Biblioteca Universității din Pitești

Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior

Subiect Tematic: Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior
Lucrări: 493 lucrari in 493 publicatii in 8 limbi
Automatizări în metalurgie de: (Text tipărit)
Dreptul asigurărilor : Note de curs de: Olteanu, Gabriel (Text tipărit)
Tehnica operaţiunilor de turism de: Stănciulescu, Gabriela (Text tipărit)
Universul preţurilor şi indicii interpret de: Săvoiu, Gheorghe (Text tipărit)
Teoria generală a dreptului de: Popa, Nicolae, jurist (Text tipărit)
Caiet de studiu : Economie politică de: Angelescu, Coralia; Stănescu, Ileana (Text tipărit)
Economie politică de: (Text tipărit)
Vibraţii mecanice de: Moldovan, Liviu, inginer; Universitatea din Târgu-Mureş (Text tipărit)
Beton armat : Note de curs de: Postelnicu, Tudor; Munteanu, Mihai, inginer constructor (Text tipărit)
Tehnologia fabricării produselor semifinite din lemn de: Grigor, Aurel; Mitişor, Alexandru; Fleischer, Helmut (Text tipărit)
Subiecte
Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Învăţarea limbilor străine Religie. Teologie Fizica plasmei Vibraţii (Mecanică) Probabilităţi. Statistică matematică Botanică generală. Botanică analitică Vechiul Testament Software: Matchad Geometrie descriptivă Structura chimică a materiei Algebră liniară Volei Istoria generală a Bisericii Creştine Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Diamant sintetic Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Software: Drawperfect Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Plante de grădină. Grădinărit Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Metode Geologie. Meteorologie. Hidrologie Agricultură în general Fizică Ortografie Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Arhitectură Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Obiceiuri tradiţionale Literatură germană Atletism în general Chimie analitică Chimie Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Geografia factorului uman Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Sisteme electorale Drept. Jurisprudenţă Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Elemente radioactive Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Ştiinţe medicale. Medicină Construcţia de maşini în general Costuri Universal ca loc Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Artă. Recreere. Divertisment. Sport Motoare termice Virusologie. Viruşi Izotop radioactivi Echipe, formaţii cu număr nedefinit de membri Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Fizica aplicată Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Poezie Tipuri de sisteme Dreptul transporturilor Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Folcloristică Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Teologie practică Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice) Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Morfologie Prelucrare date Alte procese termice. Separare termică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Geometrie analitică Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Cărţile poetice ale Vechiului Testament Economie socialistă Software Fotbal Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Chimie anorganică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Procese chimice Literatură română Limba rusă Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Principii de bază ale fizicii Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Clădiri mari de locuit, izolate Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Genetica animală Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Chimie în general Carte 1901-1930 Gramatică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Rezistenţă la solicitări Secte protestante continentale Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Cinematică (Mecanică) Limba latină Limba engleză Vertebrate în general Geometrie Drept în general Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Astronomie. Geodezie Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Analiză matematică Telegrafie Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Maşini agricole Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Arte grafice. Grafică Manual Constituţii civile în general Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Fizica corpului solid Liturghie. Cult public Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Economie Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Echipament electric Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Ecuaţii diferenţiale Folclor literar Economie în general Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Limbă străină Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Filosofie Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Literatură rusă Construcţii agricole Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Limba italiană Drept public. Drept constituţional Programare de calculatoare Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Producerea şi conservarea alimentelor solide Irigaţii Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Maşini hidraulice Zootehnie Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Căldură. Termodinamică Prelucrare mecanică şi aşchiere Culegere de probleme Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Construcţii civile în general Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Licenţă Chimie fizică Măsuri electrice (metode şi aparate) Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Optică Critică literară Programare de calculatoare. Software Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Teste Geologie şi ştiinţe înrudite Horticultură în general Limbi romanice Botanică sistematică Limba spaniolă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Cristalografie Carte 1931-1960 Economie politică Matematică Metodologie Pedepse bisericeşti Perioada veche şi de început. Forme primitive Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Critică literară. Studii literare Geometrie diferenţială Microeconomie Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Biserica Ortodoxă Lucrări agricole Termodinamică. Energetică Artă Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Sisteme de operare Maşini şi utilaje Biserica Creştină Handbal Evul Mediu Paleontologie. Fosile Turism Geometrie. Trigonometrie Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Programe de calculatoare. Software Ştiinţa solului Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Fotbal (soccer) Matematică şi ştiinţe naturale Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Transport. Circulaţie Reguli bisericeşti Zoologie Economie. Ştiinţe economice Sudarea electrică prin presiune Limba română Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Conducere şi administrare în exploatare Chimie industrială Inginerie tehnologică Drept comercial Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Literatură latină Industria automobilelor Software: Norton Commander Aparate şi instalaţii pentru masură Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Cultura fructelor în general. Pomicultură Istorie Aplicaţii optice în general Lingvistică şi limbi Arte plastice Informatică Dinamică. Cinetică Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Turbine de abur Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Autovehicule rutiere Microprocesoare Rezistenţa materialelor Limba germană Optimizare (Tehnică) Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Literatură română veche Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Maşini după fiabilitate România Pronunţie Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geochimie Ghid Algebră Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Roboţi industriali Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Spania Botanică Inovaţii Constituţii agricole Petrografie Electrotehnică Vibraţii mecanice. Acustică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Termotehnică Petrologie Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Analiză contabilă Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Software: Wordperfect Metalurgie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Viticultură. Viţă de vie. Vii Inginerie. Tehnică în general Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Literatură franceză Cărţile profetice ale Vechiului Testament Chimie. Cristalografie. Mineralogie Opere şi antologii Renaştere Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Organizare bisericească Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Expertize Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini Biserica Creştină. Organizare şi ritual Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Metodologia sportului. Antrenament Metode chimice de analiză Construcţia calculatoarelor. Hardware Contabilitate Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Petrologie. Petrografie Tehnica mijloacelor de transport Software: AutoLISP Lexicologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria lemnului şi cherestelei Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Manual pentru seminariile teologice Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Matematică calculatorie. Analiză numerică
Vă rugăm să schimbaţi parola