Biblioteca Universității din Pitești

Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

Subiect Tematic: Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
Lucrări: 274 lucrari in 276 publicatii in 6 limbi
Elev la şase ani de: (Text tipărit)
Apprendre à être : Traducere de: Faure, Edgar; Centrul de Informare şi Documentare al Învăţământului (C.I.D.I.) (Text tipărit)
Ghidul profesorului de matematică de: Chiş, Vasile; Şerdean, Vasile; Chiorean, Mihail; Lobonţ, Gheorghe (Text tipărit)
A învăţa să fii : un raport al UNESCO de: Faure, Edgar (Text tipărit)
Autoritate şi...autoritate de: Borca, Ana I.; Cîrmu, Ion Gh. (Text tipărit)
Freinet şi tehnicile sale de: Pettini, Aldo (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Formation professionelle Psihologie cognitivă Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Management Prezentări biografice Gramatica limbii române Gramatică Franţa Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Şcoli Nuvele, povestiri, proză scurtă Psihologie Matematică şi ştiinţe naturale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Publicații digitizate Statistică. Demografie. Sociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Învăţarea limbilor străine Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Muzică Religie. Teologie Filosofie franceză Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Politică Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Fonetică Pedagogie Ziaristică. Presă Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Viaţă de familie. Sisteme familiale Maşini electrice Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Limba română Sănătate şi igiena copiilor de vârstă şcolară Sisteme filosofice Modele matematice pentru cercetare operaţională Filosofie Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Organizarea învăţământului Pedagogie practică Psihologie socială Sisteme de învăţământ/educaţie Comenius - Jan Amos Komenský Factori individuali. Aptitudini Cinematografie. Înregistrarea imaginii în mişcare Îndrumare pedagogică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Instruire programată Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Manual universitar Direcţie. Corp profesoral. Personal auxiliar Literatură română Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Limba germană Limba rusă Procese psihice superioare Personalităţi Construcţii agricole Dicţionar Practici şi metode de conducere Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Morfologie Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Germania Publicaţii periodice şi seriale Copii Dedicaţie şi autograful autorului Organizarea sportului în general Raţionalism. Intelectualism. Universalism Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Consilieri şi experţi în educaţie Ţara Românească Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Instruire din punct de vedere al tratării materiei Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Metode de predare şi instruire Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Organizare şcolară Bibliografii Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 17-19 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Jocuri Literatură Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Morfologie (Lingvistică) Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Tulburări funcţionale şi metabolice Proiecţii de imagini vizuale Patologie. Medicină clinică Educaţie Didactică Dezvoltarea competenţelor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Filosofie. Psihologie Boli şi tratament în funcţie de vârstă Didactică şi metodică Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Carte 1931-1960 Limba engleză Orientare şcolară şi profesională Sociologie Învăţământ elementar. Primele lecţii Învăţământ primar Electrotehnică Strategii educaţionale Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Persoane cu handicap Diferite tipuri de comandă şi reglare Cehoslovacia Gimnastică. Cultură fizică Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Probleme generale de metodică şi didactică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Cercetări operaţionale România Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Învăţarea limbii ruse Formarea inteligenţei şi a personalităţii Management educaţional Genuri de şcoli de cultură. Învăţământ de cultură generală Instruire prin activitate practică Istoria învăţământului Forme şi modele de bază ale educaţiei Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Enseignement Curs universitar Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Autograf Educaţia adulţilor Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Istoria pedagogiei Învăţământ Critică literară Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Ştiinţe sociale Inspectorat şcolar Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Instruire colectivă Învăţământ superior. Universităţi Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Minorităţi naţionale şi etnice Aptitudini individuale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Organizarea şcolilor, a învăţământului
Vă rugăm să schimbaţi parola