Biblioteca Universității din Pitești

Curs universitar

Subiect Tematic: Curs universitar
Lucrări: 1029 lucrari in 1027 publicatii in 7 limbi
Curs de urologie de: Burghele, Theodor (1905-1977); Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti (Text tipărit)
Dispozitive de fabricare 2 : Lucrări de laborator de: Ungureanu, Ion, inginer; Ungureanu, Bogdan, inginer mecanic; Iordache, Monica (Text tipărit)
Atletism : Metodica predării exerciţiilor de atletism în şcoală : Curs I.D.D.- Anul I de: Mihăilescu, Niculina Liliana; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Elemente de drept : Note de curs de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Drăghici, Andreea (Text tipărit)
Drept procesual civil : Curs universitar de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Georges Enesco = George Enescu de: Vancea, Zeno; Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Securitate nucleară : Curs pentru studii masterale de: Popescu, Dan, inginer fizician; Malinovschi, Viorel; Valeca, Şerban Constantin (23 iunie 1956- ...); Preda, Marin, inginer fizician (Text tipărit)
Drept penal : Partea generală de: Boroi, Alexandru (Text tipărit)
Dispozitive tehnologice : Pentru uzul studenţilor de: Iordache, Daniela Monica; Ungureanu, Ion, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Economia serviciilor Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Fotbal Motricitate Asigurări Sisteme cooperative Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Materiale tehnologice Asamblare şi montare în general Algebră liniară şi multilineară Reţele neuronale Baschet Statistică Maşini frigorifice. Pompe de căldură Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Vehicule terestre Conducere. Autoritate Întreprinderi, firme Schi Stilistică Relaţii economice Pedagogie - Metodologie Drept Drepturi reale Literatură engleză Transformări integrale Franţa Producţie. Servicii. Preţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Drept de moştenire Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizie judecătorească Bunuri (Drept) Opere antologie Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Finanţe publice Reproducere. Creştere. Dezvoltare Drept electoral Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Istoria bisericească universală Fizică aplicată Procedură judiciară Sport adaptat pentru terapie Chimie anorganică Industria stimulentelor Drept financiar Antrenament (Metodică) Studiul organelor animale. Organologia animală. Anatomie animală. Zootomie Documente pentru instruire şi exerciţii practice Sociolingvistică. Folosirea limbii Contracte civile Religie. Teologie Organizare şi conducere comercială Combustibili Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Microprocesoare Organe de maşini Contracte speciale Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Vibraţii (Mecanică) Politică Control de calitate Cinetică chimică Prim ajutor medical Investiţii externe Laserterapia Probabilităţi. Statistică matematică Drept maritim Stilistică generală Învăţarea limbii engleze Statistică economică Comunicare socială Doctrine politice Piaţă financiară Analiză statistică Forme de organizare economică Materiale: producerea şi tratamentul Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Probleme Căldură. Termodinamică Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Literatură austriacă în limba germană Prelucrare mecanică şi aşchiere Baze de date Preţuri Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar Urologie Biologie moleculară Literatură română Fizioterapie Încercarea materialelor Limba germană Turism economic Transmisii mecanice Limba rusă Investiţii Cultură organizaţională Electricitate Tehnică şi practică bancară Energie hidraulică Sistem nervos. Organe senzoriale Psihologia copilului Funcţii - Serii Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Jurisprudenţă Concurenţă Aplicaţii Calcul diferenţial Fiziologie umană Teoria traducerii Geometrie descriptivă Finanţe ale administraţiei locale Dedicaţie şi autograful autorului Bănci. Operaţiuni bancare Judecată. Apel Desfacerea mărfurilor Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Bănci Exerciţii de laborator Mecanică Parapsihologie Algebră liniară Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Studii literare 1618-1848 Teste grilă Volei Tranzistoare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Principii de bază ale fizicii Matematică aplicată în tehnică Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Revizie contabilă Construcţii civile în general Biochimie medicală Antropologie Organizaţii interguvernamentale Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Chirurgie Etica în afaceri. Succes comercial Topografie Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Jocuri cu mingea Patologie. Medicină clinică Limba greacă clasică Geografie demografică Educaţie Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Combustibili solizi Didactică Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Istoria generală a Bisericii Creştine Gestiune financiară Preţ. Formarea preţului. Costuri Microbiologie Sociologie Diferite tipuri de comandă şi reglare Vânzare. Desfacere Verb Teste licenţă Ortopedie Piaţă monetară Lovituri Ambalare şi ambalaje Teoria şi filosofia arhitecturii Limbaje profesionale pentru jurişti Autovehicule Chimie coloidală România Calculatoare. Procesarea datelor Ultrasunete Licenţă Caiet de studiu Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Învăţarea limbii ruse Istorie veche Teologie pastorală Interpretare. Traducere Chimie fizică Performanţă Constituţii Sporturi de iarnă Locomoţie. Mecanica corpului Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Diplomaţie Istoria dreptului Serviciul Public Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Civilizaţie. Cultură. Progres Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Optică Ecologie generală Biserici creştine. Secte. Comunităţi Istoria Bisericii Române Automatizare Sport adaptat pentru performanţă Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Antichitate şi Evul Mediu Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Învăţământ Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Chirurgie dentară Critică literară Geologie Analiză financiară Teorie Fizică nucleară Fizică Drept procesual civil Ortografie Austria Jocuri olimpice Imagine publică Piaţă Managementul întreprinderii Tratat Sociologie juridică Unde ultrascurte Literatură universală Ghid Protecţia consumatorilor Servicii Algebră Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Drept procesual penal Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Epistemologie Biserica Ortodoxă Română Romane Timp liber Gramatică Roma antică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Calcul integral Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Arhitectură Proiectare Explozivi. Combustibili Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teste Dreptul mediului Teoria şi metodologia sportului Economia comerţului, turismului şi serviciilor Drepturile omului Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Protecţia mediului Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Horticultură în general Resurse de energie Contenciosul administrativ Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Învăţarea limbii Managementul calităţii Studiu şi învăţare Istoria muzicii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Instituţii politice Sport Filosofia culturii Întreprinderi industriale Antreprenoriat feminin Procese sociale. Dinamică socială Limbi romanice Pedagogie Lingvistică Drepturile copilului Societate comercială Contabilitatea costurilor Modele matematice pentru cercetare operaţională Rezistenţă la solicitări Roboţi industriali Învăţarea limbii franceze Integrare europeană Limbaje de programare Lucrări practice Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Gramatica limbii engleze Medicină sportivă Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Desen tehnic Caiac-canoe Drept roman Vehicule rutiere şi de teren Hardware Impozite şi taxe Politologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Creşterea peştilor. Piscicultură Transmisie Organizare comercială Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Sociologia comunicării Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Analiză dimensională Drept penal Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Personalităţi Industrie alimentară Tactică sportivă Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Terapie prin exerciţii Fraudă. Delapidare. Înşelăciune Perturbaţii electromagnetice Exerciţii de gimnastică ritmică Informatică managerială Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Aspecte economice Drept comercial internaţional Recreere Chimie analitică Lucrări de laborator Funcţii complexe Morfologie Electronică industrială Diverse produse terapeutice Drept succesoral Solicitări mecanice Oncologie Administrarea întreprinderii Unitate centrală de prelucrare Drept succesoral. Drept de moştenire Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Chimie industrială Limba italiană Filosofia muncii Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Metode chimice de analiză Management organizaţional Limba engleză pentru economişti Legea contractelor Estetică literară Analiză economică Teoria muncii Structura vehiculului Clasificare şi indexare Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Contracte Servicii sociale Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Biologie Contracte în general Metode de predare şi instruire Prelucrare la rece Ştiinţa muncii Hidraulică Teoria automatelor Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Prelucrare date Cercetare statistică Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Drept comunitar Piaţă de capital Reţeaua Internet Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Limbaj profesional Drept comercial Legislaţie economică Filosofie românească Organizare şcolară Munca autorului Prezentări istorice Antrenament sportiv Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Axiologie Mecanică teoretică Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Antropologie filosofică Anatomie. Anatomie umană şi comparată Comunicare Concursuri. Recorduri Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Răspunderea civilă, penală şi administrativă Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Interferenţe Politica turismului Substanţe radioactive Bănci. Bani Estetică (obiectivă şi subiectivă) Drept internaţional public Diagnostic Criză economică Morfologie (Lingvistică) Contabilitate Vânzare Investigaţie penală Software: Fortran Cinematică (Mecanică) Audit financiar Critică literară. Recenzie. Istorie literară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Limba latină Dopaj (în sport) Metode şi tipuri de asistenţă socială Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Mecanică statistică Filosofie. Psihologie Lexicologie. Dicţionare Contencios administrativ Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Prestări servicii Cristalografie Deformare Inteligenţă artificială Carte 1931-1960 Educaţie fizică şi sport Limbaje profesionale Merceologie Radiotehnică Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Economia energiei în general Învăţământ universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Balneoterapie. Tratamente cu apă Limba engleză Drept internaţional privat Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Optimizare matematică Conducere automată Retorică Fototerapia Electrotehnică Taxe. Impozite. Percepere de taxe Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Tehnica mijloacelor de transport Preparate farmaceutice Management industrial Drept civil Publicații EUP Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Medicină clinică Sănătate şi igienă personală Cunoaşterea practică a limbii Procedură penală Educaţie fizică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Economie mondială Protecţie socială Buget public. Buget naţional Probleme generale de metodică şi didactică Controlul economiei. Conducerea economiei Baseball şi sofball Persoane fizice Geometrie analitică Lexicologie Dreptul securităţii sociale Kaiac-canoe Cercetări operaţionale Dispozitive, scule şi accesorii de formare Comandă automată Economie politică Acţionări pneumatice Fiziologie Medicamente Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Sărituri Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Probleme de drept Formare la rece Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Macroeconomie Sisteme electorale Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Muncă Electromagnetism Criză organizaţională Conținut educațional Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Geometrie Europa Biblioteconomie Psihanaliză Probleme tehnice. Facilităţi pentru practica sportivă. Material, echipament sportiv. Protecţia împotriva accidentelor Managementul proiectelor Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Monede Electronică Drept constituţional Drept civil. Drept privat Autocunoaştere. Cunoaşterea de sine Romantism Întrebări şi exerciţii pentru teste Teoria literaturii Istorie Proprietate Difuzarea de facsimile şi de televiziune Vibraţii mecanice. Acustică Igiena şi sănătatea muncii Drept. Jurisprudenţă Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Lingvistică şi limbi 1821-1859 Tehnologie mecanică Agricultură Codificare secretă Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Drept privat Instituţii europene Educaţie. Învăţământ Informatică Sporturi nautice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Retorică. Arta vorbirii Teorie literară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Drept în general Antologie Documente legislative Sociolingvistică Droguri Contabilitate de gestiune Tenis. Tenis de câmp Comerţ Biochimie Reţele de calculatoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Istorie universală Verbe şi forme verbale Calculul construcţiilor Sintaxă Estetica artei Astronomie. Geodezie Refacerea sportivilor Răni Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Proceduri administrative Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Siderurgie Magnetism Imunologie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Industria vinului Istoria României Folosirea limbii Dietetică. Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Procese de producţie Polimeri Informatică aplicată Politică economică internaţională Învăţământ superior. Universităţi Teoria funcţiilor Drept internaţional Învăţământ superior Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Termotehnică Piatră artificială. Beton. Aglomerate diferite Funcţionari publici Partide şi mişcări politice Cibernetică matematică Calculatoare Texte Construcţii metalice Dreptul familiei Mecanică tehnică Procedură civilă Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Grafică pe calculator Analiză matematică Antrenament sportiv adaptat Îndrumar de laborator Relaţii comerciale Tehnica muncii intelectuale Audit Licenţiat. Doctor Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Metode matematice Fiscalitate Limba ebraică Leziuni Adunări legislative Hidromecanică Servocomponente electromecanice Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Criminologie. Criminalistică Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Regulamente privind restricţiile de concurenţi Geometrie diferenţială Executarea sentinţei Construcţia de maşini în general Arhivistică. Arhive Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Tractoare Microeconomie Aplicaţii Software Publicitate. Reclamă Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Şcoli Gimnastică Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Asigurări sociale Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Socializare Traumatisme Psihologie Conducere administrativă Comerţ internaţional Afaceri Control intern Limbaje de indexare şi regăsire Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Industria textilă Limbaj literar Dedicaţie şi autograf Sport nautic Bibliografie Transport feroviar Atletism Relaţii financiare internaţionale Economie energetică Protejarea plantelor Rezistenţă Metalurgie Caracteristici termice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Proiecte de management Biserica Ortodoxă Farmacologie Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Protecţia copiilor Administraţie locală Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Exerciţii practice Teoria operatorilor Reconstruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Înot Protecţia mediului înconjurător Analiza pieţei Mecanisme Psihologie pedagogică Legislaţie Istorie literară Metodica predării Literatură comparată Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Construcţii Metodică Biserica creştină Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Electrotehnică şi electronică Investigaţii Acţiune penală Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Servicii turistice Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Dreptul organizaţiilor internaţionale Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Legea contractelor. Legea obligaţiilor Managementul crizei Manual Acţionări hidraulice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Ecologie Muzică bisericească Dinamică. Cinematică Conducere şi organizare în economie Istorie diplomatică Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Literatură pentru copii Organizarea sportului în general Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Învăţarea limbii române Medicină Drept economic Toleranţe. Ajustaje. Calibre Mecanică teoretică în general Software: Pascal Tehnica şi politica legislaţiei Electroterapie Matematică economico-financiară Metodă statistică Fonetică. Fonologie Dispozitive electronice Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Ciocane şi prese Operaţiuni bancare Vinificaţie Poliţie Teoria informaţiei (Cibernetică) Fizică atomică Drept privat românesc Istoria lumii antice Metode de antrenament Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Jocuri şi recreere în aer liber Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Comportamentul consumatorului Desen industrial Aruncări Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Atletism. Tehnică sportivă Jocuri sportive Prelucrare abrazivă Sudură prin topire Lingvistică generală Teoria generală a dreptului Mecanica fluidelor Dreptul transporturilor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Geografie economică Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Învăţarea limbii italiene Probleme pentru examene Industria petrolieră Liturghie. Cult public Literatură franceză Biologie. Ştiinţe biologice în general Finanţe internaţionale Sec. 17-18 Conţinutul antrenamentului sportiv. Metode de antrenament. Unităţi şi baze de antrenament Proiectare constructivă. Formă, configuraţie, construcţia produselor. Estetică industrială. Dividente. Instrumente bancare Curs universitar Industria băuturilor Tratamente termice Dreptul muncii Măsurarea dimensiunilor Economie Procedee, operaţii şi procese în industria textilă Biserica Creştină Finanţe publice. Legislaţie financiară Chimie generală Informatică economică Handbal Boli ale plantelor Energetică Termodinamică Aprovizionare Tăiere şi aşchiere în general Transfer de căldură Bilete la ordin Literatură americană Persoane juridice Tumori maligne Asistenţă socială Turism Persoane cu handicap fizic Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Lumea Antică Opere şi antologii Geometrie. Trigonometrie Prelucrarea materialelor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Stomatologie Econometrie Organizarea producţiei Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Proiectare asistată de calculator Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Metafizică Programe de calculatoare. Software Java (Limbaj de programare) Sintaxa propoziţiei Drept administrativ Industrie minieră Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Drept bancar-valutar Ecuaţii diferenţiale Comunicare socială. Sociologia comunicării Scule de tăiere şi aşchiere Ingineria materialelor Biblia Noului Testament Supravegherea şi controlul administrației publice Economie în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Morală profesională Dispozitive semiconductoare Metale neferoase în general Actinoterapia Concepte, noţiuni generale privind ştiinţa şi cunoaşterea Piaţă internaţională Inginerie electrică Universităţi Matematică şi ştiinţe naturale Monedă. Sistem monetar Analiză funcţională Tehnologie Drepturile reale 1713-1914 Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Transport. Circulaţie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Statistică matematică Istoria filosofiei Politica preţurilor Circuite logice Muzică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Forţă fizică Vocabular Aparate electrice Teoria cunoaşterii Strategie economică Zoologie Economie. Ştiinţe economice Fonetică Servicii publice Materiale Întreprinderi Antrenament de forţă musculară Maşini electrice Limbă străină Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Kinetoterapie Construcţia de maşini Criminalistică Filosofie Câmpul magnetic Politici publice Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Mecanică aplicată Limbaje de programare pentru calculator Dietetică Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Dedecaţie şi autograful autorului Televiziune Drept penal. Infracţiuni penale Teorie cuantică Metodică de predare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Literatură rusă Calculatoare. Feluri de calculatoare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Matematici superioare Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn Lingvistica textului. Analiza discursului Ginecologie. Obstetrică Plăţi Titluri universitare
Vă rugăm să schimbaţi parola