Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 767 lucrari in 765 publicatii in 4 limbi
Contabilitatea financiară a întreprinderilor de: Moraru, Gheorghe P., economist (Text tipărit)
Contabilitatea instituţiilor publice de: Morariu, Ana; Suciu, Gheorghe, economist (Text tipărit)
Manualul pentru Standarde Internaţionale de Audit, Certificare şi Etică de: Federaţia Internaţională a Contabililor (Text tipărit)
Contabilitatea generală a firmei de: Moroşan, Ioan (Text tipărit)
Auditul financiar contabil de: Morariu, Ana; Ţurlea, Eugeniu (Text tipărit)
Teoria şi bazele contabilităţii de: Munteanu, Victor, economist (Text tipărit)
Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice : Concepte, metodologie, reglementări, studii de caz de: Munteanu, Victor, economist; Zuca, Ştefan; Munteanu, Victor, economist; Zuca, Marilena (Text tipărit)
Audit financiar : Misiuni de asigurare şi servicii conexe de: Neamţu, Horia; Ţurlea, Eugeniu; Roman, Aurelia-Geta (Text tipărit)
Subiecte
Metode de plată Marketing Audit Tranzacţie Valoare justă Active corporale Asigurări Conturi de capital Fiscalitate Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Statistică Finanţe publice, finanţele statului Fuziune de capital Relaţii umane în întreprindere Standarde Management Drept Expert contabil Analiză cost-beneficiu Construcţia de maşini în general Contabilitate şi conturi Franţa Costuri Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Economie publică Expertiză Asigurări sociale Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Standarde pentru un anumit domeniu Conducere financiară Evaluare contabilă Afaceri Comerţ internaţional Finanţe publice Unităţi de memorie Standarde internaţionale de contabilitate Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Instituţii publice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Administraţie Fiscală Legislaţie comercială Alte feluri de conturi Teste pentru licenţă Analiză contabilă Fond de comeţ Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Documente pentru instruire şi exerciţii practice Economie socială de piaţă Audit intern Ştiinţă şi cunoaştere Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Mărfuri Tratamente contabile Contribuabil Industria telecomunicaţiilor Evaluarea întreprinderii Luare de decizie Universal ca loc Control de calitate Expertize Întreprinderi Comerţ. Piaţă Capital Societate comercială Contabilitatea costurilor Declaraţia fiscală Istoria contabilităţii româneşti Contabilitatea trezoreriei Ordonator de credite Exerciţii practice Lucrări practice Impozit pe venit Controlul bugetar Auditul afacerilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Economia muncii Standarde internaţionale Contabilitate naţională Proiecte de investiții Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Piaţă financiară Cerere şi ofertă Management financiar Analiza pieţei Legislaţie Întreprinderi mici şi mijlocii Muncă. Organizarea muncii Istorie literară Reorganizare financiară Gestiunea trezoreriei Finanţe Revizori consultanţi Probleme Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Contabilitatea fondurilor europene Politică fiscală Organizare comercială Administrarea afacerilor Erori contabile Manual universitar Articole Universalitate Situaţie economică Raportare financiară Literatură română Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Piaţa reglementată de capital Forme de întreprinderi Control financiar-fiscal Istoria profesiei contabile Drept penal Capital financiar Control financiar Conturi Coduri de legi Metode, sisteme şi procedee contabile Finanţe publice. Bănci. Bani Manual Culegere de probleme Teste admitere Fond comercial Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Studii de caz Aplicaţii Contabilitate financiară, bugetară Verificarea oficială a conturilor Publicaţii periodice şi seriale Reformă fiscală Bănci. Operaţiuni bancare Sondaje interne Analiză economico-financiară Sisteme expert Alianţe economice Bănci Imobilizări corporale Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare strategică Teste grilă Economie de piaţă Lichidarea societăţii Contabilitate industrială Impozit pe profit Tranzacţii bancare Contabilitate financiară Legislaţie economică Fraude şi erori Costuri de producție Revizie contabilă Leasing Probleme de finanţare a întreprinderilor Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Accesarea fondurilor europene Exerciţii Furnizarea de servicii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Verificarea cărţilor de conturi Audit financiar Operaţiuni bancare Control de gestiune Legislaţie contabilă Profesia contabilă Documente legislative. Surse legislative şi juridice Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Sisteme informatice Conturi de profit şi pierdere Profesionist contabil Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Subvenţii aferente veniturilor Inteligenţă artificială Economie. Indicatori Economici Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Comerţ exterior Finanţare Reglementări fiscale Fuziune prin absorbţie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Piaţa, concurenţa şi preţul Gestiune financiară Societăţi comerciale Limba engleză Terminologie franceză Contribuţii sociale Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contabilitatea conturilor bugetare Reglementări contabile Teste licenţă Gestiune economică Cont bancar Contabilitate internaţională Cheltuieli Buget public. Buget naţional Impozitare Fiscalitate Standarde. Norme Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Procedee contabile Subvenţii guvernamentale Agenţi economici Comerţ exterior. Comerţ internaţional Contabilitatea întreprinderii România Economie politică Inflaţie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Licenţă Documente cu probleme, întrebări Gestiune Economie de piaţă contemporană Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate managerială Organizarea şi planificarea producţiei Patrimoniu Standarde contabile pentru IMM-uri Revizori externi Administrarea financiară a întreprinderii Actualitate Economică Tratament fiscal Sisteme contabile Administrarea contabilităţii Italia Drept civil. Drept privat Control bugetar Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Exerciţii şi probleme Proiecte europene Valoare Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Informaţii financiare Curs universitar Agricultură Stabilirea situaţiei financiare Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Documente cu probleme şi exerciţii practice Contabilitate bancară Informatică Autograf Economie Bibliometrie Tranzacţii de comerţ exterior Metode şi procedee contabile Documente legislative Contabilitate de gestiune Organizarea conturilor Istoria contabilității Depozite bancare Comerţ Expertiză contabilă Unităţi de depozitare-stocare Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Examen licenţă Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Aplicaţii practice Sistemul financiar Cost Turism Metodologia cercetării Bursa de Valori Bucureşti Economie naţională Bitcoin Practici mici și mijlocii Informatică aplicată Contabilitatea instituţiilor publice Conturi de bilanţ Valori nemateriale şi amortizarea lor Audit contabil Contravenţie Econometrie Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Audit bancar Organizarea producţiei Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Creanţe Teză de doctorat Calculatoare Limba franceză Investiţii imobiliare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Drept administrativ Statistică aplicată Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Evaluări ale costurilor Ghid Carte 1901-1930 Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Verificare amănunţită Teste Asigurări comerciale Morală profesională Fuziune Informatică de gestiune Fiscalitate bancară Protecţia mediului Evaziuni fiscale
Vă rugăm să schimbaţi parola