Biblioteca Universității din Pitești

Drept internaţional

Subiect Tematic: Drept internaţional
Lucrări: 372 lucrari in 384 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Economia serviciilor Situaţie economică. Politică economică Dreptul intern Morală internaţională Constituţia României Subiecte ale dreptului internaţional 1354-1937 Publicații digitale Economie socialistă. Economie comunistă Fiscalitate Statistică Strasbourg Tratate internaţionale Drept Ţări membre UE Invenţii Carte veche < 1900 Transport rutier Limbaj juridic 1957-2007 Comerţ internaţional Drept intern Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Prevenirea criminalităţii Lagăre de concentrare Publicații digitizate Negociere Dedicaţie şi autograf Căi navigabile. Căi internaționale navigabile. Canale. Râuri. Lacuri Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Minorităţi naţionale Sociolingvistică. Folosirea limbii Transport feroviar Istorie generală. Istorie universală Suedia Criminalitate Drept vamal Drept comparat Utilizarea forţei Apărare naţională Comisia de Drept Internaţional Politică Drepturile copilului Lingvistică Periodic Drept comunitar european Limba română Politică internaţională Bunăstare socială Evrei Integrare europeană Istoria dreptului internațional 1915-1922 Rezoluţie Drept internaţional penal Cursuri universitare IFR Statistică economică Tratate de constituire a Uniunii Europene Acorduri internaţionale în sistemul constituţional român Turcia Corespondenţă. Scrisori. Circulare Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Legislaţie Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Interpretare juridică Muncă. Organizarea muncii Relaţii internaţionale Extrădare Dreptul naţiunilor Neutralitatea Drept european Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Brevet european Drept penal. Infracţiuni penale Terorism Armistiţiu Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Comisia Europeană Suveranitate Dreptul comerţului internaţional Manual universitar Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Strategie la nivel european Literatură română Prevenirea războaielor Documente cu întrebări şi răspunsuri Dualism Ginecologie. Obstetrică Drept penal Auschwitz Personalităţi 1944-1948 Construcţie europeană Sistem juridic Dicţionar Protecţia persoanelor în caz de dezastre Dreptul organizaţiilor internaţionale Politică internaţională. Activitate internaţională Activitate externă Comunitate europeană Neutralitatea aeriană Construirea păcii Jurisprudenţă Studii de caz Teoria traducerii Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Germania Consiliul de Securitate Dedicaţie şi autograful autorului Sec. 16 Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Mass media digitală Neutralitatea terestră Neutralitatea permanentă Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Stat. Structura statului Partide fasciste Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Istoria Europei Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Analiză economică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Memorii, jurnale Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Suveranitate naţională. Suveranitate populară Drept comunitar Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Autoapărarea anticipatoare Teză postdoctorală Drept comercial Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Curtea Internaţională de Justiţie Relaţii internaţionale. Politică internaţională Paneuropenism Sec. 17 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Integrare economică Consiliul Europei Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Cultură şi globalizare Răspunderea organizaţiilor internaţionale Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Război Curte internaţională de justiţie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Documente legislative. Surse legislative şi juridice Carte veche Rezervele la tratate Legislaţie europeană Atacuri cibernetice Copii. Statut juridic Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Filosofie. Psihologie Documente juridice internaţionale Curtea Europeană Parlamentul European Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Politică externă Doctrină de război Asociaţii cu scopuri speciale Sfârşitul războiului Carte 1931-1960 Limbaje profesionale Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie O. U. A. Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Drept internaţional privat Limba engleză Sistemul juridic românesc Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Politică militară. Politică de apărare Dunărea, fluviu Instituţii internaţionale specializate Tehnica mijloacelor de transport State suverane. Suveranitate de stat. Publicații EUP Drept civil Imunitatea oficialilor de stat de la jurisdicţia penală străină Sec. 18 Teoria economică de fundal Economie mondială Drept juridic Cronologie istorică Prezentare istorică Reconstrucţie post-război Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Documente diplomatice Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Sec. 20 Economie politică Administraţia jurisdicţiei internaţionale Diplomaţie (Politică externă) Guvernare locală Administraţie publică Macroeconomie Patrimoniu cultural Curţi internaţionale Forţe de menţinere a păcii Mobilități Europa Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Drepturi de proprietate intelectuală Drept constituţional Biologie. Ştiinţe biologice în general Istorie Culegere de hotărâri judiciare Norme constituţionale Federalism Geografie. Explorarea pământului Diplomaţie Feminism. Femeile şi societatea Drept. Jurisprudenţă Grecia Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Dreptul mediului înconjurător Viciu de consimţământ Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Comisia rogatorie internaţională Civilizaţie. Cultură. Progres Instituţii europene Dunărea, Fluviul Drept consular Interpretarea legilor Economie Comunitatea Economică Europeană Drept diplomatic Organizaţii internaţionale Sinteze şi teste Drept în general Crime de război Documente legislative Război informatic Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Memorii Geografie regională Sec. XIX-XX Strategie la nivel național Integrare economică internaţională Expulzarea străinilor Terminologie ştiinţifică Organizaţii neguvernamentale Progres Jurisdicție (drept internațional) Acorduri internaţionale Istoria României Supremaţia Constituţiei române Ştiinţe sociale Politică economică Iugoslavia 1945-1995 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Conducerea fermelor Social-democraţie Drept internaţional Asistenţă judiciară Neutralitatea în război maritim Democraţie Pace Refugiaţi Cooperare internaţională Partide şi mişcări politice Limba franceză Teză de doctorat Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Istoria Germaniei Cercetări ştiinţifice Tratate de pace Imperiul Otoman Uciderea grupurilor naţionale, etnice, rasiale Morală sexuală Interpol Armenia Uniunea Bancară Europeană Tratat Morală familială Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Sec. 19 Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Efectele conflictelor armate asupra tratatelor Comunicare socială. Sociologia comunicării Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Surse legislative şi juridice Securitate europeană Răspunderea statelor Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Tratatul de la Lisabona Transport public 1948-1996 Simpozion internaţional Drepturile omului 1856-1930 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Genocid Istorie contemporană Contenciosul administrativ Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Strategie la nivel local Comisia Europeană a Dunării Fiscalitate imobiliară Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Politici Europene Imigranţi
Vă rugăm să schimbaţi parola