Biblioteca Universității din Pitești

Analiză matematică

Subiect Tematic: Analiză matematică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1277 lucrari in 1293 publicatii in 9 limbi
Analiză matematică de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Lecţii de analiză matematică de: Georgescu, Constantin, prof. de matematică (Text tipărit)
Analiză matematică de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
The American Mathematical Monthly : 2020/No. 8 de: Mathematical Association of America (New York) (Text tipărit)
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
The American Mathematical Monthly : 2020/No. 9 de: Mathematical Association of America (New York) (Text tipărit)
The American Mathematical Monthly : 2020/No. 4 de: Mathematical Association of America (New York) (Text tipărit)
Matematici pentru ingineri de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Subiecte
Serii Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Liceu Construcţia de maşini în general Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ecuaţii funcţionale Teoria operaţiilor Matematică-Informatică Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Matrici Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Analiză statistică Analiză armonică (Matematică) Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Operatori integrali Generalităţi privind mişcarea punctului material Semnătura autorului Geometrie Analiză matematică Proiectarea produselor Economie Ecuaţii diferenţiale Exerciţii Aproximare Algebră. Matrice. Ecuaţii Carte veche < 1900 Teoria sistemelor dinamice Construcţii civile în general Calcul variaţional Algebre Banach Publicații EUP Matematică în general Teoria numerelor Geometrie diferenţială Publicații digitizate Matematică economico-financiară Măsură. Capacitate Statistică matematică Funcţii eliptice Informatică Dinamică. Cinetică Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Rezistenţa materialelor Analiză Matematică aplicată în tehnică Algebră Limbaje de programare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Examene de admitere (Învăţământ superior) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Matematică aplicată Examene (Bacalaureat) Teză de doctorat Anale Operatori liniari Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Manual şcolar Teoria funcţiilor Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Sisteme dinamice neliniare Analiză numerică Spaţii analitice Curs universitar Procese stochastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Hidrodinamică Manual universitar Aplicaţii Funcţii de variabilă complexă Funcţii Fizică teoretică Probleme geometrice Comentarii Periodic 1931-1960 Teoria sistemelor mari Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Studii şi metode matematice Transformări integrale Teste grilă Licee Sisteme liniare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicații digitale Convexitate Teoria măsurării Metode numerice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Chimie industrială Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Maşini după fiabilitate Fractali și măsuri fractale Teoria numerelor. Aritmetică Operatori Hipersuprafeţe Publicaţii seriale. Periodice Tabele Electrotehnică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Psihologie Calcul Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Inginerie. Tehnică în general Calcul operaţional Matematici speciale Trigonometrie plană Integrala Fourier Matematici superioare Publicaţii universitare Probabilităţi. Statistică matematică Funcţii variabile Spaţii topologice Învăţământ liceal Analiză funcţională Spaţii Hilbert Geometrie analitică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Carte 1901-1930 Trigonometrie Serii şi şiruri Îndrumar de laborator Buletin Ştiinţific Matematică calculatorie Publicaţii periodice Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Analiză structurală Topologie algebrică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Analiză Matematică generală Algebră generală Ecuaţii Publicaţii periodice şi seriale Programare de calculatoare. Software Teste Publicaţiile Academiei Române Serii Fourier Ecuaţii cu derivate parţiale Dedicaţie şi autograf Logică matematică Programe de calculatoare. Software Matematică şi ştiinţe naturale Mecanică raţională Lucrări ştiinţifice universitare Serii de tip Fliess Teoria integrării Spații vectoriale normate Studii de caz Transformări integrale. Calcul operațional Teoria măsurii și integrării Funcţii complexe Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii integrale Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Matematici generale Algebră liniară Funcţii de mai multe variabile complexe Fizică Calcul integral Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Cibernetică matematică Periodic 1901-1930 Metode matematice Geometrie euclidiană Ex libris Probleme Calcul diferenţial Bazele materiale ale vieţii Teoria grafurilor Software: Turbo Pascal Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Integrala Riemann Calcul integral. Integrale Probabilităţi Culegere de probleme Mecanică Analiză funcţională (Matematică) Carte 1931-1960 Topologie Matematică Teoria probabilităţilor Teoria măsurii (Matematică) Geometrie. Trigonometrie Funcții olomorfe Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Procese psihice superioare Metoda elementului finit Funcţii - Serii Protecţia drepturilor de autor Operatori în spaţii Banach Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Cercetări ştiinţifice Diferenţe finite Semnale Teoria operatorilor Spaţii Banach Mecanică teoretică în general Funcţii analitice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide MATLAB
Vă rugăm să schimbaţi parola