Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 887 lucrari in 938 publicatii in 11 limbi
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Societate globală Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Drepturile minorităţilor Paradigme globale Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Integrare socială Comunităţi rurale Statistică Devianţă socială Tulburări sociale Comunicare în masă Drept Literatură engleză Franţa Palante, Georges Timiş, Judeţul Carte veche < 1900 Ex libris Societate postindustrială Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Dezbateri şi discursuri publice Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Patologie socială Psihosociologie Adolescenți Sondaj de opinie despre birocraţia din România Etnopsihologie Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Rromi. Ţigani Cercetare Dialog intercultural Existenţă. Diferenţa în esenţă Golopenţia, Anton Istorie generală. Istorie universală Filosofie morală Religie. Teologie Timp (sociologie) Sesiuni de comunicări Violenţa Comunicare organizaţională Birocraţie comunitară Politică Registre de stare civilă Sisteme filosofice Istoria Basarabiei Comunicare socială Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Relaţii umane Sociologie medicală Argeş, Judeţul Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Sociologia ştiinţei Muncă. Organizarea muncii Teoria integrată a comunicărilor Grupuri sociale. Organizaţii sociale Emoţii sociale şi antisociale Popoare primitive Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizaţii Manual universitar Sociologia cunoaşterii Literatură română Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Educaţia copiilor Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Eseuri Sociologia terorismului Procese sociale Cultură. Civilizaţie. Progres Sociologie educaţională Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Psihologia copilului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Căsătoria în nordul Olteniei Analiză Demografie. Studiul populaţiei Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Birocraţie profesională Ţara Românească Comunicare managerială Fondatori Competenţa de comunicare Studiul populaţiei Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Antropologie Societatea americană Geografie demografică Patologie. Medicină clinică Educaţie Tipuri de delincvenţi Didactică şi metodică Sistem birocratic Intuiţie afectivă Japonia Tournier, Michel Sociologie Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Biblia comentată Ocupaţii. Profesii Relaţii publice Psihoterapie Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Intelectuali Fermieri România Economie globală Tipuri de comportament Comportament deviant Sociologia sportului Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Sec. 18-20 Viaţă socială Marxism Parsons, Talcott Tinerii şi timpul liber Componentele atitudinii sociale Istoria Angliei Discursuri Antreprenoriat Literatură franceză Eseu literar Model birocratic Weber, Max Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Istoria Statelor Unite ale Americii Italia Biologie. Ştiinţe biologice în general Cetăţenie Publicaţii periodice electronice Mobilitate Geografia Franţei Geografie. Explorarea pământului Istoria civilizaţiilor Forme şi modele de bază ale educaţiei Sociologia vieţii cotidiene Berivoieşti-Muscel Psihologia familiei Sociologie rurală Curs universitar Prostituţie Sociologia artei Civilizaţie. Cultură. Progres Romane Ţigani Economie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Schimbări sociale în societăţi globale Aspiraţii Geografie Societatea engleză Teoria comunicării Expresia corporală a caracterului Organizare Sociologia muncii Educator total Evul Mediu Stări de EU care determină dialogul Morală culturală Obiceiuri Ştiinţe politice Durkhein, E. Învăţământ Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Elveţia Critică literară Incluziune socială Romi Progres ideologic Asistenţă socială Filosofie socială Metode Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Turism Ştiinţe sociale Sociologie politică Marea Unire de la 1 dec.1918 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Eul adult 2004 Monografie Cercetare arheologică preistorică Fizică Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Straturi sociale intermediare Mod de viaţă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Austria Etica şi estetica sportului Metafizică Paradigme teoretice ale comunicării Cercetare privind tactul pedagogic RALEA, Mihai Tratat Componente afective Sociologie juridică GUSTI, Dimitrie Drăgan, Ioan Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Literatură universală Societăţi capitaliste Factori socioculturali Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Ghid Mills, Wright Album Rusia Forme de cercetare Sociologia comunităţii Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Societatea română Plato Pedagogie socială Epistemologie Comportamentul birocratic Comportament social Reformă Caragea, Ralu Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Economie în general Igienă publică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Morală profesională Riscuri miniere Economie socială Concepte generale. Filosofia religiei Comunităţi rurale. Sociologie rurală Etnologie Drepturile omului Periodic vechi românesc Anglia Marx, Karl Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Vulnerabilitate Sociologia maselor Structură socială America Partide social-democrate Politică şi guvernare Familie. Sociologia familiei Statistică. Demografie. Sociologie Elaborarea proiectelor Statistică matematică Sociopsihologie Managementul calităţii Ideologie Sociologie pedagogică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Modele statistice Ştiinţe socio-umane Sport Istoria Spaniei Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Ciclul vieţii familiale Filosofia culturii Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Modele decizionale de incertitudine cognitivă Antropologie socială Asistenţă medicală Bibliografii pe subiect Reţele sociale Influenţarea este consubstanţiala comunicării Conducere Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Procese sociale. Dinamică socială Sociologia educaţiei Ştiinţe umane Dicţionar român Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Ziaristică. Presă Drepturile copilului Lingvistică Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Literatură americană în limba engleză Limba română Relaţii interpersonale Conceptul de birocraţie Morală sexuală. Moralitate sexuală Filosofie Rezilienţă psihologică Deportare Africa Epoca contemporană Economia muncii Transilvania Psihologie comportamentală Naţionalism Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Ştiinţe Psihologie socială Republica Moldova Republica Federală a Germaniei (din 1990) Conflicte sociale Relaţii internaţionale Studii locale Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Psihoanaliză Geografia României Valori culturale Politologie Catastrofe naturale Terorism Drept penal. Infracţiuni penale Politică agrară Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Datoriile părinţilor faţă de copil Dâmbovnic, Râul Metode de cercetare Organizare socială Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Organizare comercială Comportament antisocial Periodic 1931-1960 Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Articole Familie Sociologia comunicării Situaţie economică Stat naţional Statele Unite ale Americii Lingvistica textului. Analiza discursului Educaţie în familie Geopolitică Sociologia familiei Spania Personalităţi Risc seismic Dicţionar Moldova Organizaţii sociale Ştiinţa istoriei Autoeducaţie Sociologia organizaţiilor Violenţa în familie Identitate naţională Sociologia religiei Conştiinţă socială Psihologie Morală socială Sociografie Organizare birocratică Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar social-politic Delincvenţă juvenilă Copii Migraţia forţei de muncă Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Eul părinte Motivaţie şi interese Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sociologie ştiinţifică Industrializare Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Proudhon, Pierre-Joseph Drăghicescu, Dumitru Consilieri şi experţi în educaţie Psihologie şcolară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Conflicte rasiale Femei Marea Britanie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţiile Academiei Române Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Şomaj Obiectul şi scopul sociologiei Clasă socială Americani Publicaţii universitare Teoria şi practica organizării Chimie Valori culturale (sociologie) Teză postdoctorală Situaţie socială Emoţie Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Comunicare Traumatisme psihice După vârstă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Comunicare nonverbală Psihologia fenomenelor anormale Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Socialism Societatea ca sistem social Criză economică Wright Traume sociale Ştiinţă Aromâni Dezvoltare economică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Dezvoltarea personalităţii Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Grupe de vârste Dialog social Filosofie. Psihologie Africa francofonă Brazilia Organizaţie Educaţie fizică şi sport Carte 1931-1960 Inundaţii Dezvoltare socială Sociologia culturii Limba engleză Civilizaţie Retorică Biografii Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Temeri sociale Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Familie monoparentală Trăsăturile de caracter ale profesorului Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Cercetare sociologică Societăţi globale Banat Procese de grup Drept civil Multiculturalism Medicină clinică Burghezie Spania. Regatul spaniol Stratificare socială. Diferenţiere socială Bibliografie. Cataloage Intelectualitate Elite Sociologia dezvoltării Ştiinţă şi cunoaştere în general Conferinţe internaţionale Fiziologia şi biologia delincvenţilor Sec. 20 Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Societate socialistă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Matematică Câmpia Bărăganului Stratificare socială Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Societate industrială Tranziţie Administraţie publică Structură socială. Societatea ca sistem social Patrimoniu cultural Gestionarea spaţiului public Muncă Situaţia femeii în familie Europa Managementul proiectelor Lucrări ştiinţifice universitare Teoria deciziei Ştiinţă politică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Procese de comunicare Decizia în condiţii de incertitudine Partide politice Piaţa muncii Istorie Minorităţi etnice Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Puncte slabe ale sistemului birocratic Sociologia reflectării Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială ANDREI, Petre Feminism. Femeile şi societatea Logică clasică Grecia Materialism dialectic Drept. Jurisprudenţă Relaţii sociale. Relații interpersonale Lingvistică şi limbi Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Anxietate Educaţie. Învăţământ Metode ale ştiinţelor sociale Hărţuire morală Sancţiuni sociale Opinie publică Culegeri colective Umanistică. Ştiinţe umane în general Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Mehedinţi Calitatea vieţii Antologie Spearman Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Tehnici de reabilitare Droguri Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Geografie regională Bogaţi, Comună Prezentări istorice în sens strict Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Veneţia Cooperative agricole Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Sărăcie Istorie universală Frustrare Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Cultură Astronomie. Geodezie Randament Vulnerabilitate socială Ştiinţe naturale Artă militară în general Logică Dimensiunile democraţiei Istoria României Copii rromi (ţigani) Probleme sociale Ştiinţe auxiliare ale istoriei Victimele dezastrelor naturale Cauzele neascultării elevilor Dinamică socială Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Democraţie Pedagogie culturală Partide şi mişcări politice Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Feminism Socio-Umane Cercetări ştiinţifice Marketing Educaţie socială Ştiinţe economice Postmodernitate Standard de viaţă Partide comuniste Sisteme sociale Contextul cultural al vieţii sociale Critică literară. Studii literare Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Criminologie. Criminalistică Management Asistenţă şi protecţie socială Politică socială Societăți socialiste și comuniste Şcoli Progres teoretic Socializare Psihologie Atitudini sociale Școala Sociologică de la Craiova Afaceri Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Xenopol, Alexandru D. Curente sociologice Valea Drincei Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Dedicaţie şi autograf Psihologia maselor Studii regionale şi comunitare Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Strategie bilingvă Bibliografie Eul copil Suedia Eseuri de filosofie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Globalizare Umanism Alcoolism Hagel Lipsa de tact Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Jurnalistică Drept public Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Comportament colectiv Vulnerabilitate psihologică Afaceri interne. Politică internă Ajutor social Istoria culturii Limbi moderne Evaluare în educaţie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiri Etica sportului. Fair play Partide Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice CLAUDIAN, Alexandru Legislaţie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Monden Teoria democraţiei Antropologie istorică Publicaţii periodice Braşov Istoria socială a României Literatură comparată Cunoaştere Intervenţie socială Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Filozofie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Copii cu defecte morale. Delicvenţi Zamfir, Cătălin Politică internă. Politică externă Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Ecologie Studii de caz Curente sociologiste Germania Psihologia personalităţii Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Arhitecturi relaționale Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Biserica română Medicină Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Retorica vorbirii Autocontrol Dicţionar de sociologie (Larousse) Dinamică culturală Economie de piaţă Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Mass-Media Relaţii sociale Psihologia sexelor Vaslui, regiunea Istoria Franţei Dicţionar de sociologie Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Inginerie. Tehnică în general Literatură Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Sociologie economică Societate informaţională Publicistică Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Demografie Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Herseni, T. Discurs politic Socioscopia dezastrelor naturale Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Grupuri sociale Sociologie globală Retorică. Folosirea efectivă a limbii Friedmann, Georges Grupuri etnice Identitate culturală Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Libertate religioasă Lucrări ştiinţifice Prezentare istorică Artă Diverse. Varia Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Pictură
Vă rugăm să schimbaţi parola