Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 751 lucrari in 912 publicatii in 9 limbi
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2010/Nr. 1 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2011/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2009/Nr. 3-4 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2017/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2014/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2012/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2015/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2013/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Terminologie fizică Lexicografie Dicționare franceze Atlase lingvistice Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Structuri nominale prin gen Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Critică Dicţionar bilingv Dialectul aromân Didactică Hermeneutică Abrevieri Arhaisme Stilistică literară Lingvistică textuală Învăţământ Studiu monografic Ortografie Neurolingvistică Relații spațiale topologice Romane Arhitectură Periodic vechi românesc Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Compoziţie literară Lingvistică geografică Autocorectare Comunicare Limba americană Etimologie Agricultură Originea şi istoria limbilor Cercetare dialectală Punctuaţie Limbă pentru scopuri specifice Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Metodica predării Cronică Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Poezie Identitate culturală Formarea cuvintelor Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Educaţia lingvistică Teleorman, Judeţul Teoria metaforei conceptuale Morfologie Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Metode de predare şi instruire Lingvistică comparată Teză postdoctorală Balcani Comunicare nonverbală Limbaje profesionale Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Şcoli lingvistice Domeniu adminitrativ-juridic Drept Literatură ştiinţifico-fantastică Răspuns Sesiuni de comunicări Limbaj Teoria lingvistică curentă Lingvistică matematică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sociologie Lecţie Semantică lexicală Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Interpretare. Traducere Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Terminologie chimică Carte 1901-1930 Mesaje Lingvistică computaţională (de calculator) Limba latină Lexicon Limba catalană Aniversări Substantive abstracte Sintaxă Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Gramatici vechi Istoria limbii Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psiholingvistică Flexiune verbală Istoria limbii române Publicaţii periodice Metodică Analiză lingvistică Manual Lingvistică. Limbi Forme verbale Discurs literar Literatură Monolog Discurs Prezentare istorică Predarea şi învăţarea limbilor străine Liturghie. Cult public Tipologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Transliterare Filosofie Comisia Europeană Criticism Ortodoxie Filologie Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Educație Dicţionar de lingvistică Biblie Literatură engleză Carte veche < 1900 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Piteşti Stilistică generală Comunicare socială Metaforă Terminologie lexicală Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Psihologia limbajului Publicaţii periodice şi seriale Organizaţii interguvernamentale Folclor Lingvistică istorică Alfabet grecesc Etnolingvistică Împrumuturi lexicale Parametrii lingvistici Lucrările Congresului 2005 Flexiune Limba şi literatura franceză Epistemologie Limbi romanice Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Accent Limba spaniolă Sociologia comunicării Infinitiv Dicţionar Toponimie Dialog social Publicații EUP Gramatică antică Metodologia cercetării Limbi Căsătorie Filosofia limbajului Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Combinaţii tezaur-clasificare Societate chineză Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Istorie literară Adverbe temporale Atlas Teoria cunoaşterii. Epistemologie Dicţionar explicativ Literatură română din Moldova Discurs politic Descriere Artă Analiză narativă Evoluţionism. Lingvistică comparată Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză Programe de calculatoare. Software Sisteme şi caractere de scriere Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Colecţii de texte Mitologie comparată Dicţionar de autori Ziaristică. Presă Limba română Paradigmă indo-europeană Lingvistica textului. Analiza discursului Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Departamentele administrative ale bibliotecii Caricatură Aromâni Sistem lingvistic funcțional Sec. 18 Lingvişti români Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Literatură populară Autograful autorului Simboluri publice Structuralism (Filosofie) Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Pragmatică Limba germană Inovaţie lingvistică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Text electronic Socioterminologie România Panificație Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Femeile şi politica Onomastică Metalimbaj Limbi indo-europene Traducere Probleme generale de metodică şi didactică Traductologie Producerea tiparului scris Dobrogea Limbi scrise. Limbi literare Utilizarea limbajului Presă Manual pentru liceu Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limbaj familiar Frazeologie Secvențe adverbiale Gramatica limbii franceze Fonetică. Fonologie Moduri verbale Avangardism Literatură franceză Tratament lexicografic Atlasul limbilor Europei Graffiti Vocabular Lexic Fonetică Biserici Filosofia spiritului Slavistică Identitatea numelui Structuralism Terminologie romanică Gramatică comparată Culegeri colective Lingvistică romanică Teză de doctorat Latino-greacă Stilistică Luptă Limbaj artistic Spiritism Interacțiune verbală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbă Arta traducerii Verb Scriitori francezi Genul Texte matematice Lege Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Limbi slave Publicaţii periodice electronice Construcţie adjectiv-substantiv Filosofia istoriei Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Limba română literară Studii lingvistice Texte literare Mimică convenţională şi limbajul gestului Diamezie Educaţie. Învăţământ Antologie Interpretare Unificare Presă scrisă Cibernetică matematică Periodic 1901-1930 Istoriografie Limbaj literar Limba creolă haitiană Etimologiile unor cuvinte Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Curs universitar Tehnici experimentale Toponimie dobrogeană Cercetări Lingvistica romanică în Franţa Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Simbolism Limba chineză Comemorări, ceremonii, omagii Semne şi simboluri Critică literară. Recenzie. Istorie literară Retorică Sintagme Sociolingvistică Cultură Jocuri de cuvinte Caracteristici pragmatice Semiotică Comunicare nelingvistică Comunicare lingvistică Politică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură română Limba rusă Teoria traducerii Limbaje Influenţe franceze Studii literare Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Basarabia Semantica programelor Civilizaţie. Cultură. Progres Predare Literatură universală Studii Gramatică Lingvistică Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Adjectiv Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Limbaj comun Limba engleză Limba slavă veche Dicţionar englez Drept în general Teoria progresului Antroponime Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Lexic juridic de specialitate Bibliografie Gramatică, carte Cuvinte româneşti de origine celtică Nordul Dunării Muntenia Psihologia personalităţii Retorică. Folosirea efectivă a limbii Comunicare orală Semantică 17/18 Nume proprii Limba italiană Semantică lingvistică Lingvistică evolutivă Arta scrisului Tezaur multilingv Cunoaşterea practică a limbii Miscelanee (literatură) Lingvistică romană Lingvistica textului Dicţionar enciclopedic Gramatică generativă Sistem cromatic Atlas lingvistic român Popoare indo-europene Polifonie Limbaj specializat "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Moduri nepredicative Textul Raportarea fenomenelor neelucidate încă Critică literară Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Ştiinţe sociale Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Publicaţii româneşti Documente ilustrate. Documente grafice Fonologie Dialecte din sud-vestul Moldovei Categorie morfologică Grecia Antică Prenume. Nume de botez Tehnica cercetării Carte 1931-1960 Politeţe Matematică Teorie literară Inscripţii Indexare (Biblioteconomie) Construcţii condiţionale Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Terminologie religioasă ortodoxă Publicații digitale Limba română veche Oltenia Dialecte regionale Analiza discursului Limbi străine Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Limbajul surdo-muţilor Surse ale lingvisticii şi filologiei Locuţiune Carte veche Educaţie. Învăţământ. Instruire Ziar arădean Elipsă Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Sec. 19 Recenzie Vocea oraşului Reformulare Anatomie. Anatomie umană şi comparată Daco-români Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Istoria lingvisticii Dialecte dacoromâne Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Limbaj politic Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Literatură spaniolă Dezbateri şi discursuri publice Epigrafie Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Limbaje codificate vizuale Cultură. Civilizaţie. Progres Literatură română veche Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Pronunţie Folclor românesc Lexic internaţional Terminologie Ştiinţe socio-umane Dicţionar român Pedagogie Spania Publicaţii seriale. Periodice -1918 Morfologie (Lingvistică) Etnologie. Etnografie Şcoala Ardeleană Sec. 20 Lingvistică diacronică Bucovina Verbe telice Tezaur de termeni Folosirea limbii Istorie politică Psihologie Lingvistică românească Limbajul în context socio-comunicativ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Elemente de pragmatică Limbi germanice Cercetare etimologică Sinonimie Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Lingvistică generală Etos Genetică umană Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Originea limbajului Filosofie. Sociologie Text biblic Traducere literară, stilistică Relaţii interpersonale Documente. Cărţi. Scrieri Uniunea Europeană Limbi străine aplicate Banat Lexicologie Semiologie Literatură latină clasică Ştiinţe naturale Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola