Biblioteca Universității din Pitești

Curs universitar

Subiect Tematic: Curs universitar
Lucrări: 1019 lucrari in 1017 publicatii in 7 limbi
Metodica disciplinelor atletice : Suport de curs. Uz intern de: Macri, Aurelia Cristina (Text tipărit)
Tenis de câmp : Suport de curs. Uz intern de: Cătănescu, Cornel (Text tipărit)
Activităţi de timp liber : Suport de curs. Uz intern de: Macri, Aurelia Cristina (Text tipărit)
Teoria educaţiei fizice şi sportului : Suport de curs. Uz intern de: Mihăilescu, Liliana Niculina (Text tipărit)
Gimnastică ritmică : Suport de curs. Uz intern de: Manole, Carmen (Text tipărit)
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la a 40-a aniversare a Universităţii din Piteşti de: Universitatea din Piteşti; Pandrea, Nicolae (1937-...); Tabacu, Ion, prof.univ.dr.ing. (1949-); Popa, Dinel; Ungureanu, Ion, inginer (Text tipărit)
Analiza economico-financiară aprofundată de: Pană, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
Franţa Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Drept electoral Sociolingvistică. Folosirea limbii Contracte civile Religie. Teologie Organe de maşini Probabilităţi. Statistică matematică Drept maritim Preţuri Fiziologie umană Dedicaţie şi autograful autorului Geografie demografică Didactică Constituţii Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Învăţământ Drept procesual civil Ortografie Imagine publică Romane Arhitectură Teoria şi metodologia sportului Integrare europeană Chimie analitică Administrarea întreprinderii Chimie Comunicare Dopaj (în sport) Contencios administrativ Deformare Taxe. Impozite. Percepere de taxe Preparate farmaceutice Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Agricultură Estetica artei Procedură civilă Ştiinţe medicale. Medicină Fiscalitate Adunări legislative Management Construcţia de maşini în general Publicitate. Reclamă Industria textilă Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Înot Metodica predării Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Istorie diplomatică Organizarea sportului în general Electroterapie Teoria generală a dreptului Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Informatică economică Tăiere şi aşchiere în general Persoane juridice Sintaxa propoziţiei Concepte, noţiuni generale privind ştiinţa şi cunoaşterea Analiză funcţională Muzică Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Drept penal. Infracţiuni penale Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn Morfologie Unitate centrală de prelucrare Structura vehiculului Metode de predare şi instruire Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Limbaje profesionale Geometrie analitică Cercetări operaţionale Formare la rece Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Criză organizaţională Tehnologie mecanică Siderurgie Industria vinului Polimeri Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Economia serviciilor Fotbal Motricitate Sisteme cooperative Algebră liniară şi multilineară Conducere. Autoritate Schi Întreprinderi, firme Drept Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Drept de moştenire Opere antologie Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Chimie anorganică Cinetică chimică Analiză statistică Literatură austriacă în limba germană Investiţii Tehnică şi practică bancară Finanţe ale administraţiei locale Bănci. Operaţiuni bancare Judecată. Apel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Parapsihologie Antropologie Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Topografie Educaţie Sociologie Autovehicule Ultrasunete Interpretare. Traducere Performanţă Istoria Bisericii Române Antichitate şi Evul Mediu Geologie Jocuri olimpice Carte 1901-1930 Timp liber Dreptul mediului Drepturile omului Resurse de energie Managementul calităţii Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Sport Gramatica limbii engleze Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Drept penal Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Solicitări mecanice Hidraulică Reţeaua Internet Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Răspunderea civilă, penală şi administrativă Estetică (obiectivă şi subiectivă) Limba latină Educaţie fizică şi sport Optimizare matematică Sărituri Geometrie Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Sintaxă Dreptul familiei Grafică pe calculator Analiză matematică Îndrumar de laborator Audit Executarea sentinţei Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Gimnastică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Atletism Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Reconstruire Psihologie pedagogică Metodică Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Dreptul organizaţiilor internaţionale Manual Dinamică. Cinematică Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Învăţarea limbii române Operaţiuni bancare Fizică atomică Drept privat românesc Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Liturghie. Cult public Finanţe internaţionale Economie Chimie generală Transfer de căldură Lumea Antică Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Ecuaţii diferenţiale Metale neferoase în general Actinoterapia Istoria filosofiei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Maşini electrice Filosofie Metodică de predare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Literatură rusă Fraudă. Delapidare. Înşelăciune Lucrări de laborator Mecanică teoretică Politica turismului Filosofie. Psihologie Merceologie Drept internaţional privat Comerţ Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Vehicule terestre Literatură engleză Carte veche < 1900 Finanţe publice Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Fizică aplicată Sport adaptat pentru terapie Contracte speciale Control de calitate Investiţii externe Stilistică generală Comunicare socială Căldură. Termodinamică Prelucrare mecanică şi aşchiere Electricitate Prelucrare mecanică Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Construcţii civile în general Organizaţii interguvernamentale Diferite tipuri de comandă şi reglare Ortopedie Limbaje profesionale pentru jurişti Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Chimie fizică Diplomaţie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Chirurgie dentară Analiză financiară Teorie Sport. Educaţie fizică Epistemologie Proiectare Teste Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Horticultură în general Limbi romanice Modele matematice pentru cercetare operaţională Lucrări practice Impozite şi taxe Creşterea peştilor. Piscicultură Sociologia comunicării Terapie prin exerciţii Drept succesoral. Drept de moştenire Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Estetică literară Clasificare şi indexare Ştiinţa muncii Munca autorului Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Interferenţe Mecanică statistică Cristalografie Publicații EUP Procedură penală Fiziologie Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Drept civil. Drept privat Întrebări şi exerciţii pentru teste Proprietate Difuzarea de facsimile şi de televiziune Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Biochimie Reţele de calculatoare Învăţământ superior Leziuni Geometrie diferenţială Chimie organică Conducere administrativă Limbaje de indexare şi regăsire Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Transport feroviar Relaţii financiare internaţionale Biserica Ortodoxă Protecţia copiilor Istorie literară Medicină Matematică economico-financiară Jocuri şi recreere în aer liber Comportamentul consumatorului Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Industria petrolieră Conţinutul antrenamentului sportiv. Metode de antrenament. Unităţi şi baze de antrenament Măsurarea dimensiunilor Biserica Creştină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză Programe de calculatoare. Software Drept bancar-valutar Comunicare socială. Sociologia comunicării Morală profesională Matematică şi ştiinţe naturale Drepturile reale Statistică matematică Politica preţurilor Limba română Kinetoterapie Politici publice Mecanică aplicată Lingvistica textului. Analiza discursului Plăţi Exerciţii de gimnastică ritmică Legea contractelor Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Organizare şcolară Vânzare Audit financiar Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Controlul economiei. Conducerea economiei Istorie Teoria literaturii Informatică Imunologie Dietetică. Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Reţele neuronale Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Bunuri (Drept) Procedură judiciară Antrenament (Metodică) Prim ajutor medical Învăţarea limbii engleze Statistică economică Doctrine politice Forme de organizare economică Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Limba germană Exerciţii de laborator Matematică aplicată în tehnică Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Patologie. Medicină clinică Limba greacă clasică Preţ. Formarea preţului. Costuri Vânzare. Desfacere România Învăţarea limbii ruse Serviciul Public Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Sociologie juridică Ghid Algebră Roma antică Explozivi. Combustibili Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Filosofia culturii Drepturile copilului Societate comercială Limbaje de programare Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Transmisie Aspecte economice Filosofia muncii Contracte în general Cercetare statistică Prezentări istorice Balneoterapie. Tratamente cu apă Probleme generale de metodică şi didactică Baseball şi sofball Kaiac-canoe Managementul proiectelor Vibraţii mecanice. Acustică Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Termotehnică Mecanică tehnică Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tractoare Aplicaţii Software Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Asigurări sociale Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Farmacologie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Relaţii umane în întreprindere. Personal Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Servicii turistice Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Ecologie Fonetică. Fonologie Vinificaţie Teoria informaţiei (Cibernetică) Jocuri sportive Învăţarea limbii italiene Literatură franceză Opere şi antologii Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Universităţi Vocabular Aparate electrice Fonetică Servicii publice Întreprinderi Construcţia de maşini Calculatoare. Feluri de calculatoare Funcţii complexe Construcţia calculatoarelor. Hardware Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Contabilitate Fototerapia Conducere automată Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Muncă Electronică Romantism Autocunoaştere. Cunoaşterea de sine Retorică. Arta vorbirii Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Refacerea sportivilor Matematică calculatorie. Analiză numerică Procese de producţie Materiale tehnologice Stilistică Relaţii economice Producţie. Servicii. Preţ Istoria bisericească universală Organizare şi conducere comercială Vibraţii (Mecanică) Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Urologie Încercarea materialelor Psihologia copilului Geometrie descriptivă Desfacerea mărfurilor Algebră liniară Volei Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Istoria generală a Bisericii Creştine Microbiologie Verb Ambalare şi ambalaje Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Fizică Piaţă Drept procesual penal Biserica Ortodoxă Română Calcul integral Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Instituţii politice Drept roman Hardware Politologie Management organizaţional Substanţe radioactive Diagnostic Investigaţie penală Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Sisteme electorale Europa Probleme tehnice. Facilităţi pentru practica sportivă. Material, echipament sportiv. Protecţia împotriva accidentelor Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Antologie Teoria funcţiilor Cibernetică matematică Tehnica muncii intelectuale Metode matematice Criminologie. Criminalistică Regulamente privind restricţiile de concurenţi Limbaj literar Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Proiecte de management Artă. Recreere. Divertisment. Sport Motoare termice Literatură comparată Construcţii Conducere şi organizare în economie Literatură pentru copii Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Software: Pascal Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Poliţie Aruncări Prelucrare abrazivă Dreptul transporturilor Probleme pentru examene Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Industria băuturilor Bilete la ordin Literatură americană Asistenţă socială Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Prelucrarea materialelor Econometrie Supravegherea şi controlul administrației publice Dispozitive semiconductoare Criminalistică Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Teorie cuantică Industrie alimentară Recreere Limba engleză pentru economişti Prelucrare la rece Prelucrare date Legislaţie economică Axiologie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Învăţământ universitar Retorică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Management industrial Medicină clinică Educaţie fizică Protecţie socială Buget public. Buget naţional Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Conținut educațional Drept constituţional Sociolingvistică Informatică aplicată Statistică Pedagogie - Metodologie Drepturi reale Reproducere. Creştere. Dezvoltare Industria stimulentelor Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Politică Probleme Manual universitar Literatură română Fizioterapie Limba rusă Transmisii mecanice Cultură organizaţională Jurisprudenţă Aplicaţii Calcul diferenţial Teoria traducerii Studii literare Principii de bază ale fizicii Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Biochimie medicală Jocuri cu mingea Piaţă monetară Chimie coloidală Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Civilizaţie. Cultură. Progres Sport adaptat pentru performanţă Tratat Literatură universală Gramatică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Protecţia mediului Studiu şi învăţare Întreprinderi industriale Antreprenoriat feminin Procese sociale. Dinamică socială Lingvistică Rezistenţă la solicitări Învăţarea limbii franceze Cursuri universitare IFR Medicină sportivă Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Biologie Limbaj profesional Antrenament sportiv Cinematică (Mecanică) Software: Fortran Metode şi tipuri de asistenţă socială Prestări servicii Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Limba engleză Drept civil Sănătate şi igienă personală Acţionări pneumatice Monede Igiena şi sănătatea muncii Drept privat Drept în general Verbe şi forme verbale Astronomie. Geodezie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ştiinţa mediului înconjurător Învăţământ superior. Universităţi Politică economică internaţională Partide şi mişcări politice Marketing Antrenament sportiv adaptat Tehnologia construcţiilor de maşini Servocomponente electromecanice Şcoli Bibliografie Economie energetică Caracteristici termice Exerciţii practice Protecţia mediului înconjurător Acţiune penală Legea contractelor. Legea obligaţiilor Acţionări hidraulice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Muzică bisericească Drept economic Dispozitive electronice Ciocane şi prese Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Atletism. Tehnică sportivă Sudură prin topire Geografie economică Dividente. Instrumente bancare Stomatologie Proiectare asistată de calculator Scule de tăiere şi aşchiere Economie în general Monedă. Sistem monetar 1713-1914 Materiale Limbă străină Sisteme de gestiune a bazelor de date Titluri universitare Informatică managerială Diverse produse terapeutice Limba italiană Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare Concursuri. Recorduri Lexicologie. Dicţionare Teoria modelelor economico-matematice Cunoaşterea practică a limbii Programare de calculatoare Răni Istoria României Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Calculatoare Asigurări Transformări integrale Drept financiar Documente pentru instruire şi exerciţii practice Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Baze de date Biologie moleculară Sistem nervos. Organe senzoriale Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Concurenţă Bănci Mecanică 1618-1848 Teste grilă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chirurgie Etica în afaceri. Succes comercial Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Gestiune financiară Lovituri Teoria şi filosofia arhitecturii Licenţă Caiet de studiu Măsuri electrice (metode şi aparate) Istoria dreptului Optică Critică literară Austria Managementul întreprinderii Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Contenciosul administrativ Istoria muzicii Caiac-canoe Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Analiză dimensională Tactică sportivă Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Electronică industrială Drept succesoral Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Analiză economică Servicii sociale Teoria automatelor Filosofie românească Antropologie filosofică Criză economică Carte 1931-1960 Radiotehnică Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Economie politică Matematică Electromagnetism Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Sporturi nautice Teorie literară Droguri Relaţii comerciale Licenţiat. Doctor Arhivistică. Arhive Microeconomie Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Socializare Traumatisme Comerţ internaţional Control intern Protejarea plantelor Drept public Analiza pieţei Mecanisme Biserica creştină Investigaţii Toleranţe. Ajustaje. Calibre Tehnica şi politica legislaţiei Metodă statistică Istoria lumii antice Metode de antrenament Desen industrial Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Proiectare constructivă. Formă, configuraţie, construcţia produselor. Estetică industrială. Tratamente termice Dreptul muncii Handbal Energetică Termodinamică Boli ale plantelor Aprovizionare Tumori maligne Turism Persoane cu handicap fizic Geometrie. Trigonometrie Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Java (Limbaj de programare) Industrie minieră Biblia Noului Testament Piaţă internaţională Transport. Circulaţie Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Teoria cunoaşterii Zoologie Economie. Ştiinţe economice Antrenament de forţă musculară Dedecaţie şi autograful autorului Televiziune Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Oncologie Chimie industrială Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Piaţă de capital Drept comercial Anatomie. Anatomie umană şi comparată Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Contabilitate de gestiune Calculul construcţiilor Proceduri administrative Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Asamblare şi montare în general Baschet Maşini frigorifice. Pompe de căldură Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Decizie judecătorească Studiul organelor animale. Organologia animală. Anatomie animală. Zootomie Combustibili Microprocesoare Laserterapia Piaţă financiară Materiale: producerea şi tratamentul Logică. Teoria cunoaşterii Turism economic Energie hidraulică Funcţii - Serii Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Tranzistoare Revizie contabilă Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Combustibili solizi Teste licenţă Istorie veche Teologie pastorală Sporturi de iarnă Locomoţie. Mecanica corpului Automatizare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Fizică nucleară Unde ultrascurte Servicii Protecţia consumatorilor Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Învăţarea limbii Pedagogie Contabilitatea costurilor Roboţi industriali Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Desen tehnic Vehicule rutiere şi de teren Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Personalităţi Drept comercial internaţional Teoria muncii Drept comunitar Morfologie (Lingvistică) Inteligenţă artificială Electrotehnică Economie mondială Dreptul securităţii sociale Comandă automată Medicamente Administraţie publică 1821-1859 Codificare secretă Instituţii europene Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Documente legislative Istorie universală Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Magnetism Folosirea limbii Politică economică Texte Limba ebraică Hidromecanică Psihologie Afaceri Sport nautic Rezistenţă Metalurgie Administraţie locală Teoria operatorilor Legislaţie Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Managementul crizei Mecanică teoretică în general Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Lingvistică generală Sec. 17-18 Procedee, operaţii şi procese în industria textilă Finanţe publice. Legislaţie financiară Organizarea producţiei Metafizică Ingineria materialelor Inginerie electrică Tehnologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Circuite logice Forţă fizică Strategie economică Câmpul magnetic Dietetică Limbaje de programare pentru calculator Matematici superioare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Ginecologie. Obstetrică Perturbaţii electromagnetice Metode chimice de analiză Contracte Uniunea Europeană Bănci. Bani Drept internaţional public Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Economia energiei în general Tehnica mijloacelor de transport Lexicologie Persoane fizice Probleme de drept Macroeconomie Psihanaliză Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Tenis. Tenis de câmp Drept internaţional Piatră artificială. Beton. Aglomerate diferite Funcţionari publici Construcţii metalice
Vă rugăm să schimbaţi parola