Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie. Tehnică în general

Subiect Tematic: Inginerie. Tehnică în general
Lucrări: 3823 lucrari in 3899 publicatii in 10 limbi
Controlere industriale : Arhitecturi şi Algoritmi de Comandă de: Năvrăpescu, Valentin; Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Construcţii telecomandate de: Niculescu, Ştefan, compozitor (1927-2008) (Text tipărit)
Comanda numerică a vitezei maşinii asincrone de: Năvrăpescu, Valentin; Covrig, Mircea; Todos, Petru (Text tipărit)
Fabricarea și asamblarea autovehiculelor rutiere. Volumul I de: Pinca-Bretotean, Camelia (Resurse electronice)
Bazele electrotehnicii : Teoria circuitelor electrice - Note de curs de: Nemoianu, Constantin; Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Les Fabrications Mécaniques : lycées techniques, formation continue de: Abril, Jean-Claude; Clisson, Gerard; Marc, Daniel (Resurse electronice)
Receptoare moderne de TV în culori de: Naicu, Şerban; Tache, Ioan (Text tipărit)
Antene directive cu balansare electronică de: Niculescu, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Securitatea informaţiei Materiale tehnologice Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Circuite electrice Proiectarea liniilor electrice Seismologie. Cutremure Software: PL/M Cu macarele cu braţ Extrudare (de benzi şi profile) Cinetostatică Transformări integrale Sisteme în timp real Macarale în general Ştiinţe auxiliare ale geologiei Ambutisarea la rece Reţea Franţa Construcţia circuitelor electrice Stocarea energiei Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Transport rutier Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Catalog de fişe tehnice Structura materialelor Fizică aplicată Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Îmbunătăţire continuă Prelucrare mecanică prin aşchiere Societăţi ştiinţifice Vehicule feroviare Organizare şi conducere comercială Fizica plasmei Regăsirea informaţiei online Organe de maşini Generalităţi despre ştiinţele pure Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Vibraţii (Mecanică) Control de calitate Motociclete în general Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Probabilităţi. Statistică matematică Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Vehicule maritime Acţionări electrice Procesare deşeuri Centrale electrice Roţi dinţate Platforme de concepţie Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Motoare Diesel Ape subterane Aplicaţii tehnice Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Arcuri. Suspensie. Amortizare Economia energiei Aparate video de conversie Cibernetică Căldură. Termodinamică Tehnica reactoarelor Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Prelucrare mecanică şi aşchiere Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Maşini de frezat Tehnologie mecanică în general Încercarea materialelor Regulatoare de presiune Scule aşchietoare Electricitate Eroziune prin cavitaţie Putere electrică Laser Părţi componente ale reactoarelor nucleare Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Culegere de probleme Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Geografia transporturilor Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Aparate termice Publicaţii periodice şi seriale Bazele electrotehnicii Dedicaţie şi autograful autorului Remorcă Conferinţe Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Fibre optice Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Electrotehnică. Dispozitive electronice Infrastructură Algoritmi Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Măsurări Tehnică cibernetică şi automatică Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Construcţii civile în general Maşini şi utilaje diverse Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Mecanisme spaţiale Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Autovehicule blindate Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Electronică aplicată Tratamentul suprafeţei Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Electronică Practică Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Căi rutiere în general. Drumuri, şosele, autostrăzi, străzi. Sisteme rurale şi urbane de drumuri Control metrologic Persoane cu handicap Automatizări şi calculatoare Dispunere şi aşezare privind protecţia. Amplasare şi instalare Diferite tipuri de comandă şi reglare Sisteme hidraulice Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Măsurare şi verificări în general Bazine şi lacuri de acumulare Termodinamică tehnică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Probleme de mecanică teoretică Procese tehnologice URSS Trafic rutier Circuite integrate (CMOS) Dicţionar rus-român Epurarea apelor reziduale Simulare numerică Sisteme de control Întreţinerea şi repararea utilajelor Şcoli tehnice Documente cu probleme, întrebări Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Receptoare de înaltă frecvenţă Chimie fizică Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale ProjectX Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Energie pneumatică Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnică sanitară Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Optică Iluminat exterior Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Geografie Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Radioelectronică Încercări de corespundere la utilizare Dicţionar francez-român Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Constucţii civile Coroziunea materialelor Servomotoare şi amplificatoare Turbină Dicţionar multilingv Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Generalităţii Metode Circuite electronice Circuite integrate analogice Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Geologie. Meteorologie. Hidrologie Calitate totală Teorie Agricultură în general Fizică Maşini asincrone Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Receptoare radio Sistemul muscular Inventatori Programare de calculatoare. Software Celule solare Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Combustibili şi explozivi Dicţionar german-rus Cinematică Dicţionar tehnic englez-rus Teoria transportului fluidelor Energetică şi service Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Arhitectură Proiectare Robotică Teste Riscuri miniere Prelucrarea metalelor Lagăre. Cuzineţi Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Geologie şi ştiinţe înrudite Control tehnic Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Metalurgie feroasă Sisteme electronice Reglarea parametrilor tehnici Tehnologia informaţiei Rezistenţă mecanică Manipularea şi transportul materialelor Tehnici de comunicare Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Dicţionare tehnice Structuri metalice Cabluri din oţel Echipamente şi iluminat interior Maşini de danturat Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Măsuri de volum Maşini electrice de curent alternativ Clădiri de birou Dispozitive şi circuite electronice de putere Mecanoterapie Modele matematice pentru cercetare operaţională Calcul variaţional Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Literatură germană Sănătate şi securitate în muncă Lucrări practice Titan Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Proiectarea şi construcţia cilindrilor Pedagogie practică Utilizarea surselor naturale de energie Limba spaniolă Ştanţare şi matriţare la rece Teoria semnalizării Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Dicţionar român-german Curent continuu (c.c.) Economie energie în general Introducere în analiză Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Sociologia comunicării Exploatări miniere Încercări la tracţiune (întindere), cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Modelarea proceselor de control Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Sudare Încercare a etanşeităţii Materiale structurale Biocombustibili Aparate portative Dicţionar Maşini electrice rotative Sculă Transmiterea energiei mecanice Oxidare Mecatronică Defecte. Structuri mecanice Chimie analitică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Electronică industrială Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Conducători şi semiconducători în funcţie de material Modelare matematică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Linii de înaltă tensiune Râuri şi fluvii Inginerie industrială Management organizaţional Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Documentare. Cărţi. Scrieri Sudare prin topire Tehnologia mijloacelor de transport Ecuaţii cu derivate parţiale Chimie Fizica reactoarelor Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Circuite integrate liniare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Stas Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Rezervoare, conducte, ţevi Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Ştiinţă Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Implant ortopedic Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Carte 1931-1960 Diguri, baraje, terasamente Desen. Design Radiotehnică Limba catalană Fiabilitate Aerodinamică Limba engleză Calitatea produselor Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Centrale nucleare Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Uzură Electrotehnică Elice navale. Cavitaţie Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Algoritmi de programare Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Publicații EUP Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Turbine hidraulice Protocoale de comunicaţii Industria materialelor plastice Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Rulment cu bile Probleme generale de metodică şi didactică Recepţia TV Aşchiere Surse naturale de energie Locomotiva Diesel Vehicule cu destinaţie specială Transmisii cu pană Ştiinţă şi cunoaştere în general Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Acţionări pneumatice Fizică matematică Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnici de măsurare Metalografie Metodologie Echipamente de radio şi televiziune Electromagnetism Combustibili lichizi Dicţionar englez-român Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Ştanţe şi instrumente Aprindere electrică în general Maşini Călire la presă Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Sisteme electroenergetice Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Prelucrare plastică Energia vântului Codificare secretă Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Manual şcolar Maşini şi utilaje specializate Educaţie. Învăţământ Ape interne naturale Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Stabilirea construcţie generale. Epure şi diagrame. Statistica construcţiilor în general Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Antologie Bionică Prelucrare la cald Metode, reguli, convenţii de desen Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Informare documentară Transport Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Defecte ale materialelor Limbi individuale Resurse energetice Amenajări hidrotehnice Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Prelucrarea, încovoierea, formarea etc. a tablei (în pricipal de metal). Scule, maşini şi procese de prelucrare a tablei în general Go-karting Aparatură electrică Dicţionare multilingve Recipient sub presiune Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Magnetism Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Scule, maşini Izolaţie electrică Români Fuziune nucleară Sudură. Construcţii sudate Ştiinţa materialelor Canalizare Apă potabilă Ştiinţa mediului înconjurător Procedee şi tehnologii de minerit Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Învăţământ superior. Universităţi Tractoare şi maşini agricole Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Inginerie Algebră tensorială. Analiză tensorială Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Dicţionar tehnic Termotehnică Caracterizarea cartilajelor Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Cercetare ştiinţifică Scurgeri subterane Mecanică tehnică Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Cazane Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Grafică pe calculator Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Analiză matematică Frână Microbiologie industrială şi chimică Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Pulverizatoare CATIA V5 Îndrumar de laborator Dicţionar tehnic german-român Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Aviaţie Oftalmologie Construcţii din beton armat Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Metode matematice Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Modelare biomecanică Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Încercare a rezistenţei mecanice Standarde Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Management Modelare numerică Detectoare de radiaţii Motoare cu motorină cu aspecte comune ale sistemelor cu carburator şi diesel Ştanţare şi matriţare la rece Aparate electronice de măsură si control Construcţia de maşini în general Consolidare Arhivistică. Arhive Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Manual şcolar (Liceu) Utilizarea energiei biologice Tractoare Spice Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Telegrafie Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Construcţia autovehiculelor Chimie organică Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Instalaţii electrice Psihologie Artilerie Minerit Mecanism de tip centroidal Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Automatică Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Publicații digitizate Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Controlul coroziunii Calitatea semnalelor recepţionate Teoria generală a căldurii Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Dedicaţie şi autograf Utilaje industriale Industrie Combustibili neconvenţionali Semnale Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Petrol Manual pentru liceu Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Reţele de distribuţie DACIA 1300 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică calculatorie Iris Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Calcule de rezistenţă Construcţii civile Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Manuale. Tratate Economie energetică Cercetare operaţională AutoCAD Motoare navale Metalurgie Grinzi din beton armat Tehnologie chimică Algoritmi. Funcţii calculabile Informatică industrială Bronzuri. Proprietăţi mecanice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Instalaţii de alimentare cu apă Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Instrumente şi aparate pe vehicul Artă. Recreere. Divertisment. Sport Evaluarea riscului Amplificatoare Arc electric Stabilitate Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Ungere Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Standarde în construcţia de maşini Încercarea probelor din materiale compozite Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mase plastice Maşini agricole Vibraţii (Rezistenţa materialelor) Televizoare, magnetofoane, picupuri Mecanisme Calcul Inginerie simultană Prelucrarea numerică a semnalelor Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Regimuri de funcţionare Instalaţii pentru traficul interurban şi internaţional Dicţionar de personalităţi Aeromodelism Organe de maşini în general Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Electroliză Tehnică electrochimică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Construcţii Tehnologii de fabricaţie Robusteţe Injectare de combustibil de aprindere Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Roboţi Prevenirea accidentelor Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Electrotehnică şi electronică Analiză numerică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Transmisii armonice Norme ISO Ridicarea nivelului solului. Ramblee. Umplere şi nivelare pe mari suprafeţe. Materiale de umplutură Uscare industrială. Uscătoare Bazine hidrografice Dispozitive de siguranţă şi protecţie Termodinamică. Energetică Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Îndrumar (ghid) Mecanisme cu came Tratament termic Dicţionar multilingvistic Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Sudarea Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Acţionări hidraulice Tensiune electrică Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Ergonomie Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Televiziune color Dinamică. Cinematică Receptoare acustice. Difuzoare Electronică şi electrotehnică Strunguri. Strunjire, alezare Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Turbomaşini Originea şi cantitatea resturilor urbane Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Medicină Norme calitative Toleranţe. Ajustaje. Calibre Materiale celulare Tuburi şi celule fotoelectrice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Mecanică teoretică în general Pulsaţii de presiune Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Motoare pentru automobile Motoare cu ardere internă Software: Pascal Sisteme electrice Cuplaje (Organe de maşini) Disponibilitate Frecarea şi uzura Catalog Prelucrare pe strunguri Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Maşini de construcţii Termometre cu rezistenţă electrică Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Electronică de Putere Constituţii civile în general Semnale digitale Electrodinamică Material electroizolant Semifabricate Acustică Siguranţa în funcţionare a produselor Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Dicţionar italian-rus Bibliografii Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dispozitive electronice Vehicule cu motor Forme de întreprinderi. Finanţare Extrudare la rece Inginerie. Tehnică în general Tribologie Schimbătoare de căldura Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme Ştiinţa calculatoarelor Biocarburanţi Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Tehnologia 3D Curs Poduri în general. Structură, părţi, etc. Aşezări fortificate Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Biomecanică Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Hidrotehnică Tipuri de sisteme Articulaţii, legături, încheieturi. Balansieri, culbutori. Articulaţie cu manivelă. Bolţuri şi pârghii Formare în matriţă Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Pompă de injecţie Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Instalaţii pentru tratament termic Măsuri acustice Microbiologie. Bacteriologie Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Măsurări electrice (metode şi aparate) Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Deformare plastică Sisteme digitale Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Măsurări şi maşini electrice Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Automobile. Autoturisme Metale în general Sarcini dinamice Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Calculul structurilor Artă Electricitate statică. Electrostatică Turbogeneratoare Tehnologii industriale Maşini industriale Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Premise istorice Protecţia materialelor contra coroziunii Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Documentaţie Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Motoare cu aprindere prin scânteie Racordare Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Surse electrice de lumină Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Încercări Anvelope Metode pedagogice constructiviste Dicţionar italian-englez Biologie. Ştiinţe biologice în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Geografie. Explorarea pământului Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Dinamică (Mecanică) Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Cilindri de laminor Centrale solare de energie. Colectoare solare (sisteme cu oglinzi, cuptoare solare). Celule solare fotovoltaice Curs universitar Încercare la încovoiere Tratamente termice Limba japoneză Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Conductori. Materiale izolante Coduri bidimensionale Maşini şi utilaje Mişcare mecanică Maşini pentru curent continuu Etanşări mecanice Economie Durabilitate Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Degradare mecanică Role planetare Energetică Reţele axiale reversibile Termodinamică Căi ferate în general. Linii. Construcţia de linii Formare. Modele, forme şi executarea formelor Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Tăiere şi aşchiere în general Metode numerice Concepţie produs Lubrifianţi Proteze ortopedice Algoritmi matematici Reţele electrice Difuzoare Emisii poluante Chimie. Cristalografie. Mineralogie Radiodifuziune Viitorologie Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Mentenabilitate Consolidarea construcţiilor Acceleratoare după particulele accelerate Tehnologii de prelucrare prin așchiere Prelucrarea materialelor Motoare alternative cu gaze Prelucrarea oţelului Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Reactori nucleari Studiul materialelor Electrostatică aplicată Echipament electric Montaj Epurare Construcţii industriale Alte surse de energie Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Proiectare asistată de calculator Oscilatoare cuantomecanice Programe de calculatoare. Software Organe de asamblare Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Limbaje de programare (Software) Combustibili naturali Tehnica programării (software engineering) Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Construcţia şi consolidarea lucrărilor terasiere. Săpare şi formare de diguri. Alunecări de terenuri. Spălături Unităţi de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Tehnologii Injecţie mecanică Industrie minieră Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Acoperiri prin depuneri chimice Arhitectura locuinţelor Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Pompare Arcuri elicoidale Ecuaţii diferenţiale Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Beton armat Ştiinţe biografice înrudite Scule de tăiere şi aşchiere Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Mecanisme de defectare Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Ingineria materialelor Întreţinere (maşini şi unelte) Silvicultură Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Proprietăţi fizico-chimice Circuite integrate Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Producerea căldurii pe cale electrică. Încălzire electrică Centrale energetice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Tehnologie şi aparate video Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Dispozitive semiconductoare Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Metale neferoase în general Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Industrie petrochimică Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Materii prime pentru energia atomică Tehnică Inginerie electrică Tracţiune feroviară Teză de doctorat - rezumat Matematică şi ştiinţe naturale Analiză funcţională Tehnologie Comunicaţii digitale Materiale plastice Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Turbine cu abur Teoria motoarelor cu ardere internă Calitatea apei Sisteme electromecanice Tehnologia microsistemelor Circuite logice Modelare. Simulare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Instalaţii solare Aparate electrice Cablu Arheologie Termoelectricitate. Încălzire electrică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Aparate şi instrumente optice Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Structuri rutiere Inginerie managerială Aspecte teoretice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Încercare. Verificare Aparate de măsură şi fabricarea lor Materiale Cloramine Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Sudarea electrică prin presiune Maşini electrice Limba română Dispozitive dielectrice Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Listă Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Coduri Data Matrix Tracţiune Diesel-hidraulică Construcţia de maşini Turnare sub presiune Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Încercări de rezistenţă Filosofie Severe-disc Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Reţele de distribuţie a energiei electrice Materiale electrice Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Mecanică aplicată Concepţie colaborativă Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Limbaje de programare pentru calculator Inimă. Cardiologie Matematică aplicată Alimentare electrică Centrale şi staţii electrice Componente pasive Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Modele matematice Sisteme mecanice. Dinamică Sisteme de acţionare electrică Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Îmbinarea materialelor Dedecaţie şi autograful autorului Mase optice. Lasere Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Structura calculatoarelor Combustibil Mentenanţă Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Periodic 1931-1960 Arhitectură militară Microelectronică. Circuite integrate Îmbunătăţiri funciare Calculatoare. Feluri de calculatoare Control calitate Limba engleză din America Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Sudură Inginerie mecanică Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Construcţii agricole Industrie alimentară Centrale electrice eoliene Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Industrie aplicată Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Alimentare cu apă Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Rulmenți Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica frigului Semnale analogice Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Computere Funcţii complexe Timp real (Informatică) Condiţii ale suprafeţei Construcţii din metale sau aliaje uşoare Sisteme de comunicaţii Aparatură electronică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Unitate centrală de prelucrare Dicţionar german-român Oxidare electrochimică Metale Chimie industrială Limba italiană Tehnologia metalelor Lucrări hidrotehnice Sudare prin frecare Motoare Autovehicule Rutiere Drenare Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Structura vehiculului Inginerie tehnologică Aeronautică Lucrările Conferinţei, 2008 Prelucrare la rece Metode de predare şi instruire Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Publicaţii universitare Autocamioane Construcţia calculatoarelor. Hardware Creativitate Forjare şi extruziune Termoenergetică Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Dispozitive de prelucrare Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Metode magnetice de exploatare. Metode magnetice cu câmp de dispersie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Teledifuziune Controlul calităţii Vehicule agricole Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cu arc deschis Scule de foraj. Utilaje de foraj. Dispozitive pentru transmiterea mişcării Prelucrarea semnalelor Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Atlase Protecţia muncii. Securitatea muncii Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Industria automobilelor Poluarea atmosferei Surse de energie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Maşini unelte Cabluri Lexicologie. Dicţionare Motor cu aprindere prin comprimare Oase Motoare Metale tratate termic Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Inundaţii Motoare cu amestec aer-abur sau alţi vapori care acţionează prin detentă Economia energiei în general Organizare şi conducere industrială Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Software: AutoCAD Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Iluminare. Tehnica iluminatului Biografii Semnal nestaţionar Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Centre naţionale de documentare Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Management industrial Limbă. Lingvistică. Literatură Motoare cu combustie Aparate şi instalaţii pentru masură Fenomene electronice şi ionice Banat Cu acţionare hidraulică Dezvoltarea mentală a omului Componente electronice pasive Software: PL/I Broşare, broşe Transport în agricultură Consumuri energetice Organe de fixare şi asamblare Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Bibliografie. Cataloage Lucrări de referinţă Dicţionar român-rus Circuite si amplificatoare selective Lexicologie Construcţii hidrotehnice Cercetări operaţionale Transmisii hidrodinamice Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Construcţia automobilelor Bibliografii. Cataloage Sisteme de aliaje Sudare cu ultrasunete Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Frâne. Metode de frânare Acustică tehnică. Instrumente muzicale Vehicule cu construcţii speciale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Analiza reţelelor neliniare Motoare sincrone Biblioteconomie Controlul calităţii energiei electrice Oxid Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Asamblări automate Staţii de pompare Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Ape reziduale Istorie Dicţionare bilingve Aplicaţii ale acusticii Activitate şi organizare Industria imitaţiilor de piele Industria lemnului şi cherestelei Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Comandă numerică Energie nucleară Energie solară Documente de politică Lingvistică şi limbi Tehnologie mecanică Instalaţii termice Mecanisme cu roţi dinţate Randamentul muncii. Eficienţa muncii Echipamente tehnologice Dispozitive Tehnică auto Gaze naturale Informatică Acumulatoare electrice Calibrare Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Transport intern Eroziune electrică Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Construcţie motoare termice Automatizări industriale Tehnici de reabilitare Activitate musculară Standarde de comunicaţii Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Prezentări istorice în sens strict Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Depozitare Calculul construcţiilor Dedicație și autograf Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Dicţionar român-englez Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Îmbinare sudată Teoria semnalelor Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Reţele de alimentare cu energie electrică Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Inginerie energetică Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Dinamică. Cinetică Manipulatoare. Roboţi industriali Informatică aplicată Polimeri Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Tehnologii în construcţia de maşini Metoare termice( cu excepţia celor cu abur) Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Conducerea şi controlul producţiei Calculatoare Teză de doctorat Feminism Torenţi Construcţii metalice Motoare cu inducţie Statica construcţiilor Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Prelucrare prin eroziune Pompă Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Tehnica încălzitului şi focarelor Oţel aliat Microelectronică Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Sudură electrică şi cu radiații Maşini frigorifice. Pompe de căldură Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Software: IBM Zirconiu Turbine de abur Materiale compozite Manipulatoare Matriţe Canale radio Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Receptoare telefonice Tensiune trifazate Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Procese nestaţionare Mutatoare Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Chimie anorganică Procese industriale Construcţii de calculatoare. Hardware Industria mobilei Electroenergetică Metoda elementului finit Management şi Ingineria Managerială Electrotehnică şi automatizări Autovehicule rutiere Degradări ale construcţiilor Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Telecomunicaţii Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Industria pielăriei Senzori Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Verificatoare Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Electronic digital computers-circuits Contoare semiconductoare Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Electroliţi. Băi electrolitice Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Rezistori electrici Sisteme de achiziţie date Maşini sincrone Optoelectronică Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Industria petrolului Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Propagare ghidată a oscilaţiilor electrice în general Rezistenţa materialelor Toleranţă dimensională Diagnoza tehnică Ştiinţe tehnice Cabluri după izolaţie şi construcţie Matriţe de injectat Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Logică. Teoria cunoaşterii Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Vibraţii (Acustică) Manual universitar Ingineria calităţii Accidente de circulație rutieră Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Transmisii mecanice Limba rusă Investiţii Energie hidraulică Climatul interior Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Caracteristici şi performanţe funcţionale Rus Ingineria mediului Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Documentare Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Teoria traducerii Tehnică militară Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Imagini celulare Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Metodă radiografică Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Maşini-unelte Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Tranzistoare Combustibili. Tehnologia combustibililor Programare numerică Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Toleranţă la dimensiune Principii de bază ale fizicii Matematică aplicată în tehnică Optimizare (Tehnică) Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Instrumente de măsurare Hidrologie subterană Transformator de putere Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Conferinţă internaţională Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Topografie Executarea sculelor şi dispozitivelor Educaţie Coroziune Iluminat Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Matlab (Limbaj de programare) Metalurgie în general Programe de calculatoare Tehnică în general Injectoare Dicţionar tehnic englez-român Maşini după fiabilitate Sociologie Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Limba portugheză Electrotehnică. Tehnologie mecanică Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Minerale lichide şi gazoase Autovehicule România Transformatoare şi maşini electrice Canale de comunicare Tehnică nucleară Automobile Dacia Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Învăţarea limbii ruse Compresoare Tehnică mecanică în general Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Maşini termice Exerciţii şi probleme Progres tehnico-ştiinţific Sisteme de aprindere Electrochimie Corp, carcasă, caroserie şi părţi componente ale corpului etc. Scule cremalieră Civilizaţie. Cultură. Progres Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Automatizare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Dispozitive de injectare a combustibilului, în special la motoare diesel şi semidiesel Vehicule cu energie proprie. Tractoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Aplicaţii industriale Probabilitate Automobile Organe de protecţie Acţionare hidraulică Cazan de abur. Generatoare de abur Ştiinţe aplicate Autograf şi dedicaţie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Publicații EUTB Turbine eoliene Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică nucleară Agregate şi linii automate Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Teoria sistemelor Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Încercarea automobilelor Electromagneţi Instalaţii de motoare auxiliare în general E-learning Ghid Carte 1901-1930 Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Eroziune cavitaţională Aparate de măsurare Utilaj tehnologic Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Îmbinări mecanice Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Tehnologia de fabricaţie Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Sarcini statice permanente Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Motoare electrice Microtehnologie Anglia Protecţia mediului Manual pentru şcoala secundară Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Resurse de energie Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Modele de optimizare Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Întreprinderi industriale Centrale nucleare electrice Principii constructive ale mijlocului de transport : Caracteristici, performanţe, încercări Generatoare sincrone Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă (strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Rezistenţă la solicitări Sistemul locomotor Roboţi industriali Sudare cu arc electric Limbaje de programare Comunicaţii Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Uzina Dacia Dicţionar maritim Teoria grafurilor Desen tehnic Tehnică cibernetică şi automatizată Vehicule rutiere şi de teren Curent alternativ (c.a.) Telefonie Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Sisteme mecatronice Organizare comercială Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Dinamică Radiocomunicaţii Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Acţionare hidrostatică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Personalităţi Publicaţii ale seminarului, Cluj-Napoca, 2010 Sec. 20 AD Tehnică aeronautică. Aeronave Circuite de microunde Reţele de telecomunicaţii Materiale polimerizate. Polimeri Articulaţia şoldului Astronomie Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Maşini şi utilaje pentru turnătorie Publicaţii seriale. Periodice Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Turbine hidraulice. Turbine de apă Perturbaţii electrice Proprietăţi mecanice Reţele informatice Planificare rurală. Dezvoltare rurală Biologie Industria minieră Construcţii din oţel Hidraulică Inovaţii Reţeaua Internet Documentaţie tehnică Repararea autovehiculelor Ştiinţă şi tehnică Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Ştiinţe ale naturii Software: Fortran Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Reţele wireless Poduri cu zăbrele. Poduri celulare sau în reţea Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Proprietăţi fizice Instituţii şi centre ştiinţifice şi tehnice Inteligenţă artificială Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Dicţionar englez-italian
Vă rugăm să schimbaţi parola