Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică şi limbi

Subiect Tematic: Lingvistică şi limbi
Lucrări: 860 lucrari in 939 publicatii in 10 limbi
Limba Română : 2007 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 2006 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1990-1999, 2002-2005 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1987-1989 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Morfologia limbii italiene de: Lăzărescu, Gheorghe; Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Limba Română : 2009 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 2008 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1966-1969 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1971-1974 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1975-1981 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Subiecte
Atlase lingvistice Învăţarea limbilor străine Sociolingvistică. Folosirea limbii Dedicaţie şi autograful autorului Francofonie Didactică Stilistică literară Ortografie Romane Comentarii literare Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Lingvistică geografică Morală Etimologie Gramatică engleză Dicţionar tehnic Literatură clasică Ştiinţe medicale. Medicină Punctuaţie Management Manual şcolar (Liceu) Industrie Ştiinţe biografice şi înrudite Dicţionar explicativ al limbii române Dicţionar de literatură Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Gramatică contrastivă Gramatică istorică Formarea cuvintelor Sintaxa propoziţiei Manual pentru şcoala elementară şi primară Dialectologie Metode de predare şi instruire Lingvistică comparată Comunicare nonverbală Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Drept Dicţionar frazeologic Limba arabă Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Dicţionar german-francez Sociologie Limba rusă actuală Limba greacă Dicţionar ortografic Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Dicţionar de termeni ştiinţifici Carte 1901-1930 Gramatica limbii române Limba poloneză Manual pentru şcoala secundară Gramatica limbii engleze Articole Curs rapid de iniţiere în limba rusă Limba latină Polonă Stratificare socială. Diferenţiere socială Sintaxă Culegeri din operele unui singur autor Buletin Ştiinţific Istoria limbii române Limba cehă Publicaţii periodice Literatură fanceză Manual Literatură Limba rusă veche Economie Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Filosofie Ştiinţe Filologice Metodică de predare Dicţionar englez-rus Exerciţii Filologie Filosofie. Psihologie Dicţionar de lingvistică Porţile de Fier Literatură engleză Carte veche < 1900 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Publicaţii periodice şi seriale Limba franceză - limbă de cultură Lingvistică istorică Limba şi literatura franceză Dicţionar german-rus Teste Limbi romanice Literatură americană în limba engleză Buletin Limba spaniolă Sociologia comunicării Limba franceză - limba Europei Dicţionar Inginerie industrială Estetică literară Limba şi literatura română Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Limbi individuale Perioada veche şi de început. Forme primitive Dedicaţie şi autograf Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Istorie literară Dicţionar explicativ Gramatica limbii ruse Industria petrolieră Limba franceză Cultură şi civilizaţie Rusia Limba slavonă Sec. 21 Limba română Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Daghestan Lucrări ştiinţifice universitare Literatură populară Autograful autorului Bilingvism Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Învăţarea limbii engleze Discursuri academice Limba germană România Învăţarea limbii ruse Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Filosofia culturii Onomastică Dicţionar român-francez Perioada veche. Faza arhaică Cuvinte gramaticale Limbi scrise. Limbi literare Limba franceză - limbă de integrare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Engleză pentru profesori Frazeologie Limba maghiară Gramatica limbii franceze Fonetică. Fonologie Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Învăţarea limbii italiene Literatură franceză Opere şi antologii Vocabular Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Fonetică Diversitatea culturală. Multilingvism Republica Moldova Gramatică comparată Dicţionare bilingve Dicţionar de regionalisme Anale Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Verb URSS Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Studii de limbă şi stil Limbi slave Publicaţii periodice electronice Geografie Limba română literară Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Ştiinţă Practici lingvistice în intreprinderi Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Psiholingvistică. Psihologia limbii Povestiri pentru copii Bacalaureat Limba albaneză Manual şcolar (Învăţământ primar) Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Sintaxa frazei Curs universitar Politici educaţionale Cluj, Judeţul Limba engleză veche Critică literară. Recenzie. Istorie literară Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociolingvistică Dicţionar de expresii Ex libris Semiotică Politică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Limba rusă Teoria traducerii Studii literare Literatură universală Gramatică Dicţionar după numărul de limbi Lingvistică Învăţarea limbii franceze Plurilingvism Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Literatură chineză Predare-învățare-evaluare Filologie romanică Limba engleză Politică internă Limba slavă veche Dicţionar englez Verbe şi forme verbale Marketing Dicţionar explicativ (Engleză) Semantică Diversitate culturală Farmacie generală şi profesională Limbă străină Lingvistică generativă Periodic 1931-1960 Limba engleză din America Limba italiană Lingvistică evolutivă Lexicologie. Dicţionare Cunoaşterea practică a limbii Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Documente pentru instruire şi exerciţii practice Istorie generală. Istorie universală Partajarea limbii franceze Dicţionar rus-român Dicţionar universal al limbii române Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Dicţionar multilingv Critică literară Limba şi literatura Dicţionar francez-german Documente ilustrate. Documente grafice Dicţionar francez Transilvania Carte 1931-1960 Perioada modernă Matematică Teorie literară Dicţionare multilingve Publicații digitale Critică literară. Studii literare Limba română veche Dialecte regionale Analiza discursului Limbi moderne Limbi străine Dicţionare monolingve (o singură limbă) Carte veche Atlase tematice Limba sârbocroată Educaţie. Învăţământ. Instruire Turism Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Industrie minieră Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Informaţii Gramaticale Lingvistică şi limbi Structuralism. Lingvistică structurală Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Gramatica limbii italiene Etică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Carte veche românească Limba sârbă Ştiinţe aplicate Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Limba franceză - instrument de diversitate culturală Terminologie Învăţarea limbii Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Clasă socială Morfologie (Lingvistică) Electrotehnică Maramureş Texte Cercetări ştiinţifice Limba ebraică Psihologie Limbi germanice Inginerie. Tehnică în general Curs Lingvistică generală Limbaj mimico-gestual Limba bulgară Educaţie. Instruire Limbi străine aplicate Tehnica mijloacelor de transport Lexicologie
Vă rugăm să schimbaţi parola