Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 870 lucrari in 921 publicatii in 11 limbi
Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях современного мира de: Институт Юридических и Политических Исследований Академии Наук Молдовы; Институт философии Националъной Академии Наук Беларуси (Text tipărit)
Introducere matematică în sociologie de: Noaghi, Traian; Universitatea Tehnică din Petroşani; Matei, Ion, prof. de matematică; Roşca, Mihaela (Text tipărit)
Sociologia contemporană : Al VI-lea Congres mondial de Sociologie - Evian de: Trebici, Vladimir; Grünberg, Ludwig; Bădina, Ovidiu; Matei, Ioan, sociolog (Text tipărit)
Comunicare şi negociere în afaceri de: Popescu, Dan, economist (Text tipărit)
Tehnici de comunicare de: Peretti, André de; Legrand, Jean-André; Boniface, Jean (Text tipărit)
Societăţi prezente, societăţi viitoare : Din comunicările prezentate la al VII-lea Congres mondial de sociologie (Vara, septembrie 1970) de: Vlad, C.; Cernea, I.; Ioanid, M.; Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice; Matei, Ioan, sociolog (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Societate globală Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Drepturile minorităţilor Paradigme globale Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Integrare socială Comunităţi rurale Statistică Devianţă socială Tulburări sociale Comunicare în masă Drept Literatură engleză Franţa Palante, Georges Timiş, Judeţul Carte veche < 1900 Ex libris Societate postindustrială Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Patologie socială Psihosociologie Adolescenți Etnopsihologie Rromi. Ţigani Dialog intercultural Cercetare Existenţă. Diferenţa în esenţă Golopenţia, Anton Istorie generală. Istorie universală Filosofie morală Religie. Teologie Timp (sociologie) Sesiuni de comunicări Violenţa Comunicare organizaţională Birocraţie comunitară Politică Registre de stare civilă Sisteme filosofice Istoria Basarabiei Comunicare socială Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Relaţii umane Sociologie medicală Argeş, Judeţul Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Sociologia ştiinţei Muncă. Organizarea muncii Grupuri sociale. Organizaţii sociale Emoţii sociale şi antisociale Popoare primitive Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizaţii Manual universitar Sociologia cunoaşterii Literatură română Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Educaţia copiilor Eseuri Sociologia terorismului Procese sociale Cultură. Civilizaţie. Progres Sociologie educaţională Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Psihologia copilului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Căsătoria în nordul Olteniei Analiză Demografie. Studiul populaţiei Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Birocraţie profesională Ţara Românească Comunicare managerială Fondatori Studiul populaţiei Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Antropologie Societatea americană Literatură Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Sociologie economică Societate informaţională Geografie demografică Patologie. Medicină clinică Publicistică Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Demografie Educaţie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Tipuri de delincvenţi Didactică şi metodică Herseni, T. Discurs politic Socioscopia dezastrelor naturale Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Grupuri sociale Sociologie globală Japonia Tournier, Michel Sociologie Persoane cu handicap Friedmann, Georges Psihologie. Pedagogie Grupuri etnice Biblia comentată Ocupaţii. Profesii Identitate culturală Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Relaţii publice Lucrări ştiinţifice Psihoterapie Artă Prezentare istorică Diverse. Varia Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Pictură Intelectuali Fermieri România Economie globală Tipuri de comportament Comportament deviant Sociologia sportului Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Sec. 18-20 Viaţă socială Marxism Parsons, Talcott Tinerii şi timpul liber Componentele atitudinii sociale Istoria Angliei Discursuri Antreprenoriat Literatură franceză Eseu literar Model birocratic Weber, Max Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Istoria Statelor Unite ale Americii Italia Biologie. Ştiinţe biologice în general Cetăţenie Mobilitate Geografia Franţei Geografie. Explorarea pământului Istoria civilizaţiilor Forme şi modele de bază ale educaţiei Sociologia vieţii cotidiene Berivoieşti-Muscel Psihologia familiei Sociologie rurală Prostituţie Curs universitar Sociologia artei Civilizaţie. Cultură. Progres Romane Ţigani Biserici creştine. Secte. Comunităţi Economie Schimbări sociale în societăţi globale Geografie Societatea engleză Teoria comunicării Aspiraţii Expresia corporală a caracterului Organizare Sociologia muncii Evul Mediu Morală culturală Obiceiuri Ştiinţe politice Durkhein, E. Învăţământ Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Elveţia Critică literară Incluziune socială Romi Progres ideologic Asistenţă socială Filosofie socială Metode Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Turism Ştiinţe sociale Marea Unire de la 1 dec.1918 Sociologie politică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Monografie Cercetare arheologică preistorică Fizică Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Mod de viaţă Straturi sociale intermediare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Austria Etica şi estetica sportului Metafizică Paradigme teoretice ale comunicării RALEA, Mihai Tratat Componente afective Sociologie juridică Drăgan, Ioan GUSTI, Dimitrie Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Literatură universală Societăţi capitaliste Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Factori socioculturali Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Ghid Mills, Wright Album Rusia Sociologia comunităţii Forme de cercetare Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Plato Societatea română Pedagogie socială Epistemologie Comportament social Reformă Caragea, Ralu Economie în general Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Igienă publică Morală profesională Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Riscuri miniere Economie socială Concepte generale. Filosofia religiei Comunităţi rurale. Sociologie rurală Etnologie Periodic vechi românesc Drepturile omului Anglia Marx, Karl Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Vulnerabilitate Sociologia maselor Structură socială America Partide social-democrate Politică şi guvernare Familie. Sociologia familiei Statistică. Demografie. Sociologie Elaborarea proiectelor Statistică matematică Sociopsihologie Managementul calităţii Ideologie Sociologie pedagogică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Modele statistice Ştiinţe socio-umane Sport Istoria Spaniei Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Ciclul vieţii familiale Filosofia culturii Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Modele decizionale de incertitudine cognitivă Antropologie socială Asistenţă medicală Bibliografii pe subiect Reţele sociale Conducere Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Procese sociale. Dinamică socială Sociologia educaţiei Ştiinţe umane Dicţionar român Economie. Ştiinţe economice Ziaristică. Presă Pedagogie Lingvistică Drepturile copilului Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Literatură americană în limba engleză Limba română Relaţii interpersonale Morală sexuală. Moralitate sexuală Filosofie Rezilienţă psihologică Deportare Africa Epoca contemporană Economia muncii Transilvania Psihologie comportamentală Naţionalism Ştiinţe Psihologie socială Republica Moldova Republica Federală a Germaniei (din 1990) Relaţii internaţionale Conflicte sociale Studii locale Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Psihoanaliză Geografia României Valori culturale Politologie Catastrofe naturale Terorism Drept penal. Infracţiuni penale Politică agrară Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Datoriile părinţilor faţă de copil Dâmbovnic, Râul Metode de cercetare Organizare socială Organizare comercială Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Periodic 1931-1960 Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Comportament antisocial Articole Familie Sociologia comunicării Situaţie economică Stat naţional Statele Unite ale Americii Lingvistica textului. Analiza discursului Educaţie în familie Geopolitică Sociologia familiei Spania Personalităţi Risc seismic Dicţionar Moldova Organizaţii sociale Ştiinţa istoriei Autoeducaţie Sociologia organizaţiilor Violenţa în familie Identitate naţională Sociologia religiei Conştiinţă socială Psihologie Morală socială Sociografie Organizare birocratică Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar social-politic Delincvenţă juvenilă Copii Migraţia forţei de muncă Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Motivaţie şi interese Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sociologie ştiinţifică Industrializare Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Proudhon, Pierre-Joseph Drăghicescu, Dumitru Consilieri şi experţi în educaţie Psihologie şcolară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Conflicte rasiale Femei Marea Britanie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţiile Academiei Române Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Şomaj Obiectul şi scopul sociologiei Clasă socială Americani Publicaţii universitare Teoria şi practica organizării Chimie Valori culturale (sociologie) Emoţie Teză postdoctorală Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Comunicare Traumatisme psihice După vârstă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Comunicare nonverbală Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Psihologia fenomenelor anormale Socialism Societatea ca sistem social Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Wright Criză economică Traume sociale Ştiinţă Aromâni Dezvoltare economică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Dezvoltarea personalităţii Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Grupe de vârste Dialog social Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Africa francofonă Brazilia Organizaţie Educaţie fizică şi sport Carte 1931-1960 Inundaţii Dezvoltare socială Sociologia culturii Limba engleză Civilizaţie Retorică Biografii Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Temeri sociale Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Familie monoparentală Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Cercetare sociologică Societăţi globale Banat Procese de grup Drept civil Multiculturalism Medicină clinică Burghezie Spania. Regatul spaniol Stratificare socială. Diferenţiere socială Bibliografie. Cataloage Intelectualitate Elite Ştiinţă şi cunoaştere în general Conferinţe internaţionale Fiziologia şi biologia delincvenţilor Sec. 20 Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Societate socialistă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Matematică Câmpia Bărăganului Stratificare socială Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Societate industrială Tranziţie Administraţie publică Structură socială. Societatea ca sistem social Patrimoniu cultural Gestionarea spaţiului public Muncă Situaţia femeii în familie Europa Managementul proiectelor Teoria deciziei Lucrări ştiinţifice universitare Ştiinţă politică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Decizia în condiţii de incertitudine Piaţa muncii Partide politice Istorie Minorităţi etnice Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Sociologia reflectării Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială ANDREI, Petre Feminism. Femeile şi societatea Logică clasică Grecia Materialism dialectic Drept. Jurisprudenţă Relaţii sociale. Relații interpersonale Lingvistică şi limbi Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Anxietate Hărţuire morală Educaţie. Învăţământ Sancţiuni sociale Metode ale ştiinţelor sociale Opinie publică Umanistică. Ştiinţe umane în general Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Culegeri colective Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Mehedinţi Calitatea vieţii Antologie Spearman Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Tehnici de reabilitare Droguri Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Geografie regională Bogaţi, Comună Prezentări istorice în sens strict Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Veneţia Cooperative agricole Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Sărăcie Frustrare Istorie universală Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Cultură Astronomie. Geodezie Randament Vulnerabilitate socială Ştiinţe naturale Logică Artă militară în general Dimensiunile democraţiei Istoria României Copii rromi (ţigani) Probleme sociale Ştiinţe auxiliare ale istoriei Victimele dezastrelor naturale Dinamică socială Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Democraţie Pedagogie culturală Partide şi mişcări politice Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Feminism Socio-Umane Cercetări ştiinţifice Marketing Educaţie socială Ştiinţe economice Postmodernitate Standard de viaţă Partide comuniste Sisteme sociale Contextul cultural al vieţii sociale Critică literară. Studii literare Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Criminologie. Criminalistică Management Asistenţă şi protecţie socială Societăți socialiste și comuniste Politică socială Şcoli Progres teoretic Socializare Psihologie Atitudini sociale Școala Sociologică de la Craiova Afaceri Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Xenopol, Alexandru D. Curente sociologice Valea Drincei Dedicaţie şi autograf Psihologia maselor Studii regionale şi comunitare Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Strategie bilingvă Bibliografie Suedia Eseuri de filosofie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Globalizare Umanism Alcoolism Hagel Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Jurnalistică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Drept public Comportament colectiv Vulnerabilitate psihologică Afaceri interne. Politică internă Ajutor social Istoria culturii Limbi moderne Evaluare în educaţie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiri Etica sportului. Fair play Partide CLAUDIAN, Alexandru Legislaţie Monden Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Teoria democraţiei Antropologie istorică Publicaţii periodice Braşov Istoria socială a României Literatură comparată Cunoaştere Intervenţie socială Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Filozofie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Copii cu defecte morale. Delicvenţi Zamfir, Cătălin Politică internă. Politică externă Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Ecologie Studii de caz Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Curente sociologiste Germania Psihologia personalităţii Arhitecturi relaționale Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Biserica română Medicină Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Retorica vorbirii Autocontrol Dicţionar de sociologie (Larousse) Dinamică culturală Economie de piaţă Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Mass-Media Teoria cunoaşterii. Epistemologie Relaţii sociale Psihologia sexelor Vaslui, regiunea Istoria Franţei Dicţionar de sociologie Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Inginerie. Tehnică în general
Vă rugăm să schimbaţi parola