Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

Subiect Tematic: Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
Lucrări: 669 lucrari in 670 publicatii in 5 limbi
Managementul marketingului de: Kotler, Philip (Text tipărit)
Managementul marketingului de: Kotler, Philip (Text tipărit)
Controlling. Conducerea profitabilă a întreprinderii de: Mann, Rudolf; Mayer, Elmar (Text tipărit)
Management logistic. Vol. II de: (Text tipărit)
Managementul marketingului de: Kotler, Philip (Text tipărit)
Managementul marketingului de: Kotler, Philip (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Administraţie publică. Armată. Artă militară Ştiinţe medicale. Medicină Investigaţii. Observaţii. Încercări Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Scriere comercială şi administrativă, transcriere Relaţii umane în întreprindere Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tipografii Drept Prejudicii contra prejudiciilor acustice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Anuare. Cărţi de adrese Publicitate. Reclamă Carte veche < 1900 Transport rutier Reclame de locuri de muncă Ex libris Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Semnificaţia şi importaţa memoriei în organizare Psihologie Tipuri de sisteme filosofice Control tehnic Matematică şi ştiinţe naturale Manipularea şi transportul materialelor Horticultură în general Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Psihosociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Programe de sistem Industrie Managementul calităţii Legislaţie rutieră Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Planificare Management şi Ingineria Managerială Transport feroviar Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Forme de organizare. Flexibilitate şi rigiditate. Supraorganizare Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Religie. Teologie Economie casnică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Microprocesoare Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Difuzarea sunetului Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Conducere Generalităţi despre ştiinţele pure Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Economie. Ştiinţe economice Control de calitate Ziaristică. Presă Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Întreprinderi Servicii auxiliare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Administraţie locală Limba română Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Rezistenţă la solicitări Conducere şi organizare Construcţia de maşini Secte protestante continentale Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Transilvania Leadership Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Timbre poştale Muncă. Organizarea muncii Economia energiei Forme de organizare economică şi în cooperare Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Ingineria calităţii Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Limba rusă Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Construcţii agricole Personalităţi Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Metode, sisteme şi procedee contabile Mecanisme de precizie Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Scrisoare de intenţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Ergonomie Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Logistică Inginerie. Tehnică Psihologia personalităţii Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Dedicaţie şi autograful autorului Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Femei Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Simulare pe calculator Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Teoria şi practica organizării Construcţia calculatoarelor. Hardware Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Optimizare (Tehnică) Legislaţie economică Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Construcţii civile în general Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Transport terestru Forme de întreprinderi. Finanţare Controlul calităţii Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Stas Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Calitate Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Cheltuieli externeale întreprinderii. Cheltuieli în scopuri culturale, sociale, politice Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Economia energiei în general Organizare şi conducere industrială Probleme psihologice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Conducerea autovehiculelor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Echipament de comunicaţii Sociologie Electrotehnică Curriculum vitae Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Filatelie. Colecţii de timbre Inteligenţă artificială în sisteme industriale Programare liniară Drept civil Hoteluri Transport aerian Aprovizionare tehnico-materială Lucrări de referinţă Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Standarde. Norme Administrarea bibliotecii. Personal Cercetări operaţionale Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Colecţionari de timbre poştale Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Antreprenoriat Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Practici de conducere Industrie hotelieră Electronică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Planul de marketing Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Maşini Difuzarea de facsimile şi de televiziune Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Psihologia caracterului Economie socialistă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Investiţii de capital Curs universitar Eficacitate organizaţională Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Servicii. Prestări de servicii Plante de grădină. Grădinărit Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Economie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Relaţii de muncă Automatizare Aprovizionare Dicţionar francez-român Prezentări istorice în sens strict Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Structura fizică a materiei Metode Automobile Matematică calculatorie. Analiză numerică Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Semantică Ştiinţa mediului înconjurător Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Probleme legate de centralizare Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Servicii. Servicii industriale Fizică Import de capital Proiectarea şi aşezarea instalaţiilor şi utilajelor. Proiectarea şi adaptarea sculelor şi maşinilor la munca omului. Ergonomie Personal Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Calculatoare Teză de doctorat Programe de calculatoare. Software Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Popoare de limbă engleză Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Comerţ interior Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Management-Metodologie Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Carte 1901-1930 Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum
Vă rugăm să schimbaţi parola