Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 921 lucrari in 971 publicatii in 11 limbi
Cercetarea în comunicare : Metode şi tehnici de: Marinescu, Valentina (Text tipărit)
Elemente de comunicare în inginerie : note de curs de: Spiroiu, Marius; Crăciun, Camil (Resurse electronice)
Conflict între generaţii ? de: Ciurea, Rodica (Text tipărit)
Probleme de psihosociologie a educaţiei de: Dicu, Aurel; Dimitriu, Emilian (Text tipărit)
Sociologia sănătății : De la teorie la practică de: Lupu, Iustin; Săndulescu, Camelia; Zanc, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
Tulburări sociale Franţa Societate postindustrială Cercetare Religie. Teologie Sociologie medicală Sociologia ştiinţei Emoţii sociale şi antisociale Popoare primitive Sociologia cunoaşterii Dedicaţie şi autograful autorului Religie Fondatori Geografie demografică Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Relaţii publice Istoria Statelor Unite ale Americii Berivoieşti-Muscel Învăţământ Filosofie socială Paradigme teoretice ale comunicării Romane Economie socială Periodic vechi românesc Sociologia maselor Conducere Morală sexuală. Moralitate sexuală Deportare Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Familie Organizaţii sociale Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Chimie Comunicare Ştiinţă şi cunoaştere în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Grecia Democraţie Standard de viaţă Management Alcoolism Personalitate Comportament colectiv Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Conflict Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Consiliere Istoria Franţei Socioscopia dezastrelor naturale Identitate culturală Componentele atitudinii sociale Geografia Franţei Sociologia vieţii cotidiene Studii sociologice Societatea română Concepte generale. Filosofia religiei Comunităţi rurale. Sociologie rurală Naţionalism Relaţii internaţionale Geografia României Drept penal. Infracţiuni penale Psihologie Teză postdoctorală Comunicare nonverbală Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Procese de grup Bibliografie. Cataloage Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Feminism. Femeile şi societatea Randament Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Paradigme globale Integrare socială Drept Adolescenți Dialog intercultural Sesiuni de comunicări Violenţa Registre de stare civilă Organizaţii Antropologie Educaţie Sociologie Psihoterapie Intelectuali Ţigani Organizare Progres ideologic Publicații EUTB Carte 1901-1930 Igienă publică Drepturile omului Vulnerabilitate Familie. Sociologia familiei Managementul calităţii Istoria Spaniei Sport Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Conflicte sociale Psihoanaliză Terorism Organizare socială Organizare comercială Articole Educaţie în familie Conştiinţă socială Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Wright Dezvoltare economică Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Educaţie fizică şi sport Multiculturalism Stratificare socială. Diferenţiere socială Situaţia femeii în familie Ştiinţă politică Sociologia reflectării Relaţii sociale. Relații interpersonale Calitatea vieţii Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Sisteme sociale Politică socială Școala Sociologică de la Craiova Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Minorităţi naţionale Eseuri de filosofie Lipsa de tact Jurnalistică Ştiri Teoria democraţiei Antropologie istorică Publicaţii periodice Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Mass-Media Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Literatură Libertate religioasă Prezentare istorică Schimbări sociale în societăţi globale Economie Societatea engleză Mod de viaţă Etica şi estetica sportului Cercetare privind tactul pedagogic Istoria filosofiei Sociopsihologie Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Media Filosofie Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Industrializare Americani Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Filologie Filosofie. Psihologie Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Cercetare sociologică Imperiu Sociologia dezvoltării Clasă de mijloc Societate socialistă Gestionarea spaţiului public Materialism dialectic Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Feminism Societate globală Literatură engleză Carte veche < 1900 Etnocentrism Psihosociologie Rromi. Ţigani Existenţă. Diferenţa în esenţă Comunicare socială Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Publicaţii periodice şi seriale Birocraţie profesională Didactică şi metodică Sociologie rurală Biserici creştine. Secte. Comunităţi Spațiu urban Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Sport. Educaţie fizică Epistemologie Riscuri miniere America Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Sociologie pedagogică Antropologie socială Influenţarea este consubstanţiala comunicării Literatură americană în limba engleză Rezilienţă psihologică Procese de contaminare Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Sociologia comunicării Conciliere Dicţionar Sociologia religiei Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Publicaţiile Academiei Române Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Sănătate Dialog social Publicații EUP Conferinţe internaţionale Societate industrială Structură socială. Societatea ca sistem social Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Sărăcie Artă militară în general Victimele dezastrelor naturale Socio-Umane Investigaţii. Observaţii. Încercări Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Vulnerabilitate psihologică Istoria culturii Monden Braşov Enciclopedie Germania Medicină Teoria cunoaşterii. Epistemologie Societate informaţională Discurs politic Artă Eseu literar Istoria civilizaţiilor Evul Mediu Sociologie politică Teorii narative Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale 2004 Limba franceză Comunicare socială. Sociologia comunicării Cultură şi civilizaţie Rusia Forme de cercetare Pedagogie socială Morală profesională Partide social-democrate Statistică matematică Sociologia educaţiei Ziaristică. Presă Limba română Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Lingvistica textului. Analiza discursului Teoria şi practica organizării Valori culturale (sociologie) Aromâni Grupe de vârste Inundaţii Biografii Burghezie Elite Lucrări ştiinţifice universitare Procese de comunicare Istorie Logică clasică Umanistică. Ştiinţe umane în general Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Timiş, Judeţul Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Sondaj de opinie despre birocraţia din România Etnopsihologie Comunicare organizaţională Birocraţie comunitară Sisteme filosofice Argeş, Judeţul Teoria integrată a comunicărilor Grupuri sociale. Organizaţii sociale Procese sociale Sociologie educaţională Căsătoria în nordul Olteniei Demografie. Studiul populaţiei Analiză Comunicare managerială Patologie. Medicină clinică Tipuri de delincvenţi Biblia comentată Ocupaţii. Profesii Educaţie fizică în şcoala primară România Tinerii şi timpul liber Forme şi modele de bază ale educaţiei Psihologia familiei Teoria comunicării Stări de EU care determină dialogul Morală culturală Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Romi Sociologia sănătății Eul adult Componente afective Sociologie juridică Ghid Anglia Filosofia culturii Drepturile copilului Epoca contemporană Autoeducaţie Organizaţie Dezvoltare socială Civilizaţie Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Intelectualitate Câmpia Bărăganului Managementul proiectelor Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Bogaţi, Comună Cercetare ştiinţifică Contextul cultural al vieţii sociale Societăți socialiste și comuniste Curente sociologice Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Psihologia maselor Manual pentru liceu Eul copil Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ecologie Studii de caz Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială 1300-1625 Dicţionar de sociologie Sociologie economică Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Literatură franceză Monografie Sec. 14-18 Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Reformă Structură socială Modele statistice Psihologie comportamentală Republica Moldova Valori culturale Datoriile părinţilor faţă de copil Dâmbovnic, Râul Metode de cercetare Sociologia organizaţiilor Dicţionar social-politic Copii Societatea ca sistem social Muncă Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Hărţuire morală Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Culegeri colective Pedagogie culturală Teză de doctorat Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Relaţii umane Sociologia terorismului Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Psihologia copilului Societatea americană Sistem birocratic Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Publicaţii periodice electronice Geografie Metode Cercetare arheologică preistorică Fizică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Factori socioculturali Statistică. Demografie. Sociologie Ştiinţe umane Africa Sociologie urbană Teorii feministe Politologie Politică agrară Sociografie Reviste literare Delincvenţă juvenilă După vârstă Psihologia fenomenelor anormale Socialism Ştiinţă Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Europa Piaţa muncii Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Sancţiuni sociale Antologie Spearman Probleme sociale Umor Criminologie. Criminalistică Valea Drincei Suedia Umanism Artă. Recreere. Divertisment. Sport Afaceri interne. Politică internă Ajutor social Etica sportului. Fair play Literatură comparată Cunoaştere Filozofie Om nou Dicţionar de sociologie (Larousse) Dinamică culturală Relaţii sociale Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Publicistică Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Diverse. Varia Tipuri de comportament Sociologia sportului Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Incluziune socială Asistenţă socială Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Straturi sociale intermediare Societăţi capitaliste Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Comportament social Ideologie Ciclul vieţii familiale Psihologie socială Comportament antisocial Risc seismic Situaţie socială Interculturalitate Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Critică literară. Recenzie. Istorie literară Retorică Medicină clinică Patrimoniu cultural Decizia în condiţii de incertitudine Puncte slabe ale sistemului birocratic Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Cultură Cauzele neascultării elevilor Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Statistică Comunicare în masă Ex libris Politică Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Monografii regionale. Studiul unei localităţi Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Muncă. Organizarea muncii Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Studiul populaţiei Japonia Marxism Civilizaţie. Cultură. Progres Tratat Literatură universală Comportamentul birocratic Reţele sociale Procese sociale. Dinamică socială Lingvistică Violenţa în familie Morală socială Migraţia forţei de muncă Traumatisme psihice Brazilia Limba engleză Drept civil Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Stratificare socială Tranziţie Partide politice Opinie publică Cooperative agricole Astronomie. Geodezie Dimensiunile democraţiei Ştiinţe auxiliare ale istoriei Partide şi mişcări politice Marketing Postmodernitate Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Şcoli Atitudini sociale Strategie bilingvă Bibliografie Construcţii civile Evaluare în educaţie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Copii cu defecte morale. Delicvenţi Psihologia personalităţii Arhitecturi relaționale Biserica română Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Grupuri sociale Retorică. Folosirea efectivă a limbii Pictură Model birocratic Aspiraţii Artă teatrală Educator total Diversitate culturală Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Album Economie în general Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Filosofie franceză Republica Federală a Germaniei (din 1990) Studii locale Periodic 1931-1960 Stat naţional Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Africa francofonă Familie monoparentală Istoria României Devianţă socială Flexibilitate Patologie socială Istorie generală. Istorie universală Filosofie morală Eseuri Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Competenţa de comunicare Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Viaţă socială Discursuri Postmodernitate lichidă Prostituţie Sociologia artei Expresia corporală a caracterului Critică literară Ştiinţe sociale Austria Asistenţă medicală Transilvania Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Statele Unite ale Americii Sociologia familiei Sociologie ştiinţifică Psihologie şcolară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Marea Britanie Analiză economică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Criză economică Traume sociale Dezvoltarea personalităţii Carte 1931-1960 Sociologia culturii Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Spania. Regatul spaniol Matematică Teoria deciziei Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Minorităţi etnice Anxietate Droguri Vulnerabilitate socială Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Ştiinţe economice Publicații digitale Partide comuniste Om recent Critică literară. Studii literare Asistenţă şi protecţie socială Progres teoretic Socializare Studii regionale şi comunitare Drept public Limbi moderne Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Stimul social și medical Intervenţie socială Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Literatură ştiinţifică şi filosofică Politică internă. Politică externă Curente sociologiste Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Vaslui, regiunea Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Demografie Sociologie globală Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sociologia muncii Elveţia Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Sociologia comunităţii Etnologie Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Politică şi guvernare Elaborarea proiectelor Teoria cunoaşterii Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Bibliografii pe subiect Economie. Ştiinţe economice Conflicte rasiale Şomaj Relaţii prin contract direct Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Societăţi globale Lingvistică şi limbi Metode ale ştiinţelor sociale Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Mehedinţi Tehnici de reabilitare Veneţia Frustrare Drepturile minorităţilor Comunităţi rurale Dezbateri şi discursuri publice Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Timp (sociologie) Istoria Basarabiei Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Educaţia copiilor Cultură. Civilizaţie. Progres Ţara Românească Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Identitate Intuiţie afectivă Comportament deviant Istoria Angliei Italia Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ştiinţe socio-umane Modele decizionale de incertitudine cognitivă Dicţionar român Pedagogie Conceptul de birocraţie Economia muncii Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Situaţie economică Geopolitică Personalităţi Spania Identitate naţională Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Consilieri şi experţi în educaţie Obiectul şi scopul sociologiei Clasă socială Emoţie Fiziologia şi biologia delincvenţilor Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Administraţie publică Istorie universală Logică Cercetări ştiinţifice Educaţie socială Psihologie Afaceri Paradox Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Partide Legislaţie Istoria socială a României Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Retorica vorbirii Autocontrol Economie de piaţă Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Psihologia sexelor Inginerie. Tehnică în general Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Grupuri etnice Fermieri Economie globală Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Sec. 18-20 Antreprenoriat Cetăţenie Mobilitate Geografie. Explorarea pământului Obiceiuri Ştiinţe politice Metafizică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Relaţii interpersonale Catastrofe naturale Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Moldova Ştiinţa istoriei Organizare birocratică Motivaţie şi interese Eul părinte Femei Publicaţii universitare Uniunea Europeană Temeri sociale Trăsăturile de caracter ale profesorului Banat Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie regională Prezentări istorice în sens strict Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Ştiinţe naturale Copii rromi (ţigani) Dinamică socială
Vă rugăm să schimbaţi parola