Biblioteca Universității din Pitești

Limba română

Subiect Tematic: Limba română
Lucrări: 8722 lucrari in 8866 publicatii in 21 limbi
Teatru : Regele Lear. Neguţătorul din Veneţia de: Shakespeare, William (1564-1616) (Text tipărit)
Teatru de: Shakespeare, William (1564-1616) (Text tipărit)
Foc în taigă de: Bubennov, Mihail (Text tipărit)
Henric al V-lea. Hamlet. Othello. Macbeth. Poveste de iarnă de: Shakespeare, William (1564-1616) (Text tipărit)
Teatru. Vol. I de: (Text tipărit)
România literară : Nr. 44 de: Fundaţia România Literară din Bucureşti (Resurse electronice)
Cleopatra sau Visul neîmplinit (69-30 înainte de Cristos) de: Benoist-Méchin, Jacques (Text tipărit)
România literară : Nr. 46-47 de: Fundaţia România Literară din Bucureşti (Resurse electronice)
România literară : Nr. 45 de: Fundaţia România Literară din Bucureşti (Resurse electronice)
Subiecte
Literatură congo-kordofaniană Perfectul simplu Cultură românească Bien, adverb modalizator Limbaj ştiinţific Porţile de Fier Perioada veche Ialomiţa, Judeţul Stilistică Individualitatea limbii române Literatură engleză Lexicografie CARUSO, Enrico Franţa Atlas lingvistic român Vorbire urbană Statele balcanice în general Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Gramatica cazurilor Anale Atlase lingvistice Nume propriu Procesarea limbajului Asia Curente literare Europa Orientală Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Cuvinte polisemantice De Sanctis, Francesco Învăţarea limbilor străine Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Categoria cuvintelor Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Lexic regional Literatură engleză din Zambia Protestantism Limbaj medical Literatură franceză (Nigeria) Istorie ca gen literar Traduceri din limba franceză în limba română Literatură sârbo-croată Poeme dramatice. Drame în versuri Împrumuturi slavone Probabilităţi. Statistică matematică Dicţionar etimologic (Română) Literatură braziliană Epigrafie latină Sec. 14-15 Găitănaru, Ştefan Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Actanţi Limbaj religios Polifonie Literatură germană din Austria Unitatea limbii române Folclor de cătănie Limbaj specializat Caz acuzativ Ovidius Naso, Publius Dacia romană Cibernetică Val, substantiv Neologisme indirecte Literatură germană din România Dialectul daco-român Aspecte retorice Literatură finlandeză Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Eseuri Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Portugalia Clişeu Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Tragedii Poveşti. Povestiri. Fabule Anglicisme în publicistică Argentina ,,A crede", operator epistemic Psihologia limbajului Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Critică 1953-1969 Literatură argentiniană Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Roman autobiografic Moduri nepredicative Etimologia denumirilor Balade Întrebări şi răspunsuri Literatură bulgară Dublete Teste grilă Poziţie sintactică Dialecte italiene meridionale Abordare Prelegeri Literatură venezuelană Deixis temporal Sec. 9-14 Numeral Islanda Încadrare morfologică Literatură sârbă Dicţionar bilingv Superlativ Limba provensală. Occitană Dialectul aromân Învăţământ gimnazial Terminologie românească a pădurii Nume comerciale Folclor Literatură senegaleză în limba franceză Arhivistică Chirurgie Limba suedeză Poezie populară Istoria cunoaşterii Poezie epică Didactică Valori ale imperfectului Machiavelli, Niccoló Lingvistică istorică Adverbializarea adjectivului Nume de animale Literatură sanscrită Derivare şi compunere Publicaţii electronice Literatură poloneză Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Italia. Republica italiană Verb Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Trăsături specifice limbii române Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Variante Dicţionar rus-român Enunţ Porecle Abrevieri Dramă Candrea, Ion Aurel Împrumuturi lexicale Tiktin, Hariton Australia. Uniunea australiană Arhaisme Dicţionar universal al limbii române Casanova Dicţionar de paronime Stilistică literară Romane Studii de limbă şi stil Limbi slave Funcţii ale limbajului Lingvistică textuală Andersen, Hans Christian Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Greaca antică Sufixul românesc -atic Dicţionar român-spaniol Terminologie gramaticală Latină medievală Arta conversaţiei. Conversaţie Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Geografie Lingvistică în general Studiu Dicţionar francez-român Lectură Dicţionar de argou Dicţionar multilingv Învăţământ Critică literară Biblioteci generale Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Izvoarele religiei. Cărţile sacre. Tradiţiile orale. Deciziile ecleziastice Gimnaziu Ştiinţe sociale Baudelaire, Charles-Pierre Teorie Ortografie Austria Ţara Haţegului Sec. 13-16 Influenţa italiană Literatură precolumbiană Monografie lingvistică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Dicţionar istoric şi geografic Bibliografie romanică Limba română literară Universităţi din lume Scrieri religioase Illiri Literatură nigeriană în limba engleză Literatură gruzină Documente ilustrate. Documente grafice Insulele Canare Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Biserica Ortodoxă Română Inferenţă şi timp Literatură croată Dicţionar francez Exprimarea obiectului indirect Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Arhitectură Teste Comentarii literare Antroponimie Dicţionar ebraic-român Periodic vechi românesc America Nume de persoane Creştinism Împrumuturi din franceză Interjecţii Vorbitori non-nativi Misticism filosofic Obiceiuri tradiţionale Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Schimburi verbale Comedii Arhitectură religioasă Structuri pseudo-partitive Dicţionare tehnice Poezie portugheză Fonologie Metonimie Dialect bănăţean Cazul JIMENEZ, Ramon Limbi romanice Dialog Literatură ungară Călătorii geografice Literatură turcă Etnonime Literatură americană în limba engleză Creştinism Occidental Botanică sistematică Literatură germană Scriere Olt La Pérouse, Jean-Françoise de Galaup, conte de Etymologicum Magnum Romaniae Articol definit Povestiri scurte. Nuvele Africa Accent Medicină legală Transilvania Fond lexical autohton Limba spaniolă Budagov, R. A. Neologisme America Latină Integrare culturală 1949-1953 Grup adjectival Dicţionar român-german Lingvistică geografică Omonimie Sec al XVI-lea Mituri Folosirea traducerii ca mijloc de îmbogăţire a vocabularului Toponime Statele Unite ale Americii TASSO, Torquato Graiul Aromân Infinitiv Dicţionar Budai-Deleanu, Ion Poezie germană Glosar de termeni româneşti Discuţie Zambia Ezoterism Adverbe deictice de timp Referent Substantiv Vocale româneşti Pragmalingvistică Insulte speciste BRECHT, Bertolt Estetică literară Vorbirea comună Grecia Antică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni PODDUBNÎI, Ivan Publicaţiile Academiei Române Mijloace lexicale Gramatici recente Religii necreştine Filimon, Nicolae Sinonimia 1688-1780 Gogol, Nikolai Vasilievici Interviu Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Pirandello, Luigi Restructurare Metafizică în general. Ontologie Comunicare Limba maternă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Conferinţă Tehnica cercetării Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Toponimie Dialectele limbii române IORGA, Nicolae Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Managementul administrativ. Secretariat Euripide Complement circumstanţial de cauză Arabă clasică Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Literatură iraniană Zoonime Valori morale Supinul Sinonime Literatură italiană Perioada modernă Povestiri cu morală teoretică sau practică. Fabule Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Nume de arbori Cuvinte ale corpului de animal Claudius CIPARIU, Timotei Etimologie Limbi germanice de nord (nordice) Articole. Jurnalism Dicţionare după modul lor de aranjare Limbaj poetic Matematică GAGARIN Texte dialectale Limba şi literatura română Antologie de texte comentate Studii şi ştiinţe auxiliare ale filologiei Europa Povestiri ştiinţifico-fantastice Heliade-Rădulescu, Ion (1802-1872) Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Roman poliţist Literatură mongolă Scrieri istorice Întrebări şi exerciţii pentru teste Drept. Jurisprudenţă Angola Agricultură Locuţiuni Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Roman istoric Teorie literară Olanda Texte româneşti vechi Aspect verbal Medalii. Medalioane Antologie Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Algeria Grade de comparaţie Antonimia Poeme satirice Locuţiuni adjectivale Proză scurtă Forme pronominale Biochimie Ghid de conversaţie (român-italian) Adverbializare Gramatica fizicii, manuscris Estetica artei Literaturi romanice Dicţionar tehnic francez-român Literatură olandeză Dicţionare multilingve Surse ale lingvisticii şi filologiei. Colecţii de texte Adverb modal Români Lingvistică Umor Construcţii condiţionale Expresionism Manuscrise Originea şi istoria limbilor Blaga, Lucian Dicţionar tehnic Elemente fonetice suprasegmentale Istoria literaturii române Accent topic sau poziţional Terminologie religioasă ortodoxă Influenţe asupra limbii române Supranume din fotbal românesc Literatură clasică Unitatea sintactică principală a subiectului Morfologie tensionată Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Literatură israeliană Limbi Oameni de cultură Modurile nepersonale Cuba Ştiinţe economice Literatură afro-asiatică Punctuaţie Stendhal Propoziţia subiectivă Caz genitiv Literatură boliviană Beethoven, Ludwig van Critică literară. Studii literare Limba română veche Dicţionar de specialitate Liceu Sofocle Oltenia Belgia. Regatul Belgiei Management Rimbaud, Arthur Psiholingvistică. Psihologia limbii Kepler, Johannes Istoriografie Limba aromână Povestiri pentru copii Hinduism Povestiri foarte scurte. Anecdote Manual şcolar (Liceu) MAIORESCU, Titu Literatură cubaneză în limba spaniolă Cunoaşterea practică a limbilor străine Adverbializarea numeralului Istoria cărţii Filologie română Greaca modernă Dickens, Charles John Huffam Limbaj juridic Sfinţi dobrogeni MANZONI, Alessandro Construcţii nominale Cuvinte pe domenii speciale Ghid de conversaţie (român-francez) Limbaj literar Dialecte regionale Dicţionarul limbii române Cuvinte împrumutate Dedicaţie şi autograf Grafeme. Ortografie. Scriere Psalmi Tipar fonologic Ghid de conversaţie (român-ţigănesc) Apelative Metode de învăţare Polul Nord Puşkin, Aleksandr Sergheevici Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori De Magistro, carte Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Structuri interogative Onomatopee Artă. Recreere. Divertisment. Sport Teritoriile arctice Analiza discursului Sintaxă diacronică Cărţi populare Nuvele Chestionar Gramatică normativă Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Limba swahili Dicţionar explicativ al limbii române Dicţionar de literatură Istorie literară Nume de ocupaţii Istoric literar Limbi străine Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Literatură comparată Verbe parasintetice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Construcţii Belgia Manual şcolar (Învăţământ primar) Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Pronume Familie romanică vs germanică Adverbe temporale Filozofie Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Împrumuturi de cuvinte Control exhautiv Adjective demonstrative Manuscrise slavo-române Atlas Nume de familie Şcoli, curente şi mişcări literare Teste admitere Lexic neologic Ergonomie Limbi balcanice Drăganu, Nicolae Corespondenţă. Scrisori Poezie alegorică. Fabule, parabole etc. în versuri Dicţionar român-latin Germania Surse ale lingvisticii şi filologiei Literatură pentru copii Locuţiune Război mondial, 1939-1945 Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Medicină Istoria gramaticii Gramatică contrastivă Biblia. Sfânta scriptură Scepticism. Nihilism Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Literatură africană Traducere sau transcriere Începuturile scrierii Voltaire Limba greacă veche Bibliografii Finlanda Michelangelo Buonarroti Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dicţionar explicativ Grup verbal Birotică Literatură iugoslavă Byron, George Gordon Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi GONGORA Y ARGOTE, Luis de Societate informaţională Studiu de caz Carte veche Publicistică Planificarea limbii. Controlul limbii. Standardizarea limbii Literatură română din Moldova Poezie Sec. XII Lituania Literatură peruană Teste pentru concursuri Discurs politic Discurs mediatic Construcţii calchiate franceze Statele subcontinentului indian Diferite categorii de cuvinte Adaptare Subordonare Structură Adjective posesive Identitate lingvistică Evoluţia verbelor neregulate Învăţământ primar Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Folclor urban Varlaam, Mitropolit al Moldovei Discurs Teologie. Religie Gramatică istorică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Învaţarea limbii Pătrunderea neologismelor în limba română Ha, prepoziţie Noul Testament, în general Nume comune de plante Neologisme de origine italiană Prepoziţii Limbaj de lemn Influenţă slavă Numerale simple Prezentare istorică Artă Lingvistică generală Istroromână Evoluţionism. Lingvistică comparată Comunicare om-maşină Pictură Dicţionar analitic Termeni tehnici Literatură engleză din America Basme 1850-1899 Structură morfologică Dativ etic Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Învăţarea limbii italiene Goethe, Johann Wolfgang von Avangardism Lexicografie. Dicţionare NORRIS, Frank Etnografie Literatură filosofică Biserica Romano-Catolică Macedoneană Atlase tematice Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Literatură franceză Literatură nord amerindiană Eseu literar Tirso de Molina Proză Limba română modernă Clasicism Sintaxa frazei Cantacuzino, Gheorghe Grigore Geografie. Explorarea pământului Literatură de călătorii Modalitate epistemică Sec. 17-18 Gorki, Maxim Estetică Izolarea părţilor de propoziţie Limba sârbocroată Limbajul tineretului Discursuri politice Maxime, cugetări La Rochefoucauld, François, Duce de VI Literatură indiană Cuvinte de origine turcească Literatură maghiară din România Curs universitar Cyrano de Bergerac Limba japoneză Accent predicativ sau informaţional Activitate şi tehnică literară SAND, George Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Filologi români Calcuri Economie Biserica Creştină Omonime Educaţie. Învăţământ. Instruire 1949-1964 Adverb Faze de dezvoltare Surse latine Memorii Literatură greacă clasică Toponimie dobrogeană Evul Mediu Literatură spaniolă din Columbia Elemente derivaţionale Epigrame Tipologie Literatură americană Limba latină Sintaxa populară Literatură elveţiană în limba germană Obiceiuri Criteriul sintactic Subordonate complete Literatură romanşă Predarea limbii române la studenţi străini Elveţia Argotisme Politici educaţionale Literatură din Nicaragua în limba spaniolă Sec. 4-15 Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Literatură daneză Rembrandt, Harmenszoon van Rijn Ghid de conversaţie (român-german) Literatură romanică Familie lexicală Semantică Morfosintaxa verbului şi a substantivului Opere şi antologii Împrumuturi lexicale de origine italiană Atlantic Literatură belgiană de limbă franceză Ode religioase. Imnuri. Cântece de rugaciune. Versuri rituale. Poezii mistice. Šafařik, Pavel Josef Formarea cuvintelor Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Uniunea lingvistică balcanică Literatură chiliană în limba spaniolă Mikluho-Maklai, Nikolai Nikolaevici Criteriul morfologic Enciclopedii Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Literatură georgiană Maria Theresa - Împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană Semantica verbului Oralitatea Studiu comparativ America de Sud Programe de calculatoare. Software Popoare de limbă engleză Limba daneză Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Nivel superior, universitar Sintaxa propoziţiei Idiomuri. Expresii idiomatice Prefixe Schliemann, Heinrich Sisteme şi caractere de scriere Cuvinte compuse Termeni entopici Literatură vietnameză Evoluţia limbii române Industrie minieră Onomastică românească Sec. 19 Îmbrăcăminte externă. Confecţii. Croitorie. Lenjerie Vargas Llosa, Mario Hermeneutică (Literatură) Biblioteci publice, populare Cultură şi civilizaţie Axa discursului Literatură ghaneză Enciclopedie (Română) Comunicare socială. Sociologia comunicării Ştiinţe biografice înrudite Roman Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Examene de admitere (învăţământ secundar) Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Termeni de sursă greco-latină Verbe prefixale Articole adjectivale Plato Biblia Noului Testament Adolescenţi Rumegătoare mici. Oi, capre. Literatură slovenă Colecţii de texte Povestiri istorice Dialectul român Cuvinte cromatice Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii TWAIN, Mark Dacia Texte religioase Renaştere Folclor literar Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Dicţionar etimologic Proverbe Dicţionar de proverbe Dicţionar de neologisme Caravaggio, Michelangelo Merisi da Literatură de călătorie Etnologie Limba slavonă Baroc CEZAR, Iulius Satiră Subjonctiv Împrumuturi neologice Matematică şi ştiinţe naturale Alegerea ocupaţiei Stiluri funcţionale 17/18 Structuri lingvistice Schiller, Friedrich von Dicţionar italian-român Comentarii Model transformaţional Poezie italiană Literatură cipriotă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Declinări Negaţia Paremiologie Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Noţiuni elementare de scriere Muzică Dicţionar spaniol-român Vocabular Dicţionare de specialitate Leonardo da Vinci Ghid de conversaţie (român-spaniol) Arheologie Bibliografii pe subiect Hasdeu, Bogdan Petriceicu Lexic Traducere cehă-română Teologie practică Dicţionar de expresii şi locuţiuni Intonaţia vorbirii Decrete Dialecte generale, provinciale Economie. Ştiinţe economice Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Sonete Fonetică Ziaristică. Presă Gramatică transformațional-generativă Variaţie lingvistică Evoluţia lui ě latin Dialectul istroromân Nuvele, povestiri Literatură română în limba maghiară Critică literară franceză Limbă străină Limba română Maxime Poezie. Poeme Cuvinte cu funcţie prepoziţională Dicţionar după vocabularul pe care îl conţin Cuvinte străine Eustatievici Braşoveanul, Dimitrie Comparaţie interdialectală Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Limbaj economic Gastronomie Şah Verbe auxiliare perfective Jurnal Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Cuvinte străine. Cuvinte împrumutate. Calchieri (traduceri împrumutate). Traduceri pe jumătate (traduceri amestecate) Lingvistică generativă Republica Moldova Fouché, Joseph Teritoriu lingvistic european Brătianu, Dumitru (Dimitrie) 1412-1431 Anecdote Modificator postpus adjectivului Aspect Ştiinţe Filologice Licee pedagogice Dicţionar toponimic Resurse lingvistice Dicţionare după numărul de limbi Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Literatură belgiană în flamandă Metodică de predare Traducere automată Barocul Miklosich, Franz Literatură ucraineană Literatură greacă din România Periodic 1931-1960 Norvegiană Teleorman, Judeţul Literatură rusă Propoziţie redusă Criticism Anglicisme Funcţie sintactică Nume proprii Literatură suedeză Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Accentul Limba engleză din America Literatură greacă modernă Picasso, Pablo Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Antilimbaj Fraze factitive Lingvistica textului. Analiza discursului Borgia, Cesar - 1475-1507 Dezvoltare figurativă a sensului Înţelegerea Scrieri în seriale, jurnale, reviste Scrieri istorice, istoriografie. Memeorii, jurnale. Biografii. Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Antroponimie oltenească Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Dialecte sociale Moldova Cap, evoluţia cuvântului Diateză Ştiinţa descifrării hrisoavelor Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Gramatica limbii ebraice Eschil Literatură egipteană Invariabilitate Literatură elveţiană Expresivitate Structuralism A face, verb Morfologie DIGHENIS, Akritas Teoria prototipurilor Aducere-Aminte, substantiv compus Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Literatură spaniolă din America Latină Variante naţionale sau dialecte din afara ţării de origine Limba bulgară Dicţionar german-român Perioade de dezvoltare ale limbiii române Limba italiană Sec. 16 Dialectologie Împrumuturi slave Literatură spaniolă din Peru Trăsături ale stilului administrativ-juridic Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Femei Geografie. Biografie. Istorie Reportaje Istoria scrisului Horatius Flaccus, Quintus Romanţări antice,vechi medievale Literatură persană Construcţii adverbiale Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Metode de predare şi instruire Studii literare comparate. Literatură comparată Hipercorectitudine lingvistică Publicaţii universitare Lingvistică comparată Bazinul hidrografic al Argeşului Teză postdoctorală Gramatică comparată Limba ţigănească Organizare şcolară Ştiinţe juridice Lingvistică evolutivă Complement Ipoteze. Ficţiuni. Utopii Balcani Adverbializarea pronumelui Anatomie. Anatomie umană şi comparată Latina clasică Alexandru cel Mare, Rege al Macedoniei Exerciţii Ortodoxie Circumstanţial Arta scrisului Distribuţie geografică Ortografia abrevierilor Conjuncţie Antonomază Literatură latină Sec. 16-18 Coteanu, Ion PUŞCARIU, Sextil Aromâni Formarea participiului Studii de literatură comparată Critică literară. Recenzie. Istorie literară Traducere română-engleză Molnar Piuariu, Ioan Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Literatură fantastică QUEVEDO Y VILLÉGAS, Francisco Gomez de Proză satirică Literatură austriacă Dicţionar sanscrit-român Lexicologie. Dicţionare Filosofie. Psihologie Cuvinte împrumutate din franceză Basme, poveşti, povestiri Tipuri de calc Diateză reflexivă Ghid de conversaţie Limbi străine aplicate Gramatica rumânească, carte Substantivări Nume predicativ Limbaje profesionale Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Conjunctivul Limbaj absolut Vocabularul limbii române Biografii Retorică Numerale cardinale Goya, Francisco José de Învăţământ elementar. Primele lecţii Pronume feminine Mitologie Literatură canadiană în limba engleză Critica textului, interpretare şi explicare Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Sec. 19-20 Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Literatură tătară din România Banat Latinism Scrisori Cehoslovacia Sec. 18 Valea Timocului Bulgăresc, limba românilor Cunoaşterea practică a limbii Folclor comparat Educaţie fizică RÎLEEV, Kondrati LERMONTOV, Mihail Iurevich Ştiinţe auxiliare ale dreptului Existenţialism Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Numeralul Istoria Imperiului Roman Dicţionar român-rus Toponimie oltenească Utrillo, Maurice Limbaj. Limbă Lexicologie Ortografie fonetică DUMAS, Alexandre-tatăl Dicţionar latin-român Tehnica scrisului Comuna Strejeşti Poeme lirice DOOM Elisabeta I Formarea pluralului Dicţionar de lingvistică Dragoste Literatură indiană din America de Nord Limbi romanice balcanice Dicţionar bulgar-român Infinitivul în limba română Intensificator Relaţie de subordonare prin aderenţă Dialecte dacoromâne Amfilohie, Episcop al Hotinului Miscelanee (literatură) Dinamica limbii Opere Biblioteconomie Sintagme Şcoli lingvistice Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografie dobrogeană Shaw, George Bernard Romantism Surse istorice Cărţile poetice ale Vechiului Testament Istorie Teoria literaturii Literatură portugheză din Brazilia Epopei. Legende mitologice. Legende creştine. Legende istorice. Legende eroice Dicţionare bilingve Semiologie Criterii de clasificare ale modului Literatură populară Articole (Lingvistică) Locuţiune prepoziţională Literatură spaniolă din America Centrală Lingvistică şi limbi Eminescu, Mihai Literatură mexicană Limbaj jurnalistic CAO, Yo-Pao Construcţii verbale Arte plastice Satire. Poeme satirice Verba dicendi Elveţia. Confederaţia Helvetică Dicţionar de regionalisme Roma Literatură cubaneză Dicţionar sportiv Memorii, jurnale, biografii Cultura-sursă Verbe nederivate Informatică Autograf Culegeri colective Clauze relative subordonate Valoare discursivă PELÉ Analiză contrastivă Pleonasme Armată Crime de război Sociolingvistică Lingvistică romanică Toponime simple Sistem de interlocuţiune Geografie regională Ghid de conversaţie român-englez Extremul Orient Lexic Eminescian Comparatism Literatură canadiană în limba franceză Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Baza numelor proprii Studii slavo-române Dicţionar român-englez Van Gogh, Vincent Cultură Model taxonomic Relaţie ternară Graiuri olteneşti Literatură latină clasică Teatru Terminologie ştiinţifică Proust, Marcel Proză fantastică Autograful autorului Imunologie Dicţionar biblic Structură sintactică Istoria României Literatură estoniană Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Adverbializarea prepoziţiei Construcţie rezultativă Gramatică generativă terminologie informatică Sec. 15-16 Comunicare verbală Structuri partitive Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Drept internaţional Timpuri verbale Substantiv propriu Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Cultură şi civilizaţie clasică Genitiv-dativ al substantivelor Povestiri Rigas Teză de doctorat SLOWACKI, Julius Fotbal Literatură elveţiană în limba franceză Literatură portugheză Literatură canadiană Schiţe umoristice Convorbiri literare (revista) Tennyson Pedagogie - Metodologie Expresii idiomatice Literatură irlandeză Drept Condiţional jurnalistic Dicţionar de expresii Literatură ştiinţifico-fantastică Romanul "Ciocoii vechi şi noi" al lui Nicolae Filimon Fenicia Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Caz (Gramatică) Dicţionar enciclopedic de nume proprii Perifraze verbale Alpinism Grafeme. Ortografie. Pronunţie. Illakowiczowa, Kazimiera Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Dracul, cuvânt Ex libris Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice CEHOV, Anton Pavlovici Literatură greacă veche Admitere în facultate Poveşti. Povestiri Prepoziţii care cer cazul dativ Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich Ibsen, Henrik Opere antologie Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Literatură armeană Conceptul de neologism Semiotică Cognitivism Frumos. Urât Fonetică acustică Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Literatură ebraică Cântece populare Mexic Literatură braziliană în limba portugheză Bilingvism Polinezia. Statele şi regiuni ale Polineziei Citire şi scriere chirilică Mituri. Legende. Basme Clasificarea substantivelor Maramureş, Regiunea Desen Sesiuni de comunicări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Text ficţional Limbaj Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Politică Literatură albaneză Dicţionar tehnic român-francez Abordare comparativă Limbaj natural Romane Partide socialiste. Partide social-democrate Construcţii binominale Dicţionar frazeologic Comunicare spontană/orală Literatură arabă Complement direct Patru dialecte ale limbii române Pragmatică Învăţarea limbii engleze Expresii şi locuţiuni Discursuri academice Limba persană Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Engleză Limba arabă Argeş, Judeţul Ghid de conversaţie (român-japonez) Folclor propriu-zis Genul neutru Intensitate mare Povestiri. Legende. Basme Poezie. Poeme. Versuri Literatură engleză din Australia Teoria lingvistică curentă Jeanne d'Arc - 1412-1431 Dicţionar de rime Literatură nordică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură austriacă în limba germană Manual universitar Literatură română Meglenoită Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba germană Literatură norvegiană Limba rusă Cultură. Civilizaţie. Progres Rus Părţi de vorbire Europa de Sud-Est Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Dicţionar după conţinut Teoria traducerii Comportament onomastic Exerciţii rezolvate Graiuri regionale Terminologie forestieră Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Literatură coreeană Antologii Literatură marocană în limba franceză Literatură chiliană Studii literare Memorialistică Dicţionar de sinonime Inventar lexical Roma. Italia antică. Roma antică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Antichitate Funcţii sintactice ale gerunziului Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Învăţământ secundar Structura frazei Macedoromâni Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Terminologia pădurii Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Sec. 18-19 Argouri româneşti Cultura-ţintă Basarabia Legende Receptarea textului Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Corespondenţă Teologie morală. Problemele moralei religioase Educaţie Sisteme filozofice Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Manuscrisul de la Ieud Coşeriu, Eugenio Literatură lituaniană Literatură macedoneană Povestiri scurte Rosetti, C. A. - Constantin Alexandru Sociologie Relativitate lingvistică Formaţii adverbiale Limba portugheză Ocupaţii. Profesii Carte veche românească Supin Dicţionar român-italian Teoria limbajului Limba rusă actuală Fantastic Trunchiere Dedicaţie Crestomaţie Dicţionar de antonime Intensitatea vocii România Pronunţie Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Scrieri morale Limba greacă Rio de la Plata Folclor sătesc Folclor românesc Interviu sociolingvistic Interpretare. Traducere Italia Modalizator Neutralizare semantică Scrisori. Memorii Dicţionar onomastic Literatură religioasă Maxime militare Chopin, Frédéric Determinanţi Senegal Evoluţia studiului gramatical românesc Romane Felecan, Nicolae Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Dicţionar ortografic Ape interioare Numismatică Dicţionare etimologice Sec. XV Stiluri literare Analiza a două texte juridico-administrative Neologisme de origine engleză Costa Rica Terminologie populară românească Procedeul calchierii Islandeză Esop Lingvistică balcanică America de Nord şi Centrală Terminologie descriptivă Lexic internaţional Literatură catalană Paremiologie spaniolă Categorii gramaticale Limba turcă Racine, Jean Limba latină vulgară Adverbializarea conjuncţiei Ode eroice. Elogii Gerunziu Predare Tratat Poveşti Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Literatură universală Intensitate scăzută Literatură hispano-americană Bibliografie şi bibliografii. Cataloage Metode de predare Ghid Dicţionar de termeni economici sufix, -ită Terminologie chimică Panificație Caricaturi. Benzi desenate. Desene satirice şi umoristice Istoria Munteniei Carte 1901-1930 Morfologia limbii Gramatica limbii române Gramatică Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Limba poloneză Ţinutul Dornelor Kazantzakis, Nikos Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură columbiană în limba spaniolă Terminologie Comunicări ştiinţifice Nuvele, povestiri, proză scurtă Literatură engleză din Republica Africa de Sud Literatură australiană Sintaxă română Islam Originile şi perioadele de dezvoltare ale limbajului Manual pentru şcoala secundară Literatură argentiniană în limba spaniolă Limbi vorbite. Limbi fără literatură Literatură cehă Paronime Literatură medievală Învăţarea limbii Zola, Émile Dicţionar de consonantică Studiu şi învăţare Dialecte Termeni geografici Prefixe neologice superlative Ştiinţe socio-umane Diverse tipuri de piese Critică de artă PONTE, Lorenzo Da Personalităţi. Biografii împrumuturi adaptate Sport Dicţionar după numărul de limbi Adverbializarea verbului Teorie şi variaţie lingvistică Filosofia culturii Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Vocabular specializat Literatură engleză din Canada Lexeme Contacte lingvistice Dicţionar român Dicţionar morfologic Deixis social Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Numerale compuse Pedagogie Lingvistică Autograf altul decât al autorului Norme ortoepice Comedie PHILIPPIDE, Alexandru Articole posesive Literatură slovacă Scenarii Roman biografic Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Scrieri filosofice Stalin, Iosif Vissarionovic Literatură egipteană veche Argou Roman ştiinţifico-fantastic Armeană Onomastică Kafka, Franz Limba irlandeză Verb factitiv Cercetare din perspectivă stilistică Diacronie Marele Dicţionar de Neologisme Tricotaje Literatură tibetană Influenţă slavonă Dostoievski, Feodor Mihailovici Articole Dicţionar economic Închisori pentru deţinuţi politici Literatură belgiană Adjectiv Toponimie muntenească Tolstoi, Lev Nikolaevich Personalităţi Spania Pedeapsă. Executarea pedepsei Drept penal Literatură din Congo Diverse categorii de cuvinte română vorbită în Spania Poiană Literatură greacă Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Prototipicitate şi receptare Sec. 16-19 Norvegia Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Literatură din San Salvador în limba spaniolă Lingvistică. Limbaje Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Limba hindi Literatură chineză Botanică Polonia Terminologie şahistă Aducere Aminte, locuţiune substantivală Adverbializarea substantivului Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Tradiţii Paleografie Dicţionar român-francez Shakespeare, William Drept comunitar A ruga, verb Literatură finlandeză. Suomi ESENIN, Serghei Compunere tematică Literatură maghiară Traducere Ioan Casian, sfânt Estetică (obiectivă şi subiectivă) Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Morfologie (Lingvistică) Verbul a fi DANTE, Alighieri Limba slovacă Himalaya Limba latină Substantive compuse Limbaj colocvial Blog Inteligenţă artificială Brazilia Etnogeneză Forme flexionare ale verbului Filologie romanică Limba engleză Mickiewicz, Adam Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Interdisciplinaritate Utilizarea corectă şi greşită a formelor limbii vorbite şi scrise Multiculturalism Poveşti. Legende. Basme Maramureş Originile limbii Probleme generale de metodică şi didactică Romanul francez Sec. 20 Garía Lorca, Federico Lingvistică diacronică Vama Veche, sat din România Bucovina Nume de persoane, grupuri de persoane Dicţionar englez-român Moţi Sec. XIX Literatură babiloniană Politică internă Literatură letonă Pilat, Ion Limba slavă veche Literatură spaniolă din Guatemala Cercetare aplicată Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Participiul Idiom idiş Drept în general Literatură bielorusă Paralelism între limba rumână şi italiană, carte ARGHEZI, Tudor Limba scrisă. Limba literară Copac Verbe şi forme verbale Dicţionar de terminologie lingvistică Sintaxă Dobrogea Antroponime Poeme epice Limba ucraineană Folosirea limbii Consoane Epopee Istoria religiilor Cibernetică economică Limbi scrise. Limbi literare Borgia, César Utilizarea limbajului Presă Cercetare ştiinţifică Biblia Morfosintaxa limbii române Texte Literatură idiş Conjugare perifrastică Fabule Columbia. Republica Columbia Science-Fiction Borgia, Cesare Rousseau, Jean-Jacques Culegeri din operele unui singur autor Poezie satirică şi umoristică Limba ebraică Argentina. Republica Argentina Paşti, substantiv propriu Carte între 1931-1960 Literatură japoneză 1860-1944 Literatură australiană în limba engleză WEDEKIND, Frank Ghid de conversaţie (arab-român) Trăsături balcanice ale limbii române Text-discurs Buletin Ştiinţific Accent stilistic - psihologic sau afectiv Analiză gramaticală Limba română ca limbă străină Poeme Calcul lingvistic Limba sanscrită Exprimarea obiectului direct Propoziţie abreviată/contrasă Istoria limbii Lagăre de concentrare Iorgovici, Paul Gramatică şcolară Istoria bisericii Psiholingvistică Lenin, Vladimir Ilici Poezie provenasală Manual pentru liceu Bibliografie Dicţionar academic (Română) Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Tipologie lexicală Eseuri de filosofie Istoria limbii române Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limba cehă Folclor poetic Metalurgie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire GOLDONI, Carlo Literatură portoricană în limba spaniolă Antonime Microtoponime Examene de admitere (Învăţământ superior) Diplomatică latină Limbaj popular Exerciţii practice Ordinea cuvintelor Verne, Jules Tratate gramaticale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Literatură spaniolă din America de Sud Pronume demonstrativ Malta Variaţie fonologică Muntenia Romanitate răsăriteană Publicaţii periodice Pronume personal Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limba literară Reymont Metodică Nume de grupuri înrudite (derivate de la un strămoş comun) Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Silabe şi silabizare Perspective geolingvistice Analiză lingvistică Manual pentru auto-instruire, studiu individual Al Doilea Război Mondial Literatură islandeză Literatură fanceză Limbaj familiar Practici şi metode de conducere Slaviști români Manual Originea şi dezvoltarea limbii Probleme rezolvate Gramatica istorică Flective Ecologie Verbe relaţionale Frazeologie Serbia Învăţarea limbii române Lingvistică. Limbi Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Forme verbale Bizanţ Formarea limbii 1601-1780 Limba maghiară Gramatica limbii franceze Istria Mass-Media Fonetică. Fonologie Literatură religioasă în general Moral-Civic Influenţe engleze Literatură periodică Pronume relative Sec. 17 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Negruzzi, Constantin (Costache) Inginerie. Tehnică în general Neerlandeză Moduri verbale Literatură Corectitudinea limbii Uruguay Limba vorbită Bistriţa-Năsăud, Judeţul Informare
Vă rugăm să schimbaţi parola