Biblioteca Universității din Pitești

Limba română

Subiect Tematic: Limba română
Lucrări: 8615 lucrari in 8749 publicatii in 21 limbi
Subiecte
Literatură congo-kordofaniană Perfectul simplu Cultură românească Bien, adverb modalizator Limbaj ştiinţific Porţile de Fier Perioada veche Ialomiţa, Judeţul Stilistică Literatură engleză Lexicografie CARUSO, Enrico Franţa Atlas lingvistic român Statele balcanice în general Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Gramatica cazurilor Anale Atlase lingvistice Asia Curente literare Europa Orientală Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Cuvinte polisemantice De Sanctis, Francesco Învăţarea limbilor străine Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Categoria cuvintelor Istorie generală. Istorie universală Lexic regional Religie. Teologie Literatură engleză din Zambia Protestantism Limbaj medical Literatură franceză (Nigeria) Istorie ca gen literar Traduceri din limba franceză în limba română Literatură sârbo-croată Poeme dramatice. Drame în versuri Probabilităţi. Statistică matematică Dicţionar etimologic (Română) Literatură braziliană Epigrafie latină Sec. 14-15 Stilistică generală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Actanţi Limbaj religios Polifonie Literatură germană din Austria Limbaj specializat Caz acuzativ Ovidius Naso, Publius Dacia romană Cibernetică Literatură germană din România Dialectul daco-român Aspecte retorice Literatură finlandeză Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Eseuri Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Portugalia Clişeu Tragedii Poveşti. Povestiri. Fabule Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Argentina ,,A crede", operator epistemic Psihologia limbajului Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Critică 1953-1969 Literatură argentiniană Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Roman autobiografic Moduri nepredicative Balade Întrebări şi răspunsuri Literatură bulgară Dublete Teste grilă Abordare Prelegeri Literatură venezuelană Deixis temporal Sec. 9-14 Islanda Literatură sârbă Dicţionar bilingv Limba provensală. Occitană Dialectul aromân Învăţământ gimnazial Nume comerciale Folclor Literatură senegaleză în limba franceză Arhivistică Chirurgie Rădulescu, Marina, prof. lb. rom. Limba suedeză Poezie populară Istoria cunoaşterii Poezie epică Didactică Valori ale imperfectului Machiavelli, Niccoló Lingvistică istorică Nume de animale Literatură sanscrită Literatură poloneză Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Italia. Republica italiană Verb Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Variante Dicţionar rus-român Abrevieri Dramă Candrea, Ion Aurel Împrumuturi lexicale Tiktin, Hariton Popescu, Radu Sp. Australia. Uniunea australiană Arhaisme Dicţionar universal al limbii române Casanova Dicţionar de paronime Stilistică literară Romane Studii de limbă şi stil Funcţii ale limbajului Limbi slave Lingvistică textuală Andersen, Hans Christian Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Greaca antică Dicţionar român-spaniol Terminologie gramaticală Latină medievală Arta conversaţiei. Conversaţie Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Geografie Lingvistică în general Studiu Dicţionar francez-român Lectură Dicţionar de argou Gherghina, Maria Dicţionar multilingv Învăţământ Critică literară Biblioteci generale Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Izvoarele religiei. Cărţile sacre. Tradiţiile orale. Deciziile ecleziastice Gimnaziu Ştiinţe sociale Gherman, Cristina Baudelaire, Charles-Pierre Teorie Ortografie Austria Ţara Haţegului Sec. 13-16 Literatură precolumbiană Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Dicţionar istoric şi geografic Universităţi din lume Limba română literară Scrieri religioase Illiri Literatură nigeriană în limba engleză Literatură gruzină Documente ilustrate. Documente grafice Insulele Canare Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Biserica Ortodoxă Română Literatură croată Dicţionar francez Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Arhitectură Teste Comentarii literare Antroponimie Dicţionar ebraic-român Periodic vechi românesc America Nume de persoane Creştinism Interjecţii Vorbitori non-nativi Misticism filosofic Obiceiuri tradiţionale Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Schimburi verbale Comedii Arhitectură religioasă Structuri pseudo-partitive Dicţionare tehnice Poezie portugheză Fonologie Metonimie Dialect bănăţean Cazul JIMENEZ, Ramon Limbi romanice Dialog Literatură ungară Călătorii geografice Literatură turcă Etnonime Literatură americană în limba engleză Creştinism Occidental Botanică sistematică Literatură germană Scriere Olt La Pérouse, Jean-Françoise de Galaup, conte de Etymologicum Magnum Romaniae Articol definit Povestiri scurte. Nuvele Africa Accent Transilvania Medicină legală Limba spaniolă Budagov, R. A. Neologisme America Latină 1949-1953 Grup adjectival Dicţionar român-german Lingvistică geografică Omonimie Sec al XVI-lea Mituri Statele Unite ale Americii TASSO, Torquato Graiul Aromân Infinitiv Dicţionar Budai-Deleanu, Ion Poezie germană Glosar de termeni româneşti Discuţie Zambia Ezoterism Substantiv Vocale româneşti Pragmalingvistică Insulte speciste BRECHT, Bertolt Estetică literară Vorbirea comună Grecia Antică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni PODDUBNÎI, Ivan Publicaţiile Academiei Române Mijloace lexicale Religii necreştine Filimon, Nicolae Sinonimia 1688-1780 Gogol, Nikolai Vasilievici Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Pirandello, Luigi Metafizică în general. Ontologie Comunicare Limba maternă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Conferinţă Tehnica cercetării Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Toponimie Dialectele limbii române Şoşa, Elisabeta IORGA, Nicolae Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Managementul administrativ. Secretariat Euripide Complement circumstanţial de cauză Arabă clasică Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Literatură iraniană Litere chirilice Zoonime Valori morale Sinonime Literatură italiană Perioada modernă Povestiri cu morală teoretică sau practică. Fabule Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Cuvinte ale corpului de animal Claudius CIPARIU, Timotei Etimologie Limbi germanice de nord (nordice) Articole. Jurnalism Dicţionare după modul lor de aranjare Limbaj poetic GAGARIN Matematică Texte dialectale Limba şi literatura română Antologie de texte comentate Studii şi ştiinţe auxiliare ale filologiei Europa Povestiri ştiinţifico-fantastice Roman poliţist Literatură mongolă Scrieri istorice Întrebări şi exerciţii pentru teste Drept. Jurisprudenţă Angola Locuţiuni Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Roman istoric Teorie literară Olanda Aspect verbal Medalii. Medalioane Antologie Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Algeria Grade de comparaţie Antonimia Poeme satirice Locuţiuni adjectivale Forme pronominale Proză scurtă Biochimie Ghid de conversaţie (român-italian) Estetica artei Literaturi romanice Dicţionar tehnic francez-român Literatură olandeză Dicţionare multilingve Surse ale lingvisticii şi filologiei. Colecţii de texte Adverb modal Români Folosirea limbii Consoane Epopee Lingvistică Umor Expresionism Istoria religiilor Manuscrise Blaga, Lucian Cibernetică economică Originea şi istoria limbilor Limbi scrise. Limbi literare Borgia, César Dicţionar tehnic Utilizarea limbajului Presă Istoria literaturii române Terminologie religioasă ortodoxă Biblia Morfosintaxa limbii române Supranume din fotbal românesc Texte Literatură clasică Conjugare perifrastică Morfologie tensionată Literatură idiş Fabule Columbia. Republica Columbia Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Literatură israeliană Limbi Science-Fiction Oameni de cultură Cuba Ştiinţe economice Literatură afro-asiatică Borgia, Cesare Rousseau, Jean-Jacques Punctuaţie Stendhal Caz genitiv Culegeri din operele unui singur autor Poezie satirică şi umoristică Limba ebraică Literatură boliviană Argentina. Republica Argentina Beethoven, Ludwig van Critică literară. Studii literare Paşti, substantiv propriu Carte între 1931-1960 Literatură japoneză Limba română veche 1860-1944 Dicţionar de specialitate Liceu Literatură australiană în limba engleză Sofocle WEDEKIND, Frank Oltenia Management Ghid de conversaţie (arab-român) Belgia. Regatul Belgiei Rimbaud, Arthur Psiholingvistică. Psihologia limbii Kepler, Johannes Istoriografie Limba aromână Povestiri pentru copii Hinduism Povestiri foarte scurte. Anecdote Manual şcolar (Liceu) MAIORESCU, Titu Text-discurs Buletin Ştiinţific Literatură cubaneză în limba spaniolă Cunoaşterea practică a limbilor străine Limba română ca limbă străină Poeme Istoria cărţii Analiză gramaticală Filologie română Greaca modernă Calcul lingvistic Limba sanscrită Dickens, Charles John Huffam Limbaj juridic Sfinţi dobrogeni MANZONI, Alessandro Cuvinte pe domenii speciale Ghid de conversaţie (român-francez) Istoria limbii Limbaj literar Lagăre de concentrare Dialecte regionale Dicţionarul limbii române Iorgovici, Paul Gramatică şcolară Dedicaţie şi autograf Istoria bisericii Cuvinte împrumutate Grafeme. Ortografie. Scriere Psiholingvistică Lenin, Vladimir Ilici Poezie provenasală Manual pentru liceu Tipar fonologic Psalmi Dicţionar academic (Română) Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Bibliografie Tipologie lexicală Ghid de conversaţie (român-ţigănesc) Apelative Metode de învăţare Eseuri de filosofie Istoria limbii române Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limba cehă Folclor poetic Metalurgie Polul Nord Puşkin, Aleksandr Sergheevici Învăţământ liceal De Magistro, carte Structuri interogative Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe biografice şi înrudite Onomatopee Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport GOLDONI, Carlo Literatură portoricană în limba spaniolă Teritoriile arctice Antonime Microtoponime Examene de admitere (Învăţământ superior) Diplomatică latină Limbaj popular Analiza discursului Cărţi populare Exerciţii practice Ordinea cuvintelor Verne, Jules Tratate gramaticale Nuvele Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Chestionar Gramatică normativă Literatură spaniolă din America de Sud Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Limba swahili Pronume demonstrativ Dicţionar explicativ al limbii române Malta Dicţionar de literatură Istorie literară Variaţie fonologică Muntenia Publicaţii periodice Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limba literară Istoric literar Limbi străine Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Literatură comparată Verbe parasintetice Reymont Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Construcţii Metodică Belgia Manual şcolar (Învăţământ primar) Nume de grupuri înrudite (derivate de la un strămoş comun) Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Pronume Adverbe temporale Silabe şi silabizare Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Filozofie Perspective geolingvistice Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Împrumuturi de cuvinte Analiză lingvistică Cvasnîi Cătănescu, Maria Manual pentru auto-instruire, studiu individual Al Doilea Război Mondial Literatură islandeză Literatură fanceză Limbaj familiar Practici şi metode de conducere Slaviști români Manuscrise slavo-române Atlas Manual Originea şi dezvoltarea limbii Şcoli, curente şi mişcări literare Teste admitere Probleme rezolvate Limbi balcanice Gramatica istorică Ergonomie Flective Ecologie Drăganu, Nicolae Gherghina, Dumitru, autor Corespondenţă. Scrisori Poezie alegorică. Fabule, parabole etc. în versuri Dicţionar român-latin Frazeologie Germania Serbia Surse ale lingvisticii şi filologiei Literatură pentru copii Locuţiune Război mondial, 1939-1945 Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Învăţarea limbii române Medicină Lingvistică. Limbi Istoria gramaticii Gramatică contrastivă Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Biblia. Sfânta scriptură Expresii şi citate celebre Forme verbale Scepticism. Nihilism Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Bizanţ Formarea limbii 1601-1780 Literatură africană Limba maghiară Traducere sau transcriere Gramatica limbii franceze Istria Mass-Media Fonetică. Fonologie Literatură religioasă în general Voltaire Moral-Civic Influenţe engleze Limba greacă veche Literatură periodică Bibliografii Pronume relative Sec. 17 Finlanda Michelangelo Buonarroti Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dicţionar explicativ Negruzzi, Constantin (Costache) Inginerie. Tehnică în general Birotică Neerlandeză Moduri verbale Grup verbal Literatură Literatură iugoslavă Byron, George Gordon Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi GONGORA Y ARGOTE, Luis de Societate informaţională Corectitudinea limbii Uruguay Carte veche Limba vorbită Publicistică Bistriţa-Năsăud, Judeţul Planificarea limbii. Controlul limbii. Standardizarea limbii Informare Literatură română din Moldova Poezie Lituania Literatură peruană Teste pentru concursuri Discurs politic Construcţii calchiate franceze Statele subcontinentului indian Diferite categorii de cuvinte Subordonare Adjective posesive Identitate lingvistică Învăţământ primar Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Varlaam, Mitropolit al Moldovei Teologie. Religie Gramatică istorică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Învaţarea limbii Ha, prepoziţie Noul Testament, în general Nume comune de plante Prepoziţii Limbaj de lemn Influenţă slavă Numerale simple Prezentare istorică Artă Lingvistică generală Istroromână Evoluţionism. Lingvistică comparată Comunicare om-maşină Pictură Dicţionar analitic Literatură engleză din America Basme 1850-1899 Dativ etic Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Învăţarea limbii italiene Goethe, Johann Wolfgang von Lexicografie. Dicţionare NORRIS, Frank Etnografie Avangardism Literatură filosofică Biserica Romano-Catolică Macedoneană Atlase tematice Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Literatură franceză Literatură nord amerindiană Eseu literar Tirso de Molina Proză Limba română modernă Clasicism Sintaxa frazei Cantacuzino, Gheorghe Grigore Geografie. Explorarea pământului Literatură de călătorii Gorki, Maxim Estetică Sec. 17-18 Izolarea părţilor de propoziţie Limba sârbocroată Discursuri politice Maxime, cugetări La Rochefoucauld, François, Duce de VI Cuvinte de origine turcească Literatură maghiară din România Curs universitar Literatură indiană Cyrano de Bergerac Limba japoneză SAND, George Activitate şi tehnică literară Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Filologi români Calcuri Economie Biserica Creştină Omonime Litere latine Educaţie. Învăţământ. Instruire 1949-1964 Adverb Faze de dezvoltare Memorii Literatură greacă clasică Toponimie dobrogeană Evul Mediu Literatură spaniolă din Columbia Epigrame Tipologie Literatură americană Limba latină Toma, Ion, lingvist Sintaxa populară Literatură elveţiană în limba germană Obiceiuri Subordonate complete Literatură romanşă Elveţia Politici educaţionale Literatură din Nicaragua în limba spaniolă Sec. 4-15 Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Literatură daneză Rembrandt, Harmenszoon van Rijn Ghid de conversaţie (român-german) Literatură romanică Familie lexicală Semantică Opere şi antologii Atlantic Literatură belgiană de limbă franceză Ode religioase. Imnuri. Cântece de rugaciune. Versuri rituale. Poezii mistice. Šafařik, Pavel Josef Formarea cuvintelor Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Literatură chiliană în limba spaniolă Mikluho-Maklai, Nikolai Nikolaevici Enciclopedii Limba franceză Literatură georgiană Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Maria Theresa - Împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană Semantica verbului Oralitatea Studiu comparativ America de Sud Programe de calculatoare. Software Popoare de limbă engleză Limba daneză Nivel superior, universitar Sintaxa propoziţiei Prefixe Schliemann, Heinrich Sisteme şi caractere de scriere Cuvinte compuse Literatură vietnameză Evoluţia limbii române Industrie minieră Onomastică românească Sec. 19 Îmbrăcăminte externă. Confecţii. Croitorie. Lenjerie Vargas Llosa, Mario Hermeneutică (Literatură) Biblioteci publice, populare Cultură şi civilizaţie Literatură ghaneză Enciclopedie (Română) Comunicare socială. Sociologia comunicării Ştiinţe biografice înrudite Roman Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Examene de admitere (învăţământ secundar) Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Verbe prefixale Articole adjectivale Plato Biblia Noului Testament Adolescenţi Rumegătoare mici. Oi, capre. Literatură slovenă Colecţii de texte Povestiri istorice Dialectul român Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii TWAIN, Mark Dacia Renaştere Folclor literar Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Dicţionar etimologic Proverbe Dicţionar de proverbe Dicţionar de neologisme Caravaggio, Michelangelo Merisi da Literatură de călătorie Etnologie Limba slavonă Baroc CEZAR, Iulius Satiră Împrumuturi neologice Matematică şi ştiinţe naturale Alegerea ocupaţiei Stiluri funcţionale 17/18 Structuri lingvistice Recenzie Schiller, Friedrich von Dicţionar italian-român Comentarii Model transformaţional Poezie italiană Literatură cipriotă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Declinări Paremiologie Negaţia Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Noţiuni elementare de scriere Muzică Dicţionar spaniol-român Vocabular Dicţionare de specialitate Leonardo da Vinci Ghid de conversaţie (român-spaniol) Arheologie Bibliografii pe subiect Hasdeu, Bogdan Petriceicu Traducere cehă-română Teologie practică Dicţionar de expresii şi locuţiuni Intonaţia vorbirii Decrete Dialecte generale, provinciale Sonete Fonetică Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Economie. Ştiinţe economice Ziaristică. Presă Evoluţia lui ě latin Dialectul istroromân Nuvele, povestiri Literatură română în limba maghiară Critică literară franceză Limbă străină Limba română Maxime Poezie. Poeme Dicţionar după vocabularul pe care îl conţin Cuvinte străine Maramureş, Grai Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Limbaj economic Avram, Petre Gastronomie Şah Jurnal Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Cuvinte străine. Cuvinte împrumutate. Calchieri (traduceri împrumutate). Traduceri pe jumătate (traduceri amestecate) Lingvistică generativă Republica Moldova Fouché, Joseph Brătianu, Dumitru (Dimitrie) 1412-1431 Anecdote Ştiinţe Filologice Licee pedagogice Recenzie de carte Dicţionar toponimic Dicţionare după numărul de limbi Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Literatură belgiană în flamandă Traducere automată Metodică de predare Barocul Miklosich, Franz Literatură ucraineană Literatură greacă din România Periodic 1931-1960 Norvegiană Teleorman, Judeţul Literatură rusă Criticism Anglicisme Nume proprii Funcţie sintactică Literatură suedeză Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Limba engleză din America Literatură greacă modernă Picasso, Pablo Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Antilimbaj Fraze factitive Lingvistica textului. Analiza discursului Borgia, Cesar - 1475-1507 Dezvoltare figurativă a sensului Înţelegerea Scrieri în seriale, jurnale, reviste Scrieri istorice, istoriografie. Memeorii, jurnale. Biografii. Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Dialecte sociale Moldova Diateză Ştiinţa descifrării hrisoavelor Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Gramatica limbii ebraice Eschil Literatură egipteană Literatură elveţiană Structuralism A face, verb Morfologie DIGHENIS, Akritas Aducere-Aminte, substantiv compus Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Literatură spaniolă din America Latină Variante naţionale sau dialecte din afara ţării de origine Limba bulgară Dicţionar german-român Perioade de dezvoltare ale limbiii române Limba italiană Sec. 16 Dialectologie Împrumuturi slave Literatură spaniolă din Peru Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Femei Geografie. Biografie. Istorie Reportaje Istoria scrisului Horatius Flaccus, Quintus Romanţări antice,vechi medievale Construcţii adverbiale Literatură persană Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Metode de predare şi instruire Studii literare comparate. Literatură comparată Negomireanu, Doina Publicaţii universitare Lingvistică comparată Balkanski, Todor Teză postdoctorală Gramatică comparată Limba ţigănească Organizare şcolară Ştiinţe juridice Lingvistică evolutivă Complement Ipoteze. Ficţiuni. Utopii Balcani Latina clasică Alexandru cel Mare, Rege al Macedoniei Exerciţii Ortodoxie Arta scrisului Distribuţie geografică Ortografia abrevierilor Conjuncţie Antonomază Literatură latină Coteanu, Ion PUŞCARIU, Sextil Sec. 16-18 Aromâni Formarea participiului Studii de literatură comparată Traducere română-engleză Molnar Piuariu, Ioan Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Literatură fantastică QUEVEDO Y VILLÉGAS, Francisco Gomez de Proză satirică Literatură austriacă Dicţionar sanscrit-român Lexicologie. Dicţionare Filosofie. Psihologie Basme, poveşti, povestiri Diateză reflexivă Ghid de conversaţie Limbi străine aplicate Substantivări Nume predicativ Limbaje profesionale Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Conjunctivul Limbaj absolut Biografii Numerale cardinale Goya, Francisco José de Retorică Mitologie Învăţământ elementar. Primele lecţii Literatură canadiană în limba engleză Critica textului, interpretare şi explicare Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Sec. 19-20 Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Literatură tătară din România Banat Scrisori Cehoslovacia Sec. 18 Valea Timocului Bulgăresc, limba românilor Cunoaşterea practică a limbii Folclor comparat Educaţie fizică RÎLEEV, Kondrati LERMONTOV, Mihail Iurevich Existenţialism Ştiinţe auxiliare ale dreptului Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Numeralul Istoria Imperiului Roman Dicţionar român-rus Utrillo, Maurice Limbaj. Limbă Ortografie fonetică Lexicologie DUMAS, Alexandre-tatăl Dicţionar latin-român Tehnica scrisului Comuna Strejeşti Poeme lirice Elisabeta I Formarea pluralului Dicţionar de lingvistică Dragoste Literatură indiană din America de Nord Limbi romanice balcanice Dicţionar bulgar-român Relaţie de subordonare prin aderenţă Dialecte dacoromâne Miscelanee (literatură) Dinamica limbii Opere Biblioteconomie Şcoli lingvistice Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografie dobrogeană Shaw, George Bernard Romantism Surse istorice Cărţile poetice ale Vechiului Testament Teoria literaturii Istorie Literatură portugheză din Brazilia Epopei. Legende mitologice. Legende creştine. Legende istorice. Legende eroice Dicţionare bilingve Semiologie Literatură populară Literatură spaniolă din America Centrală Articole (Lingvistică) Lingvistică şi limbi Eminescu, Mihai Literatură mexicană CAO, Yo-Pao Arte plastice Satire. Poeme satirice Verba dicendi Elveţia. Confederaţia Helvetică Dicţionar de regionalisme Roma Literatură cubaneză Dicţionar sportiv Memorii, jurnale, biografii Cultura-sursă Verbe nederivate Informatică Autograf Culegeri colective Valoare discursivă PELÉ Analiză contrastivă Pleonasme Armată Crime de război Sociolingvistică Lingvistică romanică Sistem de interlocuţiune Geografie regională Ghid de conversaţie român-englez Extremul Orient Lexic Eminescian Comparatism Literatură canadiană în limba franceză Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Studii slavo-române Dicţionar român-englez Van Gogh, Vincent Cultură Model taxonomic Relaţie ternară Graiuri olteneşti Literatură latină clasică Teatru Terminologie ştiinţifică Proust, Marcel Proză fantastică Imunologie Dicţionar biblic Autograful autorului Structură sintactică Istoria României Literatură estoniană Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Gramatică generativă terminologie informatică Sec. 15-16 Comunicare verbală Structuri partitive Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Drept internaţional Timpuri verbale Substantiv propriu Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Cultură şi civilizaţie clasică Genitiv-dativ al substantivelor Povestiri Rigas Teză de doctorat SLOWACKI, Julius Fotbal Literatură elveţiană în limba franceză Literatură portugheză Literatură canadiană Schiţe umoristice Convorbiri literare (revista) Tennyson Pedagogie - Metodologie Expresii idiomatice Literatură irlandeză Dicţionar de expresii Literatură ştiinţifico-fantastică Drept Chilom, Elisabeta Fenicia Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Dicţionare după conţinut Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Caz (Gramatică) Dicţionar enciclopedic de nume proprii Perifraze verbale Alpinism Grafeme. Ortografie. Pronunţie. Illakowiczowa, Kazimiera Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Dracul, cuvânt Ex libris Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice CEHOV, Anton Pavlovici Literatură greacă veche Admitere în facultate Poveşti. Povestiri Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich Ibsen, Henrik Opere antologie Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Literatură armeană Semiotică Frumos. Urât Fonetică acustică Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Literatură ebraică Cântece populare Mexic Literatură braziliană în limba portugheză Bilingvism Polinezia. Statele şi regiuni ale Polineziei Citire şi scriere chirilică Mituri. Legende. Basme Clasificarea substantivelor Maramureş, Regiunea Desen Sesiuni de comunicări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Limbaj Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Politică Literatură albaneză Dicţionar tehnic român-francez Limbaj natural Partide socialiste. Partide social-democrate Construcţii binominale Dicţionar frazeologic Complement direct Literatură arabă Pragmatică Învăţarea limbii engleze Expresii şi locuţiuni Discursuri academice Limba persană Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Limba arabă Argeş, Judeţul Ghid de conversaţie (român-japonez) Folclor propriu-zis Genul neutru Intensitate mare Povestiri. Legende. Basme Poezie. Poeme. Versuri Literatură engleză din Australia Jeanne d'Arc - 1412-1431 Dicţionar de rime Literatură nordică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură austriacă în limba germană Manual universitar Literatură română Meglenoită Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba germană Literatură norvegiană Limba rusă Cultură. Civilizaţie. Progres Rus Părţi de vorbire Europa de Sud-Est Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Dicţionar după conţinut Teoria traducerii Comportament onomastic Exerciţii rezolvate Graiuri regionale Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Literatură coreeană Antologii Literatură chiliană Literatură marocană în limba franceză Studii literare Memorialistică Dicţionar de sinonime Inventar lexical Roma. Italia antică. Roma antică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Antichitate Funcţii sintactice ale gerunziului Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Învăţământ secundar Macedoromâni Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Scrieri satirice Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Sec. 18-19 Argouri româneşti Cultura-ţintă Basarabia Legende Receptarea textului Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Corespondenţă Teologie morală. Problemele moralei religioase Educaţie Sisteme filozofice Manuscrisul de la Ieud Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Coşeriu, Eugenio Literatură lituaniană Literatură macedoneană Povestiri scurte Rosetti, C. A. - Constantin Alexandru Sociologie Formaţii adverbiale Limba portugheză Ocupaţii. Profesii Carte veche românească Supin Dicţionar român-italian Teoria limbajului Limba rusă actuală Fantastic Trunchiere Dedicaţie Crestomaţie Dicţionar de antonime Intensitatea vocii România Pronunţie Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Scrieri morale Limba greacă Rio de la Plata Interviu sociolingvistic Interpretare. Traducere Folclor românesc Italia Neutralizare semantică Scrisori. Memorii Dicţionar onomastic Literatură religioasă Maxime militare Chopin, Frédéric Senegal Determinanţi Romane Felecan, Nicolae Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Dicţionar ortografic Ape interioare Numismatică Dicţionare etimologice Stiluri literare Costa Rica Islandeză Esop Lingvistică balcanică America de Nord şi Centrală Terminologie descriptivă Lexic internaţional Literatură catalană Paremiologie spaniolă Categorii gramaticale Limba turcă Racine, Jean Limba latină vulgară Ode eroice. Elogii Gerunziu Predare Tratat Poveşti Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Literatură universală Intensitate scăzută Literatură hispano-americană Metode de predare Ghid Dicţionar de termeni economici Terminologie chimică Caricaturi. Benzi desenate. Desene satirice şi umoristice Istoria Munteniei Carte 1901-1930 Morfologia limbii Gramatica limbii române Gramatică Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Limba poloneză Kazantzakis, Nikos Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură columbiană în limba spaniolă Terminologie Comunicări ştiinţifice Nuvele, povestiri, proză scurtă Literatură engleză din Republica Africa de Sud Literatură australiană Islam Originile şi perioadele de dezvoltare ale limbajului Manual pentru şcoala secundară Literatură argentiniană în limba spaniolă Limbi vorbite. Limbi fără literatură Literatură cehă Paronime Literatură medievală Învăţarea limbii Zola, Émile Dicţionar de consonantică Studiu şi învăţare Dialecte Termeni geografici Prefixe neologice superlative Ştiinţe socio-umane Diverse tipuri de piese Critică de artă PONTE, Lorenzo Da Personalităţi. Biografii împrumuturi adaptate Sport Dicţionar după numărul de limbi Filosofia culturii Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Vocabular specializat Literatură engleză din Canada Lexeme Contacte lingvistice Dicţionar român Dicţionar morfologic Deixis social Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Numerale compuse Pedagogie Lingvistică Autograf altul decât al autorului Norme ortoepice Comedie PHILIPPIDE, Alexandru Literatură slovacă Scenarii Articole posesive Roman biografic Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Scrieri filosofice Stalin, Iosif Vissarionovic Literatură egipteană veche Argou Roman ştiinţifico-fantastic Armeană Onomastică Kafka, Franz Limba irlandeză Verb factitiv Diacronie Grigorie, Toma Tricotaje Literatură tibetană Dostoievski, Feodor Mihailovici Articole Dicţionar economic Închisori pentru deţinuţi politici Literatură belgiană Adjectiv Toponimie muntenească Tolstoi, Lev Nikolaevich Personalităţi Spania Pedeapsă. Executarea pedepsei Drept penal Literatură din Congo Diverse categorii de cuvinte română vorbită în Spania Literatură greacă Sec. 16-19 Norvegia Publicaţii seriale. Periodice Perioada 1691-1830 Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Literatură din San Salvador în limba spaniolă Lingvistică. Limbaje Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Limba hindi Literatură chineză Botanică Polonia Terminologie şahistă Aducere Aminte, locuţiune substantivală Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Tradiţii Paleografie Dicţionar român-francez Shakespeare, William Drept comunitar Literatură finlandeză. Suomi ESENIN, Serghei Literatură maghiară Traducere Ioan Casian, sfânt Estetică (obiectivă şi subiectivă) Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Morfologie (Lingvistică) Diaconescu, Diana Maria DANTE, Alighieri Limba slovacă Himalaya Limba latină Substantive compuse Limbaj colocvial Blog Inteligenţă artificială Brazilia Etnogeneză Filologie romanică Limba engleză Mickiewicz, Adam Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Utilizarea corectă şi greşită a formelor limbii vorbite şi scrise Multiculturalism Poveşti. Legende. Basme Maramureş Originile limbii Probleme generale de metodică şi didactică Romanul francez Sec. 20 Garía Lorca, Federico Lingvistică diacronică Vama Veche, sat din România Bucovina Nume de persoane, grupuri de persoane Dicţionar englez-român Moţi Literatură babiloniană Politică internă Literatură letonă Pilat, Ion Limba slavă veche Literatură spaniolă din Guatemala Cercetare aplicată Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Idiom idiş Drept în general Literatură bielorusă ARGHEZI, Tudor Limba scrisă. Limba literară Dicţionar de terminologie lingvistică Verbe şi forme verbale Sintaxă Dobrogea Antroponime Poeme epice Limba ucraineană
Vă rugăm să schimbaţi parola