Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Lucrări: 1050 lucrari in 1046 publicatii in 5 limbi
Interfață om-mașină de: Bălan, Alexandra; Popescu, Vlad, inginer (Multimedia)
Managementul producţiei. Modelarea şi simularea asistate a fluxurilor de producţie : Îndrumar de laborator de: Dascălu, Adrian; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Fabricarea asistată de calculator de: Banu, Ilarion; Anghel, Daniel-Constantin (Text tipărit)
Inginerie simultană : concept și metode de: Chicoș, Lucia Antoneta (Resurse electronice)
Sisteme flexibile de producţie : Elemente de programare, cinematică şi modelare de: Enciu, George; Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Concevoir et utiliser un didacticiel : Manuel pour les concepteurs et les utilisateurs de didacticiels de: Besnainou, Ruth; Thouin, Christiane; Muller, Claude (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Grafică pe calculator Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Dicţionar de informatică (Larousse) CATIA V5 Software: Novell-Netware Arhitecturi de prelucrare în paralel Îndrumar de laborator Audit Analiză semnal digital Criptarea datelor Word 97 Securitatea informaţiei Asigurarea contra accesului neautorizat Publicații digitale Mod Text Reţele neuronale Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Procesoare digitale de semnal Circuite electrice Statistică Software: Access Software: Delphi Computer software-quality control Creier Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Software: IBM Construcţia de maşini în general Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Sisteme în timp real Metode bazate pe calculator Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Aplicaţii Software Software: ADA Baze de date multimedia Software: NT ActiveX Automatică Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Calcul numeric Finanţe publice. Finanţele statului în general Publicații digitizate Prelucrare automată a datelor Dedicaţie şi autograf Procese industriale Sisteme bazate pe reguli Construcţii de calculatoare. Hardware Software: PL/SQL Documente pentru instruire şi exerciţii practice Calcule statistice Proiectarea programelor Reţele de distribuţie Software: dBase IV Metoda elementului finit Sisteme încorporate/înglobate Matematică calculatorie Diagnostic automat Software: Wordperfect Software: DOS Structuri orientate spre programe Desen Multimedia Algoritmul Local Binary Pattern Microprocesoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Reprezentarea grafică a datelor Software: Spice Telecomunicaţii AutoCAD Metalurgie Metode de prelucrarea datelor Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Electronic digital computers-circuits Artă. Recreere. Divertisment. Sport Probabilităţi. Statistică matematică Excel 2000 Assembler Acţionări electrice Sisteme de achiziţie date Scheme de conexiuni şi de circuite Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Fabricarea de aditivi Procesare de imagini Local Binary Compressed (LBC) Software: FoxPro 2.6 Compresia imaginilor Limbaje de programare Java SE 8 Logică matematică Inginerie simultană Prelucrarea numerică a semnalelor Muncă. Organizarea muncii Sisteme informatice integrate Tehnici CAD Software: Java Sisteme distribuite Rezistenţa materialelor Variaţii de climă Limbaj de programare C Dispozitive criptografice Lingvistică matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Baze de date Circuite reconfigurabile Arhitectură neurală Vedere artificială (Robotică) Manual universitar Software: Socrate Literatură română Limbajul de programare S Software: SIRIS 3 Software: Basic Maşini de calcul Software: Sisteme de operare Eseuri Software: Matchad Cancer mamar Software: Visual FoxPro 6.0 Mecanisme de precizie Arhitectura calculatoarelor Depanare (Calculatoare) Documentare Prelucrare mecanică Manipularea materialelor. Fixare. Analiză Reprezentări grafice Reprezentarea datelor Publicaţii periodice şi seriale Arhitectura reţelei. Structura reţelei Dedicaţie şi autograful autorului Stenografie Diagnostic de laborator Medicină Fibre optice HTML (Limbaj de programe) Programare paralelă Principiile catalogării. Descriere Software: Pascal Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Software: SQL Server 7.0 Sisteme electrice Programare numerică Software: ALGOL 60 Algoritmi Limbaje de programare, compilatoare. Interpreţi Software: Coreldraw Prelucrarea imaginilor Software: MS-DOS Sisteme engineering Tehnică cibernetică şi automatică Limbaj C Construcţii civile în general Linii de comunicare ale calculatoarelor Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Software: Oracle Birotică Securitate informatică Reconuașterea vorbelor CUDA (limbaj de programare) Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Electronică Practică Tipuri de sisteme Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Matlab (Limbaj de programare) Programe de calculatoare Tehnică în general Software: QBasic Limbaje de programare R şi C++ Proces de Extragere, Transformate şi Încarcare (ETI) Gestiune financiară Software: Assembler Software: CAD/CAM/CAE Structură paralelă "quad-parallel" IBM (Calculatoare) Limbaje cu aplicații în științe Software: Java 2 Sisteme specifice de operare Automobile. Autoturisme Protecţia datelor Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Hermeneutică Office 97 Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Z80 Tehnologii industriale Data mining Software engineering Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Simulare numerică România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Open Access Canale de comunicare Software: Windows Xp Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Software: Drawperfect Meteorologie Sisteme OLAP Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Algoritmi pentru construirea programelor Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Arte vizuale Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Biometrie Curs universitar Mediul de programare R Limbaj ERLANG Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Sisteme de operare Software: VRML Economie Management administrativ. Secretariat Educaţie. Învăţământ. Instruire Automatizare Metode numerice Software: Turbo C++ Software: C++ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Prelucrarea imaginilor video Prelucrarea imaginilor digitale Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Emacs Software: Word Circuite electronice Ştiinţa informării Software: Pagemaker Software: Biblioteca de funcţii CONTI Logica Fuzzy (Matematică) Manipulatoare. Roboţi industriali Circuite integrate analogice Geometrie. Trigonometrie Informatică aplicată MIS Reţea neurală Microsoft Office Publicații EUTB Prelucrarea cuvintelor Software Inginerie Fizică Sisteme eoliene Software: LATEX Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Cibernetică matematică Cercetare ştiinţifică Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat Calculatoare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Proiectare asistată de calculator Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Software: Word 2000 Securitate digitală Programe de calculatoare. Software Reactoare nucleare de cercetare Programare Tehnici de calcul Tehnica programării Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software Electronică. Dispozitive electronice Învăţământ la distanţă Simulare pe calculator (Matematica) Ghid Documente tipărite Software: Borland C++ Tehnologii informaţionale Software: Cobol Limbaje de simulare Proiectare 3D Circuite integrate Diagrama fluxului de date Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Software: Prolog Date numerice Unităţi de programare Software: Word 6.0 Limbaje descriptive Software: Windows Tehnologia informaţiei Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) FLAME Software: Windows 95 Analiză funcţională Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Algoritmi de prelucrarea datelor Scheme logice Sisteme automate Statistică matematică Achiziţia datelor Programe de sistem Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Programe. Software Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Circuite logice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Arhitectură de sisteme Modele statistice Tehnologii web Software: Linux Sisteme virtualizate Foraj. Metode de forare Software: ICQ Linux (Sistem de operare) Măsurarea mărimilor electrice Arhitectură de sistem Procese stochastice Procese de turnare continuă Sisteme de gestiune a bazelor de date Imprimare 3D Mecanoterapie Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Modele matematice pentru cercetare operaţională Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Construcţia de maşini Limbaje de programare Instrumente de programare vizuală Cursuri universitare IFR Limbaje de programare pentru calculator Aplicaţii în Labview Utilizarea surselor naturale de energie Software: Excel Hardware Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Limbaje descriptive de maşină (HDL) Structura calculatoarelor Limbaj de programare Fortran Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Limbaj de programare Pascal Software: Web Sisteme mecatronice Metodică de predare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Unităţi de prelucrare. Circuite logice Microelectronică. Circuite integrate Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: Access 95 Inteligenţa artificială SIAD-uri Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Clustering Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Echipamente de reţea Software: Turbo Pascal Dicţionar Schemă de distribuţie a datelor Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Electronică industrială Ascunderea datelor Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann SGBD Inginerie. Tehnică Software: Windows 2000 Modelare matematică Software: Turbo C 2.0 Publicaţii seriale. Periodice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială CADENCE Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sisteme de baze de date XML Limbaje de programare C şi C++ Sql server 7.0 Psisteme Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Teze. Dizertaţii Simulare pe calculator Calculatoare de prelucrare digitală Hidraulică Prelucrare date Publicaţii universitare Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Software: Wordstar Ecuaţii cu derivate parţiale Producerea şi elaborarea oţelului Software: C SPSS Programul MATHEMATICA Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Imagini digitale Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Sisteme paralele Software: Netware Contabilitate Schemă de conexiune Software: Fortran Software: LATEX 2 epsilon Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Tehnică de calcul Prelucrarea electronică a datelor Filosofia ştiinţei Internet Managementul administrativ. Secretariat Sisteme informatice Software: UNIX Inteligenţă artificială Catalogare. Reguli de catalogare Dicţionar de informatică Software: Norton Commander Desen. Design Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Software: AutoCAD Limba engleză Pagini Web Sistem nervos Software: Draw Electrotehnică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Centre naţionale de documentare Algoritmi de programare Tehnica mijloacelor de transport Cerc Publicații EUP Gestiune economică Medicină clinică Programare. Sisteme de operare Software: PL/I Sisteme de operare (Software) Cercetări operaţionale Windows 98 (Sisteme de operare) Fraude financiar-contabile Fiziologie Unităţi aritmetice Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Prelucrarea automată a limbajului natural Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Metodologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Dicţionar englez-român Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Software: Netscape Navigator Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Software: Tricks & Tips Imagistică medicală Faza de dezvoltare a întocmirii programelor şi sistemelor Istorie Software: FoxPro Centre de documentare Metodă de paralelizare Indice de similaritate metrică (SSIM) Sisteme integrate/încorporate Microcontrolere Proiectarea asistată de calculator Informatică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Hidrodinamică Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Asistarea deciziei Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Microsoft PowerPoint 2002 Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Office 2000 Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Informare documentară Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Control automat Software: dBase IV v1.5 Reţele de calculatoare Software: ObjectWindows Software: Html Software : Word 6.0 Dicţionar român-englez Centri nervoşi în special Matematică și științe naturale MATLAB Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Date Organe de simţ Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Prelucrarea informaţiei Access 97 VBA Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Metode de prelucrare în paralel Software: Norton Utilities
Vă rugăm să schimbaţi parola