Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1169 lucrari in 1224 publicatii in 5 limbi
Environmental Engineering and Management Journal de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului (Text tipărit)
222 măsuri practice de reducere a costurilor de: Radke, Magnus; Neumann, Erich; Wagner, Manfred; Gilbert, Peter; Bockler, Josef; Sahm, August; Schweisinger, Curt; Schrenckenberger, Walter; Kloppert, Wilhelm; Killguss, Fritz; Bronner, Albert; Volk, Paul (Text tipărit)
Environmental Engineering and Management Journal : No. 1 de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate : Nr. 1 de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Managementul proprietății intelectuale de: Badâr, Iurie; Bulmaga, Tatiana; Bucur, Vasile (Text tipărit)
Manageri & Management de: Verboncu, Ion (Text tipărit)
Starea de sănătate a managementului din România în 2018 : Raport de cercetare bazat pe chestionarea a 676 specialişti de: Societatea Academică de Management din România; Nicolescu, Ciprian; Popa, Ion, (management); Nicolescu, Ovidiu; Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Management; Ştefan, Simona Cătălina (Text tipărit)
Antreprenoriat : Lansarea şi administrarea unei afaceri de: Mariotti, Steve; Glackin, Caroline (Text tipărit)
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară Diversitate în muncă Asigurări Reţele neuronale Proiecte de Lucru Baschet Statistică Conducere. Autoritate Relaţii umane în întreprindere Întreprinderi, firme Utilizarea fondurilor Flexibilitate Proiecte Drept Comunicare în afaceri Optimizarea producţiei Cultura organizaţiilor suedeze Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Conceptul de calitate Abilităţi mentale Finanţe publice Strategii manageriale Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Drept financiar Înfiinţarea unei firme Difuziunea rolului Naţionalism economic Teste pentru licenţă Managementul resurselor umane Audit intern Munca în echipă Management şi Ingineria Managerială Control Contracte civile Autovehicule rutiere Management bancar Comunicare organizaţională Telecomunicaţii Eficienţă industrială Politică Control de calitate Eficienţă Restricţii de acces Vehicule maritime Protocol Preţul psihologic Ofertă Comunicare socială Strategii de marketing Argeş, Judeţul Analiză statistică Muncă. Organizarea muncii Forme de organizare economică Elementele arborilor decizionali Responsabilitate socială corporatistă Funcţia de coordonare Organizaţii Administrarea afacerilor Manual universitar Dezvoltare organizaţională Publicaţii seriale Întreprinderi (Economie) Cultură organizaţională Investiţii Climat social Electricitate Analiza SWOT Costul calităţii Etică Bibliologie Business Măsuri de anti-criză Concurenţă Aplicaţii Lidership Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Desfacerea mărfurilor Informaţie Bănci Comunicare managerială Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Organizaţii sportive Metode de conducere Teste grilă Managementul riscurilor Paradigmă Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Clienţi Investiţii străine Marketing cultural Asigurarea calităţii Tehnologie performantă de administraţie Organizarea întreprinderilor Management turistic Linii de comunicare ale calculatoarelor Entităţi publice Identitate Clasificare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Conferinţă internaţională Educaţie Capital uman Sisteme de calitate mature Economie. Indicatori Economici Tehnică în general Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Probleme psihologice Piaţa, concurenţa şi preţul Gestiune financiară Sociologie Vânzare. Desfacere Ocupaţii. Profesii Relaţii publice Imaginaţie creatoare Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Teoria neoclasică Planul de audit public intern Fiscalitate Diversificare concentrică România Managementul firmei Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Etică în afaceri Economie de piaţă contemporană Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Tehnică nucleară Inteligenţă superioară Analiză multicritorială Managementul sistemul informatic al unităţii economice Succes managerial Decizii manageriale Eficienţa investiţiilor Regresie logistică Sporturi de iarnă Centre de informare şi documentare Eficacitate organizaţională Investiţii de capital Managementul costurilor Adolescent scăpat de sub control JOBS, Steve Sisteme de muncă Geografie Analiza cluster Achiziţii Organizare Plan strategic Cercetare privind managementul cunoştinţelor Secretariat Programe, planuri, prognoze Învăţământ Biblioteci generale Critică literară Politici educaţionale Inginerie economică Automobile Metode Progres Radiodifuziune Asistenţă socială Cugetări Turism Analiză financiară Ştiinţa informării Comunicare onestă Reasigurare Ştiinţe sociale Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Orientarea pieţei Management în bibliotecă Principii economice Funcţia de previziune Econometrie Înregistrarea Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Beneficiile ingineriei Managementul taxelor Economia Tranziţiei Teoria sistemelor Modele economice-matematice Deşeuri menajere Corelaţie Administraţi publică locală Timp liber în afara casei Piaţă Managementul întreprinderii Tratat Reforma managementului public Materiale refolosibile Tipologii operaţionale Arii naturale protejate Activitate economică Condiţii de muncă Literatură universală Managementul marketingului Biblioteci publice, populare Forme de intreprinderi Comunicare socială. Sociologia comunicării Management public Ghid Strategie Caracterul politic Psihopatologie Relaţii economice internaţionale Economia pieţei Servicii Sport. Educaţie fizică Migraţie Tehnologii informaţionale Comunicarea Olt, Judeţul Finante. Bănci. Bani Planificare economică Inginerie auto Comunicare internaţională Prognoze financiare Cereale Economie regională Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Ghid practic Dezvoltarea teritoriului Procese de afaceri Reformă Managementul vânzărilor Excelenţă Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Economie în general Proiectare Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Tehnică Protecţia mediului Tehnologia informaţiei Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Femeile şi politica Monedă. Sistem monetar Universităţi Norme BNR privin dacordarea de credite Alegerea ocupaţiei Politică şi guvernare Stakeholderi Management sportiv Tehnologie Impactul climatic direct Tehnici de comunicare Energie atomică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Criză financiară Administraţie Fiscală Managementul calităţii Arhive Măsurarea performanţei Zone libere Planificare Modele de optimizare Ciclul de viaţă Dezvoltarea industriei navale Administrative reform Adunări. Simpozioane Control optimal Sport Productivitate Resurse umane Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Strategie economică Întreprinderi industriale Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Cost indirect Conducere Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Antreprenoriat feminin Psihologie managerială Epoca globalizării Inginerie managerială Compendiu Transmitere Economie. Ştiinţe economice Servicii publice Pedagogie Întreprinderi Sistem de clasificare Administraţie publică. Conducere administrativă Metode de observare Caracterul integrator Alianţe strategice internaţionale Publicitate Managementul activităţilor sportive Societate comercială Limba română Maxime Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Întreprinderea românească Competitivitate Managementul aprovizionării şi desfacerii Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Funcţionalitate Teoria neoinstituţională Siguranţă de funcţionare Politici publice Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Coping activ Transilvania Work motivation Comerţ electronic 2016 Matematică aplicată Stiluri de personalitate şi inteligenţă Teoria grafurilor Management financiar Teoria reziduală a dividendului Întreprinderi mici şi mijlocii Teoria instituţională BRD-Group Societe Generale Iliant organizaţional Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Finanţe Management administrativ Autenticitatea documentelor Managementul producţiei Analiza capitalului Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Mentenanţă Clustere competitive Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Articole Alocarea capitalului Comerţ liber Familie Situaţie economică Sociologia comunicării Control calitate Managementul programelor Exploatări miniere Inteligenţa artificială Efectele crizei financiare Forme de întreprinderi Reacţii fiscale naţionale Şcoli, institute Carieră profesională Informare-documentare Inginerie mecanică Lideri Industria hotelieră Biblioteci Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Leadership-ul Agenţi de vânzări Control financiar Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Activităţi financiar-contabile Organizare şi conducere în sport Management în industria auto Sociologia organizaţiilor Analiza TCO Procese decizionale Informatică managerială Evaluarea potenţialului concurenţial Productivitate industrială Aspecte economice Tulburări emoţionale şi de comportament Geologie. Zăcăminte minerale Surse de informaţii Management de staf Rolul tehnologiei Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Planificare. Organizare Inginerie. Tehnică Manageri Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Management informaţional Metode descriptive Parametri algoritmului Caracteristici demo-geografice Managementul serviciilor Strategia de marcă Eficientizare Sisteme de management Management organizaţional Inginerie industrială Diviziunea modernă a muncii Sisteme MLM Managementul impozitului Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Structuri economico-sociale Minierele companiei Analiză economică Servicii sociale Situaţie politică Evaluare Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Industria minieră Şomaj Management sanitar Inovaţii Sportivi Publicaţii universitare Modalităţi de comunicare Prelucrare date Guvernanţă corporativă Contabilitate financiară Reţeaua Internet Creativitate Reacţii fiscale internaţionale Legislaţie economică Reduceri de cheltuieli Organizare şcolară Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Relaţii internaţionale. Politică internaţională Activitate sportivă Produse. Servicii Comunicare Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Controlul calităţii Decizie managerială Comunicare nonverbală Interzicerea costurilor externe Consultanţă în alegerea profesiei Sistemul Silva Substanţe radioactive Stres Politica turismului Simpozion Contextul social Lanțuri de aprovizionare Sănătate Criză economică Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Contabilitate Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Ştiinţă Vânzare Audit financiar Impactul social Dezvoltare economică Beneficii publice Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Calitate Puncte tari Managementul aprovizionării Paradigma eclectică Sisteme informatice Prestări servicii Joc organizaţional Inteligenţă artificială Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Organizaţie Balanţe fiscale Proiecte internaţionale Standarde de mediu Staţiune montană Educaţie fizică şi sport Fiabilitate Limba engleză Fonduri băneşti Forţă de muncă Mediu Criză Electrotehnică Taxe. Impozite. Percepere de taxe Evoluţia marketingului Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Regie proprie de ridicare a unei clădiri Sisteme bancare Mediul înconjurător Piaţa muncii din România Controlling Management şi Ingineria Industrială Interdisciplinaritate Gestiune economică Lanţ de aprovizionare Multiculturalism Medicină clinică Educaţie fizică Informaţii Economie mondială Piaţă unica europeană Management de mediu Aprovizionare tehnico-materială Schimbare organizaţională Managementul contabilizării Discriminare Ingineria valorii Învăţare organizaţională Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Individualitate Matematică Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Proceduri de conducere Moduri de transport Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Gallup organizaţie Criză organizaţională Managementul organizaţiei Biblioteconomie Psihanaliză Europa Managementul proiectelor Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Lucrări ştiinţifice universitare Economia întreprinderilor Electronică Management educaţional Maniere elegante Tranziţie (Economică) Politica OH&S Centre de documentare Biblioteci ale autorităţilor publice Conflicte constructive Expoziţii Eficacităţi organizaţionale Feminism. Femeile şi societatea Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Firme comerciale Tehnologie mecanică Parcul Natural Comana Agricultură Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Managementul centrelor Spa şi Wellness Anxietate Comunicare interculturală Managementul afacerilor Metode ale ştiinţelor sociale Educaţie. Învăţământ Informatică Servicii. Prestări de servicii Propuneri de politică publică Practică şi metode de conducere Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Standarde de performanţă Valorificare economică Sistemul sanitar Capital (Economie) Relaţii de muncă Transport Informare documentară Comerţ Reţele de calculatoare CLINTON, Hillary Risc economic Cultură Organizaţii neguvernamentale Activitatea de management Timp liber. Recreaţie Metodologia cercetării Ştiinţa mediului înconjurător Politică economică Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Învăţământ superior. Universităţi Risc Şomer neindemnizat Inginerie Învăţământ superior Protejarea mediului Refugiaţi Conducerea şi controlul producţiei Cercetare ştiinţifică Calculatoare Teză de doctorat Management de bibliotecă Autoritate Marketing Coping pasiv Investitori Fonduri europene Ştiinţe economice Îndrumar de laborator Perspective profesionale Universităţi europene Audit Fiscalitate Finanţe publice, finanţele statului Managementul relaţiilor cu clienţii Personal. Specialişti Management Doctrine economice 2017 Raţionalitate strategică Investiţii în distribuţia de mărfuri Asistenţă şi protecţie socială Condiţii de risc Costuri Asigurări sociale Psihologie Afaceri Comerţ internaţional Dezvoltare durabilă Dividente politice Eficienţă economică Negociere Organizare economică Dedicaţie şi autograf Şomajul din perspectivă regională BUFFETT, Warren Chestionare Servicii de bibliotecă Cercetări de marketing cultural Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Inginerie chimică Monetar fiscal Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Protejarea plantelor Contribuţiile economiei Metalurgie Universal ca loc Proiecte de management Cultura plantelor de câmp Jurnalistică Cerere agregată Protecţia copiilor Sistem monetar Turism din punct de vedere economic Optimizare Producţie industrială Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Indicatorii resurselor umane Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Politica industriei Leadership Protecţia mediului înconjurător Analiza pieţei Ecosisteme Management în sport Legislaţie Structură organizatorică Reduceri de costuri Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Politică fiscală Reorganizare Şomajul pe activităţi economice Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Exprimarea potenţialului uman Construcţii Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Arhitectura mărcilor Şomer indemnizat Economie capitalistă Industria hotelieră şi restaurante Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Organizare judiciară Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Etica în afaceri Servicii turistice Principii de bază ale eticii Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Mecanisme de precizie Conflict Manual Indicatori de performanţă Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Ergonomie Ecologie Studii de caz Conducere şi organizare în economie Logistică Sibiu, Oraşul Reformă fiscală Psihologia personalităţii Economia turismului Managementul schimbării Contractul asigurării Teste statistice Medicină Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Human psychology Comportament organizaţional Salariu Planificare strategică Economie de piaţă Planificarea Sănătate şi igienă publică Reţele neuronale artificiale Registru REVISAL Mass-Media Sarcini sociale Indicatorii resurselor de muncă Forme de întreprinderi. Finanţare Inginerie. Tehnică în general Cost direct Dezvoltarea resurselor umane Birotică Metode şi practici de conducere Sociologie economică Impactul indirect al schimbării mediului Management universitar Auditul public intern Puncte slabe Operaţiuni bancare Demografie Curriculum Crizele monetar-financiare Finanţare Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Competenţe interculturale 1962-2012 Anuar Competenţă esenţială Probleme strategice Gândire creativă Managementul desfacerii Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Funcţia de antrenare Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Industrie agroalimentară Antreprenoriat Distribuție Managementul diagnosticării curriculumului Energie Conducerea vânzării Motivarea angajaţilor Planul de marketing Management strategic Management comparat Metode de interogare Psihologia caracterului Curs universitar 2018 Economie Procesul inter-organizaţional Educaţie antreprenorială Societate Aprovizionare Obiectivele turismului
Vă rugăm să schimbaţi parola