Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică şi limbi

Subiect Tematic: Lingvistică şi limbi
Lucrări: 840 lucrari in 904 publicatii in 10 limbi
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 12 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 11 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 10 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 9 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 7 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 8 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 5 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Bulletin de la Société Roumaine de Linguistique Romane (S. R. L. R.) de: Société Roumaine de Linguistique Roumaine (Text tipărit)
Buletin de informare ştiinţifică : Lingvistică, filologie : Nr. 6 de: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Geografie (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Limba franceză - limbă de integrare Ştiinţe medicale. Medicină Punctuaţie Culegeri din operele unui singur autor Limba ebraică Critică literară. Studii literare Porţile de Fier Limba română veche Management Psiholingvistică. Psihologia limbii Structuralism. Lingvistică structurală Dicţionar de expresii Drept Literatură engleză Povestiri pentru copii Manual şcolar (Liceu) Buletin Ştiinţific Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Ex libris Bacalaureat Anale Atlase lingvistice Psihologie Semiotică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dialecte regionale Dedicaţie şi autograf Învăţarea limbii Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Industrie Bilingvism Învăţarea limbilor străine Documente pentru instruire şi exerciţii practice Sociolingvistică. Folosirea limbii Gramatica limbii italiene Vocabular Istorie generală. Istorie universală Dicţionar după numărul de limbi Filosofia culturii Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Istoria limbii române Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Limba cehă Limbi romanice Politică Fonetică Lingvistică Ştiinţe biografice şi înrudite Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limbă străină Sec. 21 Literatură americană în limba engleză Dicţionar frazeologic Limba română Învăţarea limbii franceze Analiza discursului Filosofie Găitănaru, Ştefan Învăţarea limbii engleze Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Buletin Limbi moderne Gramatica limbii engleze Discursuri academice Limba engleză veche Diversitatea culturală. Multilingvism Transilvania Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Limba arabă Limba spaniolă Lingvistică generativă Republica Moldova Dicţionar explicativ al limbii române Limba albaneză Ştiinţe Filologice Dicţionar de literatură Istorie literară Engleză pentru profesori Onomastică Publicaţii periodice Plurilingvism Limbi străine Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Lingvistică geografică Metodică de predare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Periodic 1931-1960 Manual universitar Articole Manual şcolar (Învăţământ primar) Sociologia comunicării Literatură română Limba engleză din America Dicţionare monolingve (o singură limbă) Limba germană Limba rusă Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Curs rapid de iniţiere în limba rusă Dicţionar englez-rus Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Limba franceză - limba Europei Etică Dicţionar Limbi germanice Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Manual Teoria traducerii Limbaj mimico-gestual Informaţii Gramaticale Frazeologie Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Dedicaţie şi autograful autorului Limba bulgară Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Limba italiană Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Dialectologie Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Inginerie industrială Literatură chineză Francofonie Estetică literară Gramatică contrastivă Studii literare Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Metode de predare şi instruire Clasă socială FROSIN, Constantin Limba maghiară Dicţionar german-francez Daghestan Dicţionar român-francez Lingvistică comparată Gramatica limbii franceze Fonetică. Fonologie Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Dicţionar explicativ Inginerie. Tehnică în general Comunicare nonverbală Exerciţii Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Morfologie (Lingvistică) Educaţie. Instruire Ştiinţă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Curs Carte veche Practici lingvistice în intreprinderi Limba latină Didactică Lexicologie. Dicţionare Filosofie. Psihologie Limba franceză - limbă de cultură Lingvistică istorică Partajarea limbii franceze Limbi străine aplicate Morală Carte 1931-1960 Filologie romanică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Polonă Limba engleză Dicţionar explicativ (Engleză) Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Sociologie Electrotehnică Literatură română şi universală Gramatică istorică Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Verb Carte veche românească Maramureş Cunoaşterea practică a limbii Perioada modernă Stratificare socială. Diferenţiere socială URSS Limba rusă actuală Lingvistică generală Dicţionar rus-român Lexicologie Gramatica limbii ruse Etimologie România Dicţionar de lingvistică Matematică Învăţarea limbii italiene Dicţionar universal al limbii române Învăţarea limbii ruse Industria petrolieră Limba şi literatura română Atlase tematice Limba greacă Literatură franceză Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Stilistică literară Lucrări ştiinţifice universitare Gramatică engleză Studii de limbă şi stil Politică internă Dicţionare bilingve Limba sârbă Publicaţii periodice electronice Limbi slave Sintaxa frazei Literatură populară Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Lingvistică şi limbi Limba sârbocroată Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Dicţionar de regionalisme Limba slavă veche Romane Manual şcolar Dicţionar ortografic Educaţie. Învăţământ Limba rusă veche Teorie literară Economie Dicţionar englez Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Geografie Educaţie. Învăţământ. Instruire Sociolingvistică Dicţionar multilingv Limbi individuale Verbe şi forme verbale Critică literară Limba şi literatura Sintaxă Politici educaţionale Dicţionare multilingve Limba şi literatura franceză Autograful autorului Turism Ştiinţe aplicate Semantică Opere şi antologii Perioada veche. Faza arhaică Perioada veche şi de început. Forme primitive Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Formarea cuvintelor Cuvinte gramaticale Diversitate culturală Limbi scrise. Limbi literare Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Dicţionar tehnic Ortografie Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Cercetări ştiinţifice Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Texte Literatură clasică Cluj, Judeţul Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sintaxa propoziţiei Industrie minieră Manual pentru şcoala elementară şi primară Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Cultură şi civilizaţie Limba română literară Dicţionar de termeni ştiinţifici Rusia Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Dicţionar francez-german Carte 1901-1930 Dicţionar german-rus Documente ilustrate. Documente grafice Gramatica limbii române Gramatică Limba poloneză Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Dicţionar francez Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Teste Limba franceză - instrument de diversitate culturală Comentarii literare Terminologie Limba slavonă Farmacie generală şi profesională Manual pentru şcoala secundară
Vă rugăm să schimbaţi parola