Biblioteca Universității din Pitești

Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior

Subiect Tematic: Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior
Lucrări: 493 lucrari in 493 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Petrologie Fotbal Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Critică literară. Studii literare Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Geometrie diferenţială Construcţia de maşini în general Turbine de abur Costuri Microeconomie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Telegrafie Teoria maşinilor termice Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Chimie anorganică Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Analiză contabilă Învăţarea limbilor străine Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Autovehicule rutiere Software: Wordperfect Religie. Teologie Fizica plasmei Microprocesoare Vibraţii (Mecanică) Metalurgie Universal ca loc Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Biserica Ortodoxă Lucrări agricole Artă. Recreere. Divertisment. Sport Probabilităţi. Statistică matematică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare termice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Maşini agricole Biserica Creştină. Organizare şi ritual Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Limba spaniolă Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Conducere şi administrare în exploatare Rezistenţa materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Virusologie. Viruşi Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Botanică generală. Botanică analitică Izotop radioactivi Organizare comercială Procese chimice Prelucrare mecanică şi aşchiere Vechiul Testament Literatură rusă Literatură română Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Limba germană Arte grafice. Grafică Limba rusă Software: Matchad Echipe, formaţii cu număr nedefinit de membri Spania Construcţii agricole Viticultură. Viţă de vie. Vii Termodinamică. Energetică Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Atletism în general Manual Culegere de probleme Chimie analitică Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Morfologie Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Geometrie descriptivă Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Limba italiană Chimie industrială Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Metode chimice de analiză Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Botanică Structura chimică a materiei Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Algebră liniară Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Inginerie tehnologică Fizica aplicată Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Drept public. Drept constituţional Volei Inovaţii Prelucrare date Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Principii de bază ale fizicii Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Drept comercial Constituţii civile în general Optimizare (Tehnică) Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Construcţii civile în general Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Alte procese termice. Separare termică Literatură română veche Literatură latină Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Contabilitate Cinematică (Mecanică) Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Industria automobilelor Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Limba latină Clădiri mari de locuit, izolate Poezie Cristalografie Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Tipuri de sisteme Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Constituţii agricole Petrografie Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Istoria generală a Bisericii Creştine Software: Norton Commander Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Petrologie. Petrografie Maşini după fiabilitate Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi instalaţii pentru masură Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Artă Software: AutoLISP Lexicologie Geografia factorului uman Geometrie analitică Mecanica fluidelor Dreptul transporturilor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Cercetări operaţionale Economie politică România Diamant sintetic Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Licenţă Programare de calculatoare Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Pronunţie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Vertebrate în general Fizica corpului solid Software: Drawperfect Sisteme electorale Metodologie Cultura fructelor în general. Pomicultură Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Liturghie. Cult public Geometrie Pedepse bisericeşti Literatură franceză Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie fizică Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Cărţile poetice ale Vechiului Testament Istorie Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Aplicaţii optice în general Vibraţii mecanice. Acustică Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria lemnului şi cherestelei Genetica animală Drept. Jurisprudenţă Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Lingvistică şi limbi Economie socialistă Arte plastice Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Curs universitar Cărţile profetice ale Vechiului Testament Folcloristică Sisteme de operare Informatică Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Plante de grădină. Grădinărit Maşini şi utilaje Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Biserica Creştină Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Drept în general Manual pentru seminariile teologice Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Handbal Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Producerea şi conservarea alimentelor solide Evul Mediu Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Irigaţii Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Paleontologie. Fosile Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Astronomie. Geodezie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Chimie. Cristalografie. Mineralogie Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Geochimie Metode Elemente radioactive Turism Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Maşini hidraulice Matematică calculatorie. Analiză numerică Dinamică. Cinetică Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Geometrie. Trigonometrie Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Geologie. Meteorologie. Hidrologie Perioada veche şi de început. Forme primitive Software Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Agricultură în general Fizică Echipament electric Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Termotehnică Ortografie Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Zootehnie Programe de calculatoare. Software Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Programare de calculatoare. Software Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Drept administrativ Ecuaţii diferenţiale Ştiinţa solului Ghid Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Chimie în general Algebră Carte 1901-1930 Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Renaştere Folclor literar Fotbal (soccer) Arhitectură Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie în general Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Geologie şi ştiinţe înrudite Matematică şi ştiinţe naturale Horticultură în general Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Obiceiuri tradiţionale Transport. Circulaţie Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Organizare bisericească Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Reguli bisericeşti Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Zoologie Teologie practică Limbi romanice Economie. Ştiinţe economice Aparate de măsură şi fabricarea lor Expertize Sudarea electrică prin presiune Limbă străină Limba română Botanică sistematică Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Rezistenţă la solicitări Literatură germană Construcţia de maşini Roboţi industriali Filosofie Secte protestante continentale Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
Vă rugăm să schimbaţi parola