Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 535 lucrari in 660 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Terminologie fizică Lexicografie Atlase lingvistice Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Coja, Ion Critică Dicţionar bilingv Dialectul aromân Didactică Abrevieri Arhaisme Stilistică literară Lingvistică textuală Studiu monografic Ortografie Neurolingvistică Relații spațiale topologice Arhitectură Periodic vechi românesc Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Compoziţie literară Lingvistică geografică Filimon, Nicolae Comunicare Limba americană Etimologie Agricultură Originea şi istoria limbilor Punctuaţie Limbă pentru scopuri specifice Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Poezie Identitate culturală Kerbrat-Orecchioni, Catherine Formarea cuvintelor Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Educaţia lingvistică Teleorman, Judeţul Teoria metaforei conceptuale Morfologie Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Metode de predare şi instruire Lingvistică comparată Teză postdoctorală Balcani Comunicare nonverbală Limbaje profesionale Limbă. Lingvistică. Literatură Şcoli lingvistice Domeniu adminitrativ-juridic Arghezi, Tudor (1880-1967) Literatură ştiinţifico-fantastică Drept Sesiuni de comunicări Limbaj Teoria lingvistică curentă Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sociologie Lecţie Semantică lexicală Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Interpretare. Traducere Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Terminologie chimică Carte 1901-1930 Mesaje Lingvistică computaţională (de calculator) Limba latină Lexicon Limba catalană Aniversări Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Sintaxă Gramatici vechi Istoria limbii Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psiholingvistică Istoria limbii române Publicaţii periodice Metodică Analiză lingvistică Manual Lingvistică. Limbi Discurs literar Literatură Monolog Discurs Prezentare istorică Predarea şi învăţarea limbilor străine Liturghie. Cult public Tipologie Transliterare Filosofie Comisia Europeană Criticism Ortodoxie Filologie Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Dicţionar de lingvistică Biblie Literatură engleză Carte veche < 1900 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Piteşti Stilistică generală Comunicare socială Metaforă Terminologie lexicală Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Psihologia limbajului Publicaţii periodice şi seriale Organizaţii interguvernamentale Folclor Lingvistică istorică Alfabet grecesc Etnolingvistică Împrumuturi lexicale Parametrii lingvistici Lucrările Congresului 2005 Limbi romanice Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Accent Limba spaniolă Sociologia comunicării Infinitiv Dicţionar Budai-Deleanu, Ion Toponimie Dialog social Gramatică antică Metodologia cercetării Limbi Căsătorie Filosofia limbajului Nebrija, Antonio de Dedicaţie şi autograf Combinaţii tezaur-clasificare Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Istorie literară Atlas Teoria cunoaşterii. Epistemologie Dicţionar explicativ Literatură română din Moldova Discurs politic Descriere Artă Analiză narativă Evoluţionism. Lingvistică comparată Priscianus, gramatician Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză Programe de calculatoare. Software Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Colecţii de texte Mitologie comparată Dicţionar de autori Ziaristică. Presă Limba română Paradigmă indo-europeană Lingvistica textului. Analiza discursului Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Departamentele administrative ale bibliotecii Caricatură Aromâni Sistem lingvistic funcțional Sec. 18 Lingvişti români Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Literatură populară Autograful autorului Structuralism (Filosofie) Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Pragmatică Limba germană Inovaţie lingvistică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie România Panificație Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Femeile şi politica Onomastică Metalimbaj Limbi indo-europene Traducere Probleme generale de metodică şi didactică Traductologie Producerea tiparului scris Dobrogea IORDAN, Iorgu Limbi scrise. Limbi literare Utilizarea limbajului Presă Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limbaj familiar Frazeologie Gramatica limbii franceze Fonetică. Fonologie Moduri verbale Avangardism Literatură franceză Capella, Martianus Atlasul limbilor Europei Graffiti Vocabular Lexic Fonetică Biserici Filosofia spiritului Slavistică Structuralism Terminologie romanică Gramatică comparată Culegeri colective Lingvistică romanică Teză de doctorat Latino-greacă Stilistică Luptă Philippide, Alexandru, fiul (1900-1979) Spiritism Interacțiune verbală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbă Gheţie, Ion Arta traducerii Scriitori francezi Genul Lege Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Limbi slave Construcţie adjectiv-substantiv Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Limba română literară Studii lingvistice Texte literare Mimică convenţională şi limbajul gestului Diamezie BARBU, Ion Educaţie. Învăţământ Antologie Interpretare Presă scrisă Cibernetică matematică Periodic 1901-1930 Istoriografie Şăineanu, Lazăr Limbaj literar Etimologiile unor cuvinte Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Curs universitar Tehnici experimentale Toponimie dobrogeană Cercetări Lingvistica romanică în Franţa Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Hasdeu, Bogdan Petriceicu Simbolism Comemorări, ceremonii, omagii Semne şi simboluri Critică literară. Recenzie. Istorie literară Retorică Sintagme Sociolingvistică Cultură Jocuri de cuvinte Semiotică Comunicare nelingvistică Comunicare lingvistică Politică Apollonius Dyscolus, gramatician Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură română Limba rusă Teoria traducerii Limbaje Influenţe franceze Studii literare Basarabia Semantica programelor Civilizaţie. Cultură. Progres Romane Predare Literatură universală Studii Gramatică Lingvistică Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Adjectiv Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Limbaj comun Limba engleză Limba slavă veche Dicţionar englez Drept în general Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Cuvinte româneşti de origine celtică Nordul Dunării Muntenia Psihologia personalităţii Retorică. Folosirea efectivă a limbii Semantică 17/18 Lingvistică evolutivă Arta scrisului Tezaur multilingv Cunoaşterea practică a limbii Miscelanee (literatură) Lingvistică romană Lingvistica textului Dicţionar enciclopedic Gramatică generativă Atlas lingvistic român lexic juridic de specialitate Popoare indo-europene Limbaj specializat "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Moduri nepredicative Textul Raportarea fenomenelor neelucidate încă Critică literară Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Ştiinţe sociale Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Publicaţii româneşti Documente ilustrate. Documente grafice Fonologie Dialecte din sud-vestul Moldovei Grecia Antică Prenume. Nume de botez Tehnica cercetării Carte 1931-1960 Politeţe Teorie literară Inscripţii Indexare (Biblioteconomie) Construcţii condiţionale Blaga, Lucian Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Terminologie religioasă ortodoxă Limba română veche Oltenia Dialecte regionale Analiza discursului Limbajul surdo-muţilor Surse ale lingvisticii şi filologiei Locuţiune Carte veche Coşeriu, Eugen (1921-2002) Educaţie. Învăţământ. Instruire Elipsă Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Sec. 19 Humboldt, Wilhelm von Vocea oraşului VERLAINE, Paul Anatomie. Anatomie umană şi comparată Daco-români Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Istoria lingvisticii Dialecte dacoromâne Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Limbaj politic Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Literatură spaniolă Dezbateri şi discursuri publice Epigrafie Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Limbaje codificate vizuale Cultură. Civilizaţie. Progres Literatură română veche Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Pronunţie Folclor românesc Lexic internaţional Terminologie Ştiinţe socio-umane Dicţionar român Pedagogie Spania Publicaţii seriale. Periodice -1918 Morfologie (Lingvistică) Etnologie. Etnografie Sec. 20 Lingvistică diacronică Bucovina Verbe telice Tezaur de termeni Folosirea limbii Psihologie Limbajul în context socio-comunicativ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Limbi germanice Cercetare etimologică Sinonimie Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Lingvistică generală Etos Genetică umană Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Originea limbajului Filosofie. Sociologie Text biblic Traducere literară, stilistică Relaţii interpersonale Documente. Cărţi. Scrieri Publicaţii universitare Uniunea Europeană Limbi străine aplicate Banat Lexicologie Semiologie Literatură latină clasică Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola