Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

Subiect Tematic: Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
Lucrări: 665 lucrari in 666 publicatii in 5 limbi
Managementul resurselor umane de: Manolescu, Aurel (Text tipărit)
Management de: Nicolescu, Ovidiu; Verboncu, Ion (Text tipărit)
Management de: Nicolescu, Ovidiu; Verboncu, Ion (Text tipărit)
Enciclopedia conducerii întreprinderii de: Dumitrescu, Mihai (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Administraţie publică. Armată. Artă militară Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Investigaţii. Observaţii. Încercări Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Scriere comercială şi administrativă, transcriere Relaţii umane în întreprindere Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tipografii Drept Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Prejudicii contra prejudiciilor acustice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Publicitate. Reclamă Anuare. Cărţi de adrese Carte veche < 1900 Transport rutier Ex libris Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Psihologie Semnificaţia şi importaţa memoriei în organizare Tipuri de sisteme filosofice Control tehnic Manipularea şi transportul materialelor Horticultură în general Matematică şi ştiinţe naturale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Psihosociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Industrie Managementul calităţii Legislaţie rutieră Programe de sistem Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Planificare Management şi Ingineria Managerială Transport feroviar Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Forme de organizare. Flexibilitate şi rigiditate. Supraorganizare Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Religie. Teologie Economie casnică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Microprocesoare Difuzarea sunetului Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Conducere Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Generalităţi despre ştiinţele pure Economie. Ştiinţe economice Control de calitate Ziaristică. Presă Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Întreprinderi Servicii auxiliare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Limba română Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Rezistenţă la solicitări Conducere şi organizare Construcţia de maşini Secte protestante continentale Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Transilvania Leadership Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Timbre poştale Muncă. Organizarea muncii Economia energiei Forme de organizare economică şi în cooperare Rezistenţa materialelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Ingineria calităţii Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Limba rusă Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Construcţii agricole Personalităţi Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Metode, sisteme şi procedee contabile Mecanisme de precizie Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Scrisoare de intenţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Ergonomie Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Logistică Inginerie. Tehnică Publicaţii periodice şi seriale Psihologia personalităţii Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Management organizaţional Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Femei Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Simulare pe calculator Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Teoria şi practica organizării Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Construcţia calculatoarelor. Hardware Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Optimizare (Tehnică) Legislaţie economică Construcţii civile în general Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Transport terestru Forme de întreprinderi. Finanţare Controlul calităţii Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Contabilitate Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Calitate Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie STAS Cheltuieli externeale întreprinderii. Cheltuieli în scopuri culturale, sociale, politice Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Organizare şi conducere industrială Economia energiei în general Probleme psihologice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Conducerea autovehiculelor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Echipament de comunicaţii Sociologie Electrotehnică Curriculum vitae Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Inteligenţă artificială în sisteme industriale Filatelie. Colecţii de timbre Drept civil Hoteluri Transport aerian Studierea factorilor existenţi, a parametrilor. Strângerea şi interpretarea datelor Lucrări de referinţă Aprovizionare tehnico-materială Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Standarde. Norme Administrarea bibliotecii. Personal Cercetări operaţionale Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Colecţionari de timbre poştale Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Antreprenoriat Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Industrie hotelieră Practici de conducere Electronică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Maşini Difuzarea de facsimile şi de televiziune Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Psihologia caracterului Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Economie socialistă Investiţii de capital Eficacitate organizaţională Curs universitar Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Plante de grădină. Grădinărit Servicii. Prestări de servicii Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Economie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Automatizare Relaţii de muncă Dicţionar francez-român Aprovizionare Prezentări istorice în sens strict Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Structura fizică a materiei Metode Automobile Matematică calculatorie. Analiză numerică Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Semantică Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Ştiinţa mediului înconjurător Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Probleme legate de centralizare Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Fizică Servicii. Servicii industriale Proiectarea şi aşezarea instalaţiilor şi utilajelor. Proiectarea şi adaptarea sculelor şi maşinilor la munca omului. Ergonomie Import de capital Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Limba franceză Teză de doctorat Programe de calculatoare. Software Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Popoare de limbă engleză Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Comerţ interior Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Management-Metodologie Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Carte 1901-1930
Vă rugăm să schimbaţi parola