Biblioteca Universității din Pitești

Uniunea Europeană

Subiect Tematic: Uniunea Europeană
Lucrări: 323 lucrari in 326 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Procedură civilă Marketing Economia serviciilor Securitate Situaţie economică. Politică economică Reprezentare socială Subiecte ale dreptului internaţional Publicații digitale Fiscalitate Statistică Tratate internaţionale Management Drept Ţări membre UE Politică socială Politici de apărare Procesul decizional 1957-2007 Comerţ internaţional Control intern Dezvoltare durabilă Aderare la Uniunea Europeană Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Deturnare de fonduri Dedicaţie şi autograf Transport de mărfuri Minorităţi naţionale Administraţie Cercetare Audit intern Protecţia drepturilor omului Dreptul afacerilor Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Similitudini Politică Drept jurisprudență Drept comunitar european Politică internaţională Bunăstare socială Aquis-ul comunitar Piteşti Organizaţii guvernamentale Integrare europeană Criminalistică Mobilitate profesională Controlul administraţiei publice Dreptul internaţional privat Politica industriei Economia muncii Statistică economică Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Jurisdicţie Capacitate legală Armonizarea legislaţiei penale Analiza pieţei Legislaţie Politica transporturilor Tratatul fiscal european Relaţii internaţionale Publicaţii ale conferinţelor Regiuni transfrontaliere Drept european Managementul deşeurilor Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Principiul egalităţii statelor membre EUROPOL Politică fiscală Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Plan de dezvoltare instituţională Principiul egalităţii Comisia Europeană Natura Autorităţi administrative autonome Cod de conduită Literatură română Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană Valoare monetară Legea tratatelor Enciclopedie Forme de guvernământ Cercetare tehnico-ştiinţifică Carieră profesională Sistemul de informare Eurodoc Metaforă-clișeu Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului Monedă. Valoare monetară Spania Lupta împotriva terorismului Construcţie europeană Plata transfrontalieră Politică monetară Combaterea criminalităţii Educaţie interculturală Finanţe publice. Bănci. Bani Carta de la Nisa Comunitate europeană Drept comercial internaţional Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Jurisprudenţă Concurenţă Politică financiară. Politica fiscală Teoria traducerii Curtea Europeană de Justiţie Ratificare Reformă fiscală Comunităţi europene Armonizarea protejării drepturilor de proprietate intelectuală Proceduri de impozitare Lingvistică. Limbaje Consumatorism Consiliul European Mass media digitală Lingvistică. Limbi Frontiere interne Bănci Francofonie Comitetul Economic şi Social Istoria Europei Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Libertate economică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Şomaj Curtea de Conturi Europeană Libera circulaţie Ploieşti Protecţia drepturilor de autor Nediscriminare Catalog Obţinerea şi prelucrarea gazelor Drept comunitar Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Drept comercial Studiul populaţiei Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Relaţii internaţionale. Politică internaţională Date dactiloscopice Vize Integrare economică Consiliul Europei Constituţionalism european Organizaţii interguvernamentale Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Sănătate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Acorduri mixte Conferinţă internaţională Reformă administrativă Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Mandat de arestare europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Poluarea atmosferei Poliţie Buget. Fond bugetar Principiul subsidiarităţii Legislaţie europeană Autorităţi europene Cooperare economică Demografie Educaţie Informare Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Parlamentul European Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Politică externă Criza zonei euro Libera circulaţie a lucrătorilor Proiecte internaţionale Administraţie publică locală Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Constituţii. Adunări legislative Civilizaţie Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Cooperare ştiinţifică Sociologie Tratatul asupra Uniunii Europene Instituţii internaţionale specializate Sistemul financiar-bancar român Piaţa asigurărilor Drept civil Armonizarea drepturilor de proprietate intelectuală Avizul şi notificarea persoanei condamnate Multiculturalism Imigrare Cronologie istorică Economie mondială Drept juridic Calitatea aerului Competitivitate economică Fiscalitate Dreptul transporturilor Expertiză criminalistică România Economie politică Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Gestiune Administraţie publică Concurenţă economică Guvernare locală Descentralizare Macroeconomie Administrarea financiară a întreprinderii Instituţii comunitare Rezervaţii naturale. Zone protejate în general şi administrarea lor Europa Tratament fiscal Gestionarea fondurilor europene Biblioteconomie Hotărâri judecătoreşti Gestionarea deşeurilor Managementul proiectelor Directiva (UE) 2019/770 Marcă înregistrată Suveranitatea statului în procesul integrării regionale europene Drept constituţional Forţă Istorie Constituţii Comitetul regiunilor Centre de informare şi documentare Finanţe internaţionale Profit (Economie) Frontiere externe Drept. Jurisprudenţă Directiva (UE) 2019/771 Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Legislaţie comunitară Conceptul de subsidiaritate Roma Primarul Instituţii europene Dreptul muncii Educaţie. Învăţământ Culegeri colective Economie Comunitatea Economică Europeană Infracţiuni pentru care se impune recunoaşterea Consiliu de administraţie Organizaţii internaţionale Drept diplomatic Documente legislative Organizare Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Geografie regională Politică de tineret Funcţiile primordiale ale Parlamentului European Comerţ Bosnia-Herţegovina Spaţiuk Schengen Integrare economică internaţională Perfecţionare profesională Locuri de muncă Tratatul de la Maastricht Cultură Scheme metaforizante Economie regională. Economie teritorială Inginerie economică Structura instituţională Organizaţii neguvernamentale Personalitate juridică Acorduri internaţionale Palierele construcţiei europene Concurenţă şi ajutor de stat Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Iugoslavia Colocviu internaţional Social-democraţie Audit contabil Consiliul Uniunii Europene Drept internaţional Democraţie Cooperare internaţională Limba franceză Cercetări ştiinţifice Banca Europeană de Investiţii Guvernanţă Uniunea Bancară Europeană Tratat Drept administrativ Analiză de similitudine Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Summit Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Sistem judiciar Relaţii economice internaţionale Activitate normativă penală Surse legislative şi juridice Protecţia consumatorilor Securitate europeană Migraţie Impozite Doctrine Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Pedeapsă Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Tratatul de la Lisabona Dreptul mediului Simpozion internaţional Drepturile omului Frontiere maritime Integrare Dreptul de proprietate intelectuală Pact fiscal european Criză financiară Futurologie Legislaţie comercială Banca Centrală Europeană Politici Europene Drept vamal Principiile comunitare Politică industrială Procese sociale. Dinamică socială Crimă organizată Măsuri privative de libertate Executarea pedepselor Întreprinderi Lingvistică Poluarea aerului Blocuri internaţionale Societate comercială
Vă rugăm să schimbaţi parola