Biblioteca Universității din Pitești

Religie. Teologie

Subiect Tematic: Religie. Teologie
Lucrări: 1255 lucrari in 1276 publicatii in 15 limbi
Père Joseph Wresinski : Un défi pour la dignité de tous de: Caillaux, Jean-Claude (Text tipărit)
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti de: Păcurariu, Mircea (Text tipărit)
Mărgăritare de: Ioan Gură de Aur, Sfânt (Text tipărit)
Geneza sacrului de: Caraioan, Pompiliu (Text tipărit)
Viaţa şi nevoinţele Arhimandritului Cleopa Ilie de: Ioanichie Bălan, Arhimandrit (Text tipărit)
Vieţile sfinţilor pustnici din Siria de: Teodoret, Episcopul Cirului (Text tipărit)
Miron Cristea : patriarh, regent şi prim-ministru de: Dindirică, Lucian (Text tipărit)
Subiecte
Programe de învăţământ Lecturi religioase Islam. Mahomedanism Artă religioasă Deficienţe audio-vizuale Evoluţie Biserici primitive. Biserici orientale Drept Extrase. Citate Literatură engleză Reprezentări epice, mitologice, legendare şi religioase Franţa Mitropoliţi Biserici apusene Sec. 9 Teologie ortodoxă Literatură spaniolă Vatican Carte veche < 1900 Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Credinţă Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Ex libris Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Filosofie religioasă Poveşti. Povestiri Istoria Bisericii Creştine Maria, mama lui Dumnezeu. Venerarea Mariei. Imaculata concepţie Credinţe populare Asia Istoria bisericească universală Teologie şi filosofie Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Viaţa lui Iisus Hristos Biserica şi cultura Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Bine. Bunătate. Rău Budismul din Nord. Lamaism Teologia morală Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Filosofie morală Episcopia Argeşului, Muscelului şi Telermanului Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Cultură şi civilizaţie universală Biografii. Oameni de seamă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Soteriologie. Mântuire. Graţie. Credinţă Politică Periodic Muntele Athos Viaţa viitoare Istoria filosofiei religiilor Simbolism religios Sisteme filosofice Sec. 14-15 Ecleziologie Apostolatul preotului Taina Pocăinţei Argeş, Judeţul Folclor propriu-zis Istoria Bisericii Creştine Româneşti Apocalipsa lui Pavel Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Episcop Budism Vechiul Testament Războaie Biserica Ortodoxă Răsăriteană Manuscrise de la Marea Moartă Teologie Literatură română Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Bulgaria Eseuri Evanghelii Interviuri Atlas Lucrările Simpozionului Naţional, 2009 Biserici ortodoxe Biserica şi cultura. Civilizaţia creştină. Biserica şi progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă şi responsabilităţile laice (seculare) Germania Viitorul religiei Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Fondatori religioşi Patriarh. Mitropolit Noul Testament Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Religie Raţionalism. Intelectualism. Universalism Vâlcea, Judeţul Biserici episcopale ne-romano-catolice care reclamă succesiune apostolică Maniheism Biserică şi secte creştine Simbolurile credinţei. Catehism. Crez Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Biserica română Liturghie Omiletică. Predică. Istoria şi teoria predicării. Oratorie religioasă Ţara Românească Manuscrise româneşti Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Biblia. Sfânta scriptură 1828-1918 Studii literare Monumente istorice Bizanţ Educaţie religioasă Roma. Italia antică. Roma antică Prelegeri Carţi de meditaţie Mitologie Indo-Europeană Îngeri. Teme literare Catehism. Expunerea sistematică a credinţei, în special sub formă de întrebări şi răspunsuri Fenomenologia religiei Biblioteci universitare Antichitate Cluj-Napoca, oraşul Literatură religioasă în general Mântuire Istoria Franţei Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Datoriile omului faţă de Dumnezeu Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Cărţi liturgice Sec. 17 Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Dicţionar bilingv Misal. Cărţi de rugăciuni. Sacramental. Mineie Dicţionar de religii Episcopia Aradului Dicţionar Enciclopedie Catehism Folclor Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Codice Sacramente Papalitate. Sfântul Scaun. Vatican. Suveran pontif. Papă Corespondenţă Teologie morală. Problemele moralei religioase Carte veche Piese liturgice. Muzică pentru sărbătorile importante Biblia Vechiului Testament Papalitate Apocalipsa lui Ioan Patrologie Poezie Doctrină Patriarhia Română Religie şi ştiinţă Secte bazate pe interpretarea metafizică a lui Cristos. Scientism (Ştiinţa creştină) Istoria generală a Bisericii Creştine Comuniune creştină Originea religiilor Sociologie Muntenia. Ţara Românească Biobibliografie Articole digitizate Documente ilustrate Imnuri creştine. Cântece religioase Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Mormoni Biblia comentată Carte veche românească Noul Testament, în general Teologie morală Evanghelia după Marcu Educaţie ştiinţifică Manuscrise greceşti Creaţie (Religie) Psihoterapie Prezentare istorică Artă Locuri ale lumii antice Hermeneutică Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Pictură Sacru şi profan Diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Surse filologice Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii România Esenieni Sinod ecumenic Exogeneză Iaşi, Oraşul Sfinţi Simbolurile credinţei Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Biserica Romano-Catolică Literatură filosofică Dumnezeu Tatăl Biblioteca Universitară Iaşi Teologie pastorală Liturghie. Cult public Limba greacă Beiuş Literatură franceză Yoga Eseu literar Autobiografii Sacralitate Literatură religioasă. Povestiri Procese celebre Arhiepiscopia Bucureştilor Dialoguri Vechii catolici Diplomaţie Literatură religioasă Estetică Preoţi Tribunale (Curia Justitiae) Israel Episcopia Romanului şi Huşilor Om. Umanitate Curs universitar Cărţile profetice ale Vechiului Testament Predici Hristologie Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Istorisiri din biblie. Istorie sacră Doctrine religioase Suferinţă mistică Istoria biserici creştine Biserica Creştină Biserici creştine. Secte. Comunităţi Mureş Teologie biblică. Tratarea sistematică a rezultatelor exegenezei Muzică liturgică. Cântec liturgic Educaţie. Învăţământ. Instruire Istoria Bisericii Române Exodul Muzică liturgică Gândire liberă Orient Exegeză. Comentarii. Ediţii adnotate Artă şi simbolism creştin Memorii Dumnezeu: concept, definiţie, natură, esenţă. Prima cauză. Primul motor. Supranaturalul în religie şi natură. Universalitatea credinţei în Dumnezeu Ierusalim Literatură americană Cură prin credinţă. Cură prin rugăciune. Cură prin miracole 1644 Conducera bisericii. Organizare ecleziastică Critică literară Manuscrise digitizate Biserica şi societatea Sfânta Evanghelie Mitropolia Moldovei şi Sucevei Bogomilism Biserica şi responsabilităţile sociale Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Catehism. Crez Viaţă monastică. Mănăstiri Grigorie Decapolitul, Sfânt Atitudinea religiilor unele faţă de altele Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Mănăstirea Cozia Dumnezeu Fiul Teodor Studitul, Sfântul Qumran Filosofia vieţii Predici religioase Episcopia Rîmnicului şi Argeşului Mitropolia Ardealului Sibiu Arhiescopia Timişorii şi Caransebeşului Sec. 19 Manual pentru şcoala elementară şi primară Clerici Omiletică Sisteme după atitudinea faţă de problema divinităţii Apocrife Religia evreilor (israelită). Iudaism Psihologie profundă Scrieri religioase Cultură şi civilizaţie Ştiinţe biografice înrudite Studii teologice Analogii. Corespondenţe. Antropomorfism Decorarea manuscriselor. Manuscrise cu miniatur. Manuscrise iluminate Escatologie Arhepiscopia Bucureştilor Carte 1901-1930 Decalogul (cele zece porunci). Poruncile lui Dumnezeu Rugăciune Biblia Noului Testament Epistemologie Documente ilustrate. Documente grafice Biserica Ortodoxă Română Prezentări biografice Romane Maramureş, Judeţul Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Dacia Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Teologie mistică. Mistică religioasă Ezechiel Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Teologie naturală. Teodicee. De Deo. Teologie raţională. Filosofie religioasă Studii lingvistice Mitologie romană Profeţi Arhitectură Catolicism Trinitate. Sfânta Treime. Persoane divine Istorie antică Sec. 1-7 Concepte generale. Filosofia religiei Subiecte ale picturii Inchiziţie Limba slavonă Periodic vechi românesc Dogmatică Drepturile omului Islam Gherasim Cristea Mitropolia Ungrovlahiei Educare spirituală. Calea cunoaşterii Religii ale popoarelor din America de Sud. Precolumbieni Creştinism Episcopia Buzăului şi Dunării de Jos Biserica Catolică Teologie mistică Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu Toleranţă Misticism filosofic Evanghelii. Faptele Apostolilor Mitologie comparată Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Arhitectură religioasă Suflet. Natura vieţii şi a morţii Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Biserici şi secte creştine Cristologie. Isus Cristos Evanghelia după Matei Muzică Epistolele apostolilor Parafrazări Necesitatea credinţei pentru a crede. Convertire Filosofie franceză Roman Melodul, Sfânt Apocalipsa Nemurirea sufletului Cărţi profetice - Isaia Zoologie Daniel Teologie practică Macarie Ieromonahul Arhiepiscopia Craiovei Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Pedagogie Lingvistică Religii indiene Cântări, rugăciuni cântate. Imnuri. Antifon. Psalmi Filosofia culturii. Sisteme culturale Ieremia, profet Apologetică creştină Limba română Biserici Iudaism Biblia. Vechiului Testament. Geneza Epistolele către Filipeni Simbolism Demnitatea şi unicitatea persoanei Filosofie Secte protestante continentale Psihologie religioasă Sec. 14 Erezii Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Mitropolia Olteniei Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Transilvania Biserica Creştină. Organizare şi ritual Psihologie comportamentală Mitologie greacă Mănăstiri. Monahism Pateric Concilii. Sinoade Episcopia Argeșului Iconologie Relaţii internaţionale Nemurire Culegere colectivă Psihoanaliză Dedecaţie şi autograful autorului Teologie dogmatică Serafim Rose, Ieromonah Mănăstiri Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Iisus Hristos Breviare. Psaltiri. Sacramental Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Periodic 1931-1960 Semne şi simboluri altele decît scrierea Articole Mituri Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Filosofie creştină Eseuri filosofice 1846-1873 Religie-Biserica Creştină Geneză Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Spania Personalităţi Episcopia Râmnicului Moldova Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Divorţ Morală religioasă Moise, personaj biblic Mammalia. Mamifere Identitate naţională Sociologia religiei Dumnezeu Cărţile istorice Literatură greacă 1948 Publicaţii seriale. Periodice Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Povestiri religioase Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Moarte Teoriile umorului Şcoli, seminarii teologice Pictură religioasă Relaţii dintre biserică şi stat Mimică convenţională şi limbajul gestului Religii necreştine Evanghelia după Ioan Dicţionar de nume biblice Locuri sfinte Temple. Pagode. Sanctuare Icoane Cărţile istorice şi legale ale Vechiului Testament Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Metafizică în general. Ontologie Bretagne Botez Ortodoxie Comunicare nonverbală Iudeea. Pământul sfânt. Regiunea izraeliţilor. Jerusalem. Nazareth. Bethlhéem. Sichem. Jericho Taizé, Oraşul Socialism Literatură latină Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei Sincretism religios Biserici creştine Religie comparată Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Limba latină Filosofie. Psihologie Arhiepiscopia Timişoarei Schisme Birouri şi secretariate. Cancelaria Apostolică. Camera Apostolică. Secretariatul de stat Profeţiile vechiului testament Morală Carte 1931-1960 Fericitul Augustin Căsătorie. Nuntă Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Sociologia culturii Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Biografii Mitologie Învăţământ parohial (şcoli, biblioteci) Faptele apostolilor Imagini în biserică Învierea lui Hristos Hermeneutică (Religie) Publicații EUP Sec. 18 Maramureş Teologi Vardavar Filosofia religiei Religia grecilor (antici) şi romanilor (antici). Mitologie clasică Viaţă viitoare Literatură religioasă. Texte în general Experienţa suprasensibilă, supranaturală Libertatea religiei Miscelanee (literatură) Comentarii. Exegeză Biblioteconomie Religii arameene. Akkadiene. Sumeriene. Babiloniene. Asiriene Cărţile poetice ale Vechiului Testament Istorie Isihasm Acatist Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Islamism Grecia Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Mănăstirea Bistriţa Episcopia Dunării de Jos Personalităţi bisericeşti Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure Misticism Psaltire Manual şcolar Memorii, jurnale, biografii Biserica Protestantă Educaţie. Învăţământ Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Culegeri colective Romane, povestiri, dialoguri scrise într-un spirit religios Credinţă (Religie) Antologie Manual pentru seminariile teologice Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Doctrina mântuirii Prezentări istorice în sens strict Teorie mistică. Mistica religioasă Euharistică Biblie Coran Literatură latină clasică Biserica creştină în general Dicţionar biblic Istoria României Religie creştină Secte religioase Ierusalim, oraşul Istoria religiilor Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Religia evreilor Creştinism. Religie creştină Isus Hristos Naraţiuni. Povestiri. Istorisiri. Poveşti. Umor Păcate Tibet Biblia Terminologie religioasă ortodoxă Teză de doctorat Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Texte Învăţături teologice Periodic 1901-1930 Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Gnosticism Oameni de cultură Căsătorie Publicații digitale Limba ebraică Templul de la Ierusalin Limba română veche Cântarea lui Solomon (Cântarea Cântărilor) Istoriografie Arhiepiscopia Iaşilor Hinduism Dezvoltarea religiei Spovedanie Metafizica vieţii spirituale Rut Psihologie Teologie naturală Indice bibliografic Religii ale popoarelor orientale Biblia. Engleză Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Curente sociologice Publicații digitizate Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Dedicaţie şi autograf Civilizaţia creştină. Biserica si progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă si responsabilităţile laice (Secular) Filipeni Raporturi între biserici. Unitatea bisericii. Mişcări de conciliere. Mişcări ecumenice. Conferinţe mondiale ale bisericilor Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Persoane. Indivizi. Caractere Psalmi Cunoaştere şi credinţă Bibliografie Creştinismul şi filozofia antică Teologie polemică. Apologetică specială. Dovezi ale creştinismului. Apărarea credinţei Reformatori religioşi (Biografii) Mitropolia Banatului Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Biserica Ortodoxă Pentateuh Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Creştinism timpuriu Milarepa Taoism Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Surse oficiale. Acte, documente publice Educaţie morală Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Episcopia Buzăului Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Biserica primitivă Cărţile profetice Filosofie indiană Istorie literară Publicaţii periodice Epistolele Sf. Apostol Pavel în general Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Persecuţii religioase Sfânta Filofteia de la Argeş Tradiţie bisericească: existenţă, conservare, caractere, monumente Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Mitologie clasică Biserica armeană Enciclopedie Dualism Muzică religioasă Episcopia Caransebeşului
Vă rugăm să schimbaţi parola