Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1248 lucrari in 1326 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Proiecte Management bancar Contracte civile Descentralizare în management Dedicaţie şi autograful autorului Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Managementul conflictelor Cheltuieli Planul de audit public intern Fiscalitate Înregistrarea Forme de intreprinderi Management public Tehnici de comunicare Conducere Sistem de clasificare Proiecte de investiții Finanţe Managementul producţiei Caracteristici demo-geografice Comunicare Taxe. Impozite. Percepere de taxe Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Refugiaţi Fiscalitate Condiţii de risc Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Managementul creditului bancar Universal ca loc Leadership Virusologie. Viruşi Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Economie capitalistă Procesul de recrutare Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Planificarea Forme de întreprinderi. Finanţare Management universitar Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Obiectivele turismului Timp liber în afara casei Dezvoltarea teritoriului Întreprinderi mici şi mijlocii Management în industria auto Inginerie. Tehnică Minierele companiei Sisteme de producţie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Criză organizaţională Tehnologie mecanică Întreprinderi, firme Drept Teste pentru licenţă Analiză statistică Funcţia de coordonare Investiţii Finanţe publice. Bănci. Bani Metode de conducere Entităţi publice Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Educaţie Sociologie Diversificare concentrică Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Regresie logistică Organizare Beneficiile ingineriei Caracterul politic Comunicarea Managementul calităţii Măsurarea performanţei Modele de optimizare Sport Competitivitate Teoria reziduală a dividendului Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Informare-documentare Management de staf Structuri economico-sociale Situaţie politică Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Puncte tari Paradigma eclectică Metode de selecţie Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Audit Dividente politice Luarea deciziilor Risc organizațional Operaţiuni bancare Crizele monetar-financiare Management strategic Management comparat Metode de interogare Economie Inginerie managerială Metode de observare Mediu Eficacităţi organizaţionale Comerţ Control de calitate Comunicare socială Publicaţii seriale Electricitate Analiza SWOT Interviuri Inginerie de producție Organizație globală Clienţi Analiză financiară Relaţii economice internaţionale Sport. Educaţie fizică Managementul activităţilor sportive Funcţionalitate Coping activ Managementul competențelor Dicţionar Geologie. Zăcăminte minerale Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Publicații EUP Pandemie Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Standarde de performanţă Finanţe publice, finanţele statului Personal. Specialişti Eficienţă economică Publicații digitizate Infecţii specifice. Infecţii datorate unor organisme anumite Teste statistice Medicină Probleme strategice Industrie agroalimentară Educaţie antreprenorială Interviurile de evaluare Tehnică Adunări. Simpozioane Limba română Siguranţă de funcţionare Industria hotelieră Rolul tehnologiei Contabilitate financiară Audit financiar Informatică Managementul afacerilor Asistarea deciziei Proiecte de Lucru Simulare Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Managementul resurselor umane Management şi Ingineria Managerială Argeş, Judeţul Forme de organizare economică Măsuri de anti-criză Testarea computerizată adaptativă Vânzare. Desfacere Analiză multicritorială Cugetări Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Organizarea ca structură şi funcţionare Femeile şi politica Transmitere Alocarea capitalului Inovaţii Stres Informaţii Proiectarea organizației Asigurări sociale Chestionare Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Relaţii umane în întreprindere. Personal Ecologie Reformă fiscală Sociologie economică Auditul public intern Managementul desfacerii Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Managementul diagnosticării curriculumului Economia pieţei Economie regională Managementul învățării permanente Universităţi Arhive Întreprinderea românească Matematică aplicată Impactul social Staţiune montană Teză de doctorat Ofertă Dezvoltare organizaţională Desfacerea mărfurilor Tehnologie performantă de administraţie Piaţa, concurenţa şi preţul Geografie Achiziţii Metode Predarea limbii engleze Planificare economică Tehnologia informaţiei Epoca globalizării Exploatări miniere Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Management organizaţional Substanţe radioactive Contextul social Ştiinţă Aprovizionare tehnico-materială Europa Politica OH&S Drept. Jurisprudenţă Parcul Natural Comana Educaţie. Învăţământ Transport Risc economic Coping pasiv Cultura plantelor de câmp Optimizare Construcţii Industria hotelieră şi restaurante Conducere şi organizare în economie Salariu Registru REVISAL Cost direct Birotică Curs universitar Politici educaţionale Asistenţă socială MIS Econometrie Materiale refolosibile Cerere şi ofertă Management financiar Comerţ liber Şcoli, institute Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Management industrial Educaţie fizică Capital (Economie) Relaţii de muncă Activitatea de management Organizaţii neguvernamentale Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Diversitate în muncă Relaţii umane în întreprindere Utilizarea fondurilor Telecomunicaţii Eficienţă industrială Strategii de marketing Muncă. Organizarea muncii Manual universitar Aplicaţii Informaţie Managementul firmei Economie de piaţă contemporană Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Decizii manageriale Funcţia de previziune Economia Tranziţiei Tratat Literatură universală Psihopatologie Protecţia mediului Resurse umane Întreprinderi industriale Antreprenoriat feminin Prestări servicii Limba engleză Proceduri de conducere Ştiinţa mediului înconjurător Doctrine economice Sistem monetar Protecţia mediului înconjurător Management în sport Structură organizatorică Principii de bază ale eticii Practici şi metode de conducere Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Psihologia personalităţii Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Funcţia de antrenare Condiţii de muncă Economie în general Monedă. Sistem monetar Administrative reform Productivitate Evaluarea potenţialului concurenţial Diviziunea modernă a muncii Guvernanţă corporativă Relaţii internaţionale. Politică internaţională Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Expoziţii Practică şi metode de conducere Asigurări Flexibilitate Întreprinderi (Economie) Business Teste grilă Politică vamală Management turistic Gestiune financiară Imaginaţie creatoare Eficienţa investiţiilor Biblioteci generale Ştiinţa informării Managementul întreprinderii Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Transilvania Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Analiză economică Mediul înconjurător Anxietate Alocarea resurselor Ştiinţe economice Publicații digitale Asistenţă şi protecţie socială Protejarea plantelor Cerere agregată Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Analiza pieţei Reorganizare Exprimarea potenţialului uman Etica în afaceri Human psychology Data mining Aprovizionare Radiodifuziune Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Migraţie Excelenţă Politică şi guvernare Energie atomică Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Economie. Ştiinţe economice Maxime Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Work motivation Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Reduceri de cheltuieli Sisteme informatice Managementul contabilizării Învăţare organizaţională Moduri de transport Organizarea şi planificarea producţiei Economia întreprinderilor Metode ale ştiinţelor sociale Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Audit intern Protocol Etică Asigurarea calităţii Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Sporturi de iarnă Inginerie economică Teoria sistemelor Activitate economică Managementul marketingului Servicii Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Dezvoltarea industriei navale Pedagogie Stiluri de personalitate şi inteligenţă Situaţie economică Forme de întreprinderi Inteligenţă artificială Joc organizaţional Electrotehnică Regie proprie de ridicare a unei clădiri Gestiune economică Lanţ de aprovizionare Schimbare organizaţională Conflicte constructive Universităţi europene Psihologie Afaceri Negociere Managementul cunoștințelor Contribuţiile economiei Globalizare Legislaţie Comportament organizaţional Sănătate şi igienă publică Inginerie. Tehnică în general Dezvoltarea resurselor umane Dezvăţarea Modele de convertire a cunoaşterii Biblioteci publice, populare Tehnologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul programelor Publicaţii universitare Controlul calităţii Tehnica mijloacelor de transport Management de mediu Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Sistemul sanitar Control Climat social Capital uman Relaţii publice Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Managementul sistemul informatic al unităţii economice Centre de informare şi documentare Cercetare privind managementul cunoştinţelor Plan strategic Învăţământ Management școlar Deşeuri menajere Managementul aprovizionării şi desfacerii Familie Metode descriptive Evaluare Beneficii publice Calitate Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Agricultură Risc Fonduri europene Managementul relaţiilor cu clienţii Management Investiţii în distribuţia de mărfuri Inginerie simultană Conflict Indicatori de performanţă Ergonomie Sibiu, Oraşul Sarcini sociale Anuar Arii naturale protejate Finante. Bănci. Bani Impactul climatic direct Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Efectele crizei financiare Cultura de tip Sarcină Comunicare nonverbală Jocuri Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Administraţia publică locală Fonduri băneşti Piaţa muncii din România Ingineria valorii Feminism. Femeile şi societatea Comunicare interculturală Şomer neindemnizat Management de bibliotecă Conducere. Autoritate Optimizarea producţiei Simularea conflictelor Organizaţii Organizaţii sportive Investiţii străine Clasificare Sisteme de calitate mature Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Baze sportive Tehnică nucleară Progres Ghid practic Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Stakeholderi Publicitate Articole Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Reţeaua Internet Dezvoltare economică Educaţie fizică şi sport Multiculturalism Biblioteci ale autorităţilor publice Informare documentară Economia internaţională în general Investitori Îndrumar de laborator Dezvoltare durabilă Şomajul din perspectivă regională Jurnalistică Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Indicatorii resurselor umane Manual Reţele neuronale artificiale Mass-Media Metode şi practici de conducere Curriculum Competenţe interculturale Competenţă esenţială Cultura de tip Persoană Conducerea vânzării Planul de marketing Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lideri Politica turismului Educație Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Gallup organizaţie Valorificare economică Finanţe publice Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Restricţii de acces Vehicule maritime Responsabilitate socială corporatistă Administrarea afacerilor Publicaţii periodice şi seriale Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Marketing cultural Inteligenţă superioară Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată Reasigurare Inginerie auto Proiectare Teste Alianţe strategice internaţionale Management administrativ Autenticitatea documentelor Sociologia comunicării Inteligenţa artificială Procese decizionale Manageri Inginerie industrială Cultura de tip Rol Reacţii fiscale internaţionale Sistemul Silva Sănătate Balanţe fiscale Metodologie Management educaţional Reţele de calculatoare Metodologia cercetării Învăţământ superior Analiză cost-beneficiu Raţionalitate strategică Dedicaţie şi autograf Protecţia copiilor Reduceri de costuri Managementul schimbării Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare strategică Indicatorii resurselor de muncă Distribuție Secretariat Programe de calculatoare. Software Comunicare socială. Sociologia comunicării Politici publice Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale SIAD-uri Inginerie mecanică Creativitate Organizare şcolară Vânzare Proiecte internaţionale Criză Lucrări ştiinţifice universitare Propuneri de politică publică Reţele neuronale Conceptul de calitate Comunicare organizaţională Managementul calităţii în educaţie Bibliologie Comunicare managerială Stiluri de rezolvare a conflictului Ocupaţii. Profesii România Sisteme de muncă Automobile Comunicare onestă Ghid Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Managementul vânzărilor Norme BNR privin dacordarea de credite Societate comercială Carieră profesională Aspecte economice Strategia de marcă Produse. Servicii Interzicerea costurilor externe Organizaţie Managementul proiectelor Cercetare ştiinţifică Perspective profesionale Organizare economică Cercetări de marketing cultural Inginerie chimică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Politica industriei Ecosisteme Servicii turistice Mecanisme de precizie Studii de caz Economia turismului Motivarea angajaţilor Conceptul de cunoaştere Reformă Criză financiară Planificare Servicii publice Întreprinderi Control calitate Reacţii fiscale naţionale Biblioteci Activităţi financiar-contabile Organizare şi conducere în sport Sociologia organizaţiilor Management informaţional Managementul serviciilor Activitate sportivă Contabilitate Sisteme bancare Controlling Piaţă unica europeană Managementul organizaţiei Electronică Managementul centrelor Spa şi Wellness Sistem informaţional Administraţie publică. Armată. Artă militară Difuziunea rolului Munca în echipă Eficienţă Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Corelaţie Piaţă Administraţie Fiscală Control optimal Psihologie managerială Leadership-ul Tulburări emoţionale şi de comportament MBA Fiabilitate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Costuri Proiecte de management Turism din punct de vedere economic Producţie industrială Şomajul pe activităţi economice Arhitectura mărcilor Logistică Impactul indirect al schimbării mediului Procesul inter-organizaţional Societate Programe, planuri, prognoze Olt, Judeţul Alegerea ocupaţiei Management sportiv Zone libere Ciclul de viaţă Sisteme de comerț exterior în economia de piață BRD-Group Societe Generale Agenţi de vânzări Planificare. Organizare Prelucrare date Legislaţie economică Costuri de producție Medicină clinică Tranziţie (Economică) Cultură Statistică Înfiinţarea unei firme Politică Elementele arborilor decizionali Cultură organizaţională Costul calităţii Tehnică în general Eficacitate organizaţională Analiza cluster Orientarea pieţei Managementul taxelor Prognoze financiare Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cost indirect Teoria grafurilor Teoria instituţională Parametri algoritmului Sisteme de management Eficientizare Industria minieră Discriminare Individualitate Firme comerciale Învăţământ superior. Universităţi Protejarea mediului Marketing 2017 Servicii de bibliotecă Organizare judiciară Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Finanţare 1962-2012 Psihologia caracterului Management în bibliotecă Centrele de evaluare Compendiu Luare de decizie Analiza TCO Informatică managerială Decizie managerială Management şi Ingineria Industrială Lean Management Maniere elegante Centre de documentare Calculatoare Cultura organizaţiilor suedeze Drept financiar Preţul psihologic Concurenţă Lidership Bănci Paradigmă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Organizarea întreprinderilor Economie. Indicatori Economici Probleme psihologice Investiţii de capital Adolescent scăpat de sub control Critică literară Ştiinţe sociale Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Modele economice-matematice Reforma managementului public Tipologii operaţionale Cereale Teoria neoinstituţională Comerţ electronic Servicii sociale Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Management sanitar Criză economică Managementul aprovizionării Standarde de mediu Matematică Comerţ internaţional Monetar fiscal Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Şomer indemnizat Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Demografie Gândire creativă Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Energie 2018 Procese de afaceri Elaborarea proiectelor Credit bancar Analiza capitalului Mentenanţă Clustere competitive Şomaj Sportivi Modalităţi de comunicare Simpozion Evoluţia marketingului Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Baschet Comunicare în afaceri Abilităţi mentale Strategii manageriale Naţionalism economic Autovehicule rutiere Managementul riscurilor Linii de comunicare ale calculatoarelor Identitate Conferinţă internaţională Conceptul de cultură organizaţională Teoria neoclasică Etică în afaceri Succes managerial Managementul costurilor Principii economice Cultura de tip Putere Administraţie publică. Conducere administrativă Caracterul integrator 2016 Control financiar Productivitate industrială Surse de informaţii Managementul impozitului Lanțuri de aprovizionare Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Forţă de muncă Comunicare internă Interdisciplinaritate Economie mondială Administraţie publică Educație managerială Politică economică Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Metalurgie Politică fiscală Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Contractul asigurării Economie de piaţă Puncte slabe Antreprenoriat Strategie Tehnologii informaţionale Comunicare internaţională Strategie economică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Iliant organizaţional Sisteme MLM Uniunea Europeană Consultanţă în alegerea profesiei Psihanaliză Servicii. Prestări de servicii Timp liber. Recreaţie Conducerea şi controlul producţiei Autoritate
Vă rugăm să schimbaţi parola