Biblioteca Universității din Pitești

Religie. Teologie

Subiect Tematic: Religie. Teologie
Lucrări: 1246 lucrari in 1265 publicatii in 15 limbi
Subiecte
Programe de învăţământ Lecturi religioase Islam. Mahomedanism Artă religioasă Deficienţe audio-vizuale Evoluţie Biserici primitive. Biserici orientale Drept Extrase. Citate Literatură engleză Reprezentări epice, mitologice, legendare şi religioase Franţa Biserici apusene Mitropoliţi Sec. 9 Teologie ortodoxă Literatură spaniolă Vatican Credinţă Carte veche < 1900 Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Ex libris Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Filosofie religioasă Poveşti. Povestiri Istoria Bisericii Creştine Maria, mama lui Dumnezeu. Venerarea Mariei. Imaculata concepţie Credinţe populare Asia Istoria bisericească universală Cleopa, Părintele Teologie şi filosofie Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Viaţa lui Iisus Hristos Biserica şi cultura Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Bine. Bunătate. Rău Budismul din Nord. Lamaism Teologia morală Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Filosofie morală Episcopia Argeşului, Muscelului şi Telermanului Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Biografii. Oameni de seamă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cultură şi civilizaţie universală Soteriologie. Mântuire. Graţie. Credinţă Politică Periodic Muntele Athos Viaţa viitoare Istoria filosofiei religiilor Simbolism religios Sisteme filosofice Sec. 14-15 Ecleziologie Apostolatul preotului Taina Pocăinţei Argeş, Judeţul Folclor propriu-zis Istoria Bisericii Creştine Româneşti Apocalipsa lui Pavel Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Episcop Budism Vechiul Testament Războaie Biserica Ortodoxă Răsăriteană Manuscrise de la Marea Moartă Teologie Literatură română Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Bulgaria Eseuri Evanghelii Interviuri Biserica şi cultura. Civilizaţia creştină. Biserica şi progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă şi responsabilităţile laice (seculare) Biserici ortodoxe Viitorul religiei Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Fondatori religioşi Noul Testament Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Religie Maniheism Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Omiletică. Predică. Istoria şi teoria predicării. Oratorie religioasă Ţara Românească Manuscrise româneşti Studii literare Educaţie religioasă Roma. Italia antică. Roma antică Prelegeri Carţi de meditaţie Mitologie Indo-Europeană Îngeri. Teme literare Catehism. Expunerea sistematică a credinţei, în special sub formă de întrebări şi răspunsuri Fenomenologia religiei Biblioteci universitare Antichitate Cluj-Napoca, oraşul Literatură religioasă în general Mântuire Istoria Franţei Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Datoriile omului faţă de Dumnezeu Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Cărţi liturgice Sec. 17 Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Dicţionar bilingv Misal. Cărţi de rugăciuni. Sacramental. Mineie Dicţionar de religii Episcopia Aradului Dicţionar Enciclopedie Catehism Folclor Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Codice Sacramente Papalitate. Sfântul Scaun. Vatican. Suveran pontif. Papă Corespondenţă Teologie morală. Problemele moralei religioase Carte veche Piese liturgice. Muzică pentru sărbătorile importante Biblia Vechiului Testament Papalitate Apocalipsa lui Ioan Patrologie Poezie Doctrină Patriarhia Română Religie şi ştiinţă Secte bazate pe interpretarea metafizică a lui Cristos. Scientism (Ştiinţa creştină) Istoria generală a Bisericii Creştine Comuniune creştină Originea religiilor Apostol Pavel, Sfânt Pierre, Abbé Sociologie Articole digitizate Biobibliografie Muntenia. Ţara Românească Documente ilustrate Imnuri creştine. Cântece religioase Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Mormoni Biblia comentată Noul Testament, în general Teologie morală Carte veche românească Evanghelia după Marcu Educaţie ştiinţifică Manuscrise greceşti Creaţie (Religie) Psihoterapie Renan, Ernest Prezentare istorică Artă Locuri ale lumii antice Hermeneutică Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Pictură Sacru şi profan Diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Surse filologice Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii România Esenieni Sinod ecumenic Exogeneză Iaşi, Oraşul Sfinţi Simbolurile credinţei Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Stăniloae, Dumitru Biserica Romano-Catolică Literatură filosofică Dumnezeu Tatăl Biblioteca Universitară Iaşi Teologie pastorală Liturghie. Cult public Limba greacă Beiuş Literatură franceză Yoga Eseu literar Vasile cel Mare, Sfânt Autobiografii Sacralitate Literatură religioasă. Povestiri Wresinski, Joseph Procese celebre Arhiepiscopia Bucureştilor Dialoguri Vechii catolici Diplomaţie Literatură religioasă Estetică Preoţi Tribunale (Curia Justitiae) Israel Episcopia Romanului şi Huşilor Om. Umanitate Curs universitar Cărţile profetice ale Vechiului Testament Predici Hristologie Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Istorisiri din biblie. Istorie sacră Doctrine religioase Suferinţă mistică Istoria biserici creştine Biserica Creştină Biserici creştine. Secte. Comunităţi Mureş Teologie biblică. Tratarea sistematică a rezultatelor exegenezei Muzică liturgică. Cântec liturgic Educaţie. Învăţământ. Instruire Istoria Bisericii Române Exodul Muzică liturgică Gândire liberă Orient Exegeză. Comentarii. Ediţii adnotate Artă şi simbolism creştin Memorii Dumnezeu: concept, definiţie, natură, esenţă. Prima cauză. Primul motor. Supranaturalul în religie şi natură. Universalitatea credinţei în Dumnezeu Ierusalim Literatură americană Cură prin credinţă. Cură prin rugăciune. Cură prin miracole 1644 Conducera bisericii. Organizare ecleziastică Critică literară Biserica şi societatea Sfânta Evanghelie Niceta de Remesiana, Sfânt Ioan Gură de Aur, Sfânt Mitropolia Moldovei şi Sucevei Bogomilism Biserica şi responsabilităţile sociale Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Catehism. Crez Viaţă monastică. Mănăstiri Grigorie Decapolitul, Sfânt Atitudinea religiilor unele faţă de altele Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Mănăstirea Cozia Dumnezeu Fiul Teodor Studitul, Sfântul Qumran Filosofia vieţii Episcopia Rîmnicului şi Argeşului Predici religioase Mitropolia Ardealului Sibiu Arhiescopia Timişorii şi Caransebeşului Sec. 19 Manual pentru şcoala elementară şi primară Clerici Omiletică Sisteme după atitudinea faţă de problema divinităţii Psihologie profundă Apocrife Religia evreilor (israelită). Iudaism Scrieri religioase Cultură şi civilizaţie Studii teologice Ştiinţe biografice înrudite Analogii. Corespondenţe. Antropomorfism Decorarea manuscriselor. Manuscrise cu miniatur. Manuscrise iluminate Escatologie Arhepiscopia Bucureştilor Carte 1901-1930 Decalogul (cele zece porunci). Poruncile lui Dumnezeu Rugăciune Biblia Noului Testament Epistemologie Documente ilustrate. Documente grafice Biserica Ortodoxă Română Prezentări biografice Romane Maramureş, Judeţul Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Dacia Teologie mistică. Mistică religioasă Ezechiel Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Teologie naturală. Teodicee. De Deo. Teologie raţională. Filosofie religioasă Studii lingvistice Mitologie romană Profeţi Arhitectură Ioan Iacob Hozevitul, Sfânt Catolicism Trinitate. Sfânta Treime. Persoane divine Istorie antică Sec. 1-7 Concepte generale. Filosofia religiei Subiecte ale picturii Inchiziţie Limba slavonă Periodic vechi românesc Dogmatică Drepturile omului Gherasim Cristea Islam Mitropolia Ungrovlahiei Educare spirituală. Calea cunoaşterii Ionescu, Nae Religii ale popoarelor din America de Sud. Precolumbieni Creştinism Episcopia Buzăului şi Dunării de Jos Biserica Catolică Teologie mistică Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu Toleranţă Misticism filosofic Evanghelii. Faptele Apostolilor Mitologie comparată Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Arhitectură religioasă Suflet. Natura vieţii şi a morţii Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Biserici şi secte creştine Cristologie. Isus Cristos Evanghelia după Matei Muzică Epistolele apostolilor Parafrazări Necesitatea credinţei pentru a crede. Convertire Filosofie franceză Roman Melodul, Sfânt Apocalipsa Nemurirea sufletului Cărţi profetice - Isaia Daniel Zoologie Teologie practică Macarie Ieromonahul Arhiepiscopia Craiovei Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Pedagogie Lingvistică Religii indiene Cântări, rugăciuni cântate. Imnuri. Antifon. Psalmi Nicodim Măndiţa, Protosinghel Filosofia culturii. Sisteme culturale Andrei Şaguna, Mitropolit al Ardealului Ieremia, profet Noyé, Jean Claude Apologetică creştină Limba română Biserici Iudaism Biblia. Vechiului Testament. Geneza Epistolele către Filipeni Simbolism Demnitatea şi unicitatea persoanei Filosofie Secte protestante continentale Psihologie religioasă Sec. 14 Erezii Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Mitropolia Olteniei Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Transilvania Biserica Creştină. Organizare şi ritual Psihologie comportamentală Mitologie greacă Mănăstiri. Monahism Pateric Concilii. Sinoade Iconologie Episcopia Argeșului Relaţii internaţionale Nemurire Psihoanaliză Culegere colectivă Dedecaţie şi autograful autorului Teologie dogmatică Serafim Rose, Ieromonah Mănăstiri Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Iisus Hristos Breviare. Psaltiri. Sacramental Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Periodic 1931-1960 Semne şi simboluri altele decît scrierea Lovinescu, Vasile Articole Mituri Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Filosofie creştină Eseuri filosofice 1846-1873 Religie-Biserica Creştină Geneză Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Spania Personalităţi Episcopia Râmnicului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Moldova Divorţ Morală religioasă Moise, personaj biblic Mammalia. Mamifere Identitate naţională Dumnezeu Cărţile istorice Sociologia religiei Literatură greacă 1948 Publicaţii seriale. Periodice Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Macaria, Cuvioasa Povestiri religioase Iosif I Muşat, Mitropolitul Moldovei Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Moarte Teoriile umorului Şcoli, seminarii teologice Pictură religioasă Miron Cristea, Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Mimică convenţională şi limbajul gestului Relaţii dintre biserică şi stat Religii necreştine Evanghelia după Ioan Dicţionar de nume biblice Locuri sfinte Temple. Pagode. Sanctuare Icoane Bonaventura, Sfânt Cărţile istorice şi legale ale Vechiului Testament Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Metafizică în general. Ontologie Bretagne Botez Ortodoxie Comunicare nonverbală Iudeea. Pământul sfânt. Regiunea izraeliţilor. Jerusalem. Nazareth. Bethlhéem. Sichem. Jericho Voicu, Constantin Taizé, Oraşul Socialism Literatură latină Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei Sincretism religios Religie comparată Biserici creştine Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Limba latină Filosofie. Psihologie Arhiepiscopia Timişoarei Schisme Birouri şi secretariate. Cancelaria Apostolică. Camera Apostolică. Secretariatul de stat Profeţiile vechiului testament Morală Carte 1931-1960 Fericitul Augustin Căsătorie. Nuntă Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociologia culturii Limba engleză Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Biografii Mitologie Învăţământ parohial (şcoli, biblioteci) Faptele apostolilor Imagini în biserică Învierea lui Hristos Hermeneutică (Religie) Sec. 18 Maramureş Filosofia religiei Teologi Vardavar Religia grecilor (antici) şi romanilor (antici). Mitologie clasică Viaţă viitoare Maxim Mărturisitorul, Sfânt Literatură religioasă. Texte în general Experienţa suprasensibilă, supranaturală Libertatea religiei Miscelanee (literatură) Comentarii. Exegeză Biblioteconomie Religii arameene. Akkadiene. Sumeriene. Babiloniene. Asiriene Cărţile poetice ale Vechiului Testament Istorie Isihasm Acatist Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Islamism Grecia Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Episcopia Dunării de Jos Mănăstirea Bistriţa Personalităţi bisericeşti Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure Nectarie Taumaturgul, Sfântul Misticism Psaltire Manual şcolar Memorii, jurnale, biografii Biserica Protestantă Educaţie. Învăţământ Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Culegeri colective Romane, povestiri, dialoguri scrise într-un spirit religios Credinţă (Religie) Antologie Manual pentru seminariile teologice Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Doctrina mântuirii Prezentări istorice în sens strict Teorie mistică. Mistica religioasă Euharistică Biblie Augustinus Aurelius, Sfânt Coran Literatură latină clasică Biserica creştină în general Dicţionar biblic Istoria României Nicodim Aghioritul, Sfânt Religie creştină Secte religioase Ierusalim, oraşul Istoria religiilor Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Religia evreilor Creştinism. Religie creştină Isus Hristos Naraţiuni. Povestiri. Istorisiri. Poveşti. Umor Păcate Tibet Biblia Terminologie religioasă ortodoxă Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Teză de doctorat Texte Învăţături teologice Periodic 1901-1930 Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Gnosticism Petrovici, Ion Oameni de cultură Căsătorie Publicații digitale Limba ebraică Templul de la Ierusalin Limba română veche Cântarea lui Solomon (Cântarea Cântărilor) Istoriografie Arhiepiscopia Iaşilor State-Burluşi, Nicolae Hinduism Dezvoltarea religiei Spovedanie Metafizica vieţii spirituale Rut Psihologie Teologie naturală Indice bibliografic Religii ale popoarelor orientale Biblia. Engleză Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Curente sociologice Publicații digitizate Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Dedicaţie şi autograf Civilizaţia creştină. Biserica si progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă si responsabilităţile laice (Secular) Filipeni Raporturi între biserici. Unitatea bisericii. Mişcări de conciliere. Mişcări ecumenice. Conferinţe mondiale ale bisericilor Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Persoane. Indivizi. Caractere Psalmi Cunoaştere şi credinţă Bibliografie Creştinismul şi filozofia antică Teologie polemică. Apologetică specială. Dovezi ale creştinismului. Apărarea credinţei Reformatori religioşi (Biografii) Mitropolia Banatului Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Antim Ivireanul, Mitropolit al UngroVlahiei Pentateuh Biserica Ortodoxă Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Creştinism timpuriu Milarepa Taoism Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Surse oficiale. Acte, documente publice Educaţie morală Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Episcopia Buzăului Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Biserica primitivă Cărţile profetice Filosofie indiană Istorie literară Publicaţii periodice Epistolele Sf. Apostol Pavel în general Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Persecuţii religioase Sfânta Filofteia de la Argeş Tradiţie bisericească: existenţă, conservare, caractere, monumente Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Mitologie clasică Popescu-Pasărea, Ion Biserica armeană Atanasie cel Mare, Sfânt Enciclopedie Dualism Muzică religioasă Episcopia Caransebeşului Atlas Lucrările Simpozionului Naţional, 2009 Germania Patriarh. Mitropolit Raţionalism. Intelectualism. Universalism Vâlcea, Judeţul Biserici episcopale ne-romano-catolice care reclamă succesiune apostolică Biserică şi secte creştine Simbolurile credinţei. Catehism. Crez Biserica română Liturghie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Biblia. Sfânta scriptură 1828-1918 Monumente istorice Bizanţ Melchisedec Ştefănescu, Episcop
Vă rugăm să schimbaţi parola