Biblioteca Universității din Pitești

Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general

Subiect Tematic: Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general
Lucrări: 329 lucrari in 329 publicatii in 6 limbi
Anul '45 de: Konev, Ivan Stepanovich (Text tipărit)
Contes et légendes de la mer et des marins de: Quinel, Charles; Montgon, Adhémar de (Text tipărit)
Limbile lumii : Mică enciclopedie de: Sala, Marius; Vintilă-Rădulescu, Ioana (Text tipărit)
Învăţământul obligatoriu în R. S. România şi în alte ţări de: Filipescu, Valentina; Oprea, Olga (Text tipărit)
Religia în lumea contemporană de: Berar, Petru (Text tipărit)
Subiecte
Oceane, mări şi joncţiuni Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Islam. Mahomedanism Economie socialistă. Economie comunistă Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Mişcări naţionale populare, etnice şi aspectele lor specifice. Minorităţi naţionale şi etnice Critică literară. Studii literare Drept Franţa Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Fotbal (soccer) Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Arhitectură Carte veche < 1900 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Expertiză Reformă şcolară Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Geologie şi ştiinţe înrudite Psihologie Cabaline domestice. Cai Anglia America Asia Matematică şi ştiinţe naturale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii 1848-1890 Lagăre de concentrare Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Istoria filosofiei Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Ideologie Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Războiul rece Cinematografie Muzică Istorie generală. Istorie universală Sport Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Generalităţi despre ştiinţele pure Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Ocupaţii şi activităţi legate de artă şi divertisment Limbi romanice Politică Consum la nivel naţional. Consum de stat. Consum social Ziaristică. Presă Lingvistică Ştiinţe biografice şi înrudite 1945-1953 Artă. Recreere. Divertisment. Sport Poligrafii. Lucrări colective Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Limba română Politică internaţională Sec. 14-15 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice) Istoria culturii Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Africa Şah Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Furt. Sustragere frauduloasă 1945-1969 Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă 1920-2000 Paleontologie Anul 1945 UNESCO Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Povestiri. Legende. Basme Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Cinema. Film State Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Averea populaţiei. Bunuri şi proprietăţi personale Barocul Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Literatură rusă Magellan Literatură română Enciclopedie Prevenirea războaielor Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Arte grafice. Grafică Eseuri Al Doilea Război Mondial Scrieri în seriale, jurnale, reviste Personalităţi Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Sec. 20 AD Dicţionar Dreptul organizaţiilor internaţionale Cultură. Civilizaţie. Progres Atlas Istoria fizicii Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Teoria luminii Geologie. Zăcăminte minerale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Germania Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Copii Religie Inviolabilitatea proprietăţii. Garantarea drepturilor de moştenire Chimie industrială Critică Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Lingvistică. Limbaje 1953-1969 Geografia lumii Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Botanică Geografie. Biografie. Istorie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Cinism Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Religii necreştine Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Literatură religioasă în general Perioade şi faze artistice. Şcoli, stiluri, influenţe Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport 1780-1848 Inginerie. Tehnică în general Legende Literatură Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ştiinţă Chirurgie Religie comparată Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Carte veche Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Marketing internaţional Poligrafii colective Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Psihologi Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ 1975-1990 Istorie generală Carte 1931-1960 Comerţ exterior Preistorie Microbiologie. Bacteriologie Politică militară. Politică de apărare Biografii Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Sociologie Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Scrisori Folclor comparat Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Prezentare istorică Artă Recorduri. Performanţe de vârf Lucrări de referinţă Intelectualitate Pictură Tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei România Sec. 20 Critică de artă. Scriitori, critici de artă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Politica educaţiei Arte grafice Australia. Uniunea australiană Etnografie Literatură franceză Europa Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi 1919-1934 Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Suprapopulare Scrieri istorice Istorie Renaşterea. Baroc. Rococo. Stilul colonial Difuzarea de facsimile şi de televiziune Regiuni subtropicale şi tropicale în general Literatură de călătorii Geografie. Explorarea pământului Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Finanţe internaţionale Progres tehnico-ştiinţific Epoca modernă Drept. Jurisprudenţă Arte plastice Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Civilizaţie. Cultură. Progres Franţa. Republica Franceză Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Mişcări artistice moderne (începând cu sfârşitul sec. XIX). Realism. Impresionism. Curentele secolului XX Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Economie Geografie Fisuri. Grote. Peşteri. Caverne Personal politic Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Prezentări istorice în sens strict Raporturile de proprietate ca relaţie de producţie. Proprietate Istorie universală Paleobotanică sistematică Obiceiuri America de Nord şi Centrală Critică literară Astronomie. Geodezie Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne Critici de teatru Autograful autorului Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Viitorologie Istoria României Speologie Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale 1780-1890 Material muzeografic Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Expresionism Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Literatura limbilor individuale Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Drept internaţional Monografie Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Fizică Enciclopedii Povestiri Blocuri internaţionale. Tensiune, conflict Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Austria Organizare şi conducere comercială şi industrială Jocuri olimpice Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Muzee, colecţii, expoziţii Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Sec. 19 Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Literatură universală Combustibili şi explozivi Cultură şi civilizaţie Album Carte 1901-1930 Plante medicinale Documente ilustrate. Documente grafice Istoria lumii Prezentări biografice Mişcarea olimpică. Conceptul de olimpiadă
Vă rugăm să schimbaţi parola