Biblioteca Universității din Pitești

Informatică

Subiect Tematic: Informatică
Lucrări: 1254 lucrari in 1265 publicatii in 8 limbi
Revista Română de Informatică şi Automatică : 2021/Nr. 1 de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Programare în limbaj de asamblare de: Muscă, Gheorghe (Text tipărit)
Programarea calculatoarelor : Probleme rezolvate în Limbajul Pascal de: Niculescu, Rodica, inginer; Albeanu, Grigore; Domocoș, Virgil (Text tipărit)
Statistică pentru psihologie : Teorie şi aplicaţii SPSS de: Popa, Marian, psiholog (Text tipărit)
Revista Română de Informatică şi Automatică : 2021 de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Proiectarea bazelor de date Modemuri Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Dedicaţie şi autograful autorului Software: SQL Server 7.0 Algoritmi Software: VRML Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Flash 5 (Programe de calculator) Chimie Tehnologii de acces în Internet Reviste electronice Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Mecanică fizică Procesoare digitale de semnal Construcţia de maşini în general Automatică Software: PL/SQL Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Programare orientată pe obiecte Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: ASP Informatică economică PASCAL (Limbaj de programare) Matematică-Informatică Bibliografie. Cataloage Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Software Software: LATEX Construcţii de calculatoare. Hardware Visual Basic 3.0 (Limbaj de programare) Modele de simulare bazate pe PsoC Algoritmi criptografici C# Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Educaţie Software: Turbo C++ Software: Windows 95 Modele de optimizare Organizare comercială Informare-documentare Reţele de telecomunicaţii Flash MX (Program de animaţie) Electromecanică Grafică pe calculator Analiză matematică Audit Sisteme distribuite Probleme rezolvate Management strategic Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Economie Software: MACRO Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Maşini electrice Gestiunea bazelor de date Calcul evolutiv Organizarea fişierelor unei baze de date Comerţ Dicţionar român-englez Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Access Depanare (Calculatoare) Fibre optice Tehnică cibernetică şi automatică Construcţii civile în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Metode interactive Radioelectronică Algoritmi evolutivi Programare Sport. Educaţie fizică Robotică XML (Limbaj de marcare extensivă) Dicţionar Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Publicații EUP Matematică în general Arhitectură de sistem (Infon) Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Publicații digitizate Limbaj UML C (Limbaj de programare) Medicină Mecanica fluidelor Visual C++6 (Limbaj de programare) Limba franceză Gestiunea afacerilor Software: Windows Limbajul Visual Basic 3.0 Metode de diagnostic Limba română Echipamente periferice Mecanică aplicată Electrotermie Software: Norton Commander Software: AutoCAD Software: PL/I Software: Netscape Navigator Istorie Informatică Arhitectură de sistem (informatică) Computer software-quality control Membrane computing Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Componente electronice Rezistenţa materialelor Informatică oncologică Analiză Sisteme expert Programe de calculatoare Software: QBasic Modele UML Baze de date - Management E-learning Algebră Asamblare Limbaje de programare Comunicaţii Guvernare electronică Software: Windows 2000 Inovaţii Dicţionar englez-român Informatică aplicată sportului Mini şi microcalculatoare Software: DOS Cercetare operaţională Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Software: ALGOL 60 Ştiinţa calculatoarelor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Limbaje de programare (Software) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Programe de sistem Matematică aplicată Calculatoare. Feluri de calculatoare Construcţia calculatoarelor. Hardware Standarde de comunicaţii Office 2000 Teză de doctorat Software: SQL Visual Basic (Limbaj de programare) Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Limbaje de specialitate (Software) Tehnologia informaţiei Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Mecatronică Traffic Optimization Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Software: Delphi Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Analiză numerică HTML (Limbaj de programe) Birotică Tipuri de sisteme Software: CAD/CAM/CAE Administrarea financiară a întreprinderii Curs universitar Algoritmi pentru grafuri Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Programare vizuală Sociolingvistică Informatică aplicată Informare bibliografică Scanare Telecomunicaţii Electronic digital computers-circuits LabVIEW Assembler Manual universitar Echipamente electronice Aplicaţii Software: Felix M-18 Software: Windows Xp Sisteme în paralel Biomatematică Linux (Sistem de operare) Biologie celulară Inginerie informatică Astronomie Biologie Construcţii din oţel Software: Fortran Limba engleză UNIX (Sisteme de operare) Protocoale de comunicaţii Windows 98 (Sisteme de operare) Fizică teoretică Exerciţii practice Software: Oracle Interfaţa utilizator Software: Pagemaker Proiectare asistată de calculator UDDI (Limbaj de programare) Structura calculatoarelor Sql server 7.0 Situri Web Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Istoria României Software: Word 2000 Calculatoare personale Sisteme în timp real Simulare cu modele matematice Software: FoxPro 2.6 HTML (Limbaj de balizare a documentelor) Gestiune financiară Ştiinţa informării Software: Biblioteca de funcţii CONTI Software: Linux Seturi de programare (Software) Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Software: C Filosofie românească Reţea internaţională "world-wide-web" Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Radiotehnică Cerc Sisteme de operare (Software) Imagistică medicală Software: Norton Utilities Mulţimi inteligente Mod Text Publicații digitale Software: PHP 4 Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Software: Sisteme de operare Software: Visual FoxPro 6.0 Illustrator 9 (Programe de calculator) Tehnologia 3D Software: Office XP Software: Z80 Data mining Sisteme de operare Educaţie. Învăţământ. Instruire Energetică Metode numerice Radiodifuziune Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Boala Parkinson Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Software: Turbo C 2.0 Chimie industrială Sisteme informatice Semnal nestaţionar Software: Tricks & Tips Control automat Software: Html Model relaţional Programe de gestiune a bazelor de date Microcalculatoare Imagini geospaţiale Instituţii administrative Automatizare Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Windows (Sistem de operare) Matematică computaţională Publicaţii seriale. Periodice Software: Netware Inteligenţă artificială Electrotehnică Gestiune economică Gestiune SQL Server (Limbaj de interogare) Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Modelare biomecanică Informaţie ştiinţifică Psihologie Multimedia Globalizare Visual J++6 (Limbaj de programare) Algoritmi genetici Prelucrarea imaginilor Inginerie. Tehnică în general Comunicare om-maşină Algoritmi matematici Software: Word 6.0 Tehnologie Oameni de ştiinţă Limbaje de programare pentru calculator Publicaţii universitare Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Controlul calităţii energiei electrice Arhitectura reţelei Tehnologii educaţionale Probabilităţi. Statistică matematică Acţionări electrice Economia energiei Limbajul C++ Arhitectură Instruire asistată de calculator Windows XP (Sisteme de operare) Internet Software: Draw Programare logică Criptare Instituţii informatice Management Manual şcolar (Liceu) Software: SIRIS 3 PostgreSQL Software: C++ Reţele electrice Tehnologii xDSL Metode de predare şi instruire Manipularea datelor Google Software: ObjectWindows WWW (Tehnologie de acces în Internet) Sisteme multimedia C++ Clasificare Photoshop 6 (Programe de grafică) Fortran (Limbaj de programare) Office XP (Set de programare) Reţeaua Internet Aniversări Complex Network Analysis Software: dBase IV v1.5 Tehnologia calculatoarelor Îndrumar de laborator Dezvoltare durabilă Matematică calculatorie Optimizare globală Prelucrarea numerică a semnalelor Software: Coreldraw Mass-Media Prezentare istorică Office 97 Organizarea telecomunicaţiilor Emacs Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat - rezumat Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tehnici de programare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Dicţionar de informatică Matematică generală Teoria semnalelor Sporturi de putere. Culturism Metode bazate pe calculator Reţele de transport Cibernetică Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Mecanică analitică Algoritmi pentru construirea programelor Modelare integrată Software: Word Programare de calculatoare. Software Proiectare Sisteme fizice cibernetice Realitate virtuală Software: MATLAB Curent continuu (c.c.) Software: Web Sociologia comunicării Inteligenţa artificială Serii Fourier Metodologie Sisteme electroenergetice Reţele de calculatoare Învăţământ superior Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Software: ADA Digital integrated circuits Dedicaţie şi autograf Logică matematică Societate informaţională Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Programe de calculatoare. Software Borland C++ (Limbaje de programare) Adaptive Transport Central Systems Unităţi de prelucrare. Circuite logice Lucrări ştiinţifice universitare Reţele neuronale Software: Spice România Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Ghid Arhitectură de sistem Software: Excel Perturbaţii electrice Paradox 3.5 (Program de gestiune a bazelor de date) Reţele wireless Reţele virtuale Cercetare ştiinţifică Aplicaţii Software ActiveX Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Software: Java Caracteristici de memorie Tahimetrie. Topografie. Studiul formelor de teren. Orintarea în teren Teoria informaţiei (Cibernetică) Utilităţi de căutare Analiză derivată Tehnica programării (software engineering) Software: Cobol Unităţi de programare Servicii publice Întreprinderi Biblioteci Management informaţional Imagistică prin rezonanţă magnetică Contabilitate Electronică Transportation System and the Infrastructure Matematică calculatorie. Analiză numerică Software: NT Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Modelarea şi simularea sistemelor de calculator SOAP (Limbaj de programare) Futurism Fizică E-government Foraj. Metode de forare Hardware Software: Access 95 Tehnică teatrală. Producţie scenică. Punere în scenă. Regie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Cibernetică matematică Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Turbo Pascal 7.0 Software: Basic Software: Pascal Semnale digitale Software: ICQ Timp real (Informatică) Prelucrare date Programare matematică Statistică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Transmisii mecanice Software: Assembler Canale de comunicare Specificaţii formale Procesoare MATLAB Microtehnologie DSP programabile Teoria grafurilor Software: Turbo Pascal Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Reţele informatice Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) SPSS Astronomie. Geodezie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Marketing Visual C++ .NET (Limbaj de programare) Oftalmologie Software: dBase IV Bibliografie Construcţii civile Software: Socrate Arte grafice. Grafică Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Dreamweaver (Programe de calculator) Red Hat Linux 8 (Sistem de operare) Sisteme de gestiune a bazelor de date Informatică managerială Programare de calculatoare Centre de documentare Calculatoare Analiză semnal digital Securitatea informaţiei Regăsirea informaţiei online Procesoare Baze de date Probabilităţi Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Culegere de probleme Mecanică Compatibilitate Software engineering Software: Borland C++ Sofware Analiza şi proiectarea sistemelor Documentare. Cărţi. Scrieri Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Microsoft Visual BASIC (Limbaj de programare) Imagini digitale Delphi (Limbaje de programare) Microsoft PowerPoint Matematică HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Sisteme de prelucrare a informaţiilor Programare informatică Access 2000 (Program de gestiune a bazelor de date) Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Software: MS-DOS Software: ASP.NET Prolog (Limbaje de programare) Geometrie. Trigonometrie Java (Limbaj de programare) Enciclopedie (Română) Simulare pe calculator (Matematica) Software: Prolog Limbaje ale bazelor de date Oncologie Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Prelucrarea semnalelor Biblioteconomie Programare orientată pe evenimente Date Dicţionar de informatică (Larousse) Metoda elementului finit Microprocesoare Arhitectura calculatoarelor Documentare Teoria informaţiei (Informare-documentare) Instituţii. Organizaţii Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Curent alternativ (c.a.) Control financiar C++ (Limbaj de programare) Software: UNIX Software: MIX Codificare secretă WSDL (Limbaj de rogramare) Logică Folosirea limbii Cibernetică economică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) SQL (Limbaj de interogare) Învăţământ preuniversitar Software: Wordperfect Iris Procesare de imagini Limbaje specifice de programare Oracle9i (Program de gestiune a bazelor de date) Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială EXCEL Instrumente de exploatare WWW Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Sisteme inteligente de transport Animaţie pe calculator Inginerie electrică Circuite logice Procesare semnale digitale Teste - concursuri Pagini Web Software: FoxPro Baze de date relaţionale Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
Vă rugăm să schimbaţi parola