Biblioteca Universității din Pitești

Limba română

Subiect Tematic: Limba română
Lucrări: 8793 lucrari in 8940 publicatii in 21 limbi
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : Anul XLIII de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : Anul XLIII, Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Aşteptîndu-l pe Godot : Piesă în două acte de: Beckett, Samuel (Text tipărit)
Imagini frumoase de: Beauvoir, Simone de (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă de cultură lingvistică și literară pentru elevi : Anul XLV, Nr. 1 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă de cultură lingvistică și literară pentru elevi : Anul XLV, Nr. 2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : Anul XLI, Nr. 1-2 de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă de cultură lingvistică și literară pentru elevi : Anul XLV de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Limba şi Literatura Română : Revistă trimestrială pentru elevi : Anul XLI de: Societatea de Ştiinţe Filologice din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Literatură congo-kordofaniană Perfectul simplu Cultură românească Limbaj ştiinţific Porţile de Fier Ialomiţa, Judeţul Perioada veche Stilistică Individualitatea limbii române Literatură engleză Lexicografie Franţa Atlas lingvistic român Vorbire urbană Statele balcanice în general Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Gramatica cazurilor Anale Atlase lingvistice Propoziție adversativă Nume propriu Procesarea limbajului Asia Curente literare Europa Orientală Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Gramatică transformațională romanică Cuvinte polisemantice Învăţarea limbilor străine Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Categoria cuvintelor Istorie generală. Istorie universală Literatură engleză din Zambia Religie. Teologie Lexic regional Protestantism Limbaj medical Literatură franceză (Nigeria) Istorie ca gen literar Traduceri din limba franceză în limba română Literatură sârbo-croată Poeme dramatice. Drame în versuri Drept canonic Împrumuturi slavone Probabilităţi. Statistică matematică Dicţionar etimologic (Română) Literatură braziliană Epigrafie latină Sec. 14-15 Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Actanţi Influenţe maghiare Limbaj religios Polifonie Literatură germană din Austria Unitatea limbii române Folclor de cătănie Limbaj specializat Structuri imbricate Caz acuzativ Dacia romană Cibernetică Val, substantiv Neologisme indirecte Literatură germană din România Dialectul daco-român Aspecte retorice Literatură finlandeză Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Eseuri Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Portugalia Clişeu Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Tragedii Poveşti. Povestiri. Fabule Anglicisme în publicistică Argentina Psihologia limbajului Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Critică 1953-1969 Literatură argentiniană Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Roman autobiografic Moduri nepredicative Etimologia denumirilor Balade Întrebări şi răspunsuri Literatură bulgară Dublete Teste grilă Poziţie sintactică Dialecte italiene meridionale Abordare Prelegeri Literatură venezuelană Deixis temporal Sec. 9-14 Numeral Islanda Încadrare morfologică Literatură sârbă Dicţionar bilingv Limba provensală. Occitană Superlativ Dialectul aromân Învăţământ gimnazial Terminologie românească a pădurii Nume comerciale Folclor Literatură senegaleză în limba franceză Arhivistică Chirurgie Limba suedeză Poezie populară Istoria cunoaşterii Poezie epică Funcționarea sintactică Didactică Valori ale imperfectului Lingvistică istorică Sistem vocalic slav Adverbializarea adjectivului Nume de animale Literatură sanscrită Derivare şi compunere Literatură poloneză Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Mijloace lingvistice de marcare a aproximării în grupul adjectival şi în cel adverbial Italia. Republica italiană Verb Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Trăsături specifice limbii române Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Variante Dicţionar rus-român Enunţ Porecle Abrevieri Dramă Împrumuturi lexicale Australia. Uniunea australiană Arhaisme Dicţionar universal al limbii române Dicţionar de paronime Stilistică literară Studii de limbă şi stil Publicaţii periodice electronice Limbi slave Funcţii ale limbajului Lingvistică textuală Aproximarea în presă Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Greaca antică Dicţionar român-spaniol Sufixul românesc -atic Terminologie gramaticală Latină medievală Arta conversaţiei. Conversaţie Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Geografie Lingvistică în general Studiu Dicţionar francez-român Dicţionar de argou Lectură Dicţionar multilingv Învăţământ Critică literară Biblioteci generale Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Izvoarele religiei. Cărţile sacre. Tradiţiile orale. Deciziile ecleziastice Gimnaziu Ştiinţe sociale Teorie Ortografie Austria Ţara Haţegului Sec. 13-16 Influenţa italiană Literatură precolumbiană Monografie lingvistică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Dicţionar istoric şi geografic Bibliografie romanică Limba română literară Universităţi din lume Scrieri religioase Illiri Literatură nigeriană în limba engleză Literatură gruzină Documente ilustrate. Documente grafice Insulele Canare Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Romane Biserica Ortodoxă Română Inferenţă şi timp Literatură croată Dicţionar francez Exprimarea obiectului indirect Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Arhitectură Teste Comentarii literare Antroponimie Dicţionar ebraic-român Periodic vechi românesc America Nume de persoane Creştinism Împrumuturi din franceză Interjecţii Vorbitori non-nativi Misticism filosofic Obiceiuri tradiţionale Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Schimburi verbale Comedii Arhitectură religioasă Structuri pseudo-partitive Dicţionare tehnice Poezie portugheză Fonologie Metonimie Cazul Dialect bănăţean Limbi romanice Dialog Literatură ungară Călătorii geografice Literatură turcă Etnonime Literatură americană în limba engleză Creştinism Occidental Botanică sistematică Literatură germană Scriere Olt Etymologicum Magnum Romaniae Articol definit Povestiri scurte. Nuvele Africa Accent Medicină legală Transilvania Fond lexical autohton Limba spaniolă Neologisme America Latină Integrare culturală 1949-1953 Grup adjectival Dicţionar român-german Lingvistică geografică Omonimie Sec al XVI-lea Mituri Folosirea traducerii ca mijloc de îmbogăţire a vocabularului Toponime Statele Unite ale Americii Graiul Aromân Infinitiv Glosar de termeni româneşti Dicţionar Poezie germană Zambia Discuţie Ezoterism Adverbe deictice de timp Referent Substantiv Vocale româneşti Pragmalingvistică Insulte speciste Vorbirea comună Estetică literară Grecia Antică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Publicaţiile Academiei Române Mijloace lexicale Gramatici recente Religii necreştine Sinonimia 1688-1780 Interviu Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Metafizică în general. Ontologie Restructurare Comunicare Limba maternă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Conferinţă Tehnica cercetării Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Toponimie Limbă și comunicare Dialectele limbii române Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Managementul administrativ. Secretariat Euripide Complement circumstanţial de cauză Arabă clasică Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Literatură iraniană Zoonime Valori morale Publicații EUP Sinonime Supinul Literatură italiană Perioada modernă Povestiri cu morală teoretică sau practică. Fabule Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Nume de arbori Cuvinte ale corpului de animal Claudius Etimologie Limbi germanice de nord (nordice) Articole. Jurnalism Dicţionare după modul lor de aranjare Limbaj poetic Matematică GAGARIN Texte dialectale Limba şi literatura română Antologie de texte comentate Studii şi ştiinţe auxiliare ale filologiei Europa Povestiri ştiinţifico-fantastice Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Literatură mongolă Roman poliţist Scrieri istorice Întrebări şi exerciţii pentru teste Drept. Jurisprudenţă Angola Agricultură Locuţiuni Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Roman istoric Teorie literară Olanda Texte româneşti vechi Aspect verbal Medalii. Medalioane Antologie Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Algeria Grade de comparaţie Antonimia Poeme satirice Locuţiuni adjectivale Proză scurtă Forme pronominale Biochimie Ghid de conversaţie (român-italian) Adverbializare Text liric maramureşean Estetica artei Literaturi romanice Dicţionar tehnic francez-român Literatură olandeză Dicţionare multilingve Surse ale lingvisticii şi filologiei. Colecţii de texte Adverb modal Români Umor Construcţii condiţionale Expresionism Manuscrise Originea şi istoria limbilor Dicţionar tehnic Elemente fonetice suprasegmentale Istoria literaturii române Accent topic sau poziţional Terminologie religioasă ortodoxă Influenţe asupra limbii române Supranume din fotbal românesc Literatură clasică Unitatea sintactică principală a subiectului Morfologie tensionată Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Literatură israeliană Oameni de cultură Limbi Modurile nepersonale Cuba Ştiinţe economice Literatură afro-asiatică Punctuaţie Propoziţia subiectivă Publicații digitale Caz genitiv Literatură boliviană Critică literară. Studii literare Limba română veche Dicţionar de specialitate Liceu Sofocle Management Oltenia Belgia. Regatul Belgiei Psiholingvistică. Psihologia limbii Istoriografie Limba aromână Povestiri pentru copii Hinduism Povestiri foarte scurte. Anecdote Manual şcolar (Liceu) Literatură cubaneză în limba spaniolă Cunoaşterea practică a limbilor străine Adverbializarea numeralului Istoria cărţii Filologie română Greaca modernă Limbaj juridic Sfinţi dobrogeni Construcţii nominale Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Cuvinte pe domenii speciale Ghid de conversaţie (român-francez) Dialecte regionale Limbaj literar Publicații digitizate Dicţionarul limbii române Dedicaţie şi autograf Cuvinte împrumutate Grafeme. Ortografie. Scriere Psalmi Tipar fonologic Infinitivul în spaniolă și română Ghid de conversaţie (român-ţigănesc) Apelative Metode de învăţare Polul Nord Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori De Magistro, carte Învăţământ liceal Structuri interogative Onomatopee Artă. Recreere. Divertisment. Sport Teritoriile arctice Analiza discursului Sintaxă diacronică Cărţi populare Nuvele Chestionar Gramatică normativă Limba swahili Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Structura propoziției negative Limba albaneză Dicţionar explicativ al limbii române Dicţionar de literatură Istorie literară Nume de ocupaţii Limbi străine Istoric literar Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Literatură comparată Verbe parasintetice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Construcţii Lingvistică militară Belgia Manual şcolar (Învăţământ primar) Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Pronume Familie romanică vs germanică Adverbe temporale Filozofie Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Împrumuturi de cuvinte Practici şi metode de conducere Slaviști români Control exhautiv Adjective demonstrative Manuscrise slavo-române Atlas Nume de familie Manual Originea şi dezvoltarea limbii Graiuri nordice Şcoli, curente şi mişcări literare Teste admitere Probleme rezolvate Gramatica istorică Lexic neologic Ergonomie Limbi balcanice Flective Ecologie Corespondenţă. Scrisori Poezie alegorică. Fabule, parabole etc. în versuri Dicţionar român-latin Frazeologie Germania Verbe relaţionale Serbia Surse ale lingvisticii şi filologiei Literatură pentru copii Locuţiune Război mondial, 1939-1945 Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Învăţarea limbii române Lingvistică. Limbi Medicină Istoria gramaticii Gramatică contrastivă Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Biblia. Sfânta scriptură Forme verbale Scepticism. Nihilism Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Bizanţ Formarea limbii 1601-1780 Literatură africană Limba maghiară Traducere sau transcriere Gramatica limbii franceze Mass-Media Istria Începuturile scrierii Cronică Fonetică. Fonologie Literatură religioasă în general Voltaire Moral-Civic Literatură periodică Influenţe engleze Limba greacă veche Bibliografii Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Terminologie politică Pronume relative Sec. 17 Finlanda Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Dicţionar explicativ Inginerie. Tehnică în general Grup verbal Birotică Neerlandeză Moduri verbale Literatură Literatură iugoslavă Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Societate informaţională Corectitudinea limbii Uruguay Studiu de caz Carte veche Limba vorbită Publicistică Bistriţa-Năsăud, Judeţul Strategii de traducere Planificarea limbii. Controlul limbii. Standardizarea limbii Informare Literatură română din Moldova Poezie Literatură peruană Sec. XII Lituania Teste pentru concursuri Discurs politic Discurs mediatic Construcţii calchiate franceze Statele subcontinentului indian Diferite categorii de cuvinte Adaptare Subordonare Structură Adjective posesive Identitate lingvistică Evoluţia verbelor neregulate Învăţământ primar Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Articole digitizate Folclor urban Gramatică istorică Învaţarea limbii Discurs Teologie. Religie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Aproximare temporală Pătrunderea neologismelor în limba română Ha, prepoziţie Schema logică a enunţului-frază Noul Testament, în general Nume comune de plante Neologisme de origine italiană Prepoziţii Limbaj de lemn Prezentare istorică Influenţă slavă Numerale simple Artă Lingvistică generală Evoluţionism. Lingvistică comparată Istroromână Pictură Comunicare om-maşină Dicţionar analitic Structurarea gramaticală a enunţului-frază Termeni tehnici Literatură engleză din America Basme 1850-1899 Structură morfologică Dativ etic Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Învăţarea limbii italiene Lexicografie. Dicţionare Avangardism Etnografie Literatură filosofică Biserica Romano-Catolică Macedoneană Atlase tematice Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Literatură franceză Literatură nord amerindiană Eseu literar Tirso de Molina Flexiuni verbale româneşti Proză Limba română modernă Clasicism Sintaxa frazei Geografie. Explorarea pământului Literatură de călătorii Modalitate epistemică Estetică Sec. 17-18 Limba sârbocroată Izolarea părţilor de propoziţie Limbajul tineretului Discursuri politice Maxime, cugetări Literatură indiană Literatură maghiară din România Cuvinte de origine turcească Curs universitar Cyrano de Bergerac Limba japoneză Accent predicativ sau informaţional Activitate şi tehnică literară Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Filologi români Calcuri Omonime Economie Biserica Creştină Educaţie. Învăţământ. Instruire 1949-1964 Adverb Faze de dezvoltare Memorii Surse latine Literatură greacă clasică Toponimie dobrogeană Evul Mediu Literatură spaniolă din Columbia Elemente derivaţionale Epigrame Literatură americană Tipologie Limba latină Literatură elveţiană în limba germană Obiceiuri Sintaxa populară Criteriul sintactic Subordonate complete Literatură romanşă Subdialectul maramureşean Predarea limbii române la studenţi străini Elveţia Argotisme Politici educaţionale Literatură din Nicaragua în limba spaniolă Sec. 4-15 Literatură daneză Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Ghid de conversaţie (român-german) Literatură romanică Familie lexicală Semantică Morfosintaxa verbului şi a substantivului Împrumuturi lexicale de origine italiană Opere şi antologii Atlantic Literatură belgiană de limbă franceză Ode religioase. Imnuri. Cântece de rugaciune. Versuri rituale. Poezii mistice. Formarea cuvintelor Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Uniunea lingvistică balcanică Literatură chiliană în limba spaniolă Criteriul morfologic Enciclopedii Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Literatură georgiană Maria Theresa - Împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană Semantica verbului Oralitatea Studiu comparativ America de Sud Programe de calculatoare. Software Popoare de limbă engleză Limba daneză Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Nivel superior, universitar Sintaxa propoziţiei Idiomuri. Expresii idiomatice Prefixe Sisteme şi caractere de scriere Cuvinte compuse Literatură vietnameză Evoluţia limbii române Termeni entopici Industrie minieră Sec. 19 Onomastică românească Îmbrăcăminte externă. Confecţii. Croitorie. Lenjerie Hermeneutică (Literatură) Biblioteci publice, populare Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Axa discursului Literatură ghaneză Enciclopedie (Română) Ştiinţe biografice înrudite Tratament lingvistic românesc Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Examene de admitere (învăţământ secundar) Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Termeni de sursă greco-latină Verbe prefixale Articole adjectivale Plato Biblia Noului Testament Rumegătoare mici. Oi, capre. Adolescenţi Literatură slovenă Colecţii de texte Povestiri istorice Dialectul român Cuvinte cromatice Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Dacia Texte religioase Renaştere Folclor literar Dicţionar etimologic Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Proverbe Dicţionar de proverbe Dicţionar de neologisme Literatură de călătorie Etnologie Limba slavonă Baroc Satiră Împrumuturi neologice Subjonctiv Matematică şi ştiinţe naturale Alegerea ocupaţiei Stiluri funcţionale 17/18 Dicţionar italian-român Structuri lingvistice Comentarii Model transformaţional Poezie italiană Literatură cipriotă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Declinări Ameninţare Negaţia Paremiologie Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Noţiuni elementare de scriere Muzică Dicţionar spaniol-român Vocabular Dicţionare de specialitate Leonardo da Vinci Ghid de conversaţie (român-spaniol) Arheologie Bibliografii pe subiect Lexic Traducere cehă-română Teologie practică Dicţionar de expresii şi locuţiuni Intonaţia vorbirii Decrete Dialecte generale, provinciale Fonetică Economie. Ştiinţe economice Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Sonete Ziaristică. Presă Gramatică transformațional-generativă Dialectul istroromân Variaţie lingvistică Evoluţia lui ě latin Nuvele, povestiri Literatură română în limba maghiară Critică literară franceză Limbă străină Limba română Maxime Poezie. Poeme Cuvinte cu funcţie prepoziţională Cuvinte străine Dicţionar după vocabularul pe care îl conţin Eustatievici Braşoveanul, Dimitrie Comparaţie interdialectală Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Limbaj economic Gastronomie Şah Verbe auxiliare perfective Jurnal Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Cuvinte străine. Cuvinte împrumutate. Calchieri (traduceri împrumutate). Traduceri pe jumătate (traduceri amestecate) Lingvistică generativă Republica Moldova Teritoriu lingvistic european 1412-1431 Anecdote Modificator postpus adjectivului Aspect Ştiinţe Filologice Licee pedagogice Dicţionar toponimic Dedecaţie şi autograful autorului Dicţionare după numărul de limbi Resurse lingvistice Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Literatură belgiană în flamandă Metodică de predare Traducere automată Barocul Literatură ucraineană Literatură greacă din România Periodic 1931-1960 Norvegiană Teleorman, Judeţul Literatură rusă Propoziţie redusă Criticism Literatură suedeză Anglicisme Funcţie sintactică Nume proprii Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Limba engleză din America Accentul Literatură greacă modernă Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Lingvistica textului. Analiza discursului Antilimbaj Fraze factitive Dezvoltare figurativă a sensului Înţelegerea Scrieri istorice, istoriografie. Memeorii, jurnale. Biografii. Scrieri în seriale, jurnale, reviste Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Dialecte sociale Antroponimie oltenească Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Moldova Cap, evoluţia cuvântului Diateză Ştiinţa descifrării hrisoavelor Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Gramatica limbii ebraice Eschil Literatură egipteană Invariabilitate Literatură elveţiană Expresivitate Structuralism Morfologie Teoria prototipurilor Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Variante naţionale sau dialecte din afara ţării de origine Literatură spaniolă din America Latină Limba bulgară Derivarea Perioade de dezvoltare ale limbiii române Dicţionar german-român Limba italiană Sec. 16 Dialectologie Literatură spaniolă din Peru Împrumuturi slave Trăsături ale stilului administrativ-juridic Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Propoziţie circumstanţială Geografie. Biografie. Istorie Femei Reportaje Istoria scrisului Romanţări antice,vechi medievale Literatură persană Construcţii adverbiale Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Metode de predare şi instruire Studii literare comparate. Literatură comparată Hipercorectitudine lingvistică Lingvistică comparată Publicaţii universitare Moștenire latină în limba spaniolă Bazinul hidrografic al Argeşului Metodică aplicată Teză postdoctorală Gramatică comparată Limba ţigănească Organizare şcolară Moștenire latină în limba română Ştiinţe juridice Lingvistică evolutivă Complement Ipoteze. Ficţiuni. Utopii Balcani Adverbializarea pronumelui Anatomie. Anatomie umană şi comparată Latina clasică Alexandru cel Mare, Rege al Macedoniei Exerciţii Ortodoxie Circumstanţial Arta scrisului Negație non-predicativă/negație predicativă Distribuţie geografică Ortografia abrevierilor Conjuncţie Antonomază Literatură latină Sec. 16-18 Aromâni Formarea participiului Studii de literatură comparată Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Traducere română-engleză Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Literatură fantastică Proză satirică Literatură austriacă Dicţionar sanscrit-român Structuri intercalate Lexicologie. Dicţionare Filosofie. Psihologie Cuvinte împrumutate din franceză Basme, poveşti, povestiri Ghid de conversaţie Diateză reflexivă Tipuri de calc Limbi străine aplicate Gramatica românească, carte Substantivări Nume predicativ Limbaje profesionale Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Conjunctivul Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Teoria modelelor economico-matematice Limbaj absolut Biografii Vocabularul limbii române Retorică Numerale cardinale Mitologie Învăţământ elementar. Primele lecţii Pronume feminine Literatură canadiană în limba engleză Critica textului, interpretare şi explicare Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Sec. 19-20 Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Literatură tătară din România Banat Scrisori Latinism Cehoslovacia Sec. 18 Valea Timocului Bulgăresc, limba românilor Cunoaşterea practică a limbii Folclor comparat Educaţie fizică Ştiinţe auxiliare ale dreptului Existenţialism Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Numeralul Istoria Imperiului Roman Dicţionar român-rus Toponimie oltenească Limbaj. Limbă Lexicologie Ortografie fonetică Dicţionar latin-român Tehnica scrisului Elemente şi structuri care îşi au originea în latină Comuna Strejeşti Poeme lirice Dicţionar de lingvistică DOOM Elisabeta I Formarea pluralului Dragoste Literatură indiană din America de Nord Limbi romanice balcanice Dicţionar bulgar-român Infinitivul în limba română Intensificator Relaţie de subordonare prin aderenţă Dialecte dacoromâne Miscelanee (literatură) Dinamica limbii Opere Biblioteconomie Sintagme Şcoli lingvistice Bibliografie dobrogeană Lucrări ştiinţifice universitare Romantism Surse istorice Cărţile poetice ale Vechiului Testament Istorie Teoria literaturii Literatură portugheză din Brazilia Dicţionare bilingve Semiologie Epopei. Legende mitologice. Legende creştine. Legende istorice. Legende eroice Literatură populară Criterii de clasificare ale modului Articole (Lingvistică) Locuţiune prepoziţională Literatură spaniolă din America Centrală Lingvistică şi limbi Literatură mexicană Cuvinte româneşti de origine engleză Limbaj jurnalistic Construcţii verbale Arte plastice Satire. Poeme satirice Dicţionar de regionalisme Elveţia. Confederaţia Helvetică Verba dicendi Învăţământ preşcolar Roma Literatură cubaneză Dicţionar sportiv Memorii, jurnale, biografii Cultura-sursă Verbe nederivate Informatică Autograf Culegeri colective Clauze relative subordonate Valoare discursivă PELÉ Analiză contrastivă Pleonasme Armată Crime de război Sociolingvistică Lingvistică romanică Toponime simple Sistem de interlocuţiune Geografie regională Ghid de conversaţie român-englez Extremul Orient Lexic Eminescian Comparatism Literatură canadiană în limba franceză Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Cultură Studii slavo-române Baza numelor proprii Dicţionar român-englez Model taxonomic Relaţie ternară Literatură latină clasică Graiuri olteneşti Teatru Terminologie ştiinţifică Proză fantastică Autograful autorului Imunologie Dicţionar biblic Strategii ale aproximării în interacţiunea verbală Structură sintactică Istoria României Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Literatură estoniană Adverbializarea prepoziţiei Construcţie rezultativă Gramatică generativă terminologie informatică Sec. 15-16 Sufix, -ită Comunicare verbală Structuri partitive Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Drept internaţional Substantiv propriu Timpuri verbale Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Cultură şi civilizaţie clasică Genitiv-dativ al substantivelor Povestiri Rigas Teză de doctorat Termenul "aproximare" Fotbal Literatură elveţiană în limba franceză Literatură portugheză Literatură canadiană Schiţe umoristice Convorbiri literare (revista) Pedagogie - Metodologie Expresii idiomatice Literatură irlandeză Drept Condiţional jurnalistic Dicţionar de expresii Literatură ştiinţifico-fantastică Construcţii sintactice Romanul "Ciocoii vechi şi noi" al lui Nicolae Filimon Fenicia Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Caz (Gramatică) Dicţionar enciclopedic de nume proprii Grafeme. Ortografie. Pronunţie. Perifraze verbale Alpinism Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Dracul, cuvânt Ex libris Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Literatură greacă veche Admitere în facultate Poveşti. Povestiri Prepoziţii care cer cazul dativ Opere antologie Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Literatură armeană Semiotică Conceptul de neologism Cognitivism Frumos. Urât Fonetică acustică Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Literatură ebraică Cântece populare Mexic Literatură braziliană în limba portugheză Bilingvism Polinezia. Statele şi regiuni ale Polineziei Citire şi scriere chirilică Mituri. Legende. Basme Clasificarea substantivelor Maramureş, Regiunea Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Termeni și nume biblice Desen Sesiuni de comunicări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Text ficţional Limbaj Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Politică Literatură albaneză Dicţionar tehnic român-francez Abordare comparativă Limbaj natural Partide socialiste. Partide social-democrate Construcţii binominale Dicţionar frazeologic Comunicare spontană/orală Literatură arabă Complement direct Patru dialecte ale limbii române Pragmatică Învăţarea limbii engleze Analiză semantică diacronică Expresii şi locuţiuni Discursuri academice Limba persană Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Limba arabă Engleză Ghid de conversaţie (român-japonez) Folclor propriu-zis Genul neutru Intensitate mare Povestiri. Legende. Basme Poezie. Poeme. Versuri Literatură engleză din Australia Teoria lingvistică curentă Jeanne d'Arc - 1412-1431 Dicţionar de rime Literatură nordică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură austriacă în limba germană Manual universitar Literatură română Meglenoită Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba germană Literatură norvegiană Limba rusă Cultură. Civilizaţie. Progres Rus Părţi de vorbire Europa de Sud-Est Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Dicţionar după conţinut Aproximare epistemică Teoria traducerii Comportament onomastic Exerciţii rezolvate Graiuri regionale Terminologie forestieră Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Univocitate Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Literatură coreeană Antologii Studii literare Literatură marocană în limba franceză Literatură chiliană Memorialistică Dicţionar de sinonime Inventar lexical Roma. Italia antică. Roma antică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Sintaxa frazei la nivelul poeziei populare maramureşene Antichitate Funcţii sintactice ale gerunziului Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Învăţământ secundar Structura frazei Macedoromâni Negaţia participiului prezent Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 18-19 Terminologia pădurii Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Argouri româneşti Cultura-ţintă Basarabia Legende Receptarea textului Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Corespondenţă Teologie morală. Problemele moralei religioase Educaţie Sisteme filozofice Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Manuscrisul de la Ieud Literatură lituaniană Literatură macedoneană Povestiri scurte Sociologie Relativitate lingvistică Formaţii adverbiale Limba portugheză Ocupaţii. Profesii Carte veche românească Dicţionar român-italian Supin Teoria limbajului Limba rusă actuală Fantastic Trunchiere Dedicaţie Crestomaţie Dicţionar de antonime Intensitatea vocii România Polisemie Pronunţie Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Scrieri morale Text poetic Limba greacă Rio de la Plata Folclor sătesc Folclor românesc Interviu sociolingvistic Interpretare. Traducere Italia Modalizator Neutralizare semantică Dicţionar onomastic Scrisori. Memorii Literatură religioasă Maxime militare Determinanţi Senegal Evoluţia studiului gramatical românesc Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Dicţionar ortografic Natura morfologică Ape interioare Numismatică Dicţionare etimologice Sec. XV Stiluri literare Analiza a două texte juridico-administrative Neologisme de origine engleză Costa Rica Terminologie populară românească Islandeză Procedeul calchierii Esop Lingvistică balcanică America de Nord şi Centrală Terminologie descriptivă Vocale latine accentuate precedate și urmate de consoane nazale Lexic internaţional Literatură catalană Paremiologie spaniolă Categorii gramaticale Limba turcă Limba latină vulgară Adverbializarea conjuncţiei Ode eroice. Elogii Gerunziu Predare Tratat Poveşti Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Literatură universală Literatură hispano-americană Intensitate scăzută Bibliografie şi bibliografii. Cataloage Metode de predare Ghid Dicţionar de termeni economici Terminologie chimică Panificație Caricaturi. Benzi desenate. Desene satirice şi umoristice Istoria Munteniei Carte 1901-1930 Morfologia limbii Gramatica limbii române Gramatică Limba poloneză Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Ţinutul Dornelor Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură columbiană în limba spaniolă Terminologie Comunicări ştiinţifice Nuvele, povestiri, proză scurtă Literatură engleză din Republica Africa de Sud Literatură australiană Sintaxă română Islam Originile şi perioadele de dezvoltare ale limbajului Manual pentru şcoala secundară Literatură argentiniană în limba spaniolă Limbi vorbite. Limbi fără literatură Literatură cehă Paronime Literatură medievală Învăţarea limbii Dicţionar de consonantică Studiu şi învăţare Dialecte Termeni geografici Prefixe neologice superlative Ştiinţe socio-umane Diverse tipuri de piese Critică de artă Personalităţi. Biografii împrumuturi adaptate Sport Dicţionar după numărul de limbi Filosofia culturii Adverbializarea verbului Teorie şi variaţie lingvistică Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Vocabular specializat Literatură engleză din Canada Lexeme Contacte lingvistice Dicţionar român Dicţionar morfologic Deixis social Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Numerale compuse Pedagogie Lingvistică Autograf altul decât al autorului Norme ortoepice Comedie Aproximare graduală Articole posesive Literatură slovacă Scenarii Roman biografic Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Scrieri filosofice Literatură egipteană veche Argou Roman ştiinţifico-fantastic Armeană Onomastică Limba irlandeză Verb factitiv Cercetare din perspectivă stilistică Diacronie Marele Dicţionar de Neologisme Tricotaje Literatură tibetană Influenţă slavonă Articole Dicţionar economic Închisori pentru deţinuţi politici Literatură belgiană Adjectiv Conjuncții de coordonare Toponimie muntenească Personalităţi Spania Pedeapsă. Executarea pedepsei Drept penal Literatură din Congo Diverse categorii de cuvinte română vorbită în Spania Poiană Literatură greacă Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Prototipicitate şi receptare Structuri amalgamate în limba română Sec. 16-19 Norvegia Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Literatură din San Salvador în limba spaniolă Lingvistică. Limbaje Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Literatură chineză Limba hindi Botanică Polonia Terminologie şahistă Adverbializarea substantivului Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Tradiţii Paleografie Dicţionar român-francez Drept comunitar Literatură finlandeză. Suomi Compunere tematică Literatură maghiară Traducere Estetică (obiectivă şi subiectivă) Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Morfologie (Lingvistică) Verbul a fi Limba slovacă Himalaya Limba latină Substantive compuse Limbaj colocvial Blog Inteligenţă artificială Brazilia Etnogeneză Forme flexionare ale verbului Filologie romanică Limba engleză Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Interdisciplinaritate Utilizarea corectă şi greşită a formelor limbii vorbite şi scrise Multiculturalism Poveşti. Legende. Basme Originile limbii Maramureş Probleme generale de metodică şi didactică Romanul francez Sec. 20 Lingvistică diacronică Bucovina Nume de persoane, grupuri de persoane Vama Veche, sat din România Limba engleză Dicţionar englez-român Moţi Sec. XIX Literatură babiloniană Politică internă Dezacord/acord parţial Literatură letonă Nemulţumire Limba slavă veche Literatură spaniolă din Guatemala Cercetare aplicată Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Participiul Idiom idiş Drept în general Literatură bielorusă Paralelism între limba rumână şi italiană, carte Limba scrisă. Limba literară Copac Verbe şi forme verbale Dicţionar de terminologie lingvistică Sintaxă Dobrogea Antroponime Poeme epice Limba ucraineană Folosirea limbii Epopee Consoane Istoria religiilor Cibernetică economică Limbi scrise. Limbi literare Pravila de la Govora Utilizarea limbajului Presă Cercetare ştiinţifică Biblia Morfosintaxa limbii române Texte Literatură idiş Conjugare perifrastică Fabule Columbia. Republica Columbia Science-Fiction Culegeri din operele unui singur autor Limba ebraică Poezie satirică şi umoristică Argentina. Republica Argentina Paşti, substantiv propriu Carte între 1931-1960 Ambiguitate Literatură japoneză 1860-1944 Literatură australiană în limba engleză Ghid de conversaţie (arab-român) Macedon, Alexandru Trăsături balcanice ale limbii române Buletin Ştiinţific Text-discurs Accent stilistic - psihologic sau afectiv Analiză gramaticală Poeme Limba română ca limbă străină Particularităţi ale elementului latin Calcul lingvistic Limba sanscrită Exprimarea obiectului direct Propoziţie abreviată/contrasă Istoria limbii Lagăre de concentrare Gramatică şcolară Istoria bisericii Psiholingvistică Poezie provenasală Manual pentru liceu Bibliografie Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Dicţionar academic (Română) Tipologie lexicală Eseuri de filosofie Istoria limbii române Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limba cehă Folclor poetic Metalurgie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Literatură portoricană în limba spaniolă Antonime Diplomatică latină Diateză pasivă Microtoponime Examene de admitere (Învăţământ superior) Limbaj popular Exerciţii practice Ordinea cuvintelor Tratate gramaticale Prevenire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Literatură spaniolă din America de Sud Pronume demonstrativ Malta Variaţie fonologică Muntenia Publicaţii periodice Romanitate răsăriteană Pronume personal Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limba literară Reymont Incriminare Metodică Nume de grupuri înrudite (derivate de la un strămoş comun) Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Silabe şi silabizare Perspective geolingvistice Analiză lingvistică Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Manual pentru auto-instruire, studiu individual Al Doilea Război Mondial Literatură islandeză Literatură fanceză Limbaj familiar
Vă rugăm să schimbaţi parola