Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 751 lucrari in 912 publicatii in 9 limbi
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2010/Nr. 1 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2011/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2009/Nr. 3-4 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2017/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2014/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2012/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2015/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : 2013/Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Istorie politică Terminologie fizică Periodic 1901-1930 Limbi Căsătorie Latino-greacă Cercetare dialectală Filosofia limbajului Punctuaţie Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Publicații digitale Limba română veche Limbă pentru scopuri specifice Stilistică Oltenia Jocuri de cuvinte Istoriografie Literatură ştiinţifico-fantastică Sistem cromatic Drept Literatură engleză Lexicografie Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Atlas lingvistic român Caracteristici pragmatice Literatură spaniolă Luptă Carte veche < 1900 Dicționare franceze Atlase lingvistice Psihologie Lingvistică românească Semiotică Simboluri publice Dezbateri şi discursuri publice Lexic juridic de specialitate Istoria limbii Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Epigrafie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dialecte regionale Limbaj literar Publicații digitizate Comunicare nelingvistică Dedicaţie şi autograf Psiholingvistică Flexiune verbală Comunicare lingvistică Manual pentru liceu Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Sociolingvistică. Folosirea limbii Bibliografie Limbajul în context socio-comunicativ Răspuns Religie. Teologie Structuralism (Filosofie) Sesiuni de comunicări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Istoria limbii române Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limbaj Gramatică, carte Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Limbaj artistic Globalizare Universal ca loc Politică Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Spiritism Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Combinaţii tezaur-clasificare Interacțiune verbală Societate chineză Limbaje codificate vizuale Analiza discursului Piteşti Pragmatică Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbă Cuvinte româneşti de origine celtică Nordul Dunării Popoare indo-europene Comunicare socială Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Polifonie Elemente de pragmatică Istorie literară Limbaj specializat Muntenia Publicaţii periodice Teoria lingvistică curentă Lingvistică matematică Metodica predării Limbi străine Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Structuri nominale prin gen Metodică Literatură română Adverbe temporale Metaforă Analiză lingvistică Limba germană Terminologie lexicală Limba rusă Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Limba creolă haitiană Limbaj familiar Limbi germanice Cultură. Civilizaţie. Progres Limbajul surdo-muţilor Atlas Etimologiile unor cuvinte Manual "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Psihologia limbajului Teoria traducerii Inovaţie lingvistică Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Limbaje Frazeologie Surse ale lingvisticii şi filologiei Publicaţii periodice şi seriale Psihologia personalităţii Influenţe franceze Locuţiune Critică Lingvistică. Limbi Cercetare etimologică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Moduri nepredicative Secvențe adverbiale Forme verbale Studii literare Discurs literar Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Textul Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Gramatica limbii franceze Sinonimie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Cronică Fonetică. Fonologie Arta traducerii Dicţionar bilingv Text electronic Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dialectul aromân Dicţionar explicativ Literatură română veche Moduri verbale Basarabia Literatură Organizaţii interguvernamentale Monolog Folclor Carte veche Didactică Literatură română din Moldova Poezie Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Lingvistică istorică Discurs politic Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Retorică. Folosirea efectivă a limbii Comunicare orală Sociologie Descriere Discurs Lecţie Verb Identitate culturală Semantica programelor Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Alfabet grecesc Prezentare istorică Hermeneutică Artă Lingvistică generală Analiză narativă Semantică lexicală Scriitori francezi Socioterminologie Evoluţionism. Lingvistică comparată Raportarea fenomenelor neelucidate încă Abrevieri România Etnolingvistică Texte matematice Împrumuturi lexicale Genul Lege Pronunţie Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Avangardism Arhaisme Liturghie. Cult public Predarea şi învăţarea limbilor străine Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Stilistică literară Literatură franceză Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Interpretare. Traducere Folclor românesc Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Etos Lingvistică textuală Publicaţii periodice electronice Construcţie adjectiv-substantiv Limbi slave Filosofia istoriei Parametrii lingvistici Curs universitar Limba slavă veche Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Limbaj politic Culegeri colective Verbe telice Tezaur de termeni Teorie literară Dicţionar englez Educaţie. Învăţământ. Instruire Tehnici experimentale Ziar arădean Antologie Drept în general Sociolingvistică Lingvistică romanică Producerea tiparului scris Toponimie dobrogeană Inscripţii Tipologie Învăţământ Teoria progresului Biblie Interpretare Critică literară Sintaxă Cultură Dobrogea Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Antroponime Tratament lexicografic Lucrările Congresului 2005 Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Literatură latină clasică Studiu monografic Flexiune Domeniu adminitrativ-juridic Ştiinţe naturale Limba şi literatura franceză Autograful autorului Metodologia cercetării Ştiinţe sociale Lexic internaţional Folosirea limbii Semantică Unificare Presă scrisă Indexare (Biblioteconomie) Construcţii condiţionale Dicţionar enciclopedic Gramatică generativă Formarea cuvintelor Elipsă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Originea şi istoria limbilor Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Limbi scrise. Limbi literare Drept internaţional Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Utilizarea limbajului Presă Gramatici vechi Cibernetică matematică Atlasul limbilor Europei Genetică Ortografie Terminologie religioasă ortodoxă Limba franceză Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Graffiti Predare Programe de calculatoare. Software Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Cercetări Neurolingvistică Sisteme şi caractere de scriere Sec. 19 Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Relații spațiale topologice Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Limba română literară Publicaţii româneşti Terminologie chimică Panificație Genetică umană Studii Carte 1901-1930 Epistemologie Documente ilustrate. Documente grafice Romane Lingvistica romanică în Franţa Gramatică Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Colecţii de texte Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Studii lingvistice Arhitectură Mesaje Terminologie Filosofie. Sociologie Originea limbajului Periodic vechi românesc Texte literare Femeile şi politica Text biblic 17/18 Recenzie Educaţia lingvistică Mitologie comparată Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Ştiinţe socio-umane Vocabular Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Fonologie Traducere literară, stilistică Lexic Dicţionar de autori Limbi romanice Dicţionar român Transliterare Fonetică Pedagogie Ziaristică. Presă Lingvistică Limba română Biserici Relaţii interpersonale Simbolism Filosofie Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Accent Limba chineză Limba spaniolă Filosofia spiritului Onomastică Compoziţie literară Lingvistică geografică Comisia Europeană Comemorări, ceremonii, omagii Paradigmă indo-europeană Teleorman, Judeţul Criticism Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Sociologia comunicării Nume proprii Vocea oraşului Slavistică Adjectiv Lingvistica textului. Analiza discursului Teoria metaforei conceptuale Spania Identitatea numelui Dialecte din sud-vestul Moldovei Infinitiv Dicţionar Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Semne şi simboluri Structuralism Morfologie Lingvistică computaţională (de calculator) Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Publicaţii seriale. Periodice Limba italiană Reformulare Categorie morfologică Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Terminologie romanică Metalimbaj Semantică lingvistică Autocorectare Departamentele administrative ale bibliotecii Limbaj comun Grecia Antică Limbi indo-europene -1918 Documente. Cărţi. Scrieri Mimică convenţională şi limbajul gestului Metode de predare şi instruire Lingvistică comparată Caricatură Prenume. Nume de botez Teză postdoctorală Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Uniunea Europeană Balcani Diamezie Anatomie. Anatomie umană şi comparată Comunicare Comunicare nonverbală Ortodoxie Traducere Arta scrisului Daco-români Tehnica cercetării Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Morfologie (Lingvistică) Aromâni Toponimie Etnologie. Etnografie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Limba americană Filologie Limba latină Dialog social Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Limbi străine aplicate Educație Limbaje profesionale Carte 1931-1960 Limba catalană Lexicon Limba engleză Retorică Sistem lingvistic funcțional Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Banat Istoria lingvisticii Publicații EUP Tezaur multilingv Sec. 18 Lingvişti români Cunoaşterea practică a limbii Aniversări Probleme generale de metodică şi didactică Politeţe Lexicologie Şcoala Ardeleană Etimologie Sec. 20 Lingvistică diacronică Dicţionar de lingvistică Matematică Dialecte dacoromâne Bucovina Traductologie Miscelanee (literatură) Biblioteconomie Şcoli lingvistice Sintagme Substantive abstracte Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Semiologie Gramatică antică Literatură populară Lingvistică şi limbi Lingvistică romană Lingvistica textului Agricultură
Vă rugăm să schimbaţi parola