Biblioteca Universității din Pitești

Informatică

Subiect Tematic: Informatică
Lucrări: 1254 lucrari in 1265 publicatii in 8 limbi
Revista Română de Informatică şi Automatică : 2021/Nr. 1 de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Programare în limbaj de asamblare de: Muscă, Gheorghe (Text tipărit)
Programarea calculatoarelor : Probleme rezolvate în Limbajul Pascal de: Niculescu, Rodica, inginer; Albeanu, Grigore; Domocoș, Virgil (Text tipărit)
Statistică pentru psihologie : Teorie şi aplicaţii SPSS de: Popa, Marian, psiholog (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică : 2021 de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Arhitectură de sistem (informatică) Dicţionar de informatică (Larousse) Calculatoare personale Analiză semnal digital Securitatea informaţiei Model relaţional Reţele neuronale Statistică Software: Access Computer software-quality control Sisteme în timp real Proiectarea bazelor de date Metode bazate pe calculator Software: NT Informare bibliografică Scanare Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Construcţii de calculatoare. Hardware Software: PL/SQL Membrane computing Software: dBase IV Modemuri Bibliografie Metoda elementului finit Reţele de transport Matematică calculatorie Software: Wordperfect Învăţământ preuniversitar Software: DOS Iris Multimedia Microprocesoare Regăsirea informaţiei online Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Software: Spice Telecomunicaţii Construcţii civile Globalizare Cercetare operaţională Access 2000 (Program de gestiune a bazelor de date) Programe de gestiune a bazelor de date Software: SQL Simulare cu modele matematice Arhitectura reţelei Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Tehnologii educaţionale Electronic digital computers-circuits Analiză combinatorică. Teoria grafurilor LabVIEW Limbaj UML Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Probabilităţi. Statistică matematică Visual Basic 3.0 (Limbaj de programare) Assembler Componente electronice Visual J++6 (Limbaj de programare) Acţionări electrice Exerciţii practice Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Visual Basic (Limbaj de programare) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Procesare de imagini Software: FoxPro 2.6 Optimizare globală Logică matematică Prelucrarea numerică a semnalelor Limbaje specifice de programare Modele de simulare bazate pe PsoC Procesoare Economia energiei Sisteme distribuite Software: Java Rezistenţa materialelor Cibernetică C (Limbaj de programare) Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Baze de date Probabilităţi Manual universitar Software: Socrate Software: SIRIS 3 Software: Basic Analiză numerică Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Arte grafice. Grafică Software: Sisteme de operare Sisteme multimedia Transmisii mecanice Informatică oncologică C++ Software: Visual FoxPro 6.0 Echipamente electronice Arhitectura calculatoarelor Depanare (Calculatoare) Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Culegere de probleme HTML (Limbaj de balizare a documentelor) Documentare Prelucrare mecanică Probleme rezolvate Programare orientată pe obiecte Aplicaţii Caracteristici de memorie Analiză Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Sisteme expert Mecanică analitică Microcalculatoare Oracle9i (Program de gestiune a bazelor de date) Medicină Software: Felix M-18 Mecanică Fibre optice HTML (Limbaj de programe) Software: Pascal Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Software: SQL Server 7.0 Algoritmi genetici Software: ALGOL 60 Compatibilitate Algoritmi Mass-Media Software: Coreldraw Prelucrarea imaginilor Software: MS-DOS Software: ASP.NET Tehnică cibernetică şi automatică Algoritmi criptografici Semnale digitale Construcţii civile în general Tahimetrie. Topografie. Studiul formelor de teren. Orintarea în teren Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Illustrator 9 (Programe de calculator) C# Inginerie. Tehnică în general Software: Oracle Limbajul C++ Birotică Clasificare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ştiinţa calculatoarelor Societate informaţională Tehnologia 3D Photoshop 6 (Programe de grafică) Imagini geospaţiale EXCEL Teoria informaţiei (Cibernetică) Educaţie Instrumente de exploatare WWW Tipuri de sisteme Programe de calculatoare Software: QBasic Gestiune financiară Software: Assembler Software: CAD/CAM/CAE Software: Office XP Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Office 97 Prezentare istorică Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Z80 Comunicare om-maşină Data mining Software engineering Mecanica fluidelor Teoria informaţiei (Informare-documentare) Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Interfaţa utilizator Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Software: Windows Xp Canale de comunicare Organizarea telecomunicaţiilor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană PostgreSQL Visual C++6 (Limbaj de programare) Administrarea financiară a întreprinderii Specificaţii formale Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Algoritmi pentru construirea programelor Utilităţi de căutare Management strategic Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Instituţii. Organizaţii Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Instituţii administrative Prolog (Limbaje de programare) Curs universitar Metode interactive Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Sisteme în paralel Sisteme de operare Software: VRML Sisteme inteligente de transport Modelare integrată Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Software: ASP Informatică economică Biomatematică Radioelectronică Automatizare Procesoare MATLAB Energetică SOAP (Limbaj de programare) Software: Turbo C++ Metode numerice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Software: C++ Futurism Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Algoritmi matematici Reţele electrice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Emacs Software: Word Radiodifuziune Turism Ştiinţa informării Software: Pagemaker Software: Biblioteca de funcţii CONTI Analiză derivată Geometrie. Trigonometrie Algoritmi evolutivi Fizică Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Animaţie pe calculator Proiectare asistată de calculator Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Programare Java (Limbaj de programare) Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software Modele UML Baze de date - Management E-learning Simulare pe calculator (Matematica) Enciclopedie (Română) Ghid UDDI (Limbaj de programare) Software: Borland C++ Sport. Educaţie fizică Algebră Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Limbaje de specialitate (Software) Windows (Sistem de operare) Software: Cobol Boala Parkinson Arhitectură Proiectare Robotică Tehnologii xDSL Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Borland C++ (Limbaje de programare) Software: Prolog Software: MACRO Unităţi de programare Microtehnologie Gestiunea afacerilor Software: Word 6.0 Inginerie electrică Asamblare Tehnologia informaţiei Software: Windows Software: Windows 95 Teză de doctorat - rezumat Dreamweaver (Programe de calculator) Tehnologie Limbaje ale bazelor de date Adaptive Transport Central Systems Red Hat Linux 8 (Sistem de operare) Programe de sistem E-government Circuite logice Modele de optimizare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Limbajul Visual Basic 3.0 Fortran (Limbaj de programare) Software: Linux Foraj. Metode de forare DSP programabile Seturi de programare (Software) Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Software: ICQ Linux (Sistem de operare) Metode de diagnostic Biologie celulară Servicii publice Întreprinderi Arhitectură de sistem Instruire asistată de calculator Office XP (Set de programare) Sisteme de gestiune a bazelor de date Maşini electrice Oameni de ştiinţă Limba română Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Echipamente periferice Sisteme fizice cibernetice Limbaje de programare Comunicaţii Mecanică aplicată Limbaje de programare pentru calculator XML (Limbaj de marcare extensivă) Realitate virtuală Matematică aplicată Teoria grafurilor Software: MATLAB PASCAL (Limbaj de programare) Software: Excel Hardware Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Windows XP (Sisteme de operare) Curent alternativ (c.a.) Structura calculatoarelor Sofware Algoritmi pentru grafuri Tehnici de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Curent continuu (c.c.) Guvernare electronică Software: Web Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizare comercială Unităţi de prelucrare. Circuite logice Sociologia comunicării Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: Access 95 Inteligenţa artificială Software: Turbo Pascal Informare-documentare Analiza şi proiectarea sistemelor Biblioteci Dicţionar Control financiar Inginerie informatică Mecatronică Reţele de telecomunicaţii Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Informatică managerială Matematică computaţională Timp real (Informatică) Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Astronomie Oncologie Traffic Optimization Procesare semnale digitale Software: Windows 2000 Publicaţii seriale. Periodice Software: Turbo C 2.0 Management informaţional Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Gestiunea bazelor de date Perturbaţii electrice Reţele informatice Sql server 7.0 Documentare. Cărţi. Scrieri Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Metode de predare şi instruire Inovaţii Flash 5 (Programe de calculator) Construcţii din oţel Serii Fourier Prelucrare date Publicaţii universitare Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Paradox 3.5 (Program de gestiune a bazelor de date) Electrotermie Chimie Microsoft Visual BASIC (Limbaj de programare) SPSS Software: C Filosofie românească Imagistică prin rezonanţă magnetică Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) Matematică-Informatică Imagini digitale Reţea internaţională "world-wide-web" Software: Netware Contabilitate Prelucrarea semnalelor Manipularea datelor Software: Fortran Reţele wireless Tehnologii de acces în Internet Teste - concursuri Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Internet C++ (Limbaj de programare) Sisteme informatice Software: UNIX Inteligenţă artificială Reviste electronice Dicţionar de informatică Software: Norton Commander Radiotehnică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Software: AutoCAD Pagini Web Limba engleză Software: Draw Flash MX (Program de animaţie) Electrotehnică Semnal nestaţionar Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Tehnica mijloacelor de transport Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Delphi (Limbaje de programare) UNIX (Sisteme de operare) Cerc Publicații EUP Gestiune economică Programare matematică Protocoale de comunicaţii Software: PL/I Electromecanică Software: MIX Aniversări Microsoft PowerPoint Bibliografie. Cataloage Sisteme de operare (Software) Programare vizuală Reţele virtuale Situri Web Cercetări operaţionale Windows 98 (Sisteme de operare) Matematică generală Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Tehnică teatrală. Producţie scenică. Punere în scenă. Regie Gestiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Google Dicţionar englez-român Biblioteconomie Controlul calităţii energiei electrice Software: Netscape Navigator Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Software: Tricks & Tips Istorie Imagistică medicală Centre de documentare Software: FoxPro Informatică aplicată sportului Complex Network Analysis Programare orientată pe evenimente Sisteme electroenergetice Calcul evolutiv Codificare secretă Transportation System and the Infrastructure Baze de date relaţionale Manual şcolar Informatică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Matematică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Sociolingvistică Organizarea fişierelor unei baze de date Standarde de comunicaţii Office 2000 Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Comerţ Control automat Reţele de calculatoare Software: dBase IV v1.5 Software: ObjectWindows SQL Server (Limbaj de interogare) Software: Html Astronomie. Geodezie Dicţionar român-englez WSDL (Limbaj de rogramare) Teoria semnalelor Date Programare logică Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Logică Matematică calculatorie. Analiză numerică Folosirea limbii Criptare Istoria României WWW (Tehnologie de acces în Internet) Software: Norton Utilities Mini şi microcalculatoare Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Mulţimi inteligente Informatică aplicată Software Cibernetică economică Învăţământ superior Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Inginerie Software: LATEX Sisteme de prelucrare a informaţiilor Instituţii informatice Sporturi de putere. Culturism Cercetare ştiinţifică Cibernetică matematică Calculatoare Tehnologia calculatoarelor Teză de doctorat Software: Word 2000 Marketing Visual C++ .NET (Limbaj de programare) Grafică pe calculator Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Mecanică fizică Îndrumar de laborator Audit Oftalmologie Publicații digitale Mod Text Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Procesoare digitale de semnal Modelare biomecanică Software: Delphi Informaţie ştiinţifică Programare informatică Management Arhitectură de sistem (Infon) Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) SQL (Limbaj de interogare) Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Aplicaţii Software Software: ADA Software: PHP 4 Psihologie Digital integrated circuits ActiveX Automatică Dezvoltare durabilă Fizică teoretică Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Publicații digitizate Software: Turbo Pascal 7.0
Vă rugăm să schimbaţi parola