Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie

Subiect Tematic: Inginerie
Lucrări: 210 lucrari in 218 publicatii in 6 limbi
Tehnologia recondiţionării echipamentelor hidraulice şi pneumatice de: Constantin, Ion; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Concepţia proceselor de prelucrare mecanică de: Drăghici, George (Text tipărit)
Managementul unei teze de doctorat : Științe inginerești de: Atanasiu, Gheorghe, profesor mașini electrice (Text tipărit)
Electronică analogică : Teorie şi aplicaţii de: Răducu, Marian (Text tipărit)
Matematici aplicate în inginerie de: Gheldiu, Camelia; Dumitrache, Mihaela (Text tipărit)
Metalografie de: Abrudeanu, Mărioara; Ştirbu, Elena Luminiţa; Plăiaşu, Adriana-Gabriela (Text tipărit)
Tehnologia materialelor 2 : Îndrumar de laborator de: Banu, Ilarion; Dobrescu, Ion; Iordache, Monica (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Materiale nanostructurate Actuatori Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tehnica programării (software engineering) Viteza de coroziune Programare de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Tehnica muncii intelectuale Termodinamică analitică Publicații digitale Ingineria materialelor Management Cinematică Modelare numerică Construcţia de maşini în general Bunuri. Marfă. Lucruri Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Materiale compozite Robotică Integritatea suprafeței Tensiuni instantanee Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Terminologie Psihologie Inginerie electrică Dezvoltare durabilă Teză de doctorat - rezumat Metode computaționale și optimizare Analiză funcţională Acţionări şi transmisii flexibile Publicații digitizate Resurse de energie Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Industrie Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Cercetare Management şi Ingineria Managerială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Vibraţii Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Tratarea suprafeţelor Economie casnică Organe de maşini Inginerie managerială Senzori Metalurgie Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Rezistența la rupere Principii fizice ale construcţiei de maşini Mecanica tăierii și formării așchiilor Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Probabilităţi. Statistică matematică Poluarea aerului Motoare termice Construcţia de maşini Acţionări electrice Roboţi industriali Sudare cu arc electric Turbo Previziuni ştiinţifice Mecanică aplicată Cărbune Matematică aplicată Mecanisme Limba spaniolă Muncă. Organizarea muncii Rezistenţa materialelor Materiale polimerice Probleme Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Tehnologia materialelor Combustibil Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Injectarea materialelor plastice polimerice Mentenanţă Piese cu pereţi subţiri Prelucrare mecanică şi aşchiere Piese miniaturale Reparaţie Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Manual universitar Ingineria calităţii Curriculum pedagogic Turbine de vânt Tehnologie mecanică în general Încercarea materialelor Electrotehnică şi electronică Inginerie mecanică Sudare Energie hidraulică Porturi; rade şi lucrările de construcţie respective, în general Injectare Frezare la rece Formă, plan Inovare Ştiinţa istoriei Ingineria mediului Poduri uşoare Întreţinere Prelucrare mecanică Ecologie Publicaţii periodice şi seriale Medicină Mecanică Inginerie tehnologică Tranzistoare Publicaţii universitare Sisteme de producţie Chimie Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Teză postdoctorală Construcţii civile în general Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Piese polimerice produse prin injectare Stent. Vase coronariene Traducere Politica turismului Tribologie Protecţia muncii. Securitatea muncii Industria automobilelor Poezie Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Obiective specifice Tehnică în general Biomasă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Învăţământ universitar Limba engleză Maşini după fiabilitate Centrale nucleare Electrotehnică Biobibliografie Inginerie durabilă Tehnica mijloacelor de transport Publicații EUP Criterii de evaluare Măsurare şi verificări în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Turbine hidraulice Imaginaţie creatoare Electromecanică Surse naturale de energie Anatomie Centrale de energie cu abur Simulare numerică România Mecanică generală. Mecanica lichidelor Întreţinerea şi repararea utilajelor Matematică Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Metalografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Mixturi asfaltice Captatoare solare Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Dezvoltare bazată pe cunoaștere Tehnică mecanică în general Management logistic Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Strat fluidizat Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Energie solară Prelucrare plastică Tehnologie mecanică Agricultură Ecologie generală Informatică Interin Economie Dispozitive de fabricare Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Kaplan Protecţia materialelor Terminologie ştiinţifică Structura fizică a materiei Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Schelet. Muşchi Maşini hidraulice Ştiinţa materialelor Îmbunătăţirea pieselor Polimeri Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Inginerie Fizică Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat Fibră de sticlă Modelare și simulare
Vă rugăm să schimbaţi parola