme electroenergetice Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Comandă numerică Producerea energiei electrice Lingvistică şi limbi Sisteme Fuzzy Documente de politică Metoda circuitelor magnetice Tehnologie mecanică Logică cablată Informatică Acumulatoare electrice Stabilitate dinamică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Maşini şi echipamente în controalele de energie Paratrăsnete. Conductori de legare la pământ a fulgerelor Acţionări electrice de curent alternativ Automatizări industriale Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Varistoare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Sisteme de stocare electrochimice Reţele de calculatoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Instalaţii de captare Radiofrecvenţă Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Calibru conic Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Teoria semnalelor Aparatură electrică Structura fizică a materiei Convertoare pneumoelectrice Frecvenţă instantanee Reţele de alimentare cu energie electrică Comparatoare cu cadran Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Autograful autorului Tehnologie CMOS Matematică calculatorie. Analiză numerică Izolaţie electrică Informatică aplicată Polimeri Inginerie Sîrmă rotundă de cupru Transformator de măsură Funcţii B-spline Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Calculatoare Texte Cercetări ştiinţifice Mecanică tehnică Estimarea canalelor Ştiinţe medicale. Medicină Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Analiză matematică Îndrumar de laborator Echipamente electrice Oftalmologie Metode de conversie Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Utilaje, construcţie Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Rulmenți cu bile cu sarcină radială Aparate electronice de măsură si control Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Construcţia de maşini în general Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Manual şcolar (Liceu) Spice Materiale electroizolante pe bază de mică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Instalaţii electrice Automatică Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Industria textilă Publicații digitizate Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Platforme de tip MOOC Calitatea semnalelor recepţionate Dedicaţie şi autograf Semnale Manual pentru liceu Reţele de distribuţie Sisteme de măsurare Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Calitatea energiei electrice Bibliografie Cabluri electrice Sisteme de conversie a energiei vântului Convertoare Metalurgie Circuite electronice pasive Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Stabilitate statică Optică electronică Farmacologie Amplificatoare Arc electric Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Aparate de conectare şi întrerupere Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Motoare termice Scheme de conexiuni şi de circuite Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Reglarea tonalităţii (tonului), radio Procesare de imagini Televizoare, magnetofoane, picupuri Maşini şi aparate electrice Măsurări electrice Prelucrarea numerică a semnalelor Rezumatul tezei de doctorat Izolații electrice Accidente. Riscuri. Pericole. Prevenirea accidentelor. Protecție personală. Siguranță Domenii electrotehnice speciale Publicaţii periodice Aparate şi reţele video Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Electroliză Trecere izolată Infoamatică Gol de tensiune Rețele inteligente bazate pe SCADA Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Tehnică electrochimică Armătură Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Roboţi Electrotehnică şi electronică Analiză numerică Toleranțe de fabricație Teleinformatică Mecanisme de precizie Circuite magnetice echivalente Diagnosticarea defectelor Maşină asincronă cu motor în colivie Tensiune electrică Televiziune color Receptoare acustice. Difuzoare Electronică şi electrotehnică Materiale pentru electronică Medicină Tuburi şi celule fotoelectrice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Electrotehnică aplicată Mecanică teoretică în general Flux termic Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Sateliţi de transmisie Sisteme electrice Algoritmi genetici Oxizi metalici Materiale electroizolante Simboluri literare Oscilatoare Discuri pseudo-sferice Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Electronică de Putere Electrodinamică Legături de date Material electroizolant Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Ştiinţa calculatoarelor Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Presiune atmosferică Studiu de caz Curs Reducerea polării Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Biomecanică Radar. Radiolocaţie Tipuri de sisteme Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Arbori. Axe Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Echipamente şi accesorii Comunicaţii mobile Măsurări electrice (metode şi aparate) Sisteme digitale Măsurări şi maşini electrice Optomecanică Baterii cu litiu Generatoare. Dinamuri Electricitate statică. Electrostatică Turbogeneratoare Centrale de energie cu abur Maşini industriale Dispozitiv cu tuburi paralele Mecanica fluidelor Balast electric Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Energie electrică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Fizica corpului solid Surse electrice de lumină Transmission numérique Raportul conversiei la tensiuni mari Electronică şi telecomunicaţii Calcul operaţional Încălzire inductivă
Vă rugăm să schimbaţi parola