Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Lucrări: 1037 lucrari in 1033 publicatii in 5 limbi
Tehnologia structurilor micromecanice de: Antonescu, Simona, inginer; Pîrcălăboiu, Adina; Ionaşcu, Georgeta (Text tipărit)
Teleinformatica de: Pilat, Florin Vladimir; Coculescu, Lucia; Cristea, Valentin (Text tipărit)
Interfeţe şi achiziţii de date : Aplicaţii în Labview de: Enache, Bogdan, informatician; Diaconescu, Eugen (Multimedia)
Programarea operativă asistată de calculator în activitatea de forare a sondelor de: Dumitrescu, Ioan, informatician; Săvulescu, Alexandru; Dumitrescu, Andrei; Bucur, Cristian, inginer; Avram, Lazăr (1955-) (Text tipărit)
Sisteme cu inteligenţă artificială : Îndrumar de laborator de: Ene, Alexandru; Săvulescu, Corina; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Bazele programării în limbajul C++ : Probleme alese de: Păun, Viorel; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Maşini-unelte automate şi cu comandă numerică de: Zetu, Dumitru; Boncoi, Gheorghe; Biber, Gheorghe (Text tipărit)
LISP: Programare DM-LISP. Probleme rezolvate. Aplicaţii complexe. Vol. 2 de: Tufiş, Dan; Cristea, Dan, informatician (1951-); Tecuci, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Sisteme încorporate/înglobate Probabilităţi. Statistică matematică Acţionări electrice Limbaj de programare C Limbajul de programare S Reprezentarea datelor Dedicaţie şi autograful autorului Software: SQL Server 7.0 Algoritmi Limbaje de programare R şi C++ Sisteme specifice de operare Hermeneutică Simulare numerică Software: VRML Arhitectură Programe. Software Mecanoterapie Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Modelare matematică Producerea şi elaborarea oţelului Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Internet Software: Draw Indice de similaritate metrică (SSIM) Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Procesoare digitale de semnal Management Construcţia de maşini în general Automatică Software: PL/SQL Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Vedere artificială (Robotică) Software: SIRIS 3 Automobile. Autoturisme Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Limbaj ERLANG Software: C++ Electronică. Dispozitive electronice Analiză funcţională Limbaj de programare Pascal Inginerie. Tehnică Sisteme paralele Centre naţionale de documentare Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Sisteme integrate/încorporate Software: ObjectWindows Software Software: LATEX Construcţii de calculatoare. Hardware Structuri orientate spre programe Sisteme informatice integrate Tehnici CAD Lingvistică matematică Circuite reconfigurabile Matlab (Limbaj de programare) Software: Turbo C++ Prelucrarea cuvintelor Securitate digitală Tehnica programării Software: Windows 95 Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Algoritmi de prelucrarea datelor Sisteme virtualizate Instrumente de programare vizuală Aplicaţii în Labview Hidraulică Reţeaua Internet Microsoft PowerPoint 2002 Informare documentară Software: dBase IV v1.5 Grafică pe calculator Analiză matematică Îndrumar de laborator Audit Word 97 Baze de date multimedia Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Matematică calculatorie Prelucrarea numerică a semnalelor Sisteme distribuite Sisteme electrice Software: Coreldraw Office 97 Economie Emacs Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Limbaj de programare Fortran Metodică de predare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Ascunderea datelor Calculatoare de prelucrare digitală Prelucrarea electronică a datelor Dicţionar de informatică Proiectarea asistată de calculator Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Software : Word 6.0 Dicţionar român-englez Centri nervoşi în special Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Asigurarea contra accesului neautorizat Software: Access Metode bazate pe calculator Sisteme bazate pe reguli Metode de prelucrarea datelor Cancer mamar Depanare (Calculatoare) Prelucrare mecanică Reprezentări grafice Publicaţii periodice şi seriale Stenografie Fibre optice Tehnică cibernetică şi automatică Construcţii civile în general Structură paralelă "quad-parallel" Algoritmi pentru construirea programelor Mediul de programare R Software: Word Programare Programare de calculatoare. Software Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Modele matematice pentru cercetare operaţională Software: Web Inteligenţa artificială Dicţionar Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Ecuaţii cu derivate parţiale Programul MATHEMATICA Schemă de conexiune Publicații EUP Fiziologie Metodologie Microcontrolere Reţele de calculatoare Organe de simţ Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Software: ADA Calcul numeric Dedicaţie şi autograf Logică matematică Medicină Programare paralelă Sisteme engineering Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Prelucrarea imaginilor digitale Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Programe de calculatoare. Software Date numerice Software: Windows Statistică matematică Unităţi de prelucrare. Circuite logice SIAD-uri Clustering Echipamente de reţea Limbaje de programare C şi C++ Software: Norton Commander Software: AutoCAD Software: PL/I Unităţi aritmetice Software: Netscape Navigator Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Informatică Asistarea deciziei Matematică și științe naturale Prelucrarea informaţiei Reţele neuronale Computer software-quality control Software: IBM Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Software: Spice Rezistenţa materialelor Analiză Programare numerică Securitate informatică Programe de calculatoare Software: QBasic Proces de Extragere, Transformate şi Încarcare (ETI) România Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Prelucrarea imaginilor video Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Ghid Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Arhitectură de sistem Limbaje de programare Software: Excel Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Software: Windows 2000 Simulare pe calculator Fraude financiar-contabile Dicţionar englez-român Cercetare ştiinţifică Arhitecturi de prelucrare în paralel Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului ActiveX Finanţe publice. Finanţele statului în general Software: DOS Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Software: Java Dispozitive criptografice Mecanisme de precizie Principiile catalogării. Descriere Software: ALGOL 60 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Software: Cobol Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Unităţi de programare Programe de sistem Modele statistice Imprimare 3D Construcţia de maşini Limbaje descriptive de maşină (HDL) Calculatoare. Feluri de calculatoare SGBD Psisteme Construcţia calculatoarelor. Hardware Contabilitate Electronică Metodă de paralelizare Office 2000 Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Matematică calculatorie. Analiză numerică Manipulatoare. Roboţi industriali Teză de doctorat Circuite electrice Software: NT Proiectarea programelor Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Software: Matchad Manipularea materialelor. Fixare. Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Limbaje de programare, compilatoare. Interpreţi Reconuașterea vorbelor CUDA (limbaj de programare) Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Electronică Practică Limbaje cu aplicații în științe Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Comerţ exterior. Comerţ internaţional Open Access Software: Drawperfect Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Fizică Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Tehnologia informaţiei Sisteme automate Foraj. Metode de forare Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Hardware Software: Access 95 Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Software: LATEX 2 epsilon Programare. Sisteme de operare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Metode de prelucrare în paralel Inginerie Cibernetică matematică CATIA V5 Software: Delphi Reţele de distribuţie Artă. Recreere. Divertisment. Sport Compresia imaginilor Software: Basic HTML (Limbaj de programe) Software: Pascal Birotică Tipuri de sisteme Software: CAD/CAM/CAE Software: Java 2 Arte vizuale Curs universitar MIS Reactoare nucleare de cercetare Învăţământ la distanţă Diagrama fluxului de date Achiziţia datelor Software: ICQ Măsurarea mărimilor electrice Procese stochastice Procese de turnare continuă Prelucrare date Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Hidrodinamică Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Statistică Algoritmul Local Binary Pattern Telecomunicaţii Electronic digital computers-circuits Assembler Muncă. Organizarea muncii Manual universitar Literatură română Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Tehnică în general Software: Assembler Canale de comunicare Software: Windows Xp Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Tehnici de calcul FLAME Linux (Sistem de operare) Sisteme mecatronice Software: Turbo Pascal Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sisteme de baze de date XML SPSS Software: Fortran Desen. Design Limba engleză Windows 98 (Sisteme de operare) Faza de dezvoltare a întocmirii programelor şi sistemelor Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Marketing Prelucrare automată a datelor Software: dBase IV Scheme de conexiuni şi de circuite Arhitectură neurală Software: Socrate Software: Oracle Protecţia datelor Meteorologie Biometrie Software: Pagemaker Proiectare asistată de calculator Circuite integrate Sisteme de gestiune a bazelor de date Structura calculatoarelor Sql server 7.0 Software: Wordstar Filosofia ştiinţei Programare de calculatoare Centre de documentare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Access 97 VBA Calculatoare Software: Word 2000 Analiză semnal digital Securitatea informaţiei Sisteme în timp real Documente pentru instruire şi exerciţii practice Excel 2000 Fabricarea de aditivi Software: FoxPro 2.6 Variaţii de climă Baze de date Eseuri Arhitectura reţelei. Structura reţelei Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Gestiune financiară Software engineering Ştiinţa informării Software: Biblioteca de funcţii CONTI Circuite integrate analogice Software: Borland C++ Proiectare 3D Software: Linux Utilizarea surselor naturale de energie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electronică industrială CADENCE Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Software: C Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Managementul administrativ. Secretariat Catalogare. Reguli de catalogare Sistem nervos Cerc Sisteme de operare (Software) Matematică Prelucrarea automată a limbajului natural Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Imagistică medicală HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Software: Norton Utilities Software: Novell-Netware Criptarea datelor Publicații digitale Mod Text Calcule statistice AutoCAD Limbaje de programare Java SE 8 Software: Sisteme de operare Software: Visual FoxPro 6.0 Software: MS-DOS Limbaj C Software: Z80 Data mining Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sisteme de operare Educaţie. Învăţământ. Instruire Metode numerice Geometrie. Trigonometrie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Simulare pe calculator (Matematica) Documente tipărite Software: Prolog Limbaje descriptive Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Schemă de distribuţie a datelor Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Software: Turbo C 2.0 Chimie industrială Teze. Dizertaţii Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Tehnică de calcul Sisteme informatice Biblioteconomie Software: Tricks & Tips Control automat Software: Html Date Sisteme eoliene Dicţionar de informatică (Larousse) Creier Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Microprocesoare Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Arhitectura calculatoarelor Documentare Linii de comunicare ale calculatoarelor Automatizare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Arhitectură de sisteme Tehnologii web Publicaţii seriale. Periodice Software: Netware Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Software: UNIX Inteligenţă artificială Electrotehnică Gestiune economică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Microsoft Office Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Software: Wordperfect Multimedia Reprezentarea grafică a datelor Metalurgie Local Binary Compressed (LBC) Maşini de calcul Prelucrarea imaginilor Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general IBM (Calculatoare) Sisteme OLAP Management administrativ. Secretariat Reţea neurală Tehnologii informaţionale Limbaje de simulare Software: Word 6.0 Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Scheme logice Circuite logice Limbaje de programare pentru calculator Microelectronică. Circuite integrate Publicaţii universitare Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Pagini Web Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Software: FoxPro MATLAB
Vă rugăm să schimbaţi parola