Biblioteca Universității din Pitești

Chimie analitică

Subiect Tematic: Chimie analitică
Lucrări: 405 lucrari in 401 publicatii in 5 limbi
Scientific Bulletin. Series B, Chemistry and Materials Science : founded in 1929 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Lucrări practice de analiză cantitativă : Gravimetrie de: Ionescu, A.; Tătaru, Lavinia (Text tipărit)
Chimie analitică de: Nedea, Constantin (Text tipărit)
Scientific Bulletin. Series B, Chemistry and Materials Science : founded in 1929 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Analiză cantitativă Feromangan Ştiinţe medicale. Medicină Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Dioxid de siliciu Spectre de emisie Industrie minieră Ferosilicomangan Chimie în general Bronz de aluminiu Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Zirconiu Fiziologie. Fiziologie umană Biotehnologii Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Aparatură de măsurare şi control Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Aluminiu Metode de separare Chimie aplicată Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Chimie organică Analize spectrale de absorbţie moleculară Fonte nodulare Protecţia mediului Electroforeză Metale şi metaloizi. Minereuri Apă Manual pentru şcoala secundară Matematică şi ştiinţe naturale Fizică aplicată Spectre în general. Spectre de emisie Cromatografie Chimie anorganică Analiză cromatografică. Analiză electroforetică Publicații digitizate Minereu Rinichi. Nefropatii. Boli renale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Analiză radiometrică Bitum asfaltic Chimie in genaral Inginerie chimică Produse chimice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Cupru Metalurgie Uleiuri minerale drept combustibili Studiu materialelor Sulf nativ Reactivi analitici Probabilităţi. Statistică matematică Electroliţi. Băi electrolitice Petrochimie Argint Lucrări practice Pulbere metalică Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Matematică, ştiinţe naturale Spectrometrie de masă Dedecaţie şi autograful autorului PH-metrie Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Cibernetică Cromatografie de lichide Combustibil Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Produse durificate. Produse vulcanizate Arsen Analiză cantitativă (chimie-fizică) Plumb Chimie cuantică Manual universitar Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Zinc Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Compuşi carbonilici Spectroscopie Mössbauer Analiză numerică Ferofosfor Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Oxid de calciu Suspensii Culegere de probleme Tabele (altele decât cele numerice) Chimie analitică Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Metode chimice de analiză Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Medicină Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Teorie şi elasticitate Mecanică Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Analiză electrochimică Peptide. Proteine Biologie Publicaţiile Academiei Române Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Publicaţii universitare Spectre optice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Chimie macromoleculară Silicocalciu Ştiinţă şi tehnică Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Platină Biochimie medicală Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Uleiuri eterice. Parfimerie. Cosmetică Luarea probelor de apă şi analiza lor Inginerie. Tehnică în general Fourier Transform Cadmiu Fosfor Principii, metode, tehnici de măsurare Atlase Siliciu Fontă Oxid de aluminiu Metode radiochimice de analiză Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Analiză spectrală de fluorescenţă atomică Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Biologie generală şi teoretică Mangan Fonte și oțeluri Determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen. Valoarea pH-ului (aciditate, alcalinitate). Măsurări pH-metrice Carte 1931-1960 Fizică-Chimie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Electrotehnică Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Publicații EUP Produse farmaceutice Metale în general Uleiuri eterice naturale Tratarea apei Matematică Documente cu probleme, întrebări Radiochimie Fizica corpului solid Natura fizică a materiei Clorură de sodiu Analiză structurală Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Chimie fizică Publicaţii periodice electronice Spectroscopie Raman Gravimetrie (chimie analitică) Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Chimie-Biologie Electrochimie Substanţe chimice. Reactivi Curs universitar Analiză cromatografică. Cromatografie Ferocrom Optică Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Determinarea conținutului de Mg Chimie generală Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Analiză cantitativă. Estimare Biochimie Determinarea anionilor individuali Valoare PH Aur Combustibili solizi în general Monocloramină Analiză fizico-chimică Chimie. Cristalografie. Mineralogie Substanţe organice Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Ştiinţe aplicate Culegere de probleme (chimie) Volumetrie Metode de analiză spectrală Apă potabilă Polimeri Nuclear Magnetic resonance Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Studiul materialelor Fizică Apa în organism Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola