Biblioteca Universității din Pitești

Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice

Subiect Tematic: Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice
Lucrări: 523 lucrari in 520 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Dresarea, domesticirea (îmblânzirea) şi adaptarea animalelor pentru anumite scopuri Ştiinţe medicale. Medicină Agronomie Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante Oceanografie fizică. Topografie submarină. Fundul oceanului Subiecte ale dreptului internaţional Publicații digitale Cereale. Recolte de grâne Creşterea viermilor de mătase. Sericicultură. Agricultura mătăsii Management Drept agrar Drept Înmulţirea plantelor. Înmulţire vegetativă Franţa Porcine Alte plante cu utilizări industriale Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Industria laptelui. Produse lactate în general Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Plante de zahăr şi de amidon Vânătoare Diferite produse ale peştilor sau mamiferelor marine Geologie şi ştiinţe înrudite Cabaline domestice. Cai Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale Anglia Clasificarea solurilor Horticultură în general Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Ciuperci comestibile Publicații digitizate Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Statistică matematică Botanică generală Culturi specifice. Horticultură Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Documente pentru instruire şi exerciţii practice Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Zoologie Nucifere. Fructe cu coajă tare Dicţionar român Economie. Ştiinţe economice Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Scolecida Lucrări agricole Cultura plantelor de câmp Farmacologie Artă. Recreere. Divertisment. Sport Fructe cu sâmbure. Drupe în general Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Plante textile şi fibroase Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Pescuit al speciilor de mare adâncime şi de coastă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Transilvania Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Maşini agricole Litosfera (cu mediul înconjurător) Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Animale vătămătoare Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Plante dăunătoare (vătămătoare pentru alte plante) Substanţe vegetale Probleme generale de înmulţire şi creştere Fiziologia plantelor Rădăcini comestibile. Rădăcinile ca legume. Rădăcinoase Ştiinţa solului. Cercetări pedologice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Politică agrară Buruieni Creşterea peştilor. Piscicultură Hrănirea, alimentarea animalelor Plante mature şi îngrijirea lor. Grădini: aşezare, plan general etc. Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Periodic 1931-1960 Îmbunătăţiri funciare Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Literatură română Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Paraziţi vegetali Statele Unite ale Americii Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase Limba germană Arte grafice. Grafică Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole. Clădiri pentru animale, produse, maşini şi echipament Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Personalităţi Construcţii agricole Viticultură. Viţă de vie. Vii Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dicţionar Pesticid Creşterea albinelor. Apicultură Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă. Păşune Alimentare cu apă Pomicultură Mutaţia genelor şi cromozomilor. Mutageneză Atlas Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Manual Îmbunătăţirea soiurilor de plante Substanţe şi preparate pentru protecţia plantelor. Pesticide Chimie analitică Cercetare aplictă. Releveu cadastral. Topografia. Inginerie topografică. Domenii de cercetare Eumycetes. Ciuperci veritabile. Mucegaiuri. Micologie Documente separate Plante de nutreţ exclusiv ierburile Reziduuri Parazitologia animală. Animale parazite. Animale purtătoare de boli Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Publicaţii periodice şi seriale Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Fructe Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Conferinţe Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Botanică Drenare Ţara Românească Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geografie. Biografie. Istorie Mere cultivate. Malus sylvestris, subspecia mitis Plante cultivate în ghivece, cutii sau glastre. Plante de apartament Alimentarea din lacuri, rezervoare, canale de navigaţie Biologie Miere Boli bacteriene şi virotice ale plantelor. Bacterioze şi viroze Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Prescripţie Creşterea peştilor ca ornament. Peşti decorativi. Crap auriu. Peşti tropicali Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Animale de blană Diferite procedee. Achiziţia şi marcarea animalelor Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Construcţii civile în general Uniunea Europeană Păsări (în afară de păsări de curte sau pentru vânătoare) crescute sau întreţinute de om Cartofi. Batate. Napi porceşti Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Păsări decorative şi cântătoare. Păsări de colivie şi aviarii în general Vehicule agricole Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Păsări domestice Luarea probelor de apă şi analiza lor Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Originea, evoluţia şi domesticirea animalelor crescute de om. Îmblânzirea animalelor. Baze biologice ale creşterii şi formării Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Atlase Amenajări peisagistice Documente legislative. Surse legislative şi juridice Păşuni Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Medicamente după acţiunea lor principală Castravete. Cucumis sativus. Castrveciori, cornişor Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Constituţii agricole Carte 1931-1960 Maşini şi utilaje pentru semănat şi plantat. Distribuitoare de îngrăşăminte Coacăze (Ribes) Horticultură Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Pregătirea şi aratul solului Câini Medicamente clasificate după originea lor Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Drenarea Conservarea peştelui. Produse de peşte conservate Tehnica mijloacelor de transport Boli ale abinelor. Dăunători şi duşmani ai albinelor. Vătămări aduse albinelor Publicații EUP Plante cultivate sub sticlă sau alt acoperământ (ca protecţie sau pentru cultură forţată) Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Sec. 18 Clasificarea genetică a solurilor Transport în agricultură Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Prezentare istorică Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Lucrări de referinţă Alte animale crescute de om Natura şi omul Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii Construcţii hidrotehnice Hrană, materii alimentare, furaj, nutreţ în general România Creştere moluştelor acvatice. Scoici etc. Zone verzi, parcuri particulare. Grădini închise. Proprietăţi Matematică Structură socială. Societatea ca sistem social Meteorologie Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Apicultură. Sericicultură Cultura fructelor în general. Pomicultură Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi Ştiinţa şi studierea lucrărilor silvice. Tăierea lemnului Europa Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Biologie. Ştiinţe biologice în general Pădurile şi silvicultura din punct de vedere naţional. Politică forestieră. Politică de împădurire. Economie socială a silviculturii Geografie. Explorarea pământului Industria lemnului şi cherestelei Drept. Jurisprudenţă Arte plastice Altoire Agricultură Curs universitar Plante de grădină. Grădinărit Vermes. Viermi Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Dependinţe pentru unelte, produse, vehicule. Magazii pentru unelte. Garaje Salate. Plante de salată Culturi forestiere Boli ale plantelor Producerea şi conservarea alimentelor solide Insecte dăunătoare plantelor Prezentări istorice în sens strict Irigaţii Cooperative agricole Articulata Vehicule cu energie proprie. Tractoare Bolile plantelor. Patologia plantelor. Fitopatologie. Malformaţii Sisteme şi regimuri de cultură a pădurilor Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Plante aromate. Condimente. Plante oleaginoase. Plante colorate. Plante tanante. Plante medicinale Metode Păsări crescute sau îngrijite pentru pene Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Pescuit. Pescării şi produsele lor Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Plante ornamentale de interior Învăţământ superior. Universităţi Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Publicații EUTB Conducerea fermelor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Drept internaţional Agricultură în general Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Dendrometrie. Măsurarea copacilor. Creştere şi mersul creşterii la copaci. Dezvoltarea şi structura arboretului Bacteriologia solului. Biologia solului Cartofi. Salanum tuberosum Specii de Vitis utilizate în viticultură. Vitis vinifera şi alte specii. Clasificarea botanică a viţei de vie. Ampelografie. Regiuni viticole(de vin şi struguri) Genetică Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Planificarea peisajului (natural şi amenajat). Parcuri. Grădini. Drept administrativ Fitopatologie Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Combustibili şi explozivi Ştiinţa solului Ştiinţe biografice înrudite Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Plante medicinale Carte 1901-1930 Documente ilustrate. Documente grafice Silvicultură Prezentări biografice Simptomatologie vegetală Proprietăţi fizico-chimice Porumbei, hulubi Aspecte sociale şi socio-economice ale impactului uman asupra mediului înconjurător. Ecologie socială Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Vertebrata. Vertebrate în general Supravegherea şi îngrijirea plantelor
Vă rugăm să schimbaţi parola