Biblioteca Universității din Pitești

Documente legislative. Surse legislative şi juridice

Subiect Tematic: Documente legislative. Surse legislative şi juridice
Lucrări: 138 lucrari in 138 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Procedură civilă Ştiinţe medicale. Medicină Sistematizare regională, urbană şi rurală Comerţ interior Tratat Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Administrarea apărării naţionale Fiscalitate Carte 1901-1930 Epistemologie Drept Impozite Partidul Comunist Român Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Asigurări sociale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Transport rutier Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Drepturile omului Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Publicații digitizate Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Apărare naţională Decrete Politică Economie. Ştiinţe economice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Jurisdicţie fiscală Administraţie locală Societate comercială Limba română Legi individuale Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Putere legislativă Libertatea presei Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Drept penal. Infracţiuni penale. Infracţiuni posibile Muncă. Organizarea muncii Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Activităţi specifice administraţiei publice Revoluţia de la 1821 Forme de organizare economică şi în cooperare Rezistenţa materialelor Drept penal. Infracţiuni penale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Construcţii Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Obligaţii contractuale (Drept) Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Investiţii (Economie) Drept penal Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Termodinamică. Energetică Dreptul organizaţiilor internaţionale Metode, sisteme şi procedee contabile Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Economia fondului de locuinţe Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Plante de nutreţ exclusiv ierburile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Uniunea Europeană Locuinţe cu chirie Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Activităti specifice administraţiei publice Consiliul de Stat legislativ Hotărîre a Partidului Comunist Român Drept internaţional public Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Naţionalitate. Cetăţenie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Obligaţii. Contracte. Convenţii Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Conducerea autovehiculelor Preţ. Formarea preţului. Costuri Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Taxe. Impozite. Percepere de taxe Drept civil Procedură penală Producţie agricolă. Organizare, administrare Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Organe autonome ale administraţiei locale Persoane fizice Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor România Venituri publice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Administraţie publică Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Curţi internaţionale Cultura fructelor în general. Pomicultură Europa Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Istorie Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Drept. Jurisprudenţă Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Curs universitar Agricultură Statut profesional Civilizaţie. Cultură. Progres Ape interne naturale Minori Economie Organizaţii internaţionale Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Metrologie Artă militară în general Violarea secretului, a caracterului confidenţial Istoria României Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Contabilitate financiară bugetară Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Agricultură în general Drept internaţional Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola