Biblioteca Universității din Pitești

Informatică

Subiect Tematic: Informatică
Lucrări: 1237 lucrari in 1244 publicatii in 8 limbi
Master-slave systems of semantic schemas : Ph. D. Thesis de: Zamfir, Cristina; University of Piteşti. Faculty of Mathematics - Informatics (Text tipărit)
Teoria şi elementele sistemelor de reglare automată de: Iliescu, Sergiu Stelian; Mihoc, Dan (Text tipărit)
Limbajele de programare Pascal şi Pascal Concurent de: Ciocârlie, Horia; Eleş, Petru; Balla, Ioan (Text tipărit)
Metode, algoritmi, tehnici de simulare şi aplicaţii de: Barbu, Vlad, inginer; Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-) (Text tipărit)
Modelling and Specification of Parallel and Distributed Systems : Teză de doctorat de: Dincă, Ionuţ; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Automate industriale de: Ivănescu, Mircea, inginer; Cauţil, Ioan (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică : Nr. 1 = Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică : Nr. 3 = Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică : Nr. 2 = Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Arhitectură de sistem (informatică) Dicţionar de informatică (Larousse) Calculatoare personale Analiză semnal digital Securitatea informaţiei Model relaţional Reţele neuronale Statistică Software: Access Computer software-quality control Sisteme în timp real Proiectarea bazelor de date Metode bazate pe calculator Software: NT Informare bibliografică Scanare Software: Turbo Pascal 7.0 Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Construcţii de calculatoare. Hardware Software: PL/SQL Membrane computing Software: dBase IV Modemuri Bibliografie Metoda elementului finit Reţele de transport Matematică calculatorie Software: Wordperfect Învăţământ preuniversitar Software: DOS Multimedia Iris Regăsirea informaţiei online Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Software: Spice Telecomunicaţii Construcţii civile Globalizare Cercetare operaţională Access 2000 (Program de gestiune a bazelor de date) Programe de gestiune a bazelor de date Software: SQL Arhitectura reţelei Simulare cu modele matematice Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Tehnologii educaţionale LabVIEW Electronic digital computers-circuits Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Limbaj UML Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Probabilităţi. Statistică matematică Visual Basic 3.0 (Limbaj de programare) Assembler Componente electronice Visual J++6 (Limbaj de programare) Acţionări electrice Exerciţii practice Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Visual Basic (Limbaj de programare) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Procesare de imagini Software: FoxPro 2.6 Optimizare globală Logică matematică Prelucrarea numerică a semnalelor Limbaje specifice de programare Modele de simulare bazate pe PsoC Procesoare Economia energiei Sisteme distribuite Software: Java Rezistenţa materialelor Cibernetică C (Limbaj de programare) Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Baze de date Probabilităţi Manual universitar Software: Socrate Software: SIRIS 3 Software: Basic Analiză numerică Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Arte grafice. Grafică Software: Sisteme de operare Sisteme multimedia Transmisii mecanice Informatică oncologică C++ Software: Visual FoxPro 6.0 Echipamente electronice Arhitectura calculatoarelor Depanare (Calculatoare) Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Culegere de probleme HTML (Limbaj de balizare a documentelor) Documentare Prelucrare mecanică Probleme rezolvate Programare orientată pe obiecte Aplicaţii Caracteristici de memorie Analiză Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Mecanică analitică Sisteme expert Microcalculatoare Oracle9i (Program de gestiune a bazelor de date) Medicină Software: Felix M-18 Mecanică Fibre optice HTML (Limbaj de programe) Software: Pascal Software: SQL Server 7.0 Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Algoritmi genetici Software: ALGOL 60 Compatibilitate Algoritmi Mass-Media Software: Coreldraw Prelucrarea imaginilor Software: MS-DOS Software: ASP.NET Tehnică cibernetică şi automatică Algoritmi criptografici Semnale digitale Construcţii civile în general Tahimetrie. Topografie. Studiul formelor de teren. Orintarea în teren Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Illustrator 9 (Programe de calculator) C# Software: Oracle Inginerie. Tehnică în general Limbajul C++ Birotică Clasificare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ştiinţa calculatoarelor Societate informaţională Tehnologia 3D Photoshop 6 (Programe de grafică) Imagini geospaţiale EXCEL Teoria informaţiei (Cibernetică) Educaţie Instrumente de exploatare WWW Tipuri de sisteme Drăgănescu, Mihai Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Programe de calculatoare Software: QBasic Gestiune financiară Software: Assembler Software: CAD/CAM/CAE Software: Office XP Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Office 97 Prezentare istorică Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Z80 Comunicare om-maşină Data mining Software engineering Mecanica fluidelor Teoria informaţiei (Informare-documentare) Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Interfaţa utilizator Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Software: Windows Xp Canale de comunicare Organizarea telecomunicaţiilor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană PostgreSQL Visual C++6 (Limbaj de programare) Administrarea financiară a întreprinderii Specificaţii formale Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Algoritmi pentru construirea programelor Utilităţi de căutare Management strategic Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Instituţii. Organizaţii Instituţii administrative Prolog (Limbaje de programare) Curs universitar Metode interactive Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Sisteme în paralel Sisteme de operare Software: VRML JOBS, Steve Sisteme inteligente de transport Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Software: ASP Informatică economică Radioelectronică Automatizare Procesoare MATLAB Energetică SOAP (Limbaj de programare) Software: Turbo C++ Metode numerice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Software: C++ Futurism Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Algoritmi matematici Reţele electrice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Emacs Software: Word Radiodifuziune Turism Ştiinţa informării Software: Pagemaker Software: Biblioteca de funcţii CONTI Analiză derivată Geometrie. Trigonometrie Algoritmi evolutivi Fizică Organizare şi conducere comercială şi industrială Animaţie pe calculator Proiectare asistată de calculator Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Programare Java (Limbaj de programare) Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software Modele UML Baze de date - Management E-learning Simulare pe calculator (Matematica) Enciclopedie (Română) Ghid UDDI (Limbaj de programare) Software: Borland C++ Algebră Sport. Educaţie fizică Bezos, Jeff Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Limbaje de specialitate (Software) Windows (Sistem de operare) Software: Cobol Boala Parkinson Arhitectură Proiectare Robotică Tehnologii xDSL Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Borland C++ (Limbaje de programare) Software: Prolog Software: MACRO Unităţi de programare Microtehnologie Gestiunea afacerilor Software: Word 6.0 Inginerie electrică Asamblare Software: Windows Tehnologia informaţiei Software: Windows 95 Teză de doctorat - rezumat Dreamweaver (Programe de calculator) Tehnologie Limbaje ale bazelor de date Adaptive Transport Central Systems Red Hat Linux 8 (Sistem de operare) Programe de sistem E-government Circuite logice Modele de optimizare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Limbajul Visual Basic 3.0 Fortran (Limbaj de programare) Software: Linux DSP programabile Seturi de programare (Software) Foraj. Metode de forare Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Software: ICQ Linux (Sistem de operare) Metode de diagnostic Biologie celulară Servicii publice Întreprinderi Arhitectură de sistem Instruire asistată de calculator Office XP (Set de programare) Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice. Sisteme de gestiune a bazelor de date Maşini electrice Oameni de ştiinţă Limba română Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Echipamente periferice Sisteme fizice cibernetice Limbaje de programare Comunicaţii Mecanică aplicată Limbaje de programare pentru calculator XML (Limbaj de marcare extensivă) Realitate virtuală Matematică aplicată Teoria grafurilor Software: MATLAB PASCAL (Limbaj de programare) Software: Excel Hardware Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Windows XP (Sisteme de operare) Curent alternativ (c.a.) Structura calculatoarelor Sofware Algoritmi pentru grafuri Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Curent continuu (c.c.) Guvernare electronică Software: Web Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizare comercială Unităţi de prelucrare. Circuite logice Sociologia comunicării Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: Access 95 Inteligenţa artificială Software: Turbo Pascal Informare-documentare Analiza şi proiectarea sistemelor Biblioteci Dicţionar Control financiar Inginerie informatică Mecatronică Reţele de telecomunicaţii Informatică managerială Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Matematică computaţională Timp real (Informatică) Astronomie Oncologie Traffic Optimization Procesare semnale digitale Software: Windows 2000 Publicaţii seriale. Periodice Software: Turbo C 2.0 Management informaţional Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Gestiunea bazelor de date Perturbaţii electrice Reţele informatice Sql server 7.0 Documentare. Cărţi. Scrieri Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Metode de predare şi instruire Flash 5 (Programe de calculator) Inovaţii Construcţii din oţel Serii Fourier Prelucrare date Publicaţii universitare Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Paradox 3.5 (Program de gestiune a bazelor de date) Electrotermie Chimie Microsoft Visual BASIC (Limbaj de programare) Software: C Filosofie românească SPSS Imagistică prin rezonanţă magnetică Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) Matematică-Informatică Imagini digitale Reţea internaţională "world-wide-web" Software: Netware Contabilitate Software: Fortran Manipularea datelor Prelucrarea semnalelor Reţele wireless Tehnologii de acces în Internet Teste - concursuri Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Internet C++ (Limbaj de programare) Sisteme informatice Software: UNIX Inteligenţă artificială Reviste electronice Dicţionar de informatică Software: Norton Commander Radiotehnică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Software: AutoCAD Pagini Web Limba engleză Software: Draw Flash MX (Program de animaţie) Electrotehnică Semnal nestaţionar Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Tehnica mijloacelor de transport Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Delphi (Limbaje de programare) UNIX (Sisteme de operare) Cerc Gestiune economică Programare matematică Protocoale de comunicaţii Software: PL/I Electromecanică Aniversări Software: MIX Microsoft PowerPoint Bibliografie. Cataloage Sisteme de operare (Software) Programare vizuală Reţele virtuale Situri Web Windows 98 (Sisteme de operare) Cercetări operaţionale Matematică generală Matematică Programare de calculatoare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnică teatrală. Producţie scenică. Punere în scenă. Regie Gestiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Google Dicţionar englez-român Biblioteconomie Controlul calităţii energiei electrice Software: Netscape Navigator Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Software: Tricks & Tips Imagistică medicală Istorie Software: FoxPro Centre de documentare Informatică aplicată sportului Complex Network Analysis Programare orientată pe evenimente Sisteme electroenergetice Calcul evolutiv Transportation System and the Infrastructure Codificare secretă Baze de date relaţionale Manual şcolar Informatică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Matematică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Sociolingvistică Organizarea fişierelor unei baze de date Standarde de comunicaţii Office 2000 Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Comerţ Control automat Reţele de calculatoare Software: dBase IV v1.5 Software: ObjectWindows SQL Server (Limbaj de interogare) Software: Html Astronomie. Geodezie Dicţionar român-englez WSDL (Limbaj de rogramare) Teoria semnalelor Programare logică Date Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Logică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică WWW (Tehnologie de acces în Internet) Istoria României Criptare Folosirea limbii Software: Norton Utilities Mini şi microcalculatoare Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Mulţimi inteligente Informatică aplicată Software Cibernetică economică Învăţământ superior Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Inginerie Software: LATEX Sisteme de prelucrare a informaţiilor Instituţii informatice Sporturi de putere. Culturism Cibernetică matematică Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Calculatoare Tehnologia calculatoarelor Software: Word 2000 Marketing Visual C++ .NET (Limbaj de programare) Grafică pe calculator Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Mecanică fizică Îndrumar de laborator Audit Oftalmologie Mod Text Procesoare digitale de semnal Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Modelare biomecanică Software: Delphi Informaţie ştiinţifică Programare informatică Management Arhitectură de sistem (Infon) Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) SQL (Limbaj de interogare) Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Aplicaţii Software Software: ADA Software: PHP 4 Psihologie Digital integrated circuits ActiveX Automatică Dezvoltare durabilă Fizică teoretică Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date)
Vă rugăm să schimbaţi parola