Biblioteca Universității din Pitești

Chimie analitică

Subiect Tematic: Chimie analitică
Lucrări: 272 lucrari in 268 publicatii in 5 limbi
Revista de chimie de: Societatea de Chimie din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Complexonii în chimia analitică de: Pribil, Rudolf (Text tipărit)
Revista de chimie de: Societatea de Chimie din România (Bucureşti) (Resurse electronice)
Revista de chimie de: Societatea de Chimie din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Analiză cantitativă Ştiinţe medicale. Medicină Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Spectre de emisie Industrie minieră Chimie în general Fiziologie. Fiziologie umană Biotehnologii Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Aparatură de măsurare şi control Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Metode de separare Chimie aplicată Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Chimie organică Analize spectrale de absorbţie moleculară Protecţia mediului Electroforeză Apă Manual pentru şcoala secundară Matematică şi ştiinţe naturale Fizică aplicată Spectre în general. Spectre de emisie Cromatografie Chimie anorganică Analiză cromatografică. Analiză electroforetică Rinichi. Nefropatii. Boli renale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Analiză radiometrică Chimie in genaral Inginerie chimică Produse chimice Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Metalurgie Studiu materialelor Probabilităţi. Statistică matematică Electroliţi. Băi electrolitice Petrochimie Lucrări practice Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Matematică, ştiinţe naturale Spectrometrie de masă Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Cibernetică Cromatografie de lichide Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Analiză cantitativă (chimie-fizică) Chimie cuantică Manual universitar Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Compuşi carbonilici Spectroscopie Mössbauer Analiză numerică Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Culegere de probleme Tabele (altele decât cele numerice) Chimie analitică Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Metode chimice de analiză Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Medicină Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Teorie şi elasticitate Mecanică Analiză electrochimică Peptide. Proteine Biologie Publicaţiile Academiei Române Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Publicaţii universitare Spectre optice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Chimie macromoleculară Ştiinţă şi tehnică Biochimie medicală Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Luarea probelor de apă şi analiza lor Inginerie. Tehnică în general Fourier Transform Principii, metode, tehnici de măsurare Atlase Fontă Metode radiochimice de analiză Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Analiză spectrală de fluorescenţă atomică Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Biologie generală şi teoretică Determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen. Valoarea pH-ului (aciditate, alcalinitate). Măsurări pH-metrice Carte 1931-1960 Fizică-Chimie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Electrotehnică Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Produse farmaceutice Tratarea apei Matematică Documente cu probleme, întrebări Radiochimie Fizica corpului solid Analiză structurală Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Chimie fizică Spectroscopie Raman Gravimetrie (chimie analitică) Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Chimie-Biologie Electrochimie Substanţe chimice. Reactivi Curs universitar Analiză cromatografică. Cromatografie Optică Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Chimie generală Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Biochimie Analiză cantitativă. Estimare Determinarea anionilor individuali Valoare PH Monocloramină Analiză fizico-chimică Chimie. Cristalografie. Mineralogie Substanţe organice Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Ştiinţe aplicate Culegere de probleme (chimie) Volumetrie Metode de analiză spectrală Apă potabilă Polimeri Nuclear Magnetic resonance Studiul materialelor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Fizică Apa în organism Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola