Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1244 lucrari in 1321 publicatii in 7 limbi
Managementul integrat al calităţii de: Oprean, Constantin; Suciu, Octavian; Kifor, Claudiu Vasile (Text tipărit)
Organizarea şi gestionarea businessului propriu de: Universitatea Tehnică a Moldovei (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Oprean, Constantin; Kifor, Claudiu Vasile (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Olaru, Marieta (Text tipărit)
Ingineria şi managementul producţiei 2 : lucrări de laborator de: Niţu, Eduard Laurenţiu (1967-); Belu, Nadia; Rotaru, Ana (Text tipărit)
Managementul resurselor umane de: Foriş, Tiberiu (Text tipărit)
Organizarea şi gestiunea întreprinderii de: Burlaud, Alain; Niculescu, Maria, economist (Text tipărit)
Organizational Change and Faculty Development de: Duşe, Dan-Maniu; Nemeş, Cătălin; Duşe, Carmen-Sonia (Text tipărit)
Subiecte
Proiecte Control Management bancar Contracte civile Descentralizare în management Climat social Dedicaţie şi autograful autorului Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Managementul conflictelor Capital uman Relaţii publice Cheltuieli Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Planul de audit public intern Fiscalitate Managementul sistemul informatic al unităţii economice Centre de informare şi documentare Cercetare privind managementul cunoştinţelor Plan strategic Învăţământ Management școlar Înregistrarea Deşeuri menajere Forme de intreprinderi Management public Tehnici de comunicare Conducere Sistem de clasificare Managementul aprovizionării şi desfacerii Proiecte de investiții Finanţe Managementul producţiei Familie Metode descriptive Caracteristici demo-geografice Evaluare Comunicare Beneficii publice Calitate Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Taxe. Impozite. Percepere de taxe Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Agricultură Risc Refugiaţi Fonduri europene Fiscalitate Managementul relaţiilor cu clienţii Management Investiţii în distribuţia de mărfuri Condiţii de risc Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Managementul creditului bancar Universal ca loc Leadership Inginerie simultană Virusologie. Viruşi Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Economie capitalistă Conflict Procesul de recrutare Indicatori de performanţă Ergonomie Sibiu, Oraşul Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Planificarea Sarcini sociale Forme de întreprinderi. Finanţare Management universitar Anuar Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Obiectivele turismului Timp liber în afara casei Arii naturale protejate Finante. Bănci. Bani Dezvoltarea teritoriului Impactul climatic direct Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Întreprinderi mici şi mijlocii Efectele crizei financiare Management în industria auto Inginerie. Tehnică Minierele companiei Sisteme de producţie Cultura de tip Sarcină Comunicare nonverbală Jocuri Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Administraţia publică locală Fonduri băneşti Piaţa muncii din România Ingineria valorii Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Criză organizaţională Feminism. Femeile şi societatea Tehnologie mecanică Comunicare interculturală Şomer neindemnizat Management de bibliotecă Conducere. Autoritate Întreprinderi, firme Drept Optimizarea producţiei Teste pentru licenţă Simularea conflictelor Analiză statistică Funcţia de coordonare Organizaţii Investiţii Finanţe publice. Bănci. Bani Metode de conducere Organizaţii sportive Investiţii străine Entităţi publice Clasificare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Educaţie Sisteme de calitate mature Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Sociologie Baze sportive Diversificare concentrică Tehnică nucleară Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Regresie logistică Organizare Progres Beneficiile ingineriei Caracterul politic Comunicarea Ghid practic Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Stakeholderi Managementul calităţii Măsurarea performanţei Modele de optimizare Sport Publicitate Competitivitate Teoria reziduală a dividendului Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Articole Informare-documentare Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Management de staf Structuri economico-sociale Situaţie politică Reţeaua Internet Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Dezvoltare economică Puncte tari Paradigma eclectică Educaţie fizică şi sport Multiculturalism Metode de selecţie Biblioteci ale autorităţilor publice Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Informare documentară Economia internaţională în general Investitori Îndrumar de laborator Audit Dezvoltare durabilă Dividente politice Şomajul din perspectivă regională Luarea deciziilor Jurnalistică Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Indicatorii resurselor umane Manual Risc organizațional Reţele neuronale artificiale Mass-Media Metode şi practici de conducere Operaţiuni bancare Curriculum Crizele monetar-financiare Competenţe interculturale Competenţă esenţială Cultura de tip Persoană Conducerea vânzării Planul de marketing Management strategic Management comparat Metode de interogare Economie Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Inginerie managerială Metode de observare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lideri Politica turismului Educație Mediu Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Gallup organizaţie Eficacităţi organizaţionale Valorificare economică Comerţ Finanţe publice Control de calitate Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Restricţii de acces Vehicule maritime Comunicare socială Responsabilitate socială corporatistă Administrarea afacerilor Publicaţii seriale Electricitate Analiza SWOT Interviuri Publicaţii periodice şi seriale Inginerie de producție Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Organizație globală Clienţi Marketing cultural Inteligenţă superioară Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată Analiză financiară Reasigurare Relaţii economice internaţionale Sport. Educaţie fizică Inginerie auto Proiectare Teste Alianţe strategice internaţionale Managementul activităţilor sportive Funcţionalitate Coping activ Management administrativ Autenticitatea documentelor Sociologia comunicării Managementul competențelor Inteligenţa artificială Dicţionar Procese decizionale Geologie. Zăcăminte minerale Manageri Inginerie industrială Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Cultura de tip Rol Reacţii fiscale internaţionale Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Sistemul Silva Sănătate Balanţe fiscale Publicații EUP Pandemie Metodologie Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Management educaţional Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Standarde de performanţă Reţele de calculatoare Metodologia cercetării Învăţământ superior Finanţe publice, finanţele statului Personal. Specialişti Analiză cost-beneficiu Raţionalitate strategică Eficienţă economică Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Protecţia copiilor Reduceri de costuri Infecţii specifice. Infecţii datorate unor organisme anumite Managementul schimbării Teste statistice Medicină Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare strategică Indicatorii resurselor de muncă Probleme strategice Industrie agroalimentară Distribuție Educaţie antreprenorială Secretariat Programe de calculatoare. Software Interviurile de evaluare Comunicare socială. Sociologia comunicării Tehnică Adunări. Simpozioane Limba română Politici publice Siguranţă de funcţionare Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale SIAD-uri Inginerie mecanică Industria hotelieră Rolul tehnologiei Contabilitate financiară Creativitate Organizare şcolară Vânzare Audit financiar Proiecte internaţionale Criză Lucrări ştiinţifice universitare Informatică Managementul afacerilor Propuneri de politică publică Asistarea deciziei Reţele neuronale Proiecte de Lucru Simulare Conceptul de calitate Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Managementul resurselor umane Management şi Ingineria Managerială Comunicare organizaţională Managementul calităţii în educaţie Argeş, Judeţul Forme de organizare economică Bibliologie Măsuri de anti-criză Comunicare managerială Stiluri de rezolvare a conflictului Testarea computerizată adaptativă Vânzare. Desfacere Ocupaţii. Profesii România Analiză multicritorială Sisteme de muncă Cugetări Automobile Comunicare onestă Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Ghid Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Organizarea ca structură şi funcţionare Managementul vânzărilor Femeile şi politica Norme BNR privin dacordarea de credite Transmitere Societate comercială Alocarea capitalului Carieră profesională Aspecte economice Strategia de marcă Inovaţii Produse. Servicii Interzicerea costurilor externe Stres Organizaţie Informaţii Managementul proiectelor Cercetare ştiinţifică Perspective profesionale Proiectarea organizației Asigurări sociale Organizare economică Chestionare Cercetări de marketing cultural Inginerie chimică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Politica industriei Ecosisteme Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Relaţii umane în întreprindere. Personal Servicii turistice Mecanisme de precizie Ecologie Studii de caz Reformă fiscală Economia turismului Sociologie economică Auditul public intern Managementul desfacerii Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Managementul diagnosticării curriculumului Motivarea angajaţilor Conceptul de cunoaştere Economia pieţei Economie regională Reformă Managementul învățării permanente Universităţi Criză financiară Arhive Planificare Servicii publice Întreprinderi Întreprinderea românească Matematică aplicată Control calitate Reacţii fiscale naţionale Biblioteci Activităţi financiar-contabile Organizare şi conducere în sport Sociologia organizaţiilor Management informaţional Managementul serviciilor Activitate sportivă Contabilitate Impactul social Staţiune montană Sisteme bancare Controlling Piaţă unica europeană Managementul organizaţiei Electronică Managementul centrelor Spa şi Wellness Sistem informaţional Teză de doctorat Administraţie publică. Armată. Artă militară Difuziunea rolului Munca în echipă Eficienţă Ofertă Dezvoltare organizaţională Desfacerea mărfurilor Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Tehnologie performantă de administraţie Piaţa, concurenţa şi preţul Comerţ exterior. Comerţ internaţional Geografie Achiziţii Metode Predarea limbii engleze Corelaţie Piaţă Planificare economică Tehnologia informaţiei Administraţie Fiscală Control optimal Psihologie managerială Epoca globalizării Exploatări miniere Leadership-ul Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Tulburări emoţionale şi de comportament Management organizaţional MBA Substanţe radioactive Contextul social Ştiinţă Fiabilitate Aprovizionare tehnico-materială Europa Politica OH&S Drept. Jurisprudenţă Parcul Natural Comana Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Transport Risc economic Inginerie Coping pasiv Costuri Proiecte de management Cultura plantelor de câmp Turism din punct de vedere economic Optimizare Producţie industrială Şomajul pe activităţi economice Construcţii Arhitectura mărcilor Industria hotelieră şi restaurante Conducere şi organizare în economie Logistică Salariu Registru REVISAL Cost direct Birotică Impactul indirect al schimbării mediului Curs universitar Procesul inter-organizaţional Societate Programe, planuri, prognoze Politici educaţionale Asistenţă socială MIS Econometrie Materiale refolosibile Olt, Judeţul Alegerea ocupaţiei Management sportiv Zone libere Ciclul de viaţă Sisteme de comerț exterior în economia de piață Cerere şi ofertă Management financiar BRD-Group Societe Generale Comerţ liber Şcoli, institute Agenţi de vânzări Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Planificare. Organizare Prelucrare date Legislaţie economică Costuri de producție Management industrial Medicină clinică Educaţie fizică Tranziţie (Economică) Capital (Economie) Relaţii de muncă Cultură Activitatea de management Organizaţii neguvernamentale Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Diversitate în muncă Statistică Relaţii umane în întreprindere Utilizarea fondurilor Înfiinţarea unei firme Telecomunicaţii Eficienţă industrială Politică Strategii de marketing Muncă. Organizarea muncii Elementele arborilor decizionali Manual universitar Cultură organizaţională Costul calităţii Aplicaţii Informaţie Tehnică în general Managementul firmei Economie de piaţă contemporană Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Decizii manageriale Eficacitate organizaţională Analiza cluster Orientarea pieţei Funcţia de previziune Economia Tranziţiei Managementul taxelor Tratat Literatură universală Psihopatologie Prognoze financiare Economia comerţului, turismului şi serviciilor Protecţia mediului Resurse umane Întreprinderi industriale Cost indirect Antreprenoriat feminin Teoria grafurilor Teoria instituţională Parametri algoritmului Sisteme de management Eficientizare Industria minieră Prestări servicii Limba engleză Discriminare Individualitate Proceduri de conducere Firme comerciale Ştiinţa mediului înconjurător Învăţământ superior. Universităţi Protejarea mediului Marketing Doctrine economice 2017 Servicii de bibliotecă Sistem monetar Protecţia mediului înconjurător Management în sport Structură organizatorică Organizare judiciară Principii de bază ale eticii Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Psihologia personalităţii Finanţare Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii 1962-2012 Funcţia de antrenare Psihologia caracterului Management în bibliotecă Centrele de evaluare Condiţii de muncă Economie în general Monedă. Sistem monetar Administrative reform Productivitate Compendiu Luare de decizie Analiza TCO Evaluarea potenţialului concurenţial Informatică managerială Diviziunea modernă a muncii Guvernanţă corporativă Relaţii internaţionale. Politică internaţională Decizie managerială Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Management şi Ingineria Industrială Maniere elegante Centre de documentare Expoziţii Practică şi metode de conducere Calculatoare Asigurări Flexibilitate Cultura organizaţiilor suedeze Drept financiar Preţul psihologic Întreprinderi (Economie) Business Concurenţă Lidership Bănci Teste grilă Paradigmă Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Organizarea întreprinderilor Management turistic Economie. Indicatori Economici Probleme psihologice Gestiune financiară Imaginaţie creatoare Eficienţa investiţiilor Investiţii de capital Adolescent scăpat de sub control Biblioteci generale Critică literară Ştiinţa informării Ştiinţe sociale Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Modele economice-matematice Managementul întreprinderii Reforma managementului public Tipologii operaţionale Cereale Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Teoria neoinstituţională Transilvania Comerţ electronic Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Analiză economică Servicii sociale Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Management sanitar Criză economică Managementul aprovizionării Standarde de mediu Mediul înconjurător Matematică Anxietate Alocarea resurselor Ştiinţe economice Publicații digitale Asistenţă şi protecţie socială Comerţ internaţional Monetar fiscal Protejarea plantelor Cerere agregată Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Analiza pieţei Reorganizare Exprimarea potenţialului uman Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Şomer indemnizat Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Etica în afaceri Human psychology Demografie Gândire creativă Data mining Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Energie 2018 Aprovizionare Radiodifuziune Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Migraţie Procese de afaceri Excelenţă Politică şi guvernare Energie atomică Elaborarea proiectelor Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Economie. Ştiinţe economice Maxime Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Work motivation Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Credit bancar Analiza capitalului Mentenanţă Clustere competitive Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Şomaj Sportivi Modalităţi de comunicare Reduceri de cheltuieli Simpozion Sisteme informatice Evoluţia marketingului Managementul contabilizării Învăţare organizaţională Moduri de transport Organizarea şi planificarea producţiei Biblioteconomie Economia întreprinderilor Lingvistică şi limbi Metode ale ştiinţelor sociale Baschet Comunicare în afaceri Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Abilităţi mentale Strategii manageriale Naţionalism economic Audit intern Autovehicule rutiere Protocol Etică Managementul riscurilor Asigurarea calităţii Linii de comunicare ale calculatoarelor Identitate Conferinţă internaţională Conceptul de cultură organizaţională Teoria neoclasică Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Etică în afaceri Succes managerial Sporturi de iarnă Managementul costurilor Inginerie economică Principii economice Teoria sistemelor Activitate economică Managementul marketingului Servicii Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Dezvoltarea industriei navale Cultura de tip Putere Pedagogie Administraţie publică. Conducere administrativă Caracterul integrator 2016 Stiluri de personalitate şi inteligenţă Situaţie economică Forme de întreprinderi Control financiar Productivitate industrială Surse de informaţii Managementul impozitului Lanțuri de aprovizionare Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Inteligenţă artificială Joc organizaţional Forţă de muncă Electrotehnică Comunicare internă Regie proprie de ridicare a unei clădiri Gestiune economică Interdisciplinaritate Lanţ de aprovizionare Economie mondială Schimbare organizaţională Administraţie publică Educație managerială Conflicte constructive Politică economică Universităţi europene Psihologie Afaceri Negociere Învăţământ preuniversitar Managementul cunoștințelor Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Contribuţiile economiei Globalizare Metalurgie Legislaţie Politică fiscală Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Contractul asigurării Comportament organizaţional Economie de piaţă Sănătate şi igienă publică Inginerie. Tehnică în general Dezvoltarea resurselor umane Puncte slabe Dezvăţarea Antreprenoriat Modele de convertire a cunoaşterii Biblioteci publice, populare Strategie Tehnologii informaţionale Comunicare internaţională Tehnologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Strategie economică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Iliant organizaţional Managementul programelor Sisteme MLM Publicaţii universitare Uniunea Europeană Controlul calităţii Consultanţă în alegerea profesiei Tehnica mijloacelor de transport Management de mediu Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Psihanaliză Servicii. Prestări de servicii Sistemul sanitar Timp liber. Recreaţie Conducerea şi controlul producţiei Autoritate
Vă rugăm să schimbaţi parola