Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

Subiect Tematic: Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
Lucrări: 669 lucrari in 671 publicatii in 5 limbi
Elemente de gestiune a personalului de: Popescu, Florentina Luminiţa, (management) (Text tipărit)
Organizarea şi planificarea unităţilor industriale de: Vagu, Paraschiv; Crişan, Roman (Text tipărit)
Economia intreprinderii : Note de curs de: Pintilie, Rusu; Universitatea din Bacău. Facultatea de Litere şi Ştiinţe (Text tipărit)
Management industrial : Aplicaţii practice de: Radu, Corneliu; Stanciu, Radu; Momete, Daniela (Text tipărit)
Sisteme avansate de producţie de: Platon, Victor, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Religie. Teologie Generalităţi despre ştiinţele pure Economia energiei Dedicaţie şi autograful autorului Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Programare liniară Colecţionari de timbre poştale Plante de grădină. Grădinărit Dicţionar francez-român Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Control tehnic Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Conducere Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Calitate Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Inteligenţă artificială în sisteme industriale Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Ştiinţe medicale. Medicină Management Tipografii Publicitate. Reclamă Industrie Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Leadership Ergonomie Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Forme de întreprinderi. Finanţare Conducerea autovehiculelor Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Servicii auxiliare Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Forme de organizare economică şi în cooperare Inginerie. Tehnică Lucrări de referinţă Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Economie socialistă Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Scriere comercială şi administrativă, transcriere Drept Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Sociologie Hoteluri Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Carte 1901-1930 Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Managementul calităţii Difuzarea sunetului Secte protestante continentale Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Industrie hotelieră Planul de marketing Economie Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Popoare de limbă engleză Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Construcţii agricole Transport terestru Filosofie. Psihologie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Structura fizică a materiei Carte veche < 1900 Transport rutier Psihosociologie Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Control de calitate Publicaţii periodice şi seriale Construcţii civile în general Biserici creştine. Secte. Comunităţi Horticultură în general Dicţionar Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Metodologie Difuzarea de facsimile şi de televiziune Investigaţii. Observaţii. Încercări Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Transport feroviar Practici de conducere Limba franceză Programe de calculatoare. Software Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Matematică şi ştiinţe naturale Ziaristică. Presă Limba română Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Teoria şi practica organizării Informatică Anuare. Cărţi de adrese Tipuri de sisteme filosofice Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Management şi Ingineria Managerială Rezistenţa materialelor Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Optimizare (Tehnică) România Automobile Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Conducere şi organizare Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Simulare pe calculator Vibraţii mecanice. Acustică Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Legislaţie rutieră Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Relaţii umane în întreprindere. Personal Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Mecanisme de precizie Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Programe de sistem Planificare Întreprinderi Construcţia de maşini Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Construcţia calculatoarelor. Hardware Contabilitate Electronică Teză de doctorat Administraţie publică. Armată. Artă militară Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metode Fizică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Manipularea şi transportul materialelor Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Management organizaţional Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Aprovizionare tehnico-materială Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Artă. Recreere. Divertisment. Sport Logistică Filatelie. Colecţii de timbre Curs universitar Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Legislaţie economică Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Management industrial Transport aerian Relaţii de muncă Statistică Relaţii umane în întreprindere Ex libris Economie casnică Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Muncă. Organizarea muncii Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Limba rusă Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Eficacitate organizaţională Civilizaţie. Cultură. Progres Management-Metodologie Semnificaţia şi importaţa memoriei în organizare Rezistenţă la solicitări Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Limba engleză Drept civil Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Ştiinţa mediului înconjurător Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Marketing Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Psihologia personalităţii Psihologia caracterului Semantică Servicii. Servicii industriale Proiectarea şi aşezarea instalaţiilor şi utilajelor. Proiectarea şi adaptarea sculelor şi maşinilor la munca omului. Ergonomie Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Cheltuieli externeale întreprinderii. Cheltuieli în scopuri culturale, sociale, politice Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Calculatoare Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Prejudicii contra prejudiciilor acustice Scrisoare de intenţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Probleme psihologice Curriculum vitae Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Investiţii de capital Comerţ interior Transilvania Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Stas Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Carte 1931-1960 Standarde. Norme Matematică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Aprovizionare Manuscrise digitizate Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Economie. Ştiinţe economice Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Chimie industrială Organizare şi conducere industrială Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Organizarea şi planificarea producţiei Biblioteconomie Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Microprocesoare Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Ingineria calităţii Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Echipament de comunicaţii Automatizare Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Probleme legate de centralizare Import de capital Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Reclame de locuri de muncă Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Personalităţi Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Electrotehnică Administraţie publică Maşini Psihologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Administraţie locală Timbre poştale Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Metode, sisteme şi procedee contabile Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Administrarea bibliotecii. Personal Antreprenoriat Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Femei Controlul calităţii Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Economia energiei în general Tehnica mijloacelor de transport Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Servicii. Prestări de servicii Prezentări istorice în sens strict
Vă rugăm să schimbaţi parola