Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 764 lucrari in 762 publicatii in 4 limbi
Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind capitalurile proprii de: Bâtcă-Dumitru, Corina Graziella (Text tipărit)
Audit intern bancar : De la teorie la practică de: Manea, Marinela-Daniela (Text tipărit)
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor : Fondată în 1908 : Nr. 9 de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate : Nr. 3 de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Istoria contabilităţii de: Demetrescu, Constantin G. (Text tipărit)
Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 2 : Stocuri de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Text tipărit)
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor : Fondată în 1908 : Nr. 7 de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Text tipărit)
Bazele contabilităţii de: Oprea, Călin (1937-); Ristea, Mihai (Text tipărit)
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate : Nr. 4 de: Ministerul Finanţelor Publice (Text tipărit)
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor : Fondată în 1908 : Nr. 8 de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Text tipărit)
Subiecte
Metode de plată Marketing Audit Tranzacţie Valoare justă Active corporale Asigurări Conturi de capital Fiscalitate Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Statistică Finanţe publice, finanţele statului Fuziune de capital Relaţii umane în întreprindere Standarde Management Drept Analiză cost-beneficiu Expert contabil Construcţia de maşini în general Franţa Contabilitate şi conturi Costuri Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Economie publică Expertiză Asigurări sociale Standarde pentru un anumit domeniu Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Conducere financiară Evaluare contabilă Afaceri Comerţ internaţional Finanţe publice Unităţi de memorie Standarde internaţionale de contabilitate Dedicaţie şi autograf Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Instituţii publice Administraţie Fiscală Legislaţie comercială Teste pentru licenţă Alte feluri de conturi Analiză contabilă Fond de comeţ Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Economie socială de piaţă Documente pentru instruire şi exerciţii practice Audit intern Ştiinţă şi cunoaştere Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Mărfuri Tratamente contabile Contribuabil Industria telecomunicaţiilor Evaluarea întreprinderii Luare de decizie Universal ca loc Control de calitate Expertize Comerţ. Piaţă Întreprinderi Capital Societate comercială Declaraţia fiscală Contabilitatea costurilor Istoria contabilităţii româneşti Contabilitatea trezoreriei Ordonator de credite Exerciţii practice Lucrări practice Impozit pe venit Controlul bugetar Auditul afacerilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Economia muncii Standarde internaţionale Proiecte de investiții Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Piaţă financiară Contabilitate naţională Cerere şi ofertă Management financiar Analiza pieţei Legislaţie Întreprinderi mici şi mijlocii Muncă. Organizarea muncii Istorie literară Reorganizare financiară Gestiunea trezoreriei Finanţe Revizori consultanţi Probleme Contabilitatea fondurilor europene Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Politică fiscală Organizare comercială Administrarea afacerilor Erori contabile Universalitate Articole Manual universitar Situaţie economică Raportare financiară Literatură română Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Piaţa reglementată de capital Forme de întreprinderi Control financiar-fiscal Istoria profesiei contabile Drept penal Capital financiar Control financiar Conturi Coduri de legi Metode, sisteme şi procedee contabile Finanţe publice. Bănci. Bani Manual Culegere de probleme Fond comercial Teste admitere Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Studii de caz Aplicaţii Verificarea oficială a conturilor Contabilitate financiară, bugetară Publicaţii periodice şi seriale Reformă fiscală Bănci. Operaţiuni bancare Sondaje interne Analiză economico-financiară Sisteme expert Alianţe economice Bănci Imobilizări corporale Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Teste grilă Planificare strategică Economie de piaţă Lichidarea societăţii Contabilitate industrială Impozit pe profit Contabilitate financiară Tranzacţii bancare Legislaţie economică Costuri de producție Fraude şi erori Revizie contabilă Leasing Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Probleme de finanţare a întreprinderilor Accesarea fondurilor europene Furnizarea de servicii Exerciţii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Verificarea cărţilor de conturi Legislaţie contabilă Audit financiar Profesia contabilă Control de gestiune Operaţiuni bancare Documente legislative. Surse legislative şi juridice Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Sisteme informatice Conturi de profit şi pierdere Profesionist contabil Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Subvenţii aferente veniturilor Inteligenţă artificială Economie. Indicatori Economici Comerţ exterior Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Reglementări fiscale Finanţare Fuziune prin absorbţie Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Piaţa, concurenţa şi preţul Societăţi comerciale Gestiune financiară Limba engleză Terminologie franceză Contribuţii sociale Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contabilitatea conturilor bugetare Reglementări contabile Teste licenţă Gestiune economică Cont bancar Cheltuieli Contabilitate internaţională Buget public. Buget naţional Impozitare Fiscalitate Standarde. Norme Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Procedee contabile Subvenţii guvernamentale Agenţi economici Comerţ exterior. Comerţ internaţional Contabilitatea întreprinderii Economie politică Inflaţie România Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Licenţă Documente cu probleme, întrebări Gestiune Economie de piaţă contemporană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Organizarea şi planificarea producţiei Patrimoniu Contabilitate managerială Standarde contabile pentru IMM-uri Administrarea financiară a întreprinderii Revizori externi Actualitate Economică Tratament fiscal Sisteme contabile Administrarea contabilităţii Drept civil. Drept privat Italia Control bugetar Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Exerciţii şi probleme Proiecte europene Valoare Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Informaţii financiare Agricultură Stabilirea situaţiei financiare Curs universitar Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Contabilitate bancară Informatică Documente cu probleme şi exerciţii practice Autograf Economie Bibliometrie Tranzacţii de comerţ exterior Metode şi procedee contabile Documente legislative Contabilitate de gestiune Organizarea conturilor Istoria contabilității Depozite bancare Comerţ Expertiză contabilă Unităţi de depozitare-stocare Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Examen licenţă Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Aplicaţii practice Sistemul financiar Cost Turism Bursa de Valori Bucureşti Metodologia cercetării Economie naţională Bitcoin Practici mici și mijlocii Informatică aplicată Contabilitatea instituţiilor publice Conturi de bilanţ Valori nemateriale şi amortizarea lor Audit contabil Contravenţie Econometrie Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Audit bancar Organizarea producţiei Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Creanţe Teză de doctorat Calculatoare Limba franceză Investiţii imobiliare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Drept administrativ Statistică aplicată Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Evaluări ale costurilor Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Ghid Carte 1901-1930 Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Verificare amănunţită Teste Asigurări comerciale Morală profesională Fuziune Informatică de gestiune Fiscalitate bancară Protecţia mediului Evaziuni fiscale
Vă rugăm să schimbaţi parola