Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1165 lucrari in 1220 publicatii in 5 limbi
Environmental Engineering and Management Journal de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului (Text tipărit)
Diagnosticare şi prognoză în managementul comunităţilor locale de: Popescu, Marian, (management); Popescu, Emilia (Text tipărit)
Environmental Engineering and Management Journal : No. 1 de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate : Nr. 1 de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Timpul şi deciziile manageriale de: Marinescu, Gabriela, manager (Text tipărit)
Manageri & Management de: Verboncu, Ion (Text tipărit)
Arta managementului de: Rees, David W. (Text tipărit)
Subiecte
Contribuţiile economiei Literatură universală Învăţământ Critică literară Matematică Politică Psihologie Economie România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Electrotehnică Statistică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Managementul firmei Teste Teste grilă Economie mondială Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Asistenţă şi protecţie socială Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Geografie Simpozion Lingvistică şi limbi Medicină Curs universitar Ghid Etică Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Limba română Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Psihopatologie Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Investiţii de capital Investiţii străine Contabilitate Audit Manual universitar Învăţământ superior Organizare şi conducere comercială şi industrială Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Sportivi Calitate Administraţie publică Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Educaţie fizică şi sport Turism Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Centre de informare şi documentare Administraţie publică. Armată. Artă militară Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Agricultură Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Situaţie economică Clasificare Comerţ Servicii Drept. Jurisprudenţă Universal ca loc Ghid practic Automobile Maxime Economie. Ştiinţe economice Metalurgie Cultura plantelor de câmp Ştiinţa mediului înconjurător Protejarea plantelor Radiodifuziune Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Ştiinţe sociale Conducere Autoritate Piaţă Biblioteci Biblioteci generale Publicaţii periodice şi seriale Mediu Relaţii internaţionale. Politică internaţională Ergonomie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Economie capitalistă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză economică Analiză financiară Finante. Bănci. Bani Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Telecomunicaţii Politică economică Electronică Îndrumar de laborator Conducere şi organizare în economie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Psihologia caracterului Psihanaliză Evaluare Managementul afacerilor Antreprenoriat Întreprinderi mici şi mijlocii Practici şi metode de conducere Anuar Control Protecţia mediului înconjurător Modele de optimizare Matematică aplicată Aplicaţii Management şi Ingineria Managerială Fiabilitate Reţeaua Internet Aprovizionare tehnico-materială Argeş, Judeţul Finanţe Cultură Medicină clinică Conducere. Autoritate Metode de conducere Pedagogie Planificare Activitate economică Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asigurări Asigurări sociale Asistenţă socială Olt, Judeţul Educaţie fizică Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Educaţie Control financiar Audit financiar Finanţe publice Audit intern Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Tehnologia informaţiei Autovehicule rutiere Fiscalitate Bănci Management bancar Baschet Informatică aplicată Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Tratat Economia turismului Protecţia mediului Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Tehnică nucleară Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Tulburări emoţionale şi de comportament Feminism. Femeile şi societatea Ştiinţa informării Biblioteci ale autorităţilor publice Bibliologie Ecologie Personal Birotică Comerţ internaţional Afaceri Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Ocupaţii. Profesii Vehicule maritime Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Controlul calităţii Management industrial Firme comerciale Globalizare Prelucrare date Timp liber. Recreaţie Control de calitate Teoria grafurilor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Metode şi practici de conducere Jurnalistică Ştiinţă Electricitate Informaţie Metodologia cercetării Managementul calităţii Produse. Servicii Vânzare. Desfacere Tehnologii informaţionale Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Analiza pieţei Ofertă Managementul programelor Managementul proiectelor Învăţământ superior. Universităţi Relaţii umane în întreprindere. Personal Geologie. Zăcăminte minerale Monedă. Sistem monetar Demografie Articole Inginerie mecanică Tehnică Maniere elegante Transport Creativitate Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Relaţii economice internaţionale Sociologia comunicării Organizare Organizaţie Compendiu Competitivitate Economia pieţei Economie de piaţă Tehnologie mecanică Analiză statistică Comunicare socială Comunicare managerială Publicitate Mass-Media Servicii de bibliotecă Comunicare socială. Sociologia comunicării Management educaţional Comunicare nonverbală Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Management în sport Concurenţă Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Managementul costurilor Publicaţii seriale Control optimal Taxe. Impozite. Percepere de taxe Politica turismului Studii de caz Forme de întreprinderi Finanţare Gestiune economică Gestiune financiară Contabilitate financiară Operaţiuni bancare Contracte civile Informare-documentare Management universitar Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Linii de comunicare ale calculatoarelor Logica Fuzzy (Matematică) Doctrine economice Sisteme informatice Deşeuri menajere Sănătate şi igienă publică Sociologie economică Finanţe publice, finanţele statului Arhive Dezvoltare economică Eficienţă economică Expoziţii Costuri Resurse umane Imaginaţie creatoare Sistem monetar Asigurarea calităţii Teoria sistemelor Criză economică Cugetări Cultură organizaţională Teste pentru licenţă Familie Strategie economică Econometrie Construcţii Economia comerţului, turismului şi serviciilor Servicii turistice Secretariat Întreprinderi industriale Decizii manageriale Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Management sportiv Dezvoltare durabilă Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Antreprenoriat feminin Servicii publice Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Organizare şcolară Biblioteci publice, populare Politică şi guvernare Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Ecosisteme Centre de documentare Drept financiar Societate comercială Refugiaţi Piaţa muncii din România Mentenanţă Mediul înconjurător Legislaţie economică Economie regională Forme de organizare economică Întreprinderi (Economie) Organizarea întreprinderilor Prestări servicii Aspecte economice Ştiinţe economice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Investiţii Management strategic Proiectare Forme de intreprinderi Tehnologie Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Politici educaţionale Management sanitar Discriminare Risc economic Sibiu, Oraşul Anxietate Exploatări miniere Femeile şi politica Risc Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Conducerea vânzării Planificare strategică Procese decizionale Managementul organizaţiei Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Materiale refolosibile Valorificare economică Producţie industrială Control calitate Cereale Progres Relaţii de muncă Management informaţional Informare documentară Informatică managerială Tehnică în general Inovaţii Organizaţii Managementul întreprinderii Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Probleme psihologice Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Flexibilitate Relaţii publice Negociere Logistică Lideri Manageri Psihologie managerială Organizare judiciară Energie atomică Metode ale ştiinţelor sociale Interdisciplinaritate Sănătate Ciclul de viaţă Management de mediu Programe, planuri, prognoze Management financiar Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Organizare economică Management public 1962-2012 Servicii sociale Aprovizionare Activitate sportivă Organizare şi conducere în sport Desfacerea mărfurilor Perspective profesionale Comerţ liber Politică vamală Zone libere Management comparat Managementul resurselor umane Managementul activităţilor sportive Întreprinderi, firme Managementul marketingului Standarde de mediu Sisteme de management Protocol Industria hotelieră şi restaurante Reţele de calculatoare Managementul producţiei Proiecte de Lucru Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Personal. Specialişti Forţă de muncă Practică şi metode de conducere Servicii. Prestări de servicii Managementul serviciilor Management de bibliotecă Stres Utilizarea fondurilor Structură organizatorică Politici publice Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Strategii de marketing Comunicare Conferinţă internaţională Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Economie de piaţă contemporană Piaţa, concurenţa şi preţul Modele economice-matematice Identitate Inginerie industrială Şcoli, institute Business Dezvoltare organizaţională Migraţie Multiculturalism Principii economice Achiziţii Productivitate Comportament organizaţional Reforma managementului public Reformă Universităţi europene Decizie managerială Etică în afaceri Reţele neuronale Situaţie politică Restricţii de acces Proiecte de management Politica OH&S Comerţ electronic Sistemul Silva Abilităţi mentale Inteligenţă superioară Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Strategii manageriale Adunări. Simpozioane Eficienţă Şomaj Societate Tehnici de comunicare Comunicare în afaceri Turism din punct de vedere economic Succes managerial Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Munca în echipă Vânzare Agenţi de vânzări Lucrări ştiinţifice universitare Administrarea afacerilor Industrie agroalimentară Leadership Sisteme bancare Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Inginerie chimică Administraţi publică locală Managementul schimbării Gândire creativă CLINTON, Hillary Industria hotelieră Indicatori de performanţă Măsurarea performanţei Metode de interogare Învăţare organizaţională Dezvoltarea resurselor umane Productivitate industrială Eficienţă industrială Standarde de performanţă Eficacităţi organizaţionale Tehnologie performantă de administraţie Economia Tranziţiei Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Alegerea ocupaţiei Consultanţă în alegerea profesiei Strategie Proiecte Dezvoltarea teritoriului Motivarea angajaţilor Optimizare Carieră profesională Organizaţii neguvernamentale Sociologia organizaţiilor JOBS, Steve Informaţii Tranziţie (Economică) Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Investitori BUFFETT, Warren Publicaţii universitare Economie. Indicatori Economici Inginerie managerială Industria minieră Capital (Economie) Analiză multicritorială Condiţii de muncă Management şi Ingineria Industrială Proceduri de conducere Inginerie economică Administraţie Fiscală Managementul aprovizionării şi desfacerii Paradigma eclectică Teoria instituţională Teoria neoclasică Teoria neoinstituţională Parametri algoritmului Procese de afaceri Educaţie antreprenorială Analiza capitalului Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Şomajul din perspectivă regională Şomajul pe activităţi economice Guvernanţă corporativă Entităţi publice Puncte slabe Puncte tari Analiza SWOT Caracteristici demo-geografice Arhitectura mărcilor Sistem de clasificare Strategia de marcă Activitatea de management Contractul asigurării Paradigmă Managementul impozitului Managementul taxelor Alocarea capitalului Politica industriei Schimbare organizaţională Conceptul de calitate Capital uman Comunicare organizaţională Cercetare privind managementul cunoştinţelor Cercetări de marketing cultural Marketing cultural Gallup organizaţie Piaţă unica europeană Dividente politice Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Teoria reziduală a dividendului Comunicarea Funcţia de antrenare Funcţia de coordonare Curriculum Managementul diagnosticării curriculumului Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Conflicte constructive Stiluri de personalitate şi inteligenţă Criză Criză financiară Caracterul integrator Caracterul politic Funcţia de previziune Conflict Economia întreprinderilor Energie Autenticitatea documentelor Costul calităţii Sisteme de calitate mature Minierele companiei Managementul relaţiilor cu clienţii Crizele monetar-financiare Structuri economico-sociale Iliant organizaţional Tipologii operaţionale Condiţii de risc Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Investiţii în distribuţia de mărfuri Climat social Salariu Regresie logistică Protecţia copiilor Fonduri europene Eficientizare Joc organizaţional Etica în afaceri Excelenţă Lidership Stakeholderi Responsabilitate socială corporatistă Exprimarea potenţialului uman Indicatorii resurselor de muncă Indicatorii resurselor umane Contextul social Modalităţi de comunicare Corelaţie Evaluarea potenţialului concurenţial Interzicerea costurilor externe Moduri de transport Analiza cluster Probleme strategice Fonduri băneşti Balanţe fiscale Cerere agregată Naţionalism economic Impactul social Beneficii publice Propuneri de politică publică Beneficiile ingineriei Ingineria valorii Efectele crizei financiare Norme BNR privin dacordarea de credite Analiza TCO Leadership-ul Coping activ Coping pasiv Arii naturale protejate Parcul Natural Comana Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Planificarea Managementul contabilizării Regie proprie de ridicare a unei clădiri Funcţionalitate Epoca globalizării Adolescent scăpat de sub control Difuziunea rolului Impactul climatic direct Impactul indirect al schimbării mediului Management turistic Cultura organizaţiilor suedeze Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Evoluţia marketingului Întreprinderea românească Reorganizare Auditul public intern Plan strategic Planul de audit public intern Staţiune montană Orientarea pieţei Preţul psihologic Activităţi financiar-contabile Alianţe strategice internaţionale Procesul inter-organizaţional Raţionalitate strategică Sisteme MLM Proiecte internaţionale Human psychology Work motivation Administrative reform Măsuri de anti-criză Reacţii fiscale internaţionale Reacţii fiscale naţionale Înregistrarea Registru REVISAL Transmitere Planul de marketing Clustere competitive Rolul tehnologiei Monetar fiscal Dezvoltarea industriei navale Elementele arborilor decizionali Diviziunea modernă a muncii Sisteme de muncă Managementul riscurilor Competenţă esenţială Obiectivele turismului Managementul aprovizionării Sarcini sociale Cost direct Cost indirect Şomer indemnizat Şomer neindemnizat Chestionare Clienţi Surse de informaţii Reasigurare Metode descriptive Teste statistice Diversificare concentrică Protejarea mediului Optimizarea producţiei Reţele neuronale artificiale Prognoze financiare BRD-Group Societe Generale Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Criză organizaţională Management de staf Individualitate Diversitate în muncă Eficienţa investiţiilor Planificare. Organizare Substanţe radioactive Timp liber în afara casei Managementul centrelor Spa şi Wellness Competenţe interculturale Siguranţă de funcţionare Comunicare interculturală Comunicare internaţională Administraţie publică. Conducere administrativă Management administrativ Sistemul sanitar Lanţ de aprovizionare Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Înfiinţarea unei firme Organizaţii sportive Managementul desfacerii Inteligenţa artificială Metode de observare 2016 Managementul sistemul informatic al unităţii economice Eficacitate organizaţională Inginerie auto Controlling Managementul vânzărilor Management în industria auto Management în bibliotecă Lanțuri de aprovizionare Distribuție Principii de bază ale eticii Comunicare onestă
Vă rugăm să schimbaţi parola