Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică

Subiect Tematic: Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Lucrări: 276 lucrari in 288 publicatii in 6 limbi
Autogestiunea economico-financiară a unităţilor industriale de: Mihai, Ioan, economist (Text tipărit)
Regimul juridic al aprovizionării tehnico-materiale de: Prisacaru, Valentin I.; Savin, Ana (Text tipărit)
Pagini din trecutul medicinii româneşti de: Bercuş, Constantin I. (Text tipărit)
7 ani de acasă de: Coroi, V.; Florescu, Magda; Ursache, Maria (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Oprean, Constantin; Kifor, Claudiu Vasile (Text tipărit)
Epidemiile de-a lungul timpurilor de: Brătescu, Gheorghe, medic (1922-2017); Lucian, M.; Consiliul Pentru Răspândirea Cunoştinţelor Cultural-Ştiinţifice (Text tipărit)
"Armele secrete" ale organismului de: Bittman, Emil (Text tipărit)
Optimizarea activităţii economice a întreprinderilor : Metode - Analize - Aplicaţii de: Anton, Victoria; Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România; Ciochină, Alexandru; Tacu, Cornelia; Tacu, Alecsandru; Iftime, Tereza; Ştirbăţ, Doina; Haivas, Mihai; Olaru, Adriana (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Ştiinţe economice Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Management Drept Scări. Rampe. Ascensoare. Scări rulante Porcine Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Publicitate. Reclamă Carte veche < 1900 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Dicţionar medical Chimie organică Producerea siliciului şi a compuşilor lui Ex libris Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Tehnică Psihologie Vânătoare Artilerie Matematică şi ştiinţe naturale Horticultură în general Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Ştiinţe istorice şi arheologice Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Cancer Industrii pentru diferite materiale prelucrabile ( Industria cablurilor şi frânghiilor. Prelucrarea pietrelor) Botanică generală Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Dicţionare tehnice Religie. Teologie Produse chimice Sistem nervos. Organe de simţ Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Zoologie Difuzarea sunetului Aparate şi instrumente optice Generalităţi despre ştiinţele pure Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Premiul Nobel Tehnologii neconvenţionale Metalurgie Dicţionar tehnic român-francez Generalităţi despre ştiinţele exacte Ştiinţe fizice Ziaristică. Presă Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Întreprinderi Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Artă. Recreere. Divertisment. Sport Amplificatoare Oameni de ştiinţă Limba română Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Secte protestante continentale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Transilvania Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Matematică, ştiinţe naturale Limba spaniolă Ştiinţe Filologice Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Rezistenţa materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Creşterea peştilor. Piscicultură Căldură. Termodinamică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Belgia Enciclopedie Acţionare hidrostatică Ştiinţe chimice Limba germană Limba rusă Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Construcţii agricole Personalităţi Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Sistem nervos. Organe senzoriale Viticultură. Viţă de vie. Vii Termodinamică. Energetică Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Metode, sisteme şi procedee contabile Rus Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Manual Dicţionar multilingvistic Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Prelucrare mecanică Fiziologie umană şi comparată Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Acesorii pentru corpurile de iluminat Chimie analitică Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Tehnică militară Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Conducători şi semiconducători în funcţie de material Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tehnologia metalelor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Medicină Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Botanică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geografie. Biografie. Istorie Psihofiziologie Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Dicţionar de medicină Ştiinţe istorice Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Inimă. Boli de inimă, cardiace. Boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventriculelor valvelor Ştiinţă şi tehnică Construcţii civile în general Operaţii şi utilaje de tratament termic Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Anatomie. Anatomie umană şi comparată Forme de întreprinderi. Finanţare Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Luarea probelor de apă şi analiza lor Diagnostic Ştiinţe ale naturii Lucrări de tencuire. Lucrări de finisare şi făţuire Contabilitate Ştiinţă Documente legislative. Surse legislative şi juridice Autovehicule blindate Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Fontă Patologie. Medicină clinică Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Echipamente, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Boli şi tratament în funcţie de vârstă Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Probleme psihologice Dicţionar tehnic englez-român Limba engleză Biografii Electrotehnică Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Literatură franceză din Belgia Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Psihoterapie Prezentare istorică Lucrări de referinţă Aşchiere Pictură Standarde. Norme Minerale lichide şi gazoase Autovehicule Mecanica fluidelor Cercetări operaţionale Ştiinţă şi cunoaştere în general Transmisii hidrodinamice România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Acustică tehnică. Instrumente muzicale Cultura fructelor în general. Pomicultură Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Progres tehnico-ştiinţific Dicţionar tehnic român-german Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Economie socialistă Ştiinţe biologice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Lucrări de zidărie şi meserii înrudite Curs universitar Sănătate şi igiena adolescenţilor Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Civilizaţie. Cultură. Progres Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Plante de grădină. Grădinărit Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Biserici creştine. Secte. Comunităţi Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Tratament Prezentări istorice în sens strict Insecte dăunătoare plantelor Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bolile plantelor. Patologia plantelor. Fitopatologie. Malformaţii Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Go-karting Dicţionare multilingve Structura fizică a materiei Metode Ştiinţe naturale Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Viitorologie Ştiinţe sociale Ştiinţe aplicate Dinamică. Cinetică Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Agricultură în general Fizică Dicţionar tehnic Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Sistem glandular. Secreţie. Excreţie Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Industrie minieră Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Carte 1901-1930 Prezentări biografice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Nevroze organice. Neuropatii Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare
Vă rugăm să schimbaţi parola