Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică şi limbi

Subiect Tematic: Lingvistică şi limbi
Lucrări: 1301 lucrari in 1398 publicatii in 10 limbi
Limba Română : 1974/Nr. 2 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1974/Nr. 3 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1974/Nr. 4 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1974/Nr. 5 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1971/Nr. 6 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1973/Nr. 1-6 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1971/Nr. 4 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1971/Nr. 5 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1975/Nr. 1-6 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 1976/Nr. 1-6 de: Academia Republicii Socialiste România. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Subiecte
Limba franceză - limbă de integrare Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Punctuaţie Publicații digitale Culegeri din operele unui singur autor Limba ebraică Critică literară. Studii literare Porţile de Fier Limba română veche Management Psiholingvistică. Psihologia limbii Dicţionar de expresii Structuralism. Lingvistică structurală Drept Literatură engleză Povestiri pentru copii Manual şcolar (Liceu) Buletin Ştiinţific Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Ex libris Bacalaureat Anale Atlase lingvistice Psihologie Semiotică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dialecte regionale Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Bilingvism Industrie Învăţarea limbilor străine Manual pentru liceu Documente pentru instruire şi exerciţii practice Sociolingvistică. Folosirea limbii Gramatica limbii italiene Vocabular Istorie generală. Istorie universală Dicţionar după numărul de limbi Filosofia culturii Istoria limbii române Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Limba cehă Politică Limbi romanice Fonetică Lingvistică Ştiinţe biografice şi înrudite Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Literatură americană în limba engleză Dicţionar frazeologic Limbă străină Sec. 21 Limba română Învăţarea limbii franceze Analiza discursului Filosofie Buletin Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Învăţarea limbii engleze Limbi moderne Gramatica limbii engleze Discursuri academice Limba engleză veche Diversitatea culturală. Multilingvism Transilvania Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Limba arabă Lingvistică generativă Limba spaniolă Republica Moldova Dicţionar explicativ al limbii române Limba albaneză Ştiinţe Filologice Dicţionar de literatură Istorie literară Engleză pentru profesori Onomastică Publicaţii periodice Plurilingvism Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi străine Lingvistică geografică Metodică de predare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Periodic 1931-1960 Articole Manual universitar Manual şcolar (Învăţământ primar) Sociologia comunicării Literatură română Limba engleză din America Dicţionare monolingve (o singură limbă) Limba germană Limba rusă Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Curs rapid de iniţiere în limba rusă Dicţionar englez-rus Literatură fanceză Limba franceză - limba Europei Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Etică Dicţionar Limbi germanice Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Manual Teoria traducerii Limbaj mimico-gestual Frazeologie Informaţii Gramaticale Publicaţii seriale. Periodice Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Limba bulgară Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Limba italiană Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dialectologie Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Inginerie industrială Literatură chineză Francofonie Estetică literară Gramatică contrastivă Studii literare Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Metode de predare şi instruire Clasă socială Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Limba maghiară Dicţionar german-francez Daghestan Gramatica limbii franceze Dicţionar român-francez Lingvistică comparată Fonetică. Fonologie Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Comunicare nonverbală Dicţionar explicativ Inginerie. Tehnică în general Exerciţii Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Educaţie. Instruire Morfologie (Lingvistică) Ştiinţă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Practici lingvistice în intreprinderi Curs Carte veche Limba latină Didactică Filosofie. Psihologie Limba franceză - limbă de cultură Predare-învățare-evaluare Lexicologie. Dicţionare Partajarea limbii franceze Lingvistică istorică Limbi străine aplicate Morală Carte 1931-1960 Filologie romanică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Polonă Limba engleză Dicţionar explicativ (Engleză) Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Sociologie Electrotehnică Literatură română şi universală Gramatică istorică Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Verb Publicații EUP Carte veche românească Maramureş Cunoaşterea practică a limbii Perioada modernă Limba rusă actuală Stratificare socială. Diferenţiere socială URSS Lingvistică generală Dicţionar rus-român Lexicologie Gramatica limbii ruse Etimologie România Dicţionar de lingvistică Matematică Învăţarea limbii italiene Dicţionar universal al limbii române Învăţarea limbii ruse Industria petrolieră Limba şi literatura română Atlase tematice Limba greacă Literatură franceză Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Stilistică literară Lucrări ştiinţifice universitare Gramatică engleză Studii de limbă şi stil Politică internă Dicţionare bilingve Limba sârbă Publicaţii periodice electronice Sintaxa frazei Limbi slave Literatură populară Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Lingvistică şi limbi Limba sârbocroată Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Dicţionar de regionalisme Manual şcolar Limba slavă veche Dicţionar ortografic Educaţie. Învăţământ Limba rusă veche Teorie literară Economie Dicţionar englez Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Geografie Educaţie. Învăţământ. Instruire Sociolingvistică Dicţionar multilingv Limbi individuale Verbe şi forme verbale Critică literară Limba şi literatura Sintaxă Politici educaţionale Dicţionare multilingve Limba şi literatura franceză Autograful autorului Turism Ştiinţe aplicate Semantică Opere şi antologii Perioada veche. Faza arhaică Formarea cuvintelor Perioada veche şi de început. Forme primitive Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Diversitate culturală Cuvinte gramaticale Limbi scrise. Limbi literare Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Dicţionar tehnic Ortografie Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Cercetări ştiinţifice Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Texte Literatură clasică Cluj, Judeţul Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sintaxa propoziţiei Sisteme şi caractere de scriere Industrie minieră Manual pentru şcoala elementară şi primară Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Literatură universală Limba română literară Cultură şi civilizaţie Dicţionar de termeni ştiinţifici Rusia Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Dicţionar francez-german Carte 1901-1930 Dicţionar german-rus Documente ilustrate. Documente grafice Romane Gramatica limbii române Gramatică Limba poloneză Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Dicţionar francez Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Teste Limba franceză - instrument de diversitate culturală Comentarii literare Terminologie Limba slavonă Farmacie generală şi profesională Manual pentru şcoala secundară Învăţarea limbii
Vă rugăm să schimbaţi parola