Biblioteca Universității din Pitești

Informatică

Subiect Tematic: Informatică
Lucrări: 1243 lucrari in 1251 publicatii in 8 limbi
Un click : Jeff Bezos şi ascensiunea Amazon.com de: Brandt, Richard L. (Text tipărit)
Informatică economică de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul de Informatică Economică; Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică din Bucureşti (Text tipărit)
Programarea operativă asistată de calculator în activitatea de forare a sondelor de: Dumitrescu, Ioan, informatician; Săvulescu, Alexandru; Dumitrescu, Andrei; Bucur, Cristian, inginer; Avram, Lazăr (1955-) (Text tipărit)
Organizaţia virtuală de: Ghilic-Micu, Bogdan; Stoica, Marian (Text tipărit)
Informatică economică de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul de Informatică Economică; Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică din Bucureşti (Text tipărit)
Informatică economică : Nr. 4 de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul de Informatică Economică; Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică din Bucureşti (Text tipărit)
Totul despre SQL Server 7.0 de: Wynkoop, Stephen (Text tipărit)
MIX şi MACRO de: Academia de Studii Economice din Bucureşti; Davidoviciu, Adrian (Text tipărit)
Culegere de probleme de programare : 375 probleme cu rezolvări de: Buhtiiarov, A. M.; Zikevskaia, L. M.; Frolov, Gennadij Dmitrievich (Text tipărit)
Crearea jocurilor pe calculator în Turbo C++ de: Walnum, Clayton (Text tipărit)
Subiecte
Proiectarea bazelor de date Modemuri Arhitectura reţelei Tehnologii educaţionale Probabilităţi. Statistică matematică Acţionări electrice Economia energiei Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Dedicaţie şi autograful autorului Software: SQL Server 7.0 Algoritmi Limbajul C++ Software: VRML Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Arhitectură Instruire asistată de calculator Windows XP (Sisteme de operare) Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Flash 5 (Programe de calculator) Chimie Tehnologii de acces în Internet Internet Reviste electronice Software: Draw Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Programare logică Criptare Instituţii informatice Mecanică fizică Procesoare digitale de semnal Management Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) Automatică Software: PL/SQL Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Software: SIRIS 3 Programare orientată pe obiecte Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare PostgreSQL Software: ASP Informatică economică Software: C++ Reţele electrice Tehnologii xDSL PASCAL (Limbaj de programare) Metode de predare şi instruire Matematică-Informatică Manipularea datelor Bibliografie. Cataloage Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Google Software: ObjectWindows WWW (Tehnologie de acces în Internet) Software Software: LATEX Construcţii de calculatoare. Hardware Visual Basic 3.0 (Limbaj de programare) Modele de simulare bazate pe PsoC Sisteme multimedia C++ Algoritmi criptografici C# Clasificare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Photoshop 6 (Programe de grafică) Educaţie Software: Turbo C++ Software: Windows 95 Modele de optimizare Fortran (Limbaj de programare) Office XP (Set de programare) Organizare comercială Informare-documentare Reţele de telecomunicaţii Reţeaua Internet Flash MX (Program de animaţie) Electromecanică Aniversări Complex Network Analysis Software: dBase IV v1.5 Tehnologia calculatoarelor Grafică pe calculator Analiză matematică Îndrumar de laborator Audit Dezvoltare durabilă Matematică calculatorie Optimizare globală Prelucrarea numerică a semnalelor Sisteme distribuite Probleme rezolvate Software: Coreldraw Mass-Media Prezentare istorică Office 97 Organizarea telecomunicaţiilor Management strategic Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Economie Emacs Organizare şi conducere comercială şi industrială Software: MACRO Teză de doctorat - rezumat Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Maşini electrice Tehnici de programare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Gestiunea bazelor de date Dicţionar de informatică Matematică generală Calcul evolutiv Organizarea fişierelor unei baze de date Comerţ Dicţionar român-englez Teoria semnalelor Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Sporturi de putere. Culturism Software: Access Metode bazate pe calculator Reţele de transport Cibernetică Depanare (Calculatoare) Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Mecanică analitică Fibre optice Tehnică cibernetică şi automatică Construcţii civile în general Algoritmi pentru construirea programelor Metode interactive Radioelectronică Software: Word Algoritmi evolutivi Programare Programare de calculatoare. Software Sport. Educaţie fizică Proiectare Robotică Sisteme fizice cibernetice XML (Limbaj de marcare extensivă) Realitate virtuală Software: MATLAB Curent continuu (c.c.) Software: Web Sociologia comunicării Inteligenţa artificială Dicţionar Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Serii Fourier Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Publicații EUP Metodologie Sisteme electroenergetice Matematică în general Reţele de calculatoare Învăţământ superior Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Arhitectură de sistem (Infon) Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Software: ADA Digital integrated circuits Dedicaţie şi autograf Limbaj UML Logică matematică C (Limbaj de programare) Medicină Societate informaţională Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Visual C++6 (Limbaj de programare) Limba franceză Programe de calculatoare. Software Borland C++ (Limbaje de programare) Gestiunea afacerilor Software: Windows Adaptive Transport Central Systems Limbajul Visual Basic 3.0 Metode de diagnostic Limba română Echipamente periferice Mecanică aplicată Unităţi de prelucrare. Circuite logice Electrotermie Software: Norton Commander Software: AutoCAD Software: PL/I Software: Netscape Navigator Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Informatică Arhitectură de sistem (informatică) Reţele neuronale Computer software-quality control Membrane computing Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Software: Spice Componente electronice Rezistenţa materialelor Informatică oncologică Analiză Sisteme expert Programe de calculatoare Software: QBasic România Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Modele UML Baze de date - Management E-learning Ghid Algebră Asamblare Arhitectură de sistem Limbaje de programare Comunicaţii Software: Excel Guvernare electronică Software: Windows 2000 Perturbaţii electrice Inovaţii Paradox 3.5 (Program de gestiune a bazelor de date) Reţele wireless Reţele virtuale Dicţionar englez-român Informatică aplicată sportului Mini şi microcalculatoare Cercetare ştiinţifică Aplicaţii Software ActiveX Software: DOS Cercetare operaţională Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Software: Java Caracteristici de memorie Jobs, Steve Software: ALGOL 60 Tahimetrie. Topografie. Studiul formelor de teren. Orintarea în teren Ştiinţa calculatoarelor Teoria informaţiei (Cibernetică) Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Utilităţi de căutare Analiză derivată Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Software: Cobol Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Unităţi de programare Programe de sistem Servicii publice Întreprinderi Matematică aplicată Calculatoare. Feluri de calculatoare Biblioteci Management informaţional Construcţia calculatoarelor. Hardware Imagistică prin rezonanţă magnetică Contabilitate Electronică Transportation System and the Infrastructure Standarde de comunicaţii Office 2000 Matematică calculatorie. Analiză numerică Teză de doctorat Software: NT Software: SQL Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Visual Basic (Limbaj de programare) Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă SOAP (Limbaj de programare) Futurism Fizică Limbaje de specialitate (Software) Tehnologia informaţiei E-government Foraj. Metode de forare Hardware Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Software: Access 95 Mecatronică Traffic Optimization Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnică teatrală. Producţie scenică. Punere în scenă. Regie Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Cibernetică matematică Software: Delphi Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Turbo Pascal 7.0 Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Software: Basic Analiză numerică HTML (Limbaj de programe) Software: Pascal Semnale digitale Birotică Tipuri de sisteme Software: CAD/CAM/CAE Administrarea financiară a întreprinderii Curs universitar Software: ICQ Algoritmi pentru grafuri Timp real (Informatică) Prelucrare date Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Programare matematică Programare vizuală Sociolingvistică Informatică aplicată Statistică Informare bibliografică Scanare Telecomunicaţii Electronic digital computers-circuits LabVIEW Assembler Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Transmisii mecanice Echipamente electronice Aplicaţii Software: Felix M-18 Software: Assembler Canale de comunicare Software: Windows Xp Specificaţii formale Sisteme în paralel Biomatematică Procesoare MATLAB Microtehnologie DSP programabile Linux (Sistem de operare) Biologie celulară Teoria grafurilor Software: Turbo Pascal Inginerie informatică Astronomie Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Reţele informatice Biologie Construcţii din oţel SPSS Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) Software: Fortran Limba engleză UNIX (Sisteme de operare) Protocoale de comunicaţii Windows 98 (Sisteme de operare) Astronomie. Geodezie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Marketing Visual C++ .NET (Limbaj de programare) Oftalmologie Fizică teoretică Software: dBase IV Bibliografie Construcţii civile Exerciţii practice Software: Socrate Arte grafice. Grafică Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Software: Oracle Interfaţa utilizator Software: Pagemaker Proiectare asistată de calculator UDDI (Limbaj de programare) Dreamweaver (Programe de calculator) Red Hat Linux 8 (Sistem de operare) Sisteme de gestiune a bazelor de date Structura calculatoarelor Informatică managerială Sql server 7.0 Situri Web Programare de calculatoare Centre de documentare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Istoria României Calculatoare Software: Word 2000 Calculatoare personale Analiză semnal digital Securitatea informaţiei Sisteme în timp real Regăsirea informaţiei online Simulare cu modele matematice Software: FoxPro 2.6 Procesoare Baze de date Probabilităţi Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos HTML (Limbaj de balizare a documentelor) Culegere de probleme Mecanică Compatibilitate Gestiune financiară Software engineering Ştiinţa informării Software: Biblioteca de funcţii CONTI Software: Borland C++ Software: Linux Seturi de programare (Software) Sofware Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Analiza şi proiectarea sistemelor Documentare. Cărţi. Scrieri Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Microsoft Visual BASIC (Limbaj de programare) Software: C Filosofie românească Imagini digitale Reţea internaţională "world-wide-web" Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Radiotehnică Delphi (Limbaje de programare) Cerc Microsoft PowerPoint Sisteme de operare (Software) Matematică Imagistică medicală HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Software: Norton Utilities Mulţimi inteligente Sisteme de prelucrare a informaţiilor Mod Text Publicații digitale Programare informatică Software: PHP 4 Access 2000 (Program de gestiune a bazelor de date) Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Software: Sisteme de operare Software: Visual FoxPro 6.0 Software: MS-DOS Software: ASP.NET Illustrator 9 (Programe de calculator) Tehnologia 3D Software: Office XP Software: Z80 Data mining Prolog (Limbaje de programare) Sisteme de operare Educaţie. Învăţământ. Instruire Energetică Metode numerice Radiodifuziune Turism Geometrie. Trigonometrie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Java (Limbaj de programare) Enciclopedie (Română) Simulare pe calculator (Matematica) Boala Parkinson Software: Prolog Limbaje ale bazelor de date Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Oncologie Software: Turbo C 2.0 Chimie industrială Prelucrarea semnalelor Sisteme informatice Semnal nestaţionar Biblioteconomie Software: Tricks & Tips Programare orientată pe evenimente Control automat Software: Html Date Dicţionar de informatică (Larousse) Model relaţional Metoda elementului finit Microprocesoare Programe de gestiune a bazelor de date Arhitectura calculatoarelor Documentare Microcalculatoare Imagini geospaţiale Teoria informaţiei (Informare-documentare) Instituţii. Organizaţii Instituţii administrative Automatizare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Windows (Sistem de operare) Curent alternativ (c.a.) Control financiar Matematică computaţională Publicaţii seriale. Periodice Software: Netware C++ (Limbaj de programare) Software: UNIX Inteligenţă artificială Electrotehnică Gestiune economică Software: MIX Gestiune Codificare secretă SQL Server (Limbaj de interogare) WSDL (Limbaj de rogramare) Logică Folosirea limbii Cibernetică economică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Modelare biomecanică Informaţie ştiinţifică SQL (Limbaj de interogare) Psihologie Învăţământ preuniversitar Software: Wordperfect Multimedia Iris Globalizare Visual J++6 (Limbaj de programare) Procesare de imagini Limbaje specifice de programare Oracle9i (Program de gestiune a bazelor de date) Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Algoritmi genetici Prelucrarea imaginilor Inginerie. Tehnică în general EXCEL Instrumente de exploatare WWW Comunicare om-maşină Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Sisteme inteligente de transport Algoritmi matematici Animaţie pe calculator Software: Word 6.0 Inginerie electrică Tehnologie Circuite logice Oameni de ştiinţă Limbaje de programare pentru calculator Procesare semnale digitale Publicaţii universitare Teste - concursuri Pagini Web Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Controlul calităţii energiei electrice Software: FoxPro Baze de date relaţionale Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
Vă rugăm să schimbaţi parola