Biblioteca Universității din Pitești

Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică

Subiect Tematic: Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică
Lucrări: 142 lucrari in 144 publicatii in 6 limbi
Degradare prin coroziune şi protecţie anticorozivă de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Subiecte
Celule solare Îndrumar de laborator Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Zăcăminte de minereuri metalifere. Altele decît mangan Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Management Energetică şi service Examinare microscopică. Observarea structurii Materiale de uz tehnic Materiale compozite Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Centrale energetice Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Tehnică Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Metale şi metaloizi. Minereuri Teză de doctorat - rezumat Tehnologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Fenomene de temperatură joasă. Producerea temperaturii joase Instalaţii solare Centrale nucleare electrice Metalurgie Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Materiale Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Rezistenţă la solicitări Încercarea probelor din materiale compozite Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Centrale şi staţii electrice Utilizarea surselor naturale de energie Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Economia energiei Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Rezistenţa materialelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Căldură. Termodinamică Manual universitar Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Dicţionar Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Astronomie Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Chimie Constituţii civile în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Inginerie. Tehnică în general Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Fontă Materiale metalice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Coroziune STAS Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Carte 1931-1960 Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Electrotehnică Măsurare şi verificări în general Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Ştiinţă şi cunoaştere în general România Protecţia materialelor contra coroziunii Matematică Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Chimie fizică Energie solară Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Curs universitar Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Antologie Energetică Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Utilizarea altor surse de enmergie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Inginerie energetică Deformaţie sub sarcină Fizică Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Alte surse de energie Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola