Biblioteca Universității din Pitești

Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică

Subiect Tematic: Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică
Lucrări: 221 lucrari in 223 publicatii in 6 limbi
Managementul strategic al resurselor materiale de: Porumb, Elena-Marilena (Text tipărit)
Încercarea izolaţiei electrice de: Stanciu, Valerius; Németh, Endre; Máthé, Balázs; Horváth, Tibor (Text tipărit)
Perspective de dezvoltare a energeticii de: Antoniu, Ion S. (1905-1987); Georgescu, Adrian, inginer; Dimo, Paul (1905-1990); Răduleţ, Remus Baziliu (1904-1984); Marinescu, Matei (1903-1983); Niţu, Vasile I. (1926-2005) (Text tipărit)
Tehnologia materialelor : Îndrumar de laborator de: Iordache, Monica-Daniela; Banu, Ilarion; Dobrescu, Radu-Nicolae, inginer (mecanică); Plăiaşu, Adriana-Gabriela; Anghel, Daniel-Constantin (Text tipărit)
Rezistenţa materialelor de: Buzdugan, Gheorghe (1916-2012?) (Text tipărit)
Mecanica materialelor pentru construcţiile aerospaţiale de: Ispas, Ştefan (1928-1991); Nica, Alexandru; Morţun, Alexandru (Text tipărit)
Degradare prin coroziune şi protecţie anticorozivă de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Subiecte
Celule solare Îndrumar de laborator Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Publicații digitale Încercare de ambutisare Ingineria construcţiilor în general Zăcăminte de minereuri metalifere. Altele decît mangan Beton. Elemente prefabricate de construcţie din beton Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Energetică şi service Examinare microscopică. Observarea structurii Materiale de uz tehnic Materiale compozite Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Îmbinări mecanice Centrale energetice Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Durități dinamoco-elastice Shore Instalaţii electrice Tehnică Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Teză de doctorat - rezumat Rezistenţă mecanică Metale şi metaloizi. Minereuri Electrozi înveliți Tehnologie Publicații digitizate Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Radiaţia solară Fenomene de temperatură joasă. Producerea temperaturii joase Vibraţii Cabluri din oţel Instalaţii solare Îmbinări sudate din materiale metalice Rezistenţă la coroziune Centrale nucleare electrice Metalurgie Uleiuri minerale drept combustibili Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Materiale Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Rezistenţă la solicitări Căldură umedă Încercarea probelor din materiale compozite Fisură Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Aliaje de aluminiu Încercări mecanice Centrale şi staţii electrice Utilizarea surselor naturale de energie Izolații electrice Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Economia energiei Îmbinarea materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Rezistenţa materialelor Variaţii de climă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Protecție climatică Control nedistructiv (Studiul materialelor) Căldură. Termodinamică Manual universitar Duritate Rockwell Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Dicţionar Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Astronomie Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Imersiune Chimie Duritate Vickers Constituţii civile în general Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Inginerie. Tehnică în general Stas Ferite Acoperiri protectoare Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Lipire Presiune atmosferică Sârmă Fontă Materiale metalice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Coroziune Fluide cu destinaţii speciale Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Oţel Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Carte 1931-1960 Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Încercare la încovoiere prin şoc Electrotehnică Aparate de încercare Publicații EUP Produs industrial Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Măsurare şi verificări în general Produse electronice şi electrotehnice Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Oțeluri inoxidabile Ştiinţă şi cunoaştere în general România Protecţia materialelor contra coroziunii Matematică Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Protecţie anticorozivă Chimie fizică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Energie solară Curs universitar Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Antologie Energetică Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Utilizarea altor surse de enmergie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Verificarea aparatelor Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Inginerie energetică Defectoscopie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Metode de încercare a rezistenței Deformaţie sub sarcină Fizică Sudare prin topire Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Alte surse de energie Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola