Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 882 lucrari in 933 publicatii in 11 limbi
Analiza de conţinut de: Agabrian, Mircea (Text tipărit)
Introducere matematică în sociologie de: Noaghi, Traian; Universitatea Tehnică din Petroşani; Matei, Ion, prof. de matematică (Text tipărit)
Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale de: Zlate, Mielu; Zlate, Camelia (Text tipărit)
Comunicare şi negociere în afaceri de: Popescu, Dan, economist (Text tipărit)
Tehnici de comunicare de: Peretti, André de; Legrand, Jean-André; Boniface, Jean (Text tipărit)
Cercetarea sociologică : Metode şi tehnici de: Chelcea, Septimiu; Cauc, Ion; Mărginean, Ioan, sociolog (Text tipărit)
Subiecte
Tulburări sociale Franţa Palante, Georges Societate postindustrială Cercetare Religie. Teologie Sociologie medicală Sociologia ştiinţei Emoţii sociale şi antisociale Popoare primitive Sociologia cunoaşterii Dedicaţie şi autograful autorului Religie Fondatori Geografie demografică Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Relaţii publice Istoria Statelor Unite ale Americii Berivoieşti-Muscel Învăţământ Filosofie socială Paradigme teoretice ale comunicării Mills, Wright Economie socială Periodic vechi românesc Sociologia maselor Conducere Morală sexuală. Moralitate sexuală Deportare Ştiinţe Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Familie Organizaţii sociale Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Chimie Comunicare Ştiinţă şi cunoaştere în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Grecia Democraţie Standard de viaţă Management Alcoolism Hagel Personalitate Comportament colectiv Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Consiliere Istoria Franţei Socioscopia dezastrelor naturale Identitate culturală Componentele atitudinii sociale Geografia Franţei Sociologia vieţii cotidiene Societatea română Concepte generale. Filosofia religiei Comunităţi rurale. Sociologie rurală Naţionalism Relaţii internaţionale Geografia României Drept penal. Infracţiuni penale Psihologie Teză postdoctorală Comunicare nonverbală Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Procese de grup Bibliografie. Cataloage Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Feminism. Femeile şi societatea Randament Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Paradigme globale Integrare socială Drept Adolescenți Dialog intercultural Sesiuni de comunicări Violenţa Registre de stare civilă Organizaţii Antropologie Educaţie Sociologie Psihoterapie Intelectuali Ţigani Organizare Progres ideologic Carte 1901-1930 Igienă publică Drepturile omului Vulnerabilitate Familie. Sociologia familiei Managementul calităţii Istoria Spaniei Sport Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Conflicte sociale Psihoanaliză Terorism Organizare socială Organizare comercială Articole Educaţie în familie Conştiinţă socială Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Wright Dezvoltare economică Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Educaţie fizică şi sport Multiculturalism Stratificare socială. Diferenţiere socială Situaţia femeii în familie Ştiinţă politică Sociologia reflectării Relaţii sociale. Relații interpersonale Calitatea vieţii Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Sisteme sociale Politică socială Școala Sociologică de la Craiova Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Minorităţi naţionale Eseuri de filosofie Jurnalistică Ştiri Teoria democraţiei Antropologie istorică Publicaţii periodice Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Mass-Media Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Literatură Libertate religioasă Prezentare istorică Schimbări sociale în societăţi globale Economie Societatea engleză Mod de viaţă Etica şi estetica sportului Sociopsihologie Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Filosofie Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Industrializare Americani Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Filologie Filosofie. Psihologie Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Cercetare sociologică Sociologia dezvoltării Societate socialistă Gestionarea spaţiului public Materialism dialectic Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Feminism Societate globală Literatură engleză Carte veche < 1900 Psihosociologie Rromi. Ţigani Existenţă. Diferenţa în esenţă Golopenţia, Anton Comunicare socială Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Publicaţii periodice şi seriale Birocraţie profesională Didactică şi metodică Sociologie rurală Biserici creştine. Secte. Comunităţi Durkhein, E. Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Sport. Educaţie fizică Epistemologie Riscuri miniere America Sociologie pedagogică Antropologie socială Literatură americană în limba engleză Rezilienţă psihologică Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Sociologia comunicării Dicţionar Sociologia religiei Proudhon, Pierre-Joseph Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Publicaţiile Academiei Române Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Dialog social Conferinţe internaţionale Societate industrială Structură socială. Societatea ca sistem social Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Sărăcie Artă militară în general Victimele dezastrelor naturale Socio-Umane Dedicaţie şi autograf Vulnerabilitate psihologică Istoria culturii Monden Braşov Enciclopedie Germania Medicină Teoria cunoaşterii. Epistemologie Societate informaţională Discurs politic Artă Eseu literar Istoria civilizaţiilor Evul Mediu Sociologie politică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză RALEA, Mihai Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Rusia Forme de cercetare Pedagogie socială Morală profesională Marx, Karl Partide social-democrate Statistică matematică Sociologia educaţiei Ziaristică. Presă Limba română Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Lingvistica textului. Analiza discursului Teoria şi practica organizării Valori culturale (sociologie) Aromâni Grupe de vârste Inundaţii Biografii Burghezie Elite Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Logică clasică Umanistică. Ştiinţe umane în general Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Timiş, Judeţul Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Etnopsihologie Comunicare organizaţională Birocraţie comunitară Sisteme filosofice Argeş, Judeţul Grupuri sociale. Organizaţii sociale Procese sociale Sociologie educaţională Căsătoria în nordul Olteniei Demografie. Studiul populaţiei Analiză Comunicare managerială Patologie. Medicină clinică Tipuri de delincvenţi Biblia comentată Ocupaţii. Profesii România Tinerii şi timpul liber Forme şi modele de bază ale educaţiei Psihologia familiei Teoria comunicării Morală culturală Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Romi Componente afective Sociologie juridică Ghid Anglia Filosofia culturii Drepturile copilului Epoca contemporană Autoeducaţie Organizaţie Dezvoltare socială Civilizaţie Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Intelectualitate Câmpia Bărăganului Managementul proiectelor Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Bogaţi, Comună Cercetare ştiinţifică Contextul cultural al vieţii sociale Societăți socialiste și comuniste Curente sociologice Psihologia maselor Manual pentru liceu Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ecologie Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Studii de caz Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Dicţionar de sociologie Sociologie economică Friedmann, Georges Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Literatură franceză Monografie GUSTI, Dimitrie Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Reformă Structură socială Modele statistice Psihologie comportamentală Republica Moldova Valori culturale Datoriile părinţilor faţă de copil Dâmbovnic, Râul Metode de cercetare Sociologia organizaţiilor Dicţionar social-politic Copii Societatea ca sistem social Muncă Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Hărţuire morală Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Culegeri colective Pedagogie culturală Teză de doctorat Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Relaţii umane Sociologia terorismului Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Psihologia copilului Societatea americană Tournier, Michel Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Weber, Max Geografie Metode Cercetare arheologică preistorică Fizică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Factori socioculturali Statistică. Demografie. Sociologie Ştiinţe umane Africa Politologie Politică agrară Sociografie Delincvenţă juvenilă După vârstă Psihologia fenomenelor anormale Socialism Ştiinţă Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Europa Piaţa muncii ANDREI, Petre Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Sancţiuni sociale Antologie Spearman Probleme sociale Criminologie. Criminalistică Xenopol, Alexandru D. Valea Drincei Suedia Umanism Artă. Recreere. Divertisment. Sport Afaceri interne. Politică internă Ajutor social Etica sportului. Fair play CLAUDIAN, Alexandru Literatură comparată Cunoaştere Filozofie Zamfir, Cătălin Dicţionar de sociologie (Larousse) Dinamică culturală Relaţii sociale Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Publicistică Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Lucrări ştiinţifice Diverse. Varia Tipuri de comportament Sociologia sportului Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Incluziune socială Asistenţă socială Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Straturi sociale intermediare Societăţi capitaliste Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Comportament social Ideologie Ciclul vieţii familiale Psihologie socială Comportament antisocial Risc seismic Drăghicescu, Dumitru Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Critică literară. Recenzie. Istorie literară Retorică Medicină clinică Patrimoniu cultural Decizia în condiţii de incertitudine Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Cultură Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Statistică Comunicare în masă Ex libris Politică Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Muncă. Organizarea muncii Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Studiul populaţiei Japonia Marxism Civilizaţie. Cultură. Progres Romane Tratat Literatură universală Reţele sociale Procese sociale. Dinamică socială Lingvistică Violenţa în familie Morală socială Migraţia forţei de muncă Traumatisme psihice Brazilia Limba engleză Drept civil Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Stratificare socială Tranziţie Partide politice Opinie publică Cooperative agricole Astronomie. Geodezie Dimensiunile democraţiei Ştiinţe auxiliare ale istoriei Partide şi mişcări politice Marketing Postmodernitate Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Şcoli Atitudini sociale Strategie bilingvă Bibliografie Construcţii civile Evaluare în educaţie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Copii cu defecte morale. Delicvenţi Psihologia personalităţii Arhitecturi relaționale Biserica română Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Grupuri sociale Retorică. Folosirea efectivă a limbii Pictură Model birocratic Aspiraţii Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Drăgan, Ioan Album Economie în general Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Filosofie franceză Republica Federală a Germaniei (din 1990) Studii locale Periodic 1931-1960 Stat naţional Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Africa francofonă Familie monoparentală Istoria României Devianţă socială Patologie socială Istorie generală. Istorie universală Filosofie morală Eseuri Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Viaţă socială Discursuri Prostituţie Sociologia artei Expresia corporală a caracterului Critică literară Ştiinţe sociale Austria Asistenţă medicală Transilvania Statele Unite ale Americii Sociologia familiei Sociologie ştiinţifică Psihologie şcolară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Marea Britanie Analiză economică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Criză economică Traume sociale Dezvoltarea personalităţii Carte 1931-1960 Sociologia culturii Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Spania. Regatul spaniol Matematică Teoria deciziei Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Minorităţi etnice Anxietate Droguri Vulnerabilitate socială Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Ştiinţe economice Partide comuniste Critică literară. Studii literare Asistenţă şi protecţie socială Progres teoretic Socializare Studii regionale şi comunitare Drept public Limbi moderne Intervenţie socială Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Literatură ştiinţifică şi filosofică Politică internă. Politică externă Curente sociologiste Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Vaslui, regiunea Demografie Sociologie globală Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sociologia muncii Elveţia Turism Marea Unire de la 1 dec.1918 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Sociologia comunităţii Plato Etnologie Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Politică şi guvernare Elaborarea proiectelor Teoria cunoaşterii Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Bibliografii pe subiect Economie. Ştiinţe economice Conflicte rasiale Şomaj Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Societăţi globale Lingvistică şi limbi Metode ale ştiinţelor sociale Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Mehedinţi Tehnici de reabilitare Veneţia Frustrare Drepturile minorităţilor Comunităţi rurale Dezbateri şi discursuri publice Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Timp (sociologie) Istoria Basarabiei Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Educaţia copiilor Cultură. Civilizaţie. Progres Ţara Românească Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Comportament deviant Istoria Angliei Italia Caragea, Ralu Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ştiinţe socio-umane Modele decizionale de incertitudine cognitivă Dicţionar român Pedagogie Economia muncii Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Situaţie economică Geopolitică Personalităţi Spania Identitate naţională Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Consilieri şi experţi în educaţie Obiectul şi scopul sociologiei Clasă socială Emoţie Fiziologia şi biologia delincvenţilor Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Administraţie publică Istorie universală Logică Cercetări ştiinţifice Educaţie socială Psihologie Afaceri Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Partide Legislaţie Istoria socială a României Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Retorica vorbirii Autocontrol Economie de piaţă Psihologia sexelor Inginerie. Tehnică în general Herseni, T. Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Grupuri etnice Fermieri Economie globală Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Sec. 18-20 Parsons, Talcott Antreprenoriat Cetăţenie Mobilitate Geografie. Explorarea pământului Obiceiuri Ştiinţe politice Metafizică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Relaţii interpersonale Catastrofe naturale Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Moldova Ştiinţa istoriei Organizare birocratică Motivaţie şi interese Femei Publicaţii universitare Uniunea Europeană Temeri sociale Banat Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie regională Prezentări istorice în sens strict Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Ştiinţe naturale Copii rromi (ţigani) Dinamică socială
Vă rugăm să schimbaţi parola