Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 538 lucrari in 669 publicatii in 9 limbi
Buletin ştiinţific. Seria Filologie. Limba şi literatura română de: Universitatea din Piteşti; Bădescu, Neculae (Text tipărit)
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes : Nr. 1-2 de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Word and Text : A Journal of literary studies and linguistics de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Text tipărit)
Acta Technica Napocensis. Series Languages for Specific Purposes : Nr. 3-4 de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Studii şi cercetări lingvistice de: Academia Română (Text tipărit)
Studii şi cercetări lingvistice : Nr. 1 de: Academia Română (Text tipărit)
Subiecte
Terminologie fizică Periodic 1901-1930 Limbi Căsătorie Latino-greacă Filosofia limbajului Punctuaţie Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Nebrija, Antonio de Limba română veche Limbă pentru scopuri specifice Stilistică Oltenia Jocuri de cuvinte Istoriografie Drept Literatură ştiinţifico-fantastică Literatură engleză Lexicografie Şăineanu, Lazăr Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Atlas lingvistic român Literatură spaniolă Luptă Carte veche < 1900 Atlase lingvistice Psihologie Dezbateri şi discursuri publice Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Istoria limbii Epigrafie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dialecte regionale Limbaj literar Comunicare nelingvistică Philippide, Alexandru, fiul (1900-1979) Dedicaţie şi autograf Psiholingvistică Comunicare lingvistică Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Sociolingvistică. Folosirea limbii Limbajul în context socio-comunicativ Religie. Teologie Structuralism (Filosofie) Sesiuni de comunicări Istoria limbii române Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limbaj Globalizare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Politică Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Spiritism Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire lexic juridic de specialitate Combinaţii tezaur-clasificare Interacțiune verbală Analiza discursului Pragmatică Piteşti Limbaje codificate vizuale Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbă Cuvinte româneşti de origine celtică Nordul Dunării Apollonius Dyscolus, gramatician Popoare indo-europene Comunicare socială Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Limbaj specializat Istorie literară Muntenia Publicaţii periodice Teoria lingvistică curentă Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Metodică Literatură română Metaforă Analiză lingvistică Limba germană Terminologie lexicală Limba rusă Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Limbaj familiar Cultură. Civilizaţie. Progres Limbi germanice Limbajul surdo-muţilor Etimologiile unor cuvinte Atlas Manual "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Psihologia limbajului Teoria traducerii Inovaţie lingvistică Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Limbaje Frazeologie Surse ale lingvisticii şi filologiei Publicaţii periodice şi seriale Psihologia personalităţii Coja, Ion Influenţe franceze Locuţiune Critică Lingvistică. Limbi Cercetare etimologică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Moduri nepredicative Studii literare Discurs literar Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Textul Sinonimie Gramatica limbii franceze Teoria cunoaşterii. Epistemologie Gheţie, Ion Fonetică. Fonologie Arta traducerii Dicţionar bilingv Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dialectul aromân Dicţionar explicativ Literatură română veche Moduri verbale Basarabia Literatură Organizaţii interguvernamentale Monolog Folclor Carte veche Didactică Literatură română din Moldova Poezie Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Lingvistică istorică Discurs politic Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Retorică. Folosirea efectivă a limbii Retorică Sociologie Sistem lingvistic funcțional Descriere Discurs Lecţie Limbă. Lingvistică. Literatură Banat Identitate culturală Istoria lingvisticii Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Semantica programelor Tezaur multilingv Sec. 18 Alfabet grecesc Cunoaşterea practică a limbii Lingvişti români Prezentare istorică Artă Aniversări Lingvistică generală Analiză narativă Semantică lexicală Probleme generale de metodică şi didactică Scriitori francezi Politeţe Evoluţionism. Lingvistică comparată Lexicologie Etimologie Raportarea fenomenelor neelucidate încă Abrevieri România Sec. 20 Lingvistică diacronică Dicţionar de lingvistică Etnolingvistică Împrumuturi lexicale Genul Lege Coşeriu, Eugen (1921-2002) Pronunţie Avangardism Arhaisme Dialecte dacoromâne Bucovina Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Traductologie Miscelanee (literatură) Liturghie. Cult public Predarea şi învăţarea limbilor străine Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Literatură franceză Biblioteconomie Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Stilistică literară Şcoli lingvistice Sintagme BARBU, Ion Lucrări ştiinţifice universitare Interpretare. Traducere Folclor românesc Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Etos Istorie Gramatică antică Semiologie Construcţie adjectiv-substantiv Limbi slave Literatură populară Lingvistică textuală Parametrii lingvistici Lingvistică şi limbi Lingvistică romană Lingvistica textului Curs universitar Agricultură Romane Limba slavă veche Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Limbaj politic Culegeri colective Verbe telice Tezaur de termeni Teorie literară Dicţionar englez Educaţie. Învăţământ. Instruire Tehnici experimentale Kerbrat-Orecchioni, Catherine Antologie Drept în general Sociolingvistică Lingvistică romanică Producerea tiparului scris Toponimie dobrogeană Inscripţii Tipologie Biblie Interpretare Critică literară Cultură Sintaxă Dobrogea Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Lucrările Congresului 2005 Literatură latină clasică Domeniu adminitrativ-juridic Studiu monografic Autograful autorului Metodologia cercetării Lexic internaţional Ştiinţe sociale Folosirea limbii Semantică Arghezi, Tudor (1880-1967) Presă scrisă Indexare (Biblioteconomie) Construcţii condiţionale Dicţionar enciclopedic Priscianus, gramatician Formarea cuvintelor Gramatică generativă Elipsă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Originea şi istoria limbilor Blaga, Lucian Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Drept internaţional Limbi scrise. Limbi literare IORDAN, Iorgu Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Utilizarea limbajului Gramatici vechi Capella, Martianus Presă Atlasul limbilor Europei Cibernetică matematică Genetică Ortografie Terminologie religioasă ortodoxă Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Graffiti Limba franceză Predare Programe de calculatoare. Software Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Cercetări Neurolingvistică Sec. 19 Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Relații spațiale topologice Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Limba română literară Publicaţii româneşti Terminologie chimică Panificație Genetică umană Studii Carte 1901-1930 Documente ilustrate. Documente grafice Lingvistica romanică în Franţa Gramatică Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Colecţii de texte Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Studii lingvistice Arhitectură Mesaje Terminologie Filosofie. Sociologie Originea limbajului Periodic vechi românesc Texte literare Femeile şi politica Humboldt, Wilhelm von Text biblic 17/18 Educaţia lingvistică Mitologie comparată Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Ştiinţe socio-umane Vocabular Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Hasdeu, Bogdan Petriceicu Fonologie Lexic Traducere literară, stilistică Dicţionar de autori Limbi romanice Dicţionar român Transliterare Fonetică Ziaristică. Presă Pedagogie Lingvistică Limba română Biserici Relaţii interpersonale Simbolism Filosofie Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Accent Limba spaniolă Filosofia spiritului Onomastică Compoziţie literară Lingvistică geografică Comisia Europeană Paradigmă indo-europeană Comemorări, ceremonii, omagii Teleorman, Judeţul Criticism Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Vocea oraşului Sociologia comunicării Slavistică Lingvistica textului. Analiza discursului VERLAINE, Paul Adjectiv Teoria metaforei conceptuale Dialecte din sud-vestul Moldovei Spania Infinitiv Dicţionar Budai-Deleanu, Ion Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Semne şi simboluri Structuralism Morfologie Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Lingvistică computaţională (de calculator) Publicaţii seriale. Periodice Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Terminologie romanică Metalimbaj Departamentele administrative ale bibliotecii Limbaj comun Grecia Antică Limbi indo-europene -1918 Documente. Cărţi. Scrieri Mimică convenţională şi limbajul gestului Metode de predare şi instruire Filimon, Nicolae Publicaţii universitare Caricatură Lingvistică comparată Prenume. Nume de botez Teză postdoctorală Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Uniunea Europeană Balcani Diamezie Anatomie. Anatomie umană şi comparată Comunicare Comunicare nonverbală Ortodoxie Traducere Arta scrisului Daco-români Tehnica cercetării Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Morfologie (Lingvistică) Aromâni Toponimie Etnologie. Etnografie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Limba americană Filologie Limba latină Dialog social Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Limbi străine aplicate Carte 1931-1960 Limbaje profesionale Limba catalană Lexicon Limba engleză
Vă rugăm să schimbaţi parola