Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică

Subiect Tematic: Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Lucrări: 281 lucrari in 293 publicatii in 6 limbi
Managementul resurselor umane de: Roşca, Constantin; Cîrnu, Doru (Text tipărit)
Glanda pineală ca organ metabolic de: Milcu, Ioana; Nanu, Lydia (Text tipărit)
Cifrul suferinţei de: Vintilă, Ion (Text tipărit)
Emisiunea radiofonică. Concepere şi realizare de: Traciuc, Vasile; Universitatea "Virgil Madgearu" (Text tipărit)
Sănătatea şi evenimentele atmosferice de: Lungu, Alexandru (1924-2008) (Text tipărit)
Mecanismul relaţiilor dintre centrală şi întreprinderi de: Mareş, Dumitru; Mihai, Ioan, economist (Text tipărit)
Elemente de fizică nucleară şi termonucleară de: Martin, T., inginer fizician; Fingherman, A. (Text tipărit)
Tratat de psihologie managerială de: Tabachiu, Anton; Moraru, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Ştiinţe economice Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Management Drept Scări. Rampe. Ascensoare. Scări rulante Porcine Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Publicitate. Reclamă Carte veche < 1900 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Teoria maşinilor termice Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Dicţionar medical Chimie organică Ex libris Producerea siliciului şi a compuşilor lui Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Tehnică Psihologie Vânătoare Artilerie Horticultură în general Matematică şi ştiinţe naturale Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Ştiinţe istorice şi arheologice Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Cancer Industrii pentru diferite materiale prelucrabile ( Industria cablurilor şi frânghiilor. Prelucrarea pietrelor) Botanică generală Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Dicţionare tehnice Forme de organizare. Flexibilitate şi rigiditate. Supraorganizare Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Religie. Teologie Produse chimice Sistem nervos. Organe de simţ Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Difuzarea sunetului Aparate şi instrumente optice Zoologie Generalităţi despre ştiinţele pure Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Premiul Nobel Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Tehnologii neconvenţionale Metalurgie Dicţionar tehnic român-francez Generalităţi despre ştiinţele exacte Ziaristică. Presă Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Ştiinţe fizice Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Întreprinderi Artă. Recreere. Divertisment. Sport Amplificatoare Oameni de ştiinţă Limba română Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Secte protestante continentale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Transilvania Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Matematică, ştiinţe naturale Limba spaniolă Ştiinţe Filologice Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Creşterea peştilor. Piscicultură Căldură. Termodinamică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Belgia Enciclopedie Acţionare hidrostatică Ştiinţe chimice Limba germană Limba rusă Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Construcţii agricole Personalităţi Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Viticultură. Viţă de vie. Vii Sistem nervos. Organe senzoriale Termodinamică. Energetică Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Rus Metode, sisteme şi procedee contabile Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Manual Dicţionar multilingvistic Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Fiziologie umană şi comparată Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Acesorii pentru corpurile de iluminat Chimie analitică Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Tehnică militară Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Conducători şi semiconducători în funcţie de material Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Tehnologia metalelor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Medicină Botanică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Geografie. Biografie. Istorie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Psihofiziologie Dicţionar de medicină Ştiinţe istorice Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Inimă. Boli de inimă, cardiace. Boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventriculelor valvelor Ştiinţă şi tehnică Construcţii civile în general Operaţii şi utilaje de tratament termic Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Anatomie. Anatomie umană şi comparată Forme de întreprinderi. Finanţare Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Luarea probelor de apă şi analiza lor Diagnostic Ştiinţe ale naturii Lucrări de tencuire. Lucrări de finisare şi făţuire Contabilitate Ştiinţă Documente legislative. Surse legislative şi juridice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Autovehicule blindate Fontă Patologie. Medicină clinică Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Boli şi tratament în funcţie de vârstă Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Probleme psihologice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Dicţionar tehnic englez-român Limba engleză Biografii Electrotehnică Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Literatură franceză din Belgia Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Studierea factorilor existenţi, a parametrilor. Strângerea şi interpretarea datelor Psihoterapie Prezentare istorică Lucrări de referinţă Aşchiere Pictură Standarde. Norme Minerale lichide şi gazoase Autovehicule Mecanica fluidelor Cercetări operaţionale Ştiinţă şi cunoaştere în general Transmisii hidrodinamice România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Acustică tehnică. Instrumente muzicale Cultura fructelor în general. Pomicultură Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie fizică Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Progres tehnico-ştiinţific Dicţionar tehnic român-german Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Ştiinţe biologice Economie socialistă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Lucrări de zidărie şi meserii înrudite Curs universitar Sănătate şi igiena adolescenţilor Civilizaţie. Cultură. Progres Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Plante de grădină. Grădinărit Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Biserici creştine. Secte. Comunităţi Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Tratament Prezentări istorice în sens strict Insecte dăunătoare plantelor Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bolile plantelor. Patologia plantelor. Fitopatologie. Malformaţii Dicţionar tehnic francez-român Go-karting Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Dicţionare multilingve Structura fizică a materiei Metode Ştiinţe naturale Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Viitorologie Ştiinţe sociale Ştiinţe aplicate Dinamică. Cinetică Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Agricultură în general Fizică Dicţionar tehnic Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Sistem glandular. Secreţie. Excreţie Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Industrie minieră Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Carte 1901-1930 Prezentări biografice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Nevroze organice. Neuropatii Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
Vă rugăm să schimbaţi parola