Biblioteca Universității din Pitești

Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice

Subiect Tematic: Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice
Lucrări: 523 lucrari in 520 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Franţa Industria laptelui. Produse lactate în general Ciuperci comestibile Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Conferinţe Păsări (în afară de păsări de curte sau pentru vânătoare) crescute sau întreţinute de om Amenajări peisagistice Drenarea Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Natura şi omul Hrană, materii alimentare, furaj, nutreţ în general Plante de grădină. Grădinărit Metode Geologie. Meteorologie. Hidrologie Agricultură în general Fitopatologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Politică agrară Chimie analitică Reziduuri Chimie Păsări decorative şi cântătoare. Păsări de colivie şi aviarii în general Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Boli ale abinelor. Dăunători şi duşmani ai albinelor. Vătămări aduse albinelor Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi Europa Drept. Jurisprudenţă Agricultură Sisteme şi regimuri de cultură a pădurilor Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Cartofi. Salanum tuberosum Dresarea, domesticirea (îmblânzirea) şi adaptarea animalelor pentru anumite scopuri Ştiinţe medicale. Medicină Management Alte plante cu utilizări industriale Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Scolecida Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Paraziţi vegetali Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Plante cultivate în ghivece, cutii sau glastre. Plante de apartament Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Culturi forestiere Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Plante medicinale Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Clasificarea solurilor Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Culturi specifice. Horticultură Ştiinţa solului. Cercetări pedologice Buruieni Plante mature şi îngrijirea lor. Grădini: aşezare, plan general etc. Îmbunătăţiri funciare Creşterea albinelor. Apicultură Alimentare cu apă Mutaţia genelor şi cromozomilor. Mutageneză Îmbunătăţirea soiurilor de plante Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Plante cultivate sub sticlă sau alt acoperământ (ca protecţie sau pentru cultură forţată) Lucrări de referinţă Salate. Plante de salată Conducerea fermelor Creşterea viermilor de mătase. Sericicultură. Agricultura mătăsii Drept Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Literatură română Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Publicații EUTB Bacteriologia solului. Biologia solului Carte 1901-1930 Simptomatologie vegetală Supravegherea şi îngrijirea plantelor Litosfera (cu mediul înconjurător) Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Fiziologia plantelor Hrănirea, alimentarea animalelor Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Biologie Cartofi. Batate. Napi porceşti Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Insecte dăunătoare plantelor Cooperative agricole Plante aromate. Condimente. Plante oleaginoase. Plante colorate. Plante tanante. Plante medicinale Învăţământ superior. Universităţi Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Oceanografie fizică. Topografie submarină. Fundul oceanului Cereale. Recolte de grâne Porcine Cabaline domestice. Cai Maşini agricole Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Substanţe vegetale Arte grafice. Grafică Manual Fructe Mere cultivate. Malus sylvestris, subspecia mitis Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Animale de blană Prezentare istorică Alte animale crescute de om Meteorologie Dependinţe pentru unelte, produse, vehicule. Magazii pentru unelte. Garaje Economie Plante ornamentale de interior Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Silvicultură Periodic 1931-1960 Construcţii agricole Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Geografie. Biografie. Istorie Creşterea peştilor ca ornament. Peşti decorativi. Crap auriu. Peşti tropicali Vehicule agricole Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Maşini şi utilaje pentru semănat şi plantat. Distribuitoare de îngrăşăminte Câini Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Pădurile şi silvicultura din punct de vedere naţional. Politică forestieră. Politică de împădurire. Economie socială a silviculturii Producerea şi conservarea alimentelor solide Irigaţii Agronomie Înmulţirea plantelor. Înmulţire vegetativă Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Botanică generală Documente pentru instruire şi exerciţii practice Rădăcini comestibile. Rădăcinile ca legume. Rădăcinoase Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole. Clădiri pentru animale, produse, maşini şi echipament Pesticid Publicaţii periodice şi seriale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Diferite procedee. Achiziţia şi marcarea animalelor Construcţii civile în general Pregătirea şi aratul solului Vermes. Viermi Planificarea peisajului (natural şi amenajat). Parcuri. Grădini. Combustibili şi explozivi Documente ilustrate. Documente grafice Vertebrata. Vertebrate în general Geologie şi ştiinţe înrudite Horticultură în general Transilvania Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Creşterea peştilor. Piscicultură Statele Unite ale Americii Dicţionar Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Boli bacteriene şi virotice ale plantelor. Bacterioze şi viroze Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Păşuni Medicamente după acţiunea lor principală Carte 1931-1960 Publicații EUP Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii Matematică Structură socială. Societatea ca sistem social Articulata Publicații digitale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Plante de zahăr şi de amidon Publicații digitizate Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Dedicaţie şi autograf Lucrări agricole Atlas Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Creştere moluştelor acvatice. Scoici etc. Boli ale plantelor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Ştiinţa solului Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale Statistică matematică Zoologie Economie. Ştiinţe economice Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Animale vătămătoare Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă. Păşune Cercetare aplictă. Releveu cadastral. Topografia. Inginerie topografică. Domenii de cercetare Eumycetes. Ciuperci veritabile. Mucegaiuri. Micologie Chimie industrială Miere Atlase Clasificarea genetică a solurilor Sec. 18 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Construcţii hidrotehnice Cultura fructelor în general. Pomicultură Ştiinţa şi studierea lucrărilor silvice. Tăierea lemnului Arte plastice Bolile plantelor. Patologia plantelor. Fitopatologie. Malformaţii Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante Subiecte ale dreptului internaţional Vânătoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Limba germană Substanţe şi preparate pentru protecţia plantelor. Pesticide Parazitologia animală. Animale parazite. Animale purtătoare de boli Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Ţara Românească Prescripţie Horticultură România Vehicule cu energie proprie. Tractoare Diferite produse ale peştilor sau mamiferelor marine Anglia Dicţionar român Pescuit al speciilor de mare adâncime şi de coastă Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Personalităţi Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Botanică Constituţii agricole Conservarea peştelui. Produse de peşte conservate Zone verzi, parcuri particulare. Grădini închise. Proprietăţi Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Apicultură. Sericicultură Altoire Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Dendrometrie. Măsurarea copacilor. Creştere şi mersul creşterii la copaci. Dezvoltarea şi structura arboretului Specii de Vitis utilizate în viticultură. Vitis vinifera şi alte specii. Clasificarea botanică a viţei de vie. Ampelografie. Regiuni viticole(de vin şi struguri) Drept agrar Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Farmacologie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Plante dăunătoare (vătămătoare pentru alte plante) Probleme generale de înmulţire şi creştere Viticultură. Viţă de vie. Vii Pomicultură Plante de nutreţ exclusiv ierburile Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Alimentarea din lacuri, rezervoare, canale de navigaţie Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Cărţi în general Inginerie. Tehnică în general Castravete. Cucumis sativus. Castrveciori, cornişor Coacăze (Ribes) Medicamente clasificate după originea lor Geografie. Explorarea pământului Pescuit. Pescării şi produsele lor Ştiinţe biografice înrudite Prezentări biografice Proprietăţi fizico-chimice Porumbei, hulubi Aspecte sociale şi socio-economice ale impactului uman asupra mediului înconjurător. Ecologie socială Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Nucifere. Fructe cu coajă tare Fructe cu sâmbure. Drupe în general Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Plante textile şi fibroase Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Documente separate Drenare Uniunea Europeană Păsări domestice Luarea probelor de apă şi analiza lor Originea, evoluţia şi domesticirea animalelor crescute de om. Îmblânzirea animalelor. Baze biologice ale creşterii şi formării Tehnica mijloacelor de transport Transport în agricultură Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Industria lemnului şi cherestelei Prezentări istorice în sens strict Păsări crescute sau îngrijite pentru pene Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola