Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 920 lucrari in 970 publicatii in 11 limbi
Cercetarea în comunicare : Metode şi tehnici de: Marinescu, Valentina (Text tipărit)
Elemente de comunicare în inginerie : note de curs de: Spiroiu, Marius; Crăciun, Camil (Resurse electronice)
Pentru o viziune psihosocială asupra moralului armatei de: Burbulea, Emil; Mirea, Marin (Text tipărit)
Conflict între generaţii ? de: Ciurea, Rodica (Text tipărit)
Probleme de psihosociologie a educaţiei de: Dicu, Aurel; Dimitriu, Emilian (Text tipărit)
Sociologia sănătății : De la teorie la practică de: Lupu, Iustin; Săndulescu, Camelia; Zanc, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Societate globală Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Drepturile minorităţilor Paradigme globale Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Integrare socială Comunităţi rurale Statistică Devianţă socială Tulburări sociale Flexibilitate Comunicare în masă Drept Literatură engleză Franţa Timiş, Judeţul Etnocentrism Carte veche < 1900 Ex libris Societate postindustrială Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Dezbateri şi discursuri publice Psihosociologie Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Patologie socială Adolescenți Sondaj de opinie despre birocraţia din România Etnopsihologie Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Rromi. Ţigani Cercetare Dialog intercultural Existenţă. Diferenţa în esenţă Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Filosofie morală Timp (sociologie) Sesiuni de comunicări Violenţa Comunicare organizaţională Birocraţie comunitară Politică Registre de stare civilă Sisteme filosofice Istoria Basarabiei Comunicare socială Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Relaţii umane Sociologie medicală Monografii regionale. Studiul unei localităţi Argeş, Judeţul Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Sociologia ştiinţei Muncă. Organizarea muncii Teoria integrată a comunicărilor Grupuri sociale. Organizaţii sociale Emoţii sociale şi antisociale Popoare primitive Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizaţii Manual universitar Sociologia cunoaşterii Literatură română Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Educaţia copiilor Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Eseuri Sociologia terorismului Procese sociale Cultură. Civilizaţie. Progres Sociologie educaţională Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Psihologia copilului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Căsătoria în nordul Olteniei Analiză Demografie. Studiul populaţiei Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Birocraţie profesională Ţara Românească Comunicare managerială Fondatori Competenţa de comunicare Studiul populaţiei Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Antropologie Societatea americană Identitate Geografie demografică Patologie. Medicină clinică Educaţie Tipuri de delincvenţi Didactică şi metodică Sistem birocratic Intuiţie afectivă Japonia Sociologie Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Biblia comentată Ocupaţii. Profesii Relaţii publice Educaţie fizică în şcoala primară Psihoterapie Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Intelectuali România Comportament deviant Viaţă socială Marxism Tinerii şi timpul liber Istoria Angliei Discursuri Eseu literar Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Model birocratic Postmodernitate lichidă Istoria Statelor Unite ale Americii Italia Biologie. Ştiinţe biologice în general Cetăţenie Publicaţii periodice electronice Mobilitate Geografia Franţei Geografie. Explorarea pământului Istoria civilizaţiilor Forme şi modele de bază ale educaţiei Sociologia vieţii cotidiene Berivoieşti-Muscel Psihologia familiei Sociologie rurală Curs universitar Prostituţie Sociologia artei Civilizaţie. Cultură. Progres Ţigani Schimbări sociale în societăţi globale Economie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Aspiraţii Geografie Societatea engleză Teoria comunicării Expresia corporală a caracterului Organizare Sociologia muncii Artă teatrală Evul Mediu Educator total Stări de EU care determină dialogul Morală culturală Obiceiuri Ştiinţe politice Învăţământ Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Elveţia Critică literară Incluziune socială Romi Progres ideologic Asistenţă socială Filosofie socială Metode Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Turism Ştiinţe sociale Sociologia sănătății Sociologie politică Teorii narative Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Diversitate culturală Publicații EUTB Eul adult 2004 Monografie Cercetare arheologică preistorică Fizică Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Straturi sociale intermediare Mod de viaţă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Austria Metafizică Etica şi estetica sportului Paradigme teoretice ale comunicării Cercetare privind tactul pedagogic Tratat Componente afective Sociologie juridică Studii sociologice Spațiu urban Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Literatură universală Societăţi capitaliste Factori socioculturali Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Ghid Album Rusia Sport. Educaţie fizică Forme de cercetare Sociologia comunităţii Carte 1901-1930 Pedagogie socială Societatea română Epistemologie Romane Comportamentul birocratic Comportament social Reformă Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Economie în general Igienă publică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Morală profesională Riscuri miniere Economie socială Concepte generale. Filosofia religiei Comunităţi rurale. Sociologie rurală Etnologie Drepturile omului Periodic vechi românesc Anglia Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Sociologia maselor Vulnerabilitate Structură socială America Partide social-democrate Politică şi guvernare Familie. Sociologia familiei Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Statistică. Demografie. Sociologie Elaborarea proiectelor Istoria filosofiei Statistică matematică Sociopsihologie Managementul calităţii Ideologie Sociologie pedagogică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Modele statistice Ştiinţe socio-umane Sport Istoria Spaniei Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Ciclul vieţii familiale Filosofia culturii Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Antropologie socială Modele decizionale de incertitudine cognitivă Asistenţă medicală Bibliografii pe subiect Reţele sociale Influenţarea este consubstanţiala comunicării Conducere Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Procese sociale. Dinamică socială Sociologia educaţiei Ştiinţe umane Dicţionar român Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Ziaristică. Presă Drepturile copilului Lingvistică Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Literatură americană în limba engleză Limba română Media Relaţii interpersonale Conceptul de birocraţie Morală sexuală. Moralitate sexuală Filosofie Rezilienţă psihologică Deportare Sociologie urbană Epoca contemporană Africa Economia muncii Transilvania Teorii feministe Psihologie comportamentală Naţionalism Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Psihologie socială Republica Moldova Republica Federală a Germaniei (din 1990) Conflicte sociale Relaţii internaţionale Studii locale Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Psihoanaliză Geografia României Valori culturale Politologie Catastrofe naturale Terorism Drept penal. Infracţiuni penale Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Politică agrară Datoriile părinţilor faţă de copil Dâmbovnic, Râul Metode de cercetare Organizare socială Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Procese de contaminare Organizare comercială Comportament antisocial Periodic 1931-1960 Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Articole Familie Sociologia comunicării Situaţie economică Stat naţional Statele Unite ale Americii Lingvistica textului. Analiza discursului Educaţie în familie Conciliere Geopolitică Sociologia familiei Personalităţi Spania Risc seismic Dicţionar Moldova Organizaţii sociale Ştiinţa istoriei Autoeducaţie Sociologia organizaţiilor Violenţa în familie Identitate naţională Sociologia religiei Conştiinţă socială Psihologie Morală socială Sociografie Reviste literare Organizare birocratică Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Delincvenţă juvenilă Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar social-politic Copii Migraţia forţei de muncă Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Eul părinte Motivaţie şi interese Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sociologie ştiinţifică Industrializare Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Consilieri şi experţi în educaţie Psihologie şcolară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Conflicte rasiale Femei Marea Britanie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Publicaţiile Academiei Române Şomaj Obiectul şi scopul sociologiei Clasă socială Americani Publicaţii universitare Teoria şi practica organizării Chimie Valori culturale (sociologie) Teză postdoctorală Situaţie socială Emoţie Interculturalitate Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Traumatisme psihice Comunicare După vârstă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Comunicare nonverbală Psihologia fenomenelor anormale Socialism Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Societatea ca sistem social Sănătate Criză economică Wright Aromâni Traume sociale Ştiinţă Dezvoltare economică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Dezvoltarea personalităţii Filologie Relaţii prin contract direct Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Grupe de vârste Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Dialog social Africa francofonă Filosofie. Psihologie Brazilia Organizaţie Carte 1931-1960 Educaţie fizică şi sport Inundaţii Dezvoltare socială Sociologia culturii Limba engleză Civilizaţie Biografii Retorică Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Temeri sociale Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Familie monoparentală Trăsăturile de caracter ale profesorului Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Cercetare sociologică Societăţi globale Banat Publicații EUP Drept civil Procese de grup Multiculturalism Medicină clinică Burghezie Spania. Regatul spaniol Imperiu Stratificare socială. Diferenţiere socială Bibliografie. Cataloage Intelectualitate Elite Sociologia dezvoltării Ştiinţă şi cunoaştere în general Conferinţe internaţionale Clasă de mijloc Fiziologia şi biologia delincvenţilor Sec. 20 Societate socialistă Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Câmpia Bărăganului Matematică Stratificare socială Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Societate industrială Tranziţie Administraţie publică Structură socială. Societatea ca sistem social Patrimoniu cultural Gestionarea spaţiului public Muncă Situaţia femeii în familie Europa Managementul proiectelor Lucrări ştiinţifice universitare Teoria deciziei Ştiinţă politică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Procese de comunicare Decizia în condiţii de incertitudine Partide politice Piaţa muncii Istorie Minorităţi etnice Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Puncte slabe ale sistemului birocratic Sociologia reflectării Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Feminism. Femeile şi societatea Grecia Logică clasică Materialism dialectic Drept. Jurisprudenţă Relaţii sociale. Relații interpersonale Lingvistică şi limbi Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Anxietate Educaţie. Învăţământ Metode ale ştiinţelor sociale Hărţuire morală Sancţiuni sociale Opinie publică Umanistică. Ştiinţe umane în general Culegeri colective Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Mehedinţi Calitatea vieţii Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Antologie Spearman Tehnici de reabilitare Droguri Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Geografie regională Bogaţi, Comună Prezentări istorice în sens strict Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Veneţia Cooperative agricole Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Sărăcie Istorie universală Frustrare Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Cultură Astronomie. Geodezie Randament Vulnerabilitate socială Ştiinţe naturale Artă militară în general Logică Istoria României Dimensiunile democraţiei Copii rromi (ţigani) Umor Probleme sociale Ştiinţe auxiliare ale istoriei Victimele dezastrelor naturale Cauzele neascultării elevilor Dinamică socială Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Democraţie Pedagogie culturală Partide şi mişcări politice Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Feminism Socio-Umane Cercetări ştiinţifice Marketing Educaţie socială Investigaţii. Observaţii. Încercări Ştiinţe economice Postmodernitate Standard de viaţă Publicații digitale Partide comuniste Om recent Sisteme sociale Contextul cultural al vieţii sociale Critică literară. Studii literare Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Criminologie. Criminalistică Management Asistenţă şi protecţie socială Politică socială Societăți socialiste și comuniste Şcoli Progres teoretic Socializare Psihologie Atitudini sociale Școala Sociologică de la Craiova Afaceri Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Curente sociologice Valea Drincei Publicații digitizate Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Dedicaţie şi autograf Psihologia maselor Studii regionale şi comunitare Paradox Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Strategie bilingvă Bibliografie Eul copil Suedia Eseuri de filosofie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Globalizare Umanism Alcoolism Lipsa de tact Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Jurnalistică Drept public Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Comportament colectiv Vulnerabilitate psihologică Afaceri interne. Politică internă Ajutor social Istoria culturii Limbi moderne Evaluare în educaţie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiri Etica sportului. Fair play Partide Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Legislaţie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Monden Stimul social și medical Teoria democraţiei Antropologie istorică Publicaţii periodice Braşov Istoria socială a României Literatură comparată Cunoaştere Intervenţie socială Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Filozofie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Copii cu defecte morale. Delicvenţi Politică internă. Politică externă Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Conflict Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Ecologie Studii de caz Curente sociologiste Germania Psihologia personalităţii Arhitecturi relaționale Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Om nou Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Biserica română Medicină Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Retorica vorbirii Autocontrol Dicţionar de sociologie (Larousse) Dinamică culturală Economie de piaţă Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Mass-Media 1300-1625 Relaţii sociale Psihologia sexelor Vaslui, regiunea Istoria Franţei Dicţionar de sociologie Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Inginerie. Tehnică în general Literatură Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Sociologie economică Societate informaţională Publicistică Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Demografie Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Discurs politic Socioscopia dezastrelor naturale Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Grupuri sociale Sociologie globală Retorică. Folosirea efectivă a limbii Grupuri etnice Identitate culturală Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Libertate religioasă Prezentare istorică Artă Diverse. Varia Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Pictură Fermieri Economie globală Tipuri de comportament Sociologia sportului Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Sec. 18-20 Componentele atitudinii sociale Antreprenoriat Literatură franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola