Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

Subiect Tematic: Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
Lucrări: 669 lucrari in 671 publicatii in 5 limbi
Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale de: Pop, Florin; Centea, Ovidiu; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Economia şi gestiunea intreprinderii de: Roşca, Constantin; Vasilică, Radu; Pandelică, Ionuţ (Text tipărit)
Elemente de gestiune a personalului de: Popescu, Florentina Luminiţa, (management) (Text tipărit)
Management industrial : Aplicaţii practice de: Radu, Corneliu; Stanciu, Radu; Momete, Daniela (Text tipărit)
Economia întreprinderii de: Roşca, Constantin (Text tipărit)
Sisteme avansate de producţie de: Platon, Victor, inginer (Text tipărit)
Controlul calităţii produselor : Manual pentru şcoli profesionale de: Popovici, M.; Roman, Ioan, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Administraţie publică. Armată. Artă militară Ştiinţe medicale. Medicină Investigaţii. Observaţii. Încercări Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Statistică Scriere comercială şi administrativă, transcriere Relaţii umane în întreprindere Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tipografii Drept Prejudicii contra prejudiciilor acustice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Anuare. Cărţi de adrese Publicitate. Reclamă Carte veche < 1900 Transport rutier Reclame de locuri de muncă Ex libris Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Psihologie Semnificaţia şi importaţa memoriei în organizare Tipuri de sisteme filosofice Control tehnic Matematică şi ştiinţe naturale Manipularea şi transportul materialelor Horticultură în general Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Psihosociologie Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Industrie Programe de sistem Managementul calităţii Legislaţie rutieră Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Planificare Management şi Ingineria Managerială Transport feroviar Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Religie. Teologie Economie casnică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Microprocesoare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Difuzarea sunetului Conducere Generalităţi despre ştiinţele pure Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Control de calitate Economie. Ştiinţe economice Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Ziaristică. Presă Întreprinderi Servicii auxiliare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Administraţie locală Limba română Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Rezistenţă la solicitări Conducere şi organizare Construcţia de maşini Secte protestante continentale Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Transilvania Leadership Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Timbre poştale Muncă. Organizarea muncii Economia energiei Forme de organizare economică şi în cooperare Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Ingineria calităţii Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Limba rusă Construcţii agricole Personalităţi Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Dicţionar Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Practici şi metode de conducere Metode, sisteme şi procedee contabile Mecanisme de precizie Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Scrisoare de intenţie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Ergonomie Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Logistică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Inginerie. Tehnică Psihologia personalităţii Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Dedicaţie şi autograful autorului Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Femei Comportament organizaţional Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Simulare pe calculator Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Teoria şi practica organizării Construcţia calculatoarelor. Hardware Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Legislaţie economică Optimizare (Tehnică) Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Construcţii civile în general Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Transport terestru Controlul calităţii Forme de întreprinderi. Finanţare Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Stas Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Calitate Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Cheltuieli externeale întreprinderii. Cheltuieli în scopuri culturale, sociale, politice Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Organizare şi conducere industrială Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Probleme psihologice Limba engleză Conducerea autovehiculelor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Echipament de comunicaţii Sociologie Curriculum vitae Electrotehnică Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Inteligenţă artificială în sisteme industriale Filatelie. Colecţii de timbre Programare liniară Drept civil Hoteluri Transport aerian Aprovizionare tehnico-materială Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Lucrări de referinţă Standarde. Norme Administrarea bibliotecii. Personal Comerţ exterior. Comerţ internaţional Cercetări operaţionale România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Colecţionari de timbre poştale Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Antreprenoriat Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Practici de conducere Industrie hotelieră Electronică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Planul de marketing Maşini Difuzarea de facsimile şi de televiziune Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Psihologia caracterului Economie socialistă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Eficacitate organizaţională Curs universitar Investiţii de capital Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Servicii. Prestări de servicii Plante de grădină. Grădinărit Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Economie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Relaţii de muncă Automatizare Aprovizionare Dicţionar francez-român Prezentări istorice în sens strict Manuscrise digitizate Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Structura fizică a materiei Metode Automobile Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Semantică Ştiinţa mediului înconjurător Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Probleme legate de centralizare Fizică Servicii. Servicii industriale Import de capital Proiectarea şi aşezarea instalaţiilor şi utilajelor. Proiectarea şi adaptarea sculelor şi maşinilor la munca omului. Ergonomie Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Teză de doctorat Programe de calculatoare. Software Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Popoare de limbă engleză Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Comerţ interior Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Management-Metodologie Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Carte 1901-1930 Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum
Vă rugăm să schimbaţi parola