Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 510 lucrari in 622 publicatii in 9 limbi
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Acta Linguistica de: Academiae Scientiarum Hungaricae (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă de cultură lingvistică și literară pentru elevi : Nr. 1 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
L'Interprétation de l'écriture dans la tradition Biblique Orthodoxe de: Vladimirescu, Mihai Valentin; Ciurea, Mihai (Text tipărit)
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes : Nr. 3-4 de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă de cultură lingvistică și literară pentru elevi de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes : Nr. 1-2 de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Terminologie fizică Periodic 1901-1930 Limbi Căsătorie Latino-greacă Filosofia limbajului Punctuaţie Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Nebrija, Antonio de Limba română veche Limbă pentru scopuri specifice Stilistică Oltenia Jocuri de cuvinte Istoriografie Drept Literatură ştiinţifico-fantastică Literatură engleză Lexicografie Şăineanu, Lazăr Atlas lingvistic român Literatură spaniolă Carte veche < 1900 Atlase lingvistice Psihologie Semiotică Istoria limbii Epigrafie Dialecte regionale Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Limbaj literar Philippide, Alexandru, fiul (1900-1979) Dedicaţie şi autograf Psiholingvistică Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Structuralism (Filosofie) Sesiuni de comunicări Istoria limbii române Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limbaj Globalizare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Politică Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Spiritism Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire lexic juridic de specialitate Combinaţii tezaur-clasificare Interacțiune verbală Analiza discursului Pragmatică Piteşti Limbaje codificate vizuale Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbă Nordul Dunării Apollonius Dyscolus, gramatician Popoare indo-europene Comunicare socială Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Istorie literară Muntenia Publicaţii periodice Teoria lingvistică curentă Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Metodică Literatură română Metaforă Analiză lingvistică Limba germană Terminologie lexicală Limba rusă Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Limbaj familiar Cultură. Civilizaţie. Progres Limbi germanice Limbajul surdo-muţilor Atlas Manual Psihologia limbajului Inovaţie lingvistică Teoria traducerii Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Limbaje Frazeologie Surse ale lingvisticii şi filologiei Publicaţii periodice şi seriale Psihologia personalităţii Influenţe franceze Locuţiune Critică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Moduri nepredicative Studii literare Discurs literar Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Textul Sinonimie Gramatica limbii franceze Prenume. Nume de botez Teoria cunoaşterii. Epistemologie Gheţie, Ion Teză postdoctorală Fonetică. Fonologie Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Uniunea Europeană Balcani Diamezie Arta traducerii Anatomie. Anatomie umană şi comparată Comunicare Dicţionar bilingv Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dialectul aromân Comunicare nonverbală Dicţionar explicativ Ortodoxie Traducere Literatură română veche Moduri verbale Arta scrisului Daco-români Basarabia Tehnica cercetării Literatură Organizaţii interguvernamentale Monolog Folclor Morfologie (Lingvistică) Aromâni Toponimie Etnologie. Etnografie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Limba americană Filologie Carte veche Limba latină Didactică Dialog social Literatură română din Moldova Poezie Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Lingvistică istorică Discurs politic Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Limbi străine aplicate Carte 1931-1960 Limbaje profesionale Lexicon Retorică. Folosirea efectivă a limbii Limba engleză Retorică Sistem lingvistic funcțional Sociologie Descriere Discurs Lecţie Limbă. Lingvistică. Literatură Saramandu, Nicolae Banat Identitate culturală Istoria lingvisticii Semantica programelor Tezaur multilingv Sec. 18 Alfabet grecesc Cunoaşterea practică a limbii Lingvişti români Prezentare istorică Artă Aniversări Analiză narativă Lingvistică generală Semantică lexicală Probleme generale de metodică şi didactică Scriitori francezi Politeţe Evoluţionism. Lingvistică comparată Lexicologie Etimologie Raportarea fenomenelor neelucidate încă Abrevieri România Sec. 20 Lingvistică diacronică Dicţionar de lingvistică Etnolingvistică Împrumuturi lexicale Genul Pronunţie Arhaisme Dialecte dacoromâne Bucovina Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Traductologie Miscelanee (literatură) Liturghie. Cult public Predarea şi învăţarea limbilor străine Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Literatură franceză Biblioteconomie Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Stilistică literară Şcoli lingvistice Sintagme BARBU, Ion Lucrări ştiinţifice universitare Interpretare. Traducere Folclor românesc Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Etos Istorie Gramatică antică Semiologie Construcţie adjectiv-substantiv Limbi slave Literatură populară Lingvistică textuală Parametrii lingvistici Lingvistică şi limbi Lingvistică romană Lingvistica textului Curs universitar Agricultură Romane Limba slavă veche Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Limbaj politic Culegeri colective Verbe telice Tezaur de termeni Teorie literară Dicţionar englez Educaţie. Învăţământ. Instruire Tehnici experimentale Kerbrat-Orecchioni, Catherine Antologie Drept în general Sociolingvistică Lingvistică romanică Producerea tiparului scris Toponimie dobrogeană Inscripţii Tipologie Biblie Interpretare Critică literară Cultură Sintaxă Dobrogea Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Lucrările Congresului 2005 Literatură latină clasică Domeniu adminitrativ-juridic Studiu monografic Metodologia cercetării Lexic internaţional Ştiinţe sociale Folosirea limbii Semantică Arghezi, Tudor (1880-1967) Indexare (Biblioteconomie) Construcţii condiţionale Dicţionar enciclopedic Priscianus, gramatician Formarea cuvintelor Presa scrisă Gramatică generativă Elipsă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Originea şi istoria limbilor Blaga, Lucian Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Drept internaţional Limbi scrise. Limbi literare IORDAN, Iorgu Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Utilizarea limbajului Gramatici vechi Capella, Martianus Presă Cibernetică matematică Genetică Ortografie Terminologie religioasă ortodoxă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Graffiti Limba franceză Teză de doctorat Predare Programe de calculatoare. Software Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Cercetări Neurolingvistică Sec. 19 Relații spațiale topologice Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Limba română literară Publicaţii româneşti Terminologie chimică Panificație Genetică umană Studii Carte 1901-1930 Documente ilustrate. Documente grafice Gramatică Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Colecţii de texte Studii lingvistice Arhitectură Mesaje Terminologie Filosofie. Sociologie Originea limbajului Periodic vechi românesc Texte literare Femeile şi politica Humboldt, Wilhelm von Text biblic 17/18 Educaţia lingvistică Mitologie comparată Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Ştiinţe socio-umane Vocabular Hasdeu, Bogdan Petriceicu Fonologie Lexic Traducere literară, stilistică Dicţionar de autori Limbi romanice Dicţionar român Transliterare Fonetică Pedagogie Ziaristică. Presă Lingvistică Limba română Biserici Relaţii interpersonale Simbolism Filosofie Accent Limba spaniolă Filosofia spiritului Onomastică Compoziţie literară Lingvistică geografică Comisia Europeană Comemorări, ceremonii, omagii Teleorman, Judeţul Criticism Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Vocea oraşului Sociologia comunicării Slavistică VERLAINE, Paul Adjectiv Lingvistica textului. Analiza discursului Spania Infinitiv Dicţionar Budai-Deleanu, Ion Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Semne şi simboluri Structuralism Morfologie Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Lingvistică computaţională (de calculator) Publicaţii seriale. Periodice Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Metalimbaj Departamentele administrative ale bibliotecii Grecia Antică Limbi indo-europene -1918 Documente. Cărţi. Scrieri Mimică convenţională şi limbajul gestului Metode de predare şi instruire Filimon, Nicolae Caricatură Publicaţii universitare Lingvistică comparată
Vă rugăm să schimbaţi parola