Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 788 lucrari in 787 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Franţa Evaluare contabilă Unităţi de memorie Contribuabil Capital financiar Cheltuieli Fiscalitate Documente cu probleme, întrebări Actualitate Economică Unităţi de depozitare-stocare Verificare amănunţită Impozit pe venit Proiecte de investiții Finanţe Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Taxe. Impozite. Percepere de taxe Agenţi economici Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Agricultură Fiscalitate Management Construcţia de maşini în general Contabilitate şi conturi Economie publică Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Tratamente contabile Universal ca loc Aspecte juridice Întreprinderi mici şi mijlocii Sondaje interne Fraude şi erori Verificarea cărţilor de conturi Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Conturi de profit şi pierdere Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Autograf Fuziune de capital Drept Expertiză Teste pentru licenţă Finanţe publice. Bănci. Bani Bănci. Operaţiuni bancare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Documente cu probleme şi exerciţii practice Carte 1901-1930 Asigurări comerciale Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Fond de comeţ Mărfuri Contabilitate naţională Organizare comercială Articole Control financiar-fiscal Drept penal Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Istoria contabilității Sistemul financiar Audit Conturi de capital Standarde internaţionale de contabilitate Manual Tranzacţii bancare Operaţiuni bancare Economie Valori nemateriale şi amortizarea lor Contravenţie Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Informatică de gestiune Declaraţia fiscală Controlul bugetar Istoria profesiei contabile Exerciţii Valoare Comerţ Finanţe publice Control de calitate Administrarea afacerilor Universalitate Publicaţii periodice şi seriale Furnizarea de servicii Contabilitatea conturilor bugetare Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Teste Lucrări practice Publicații EUP Drept civil. Drept privat Metodologia cercetării Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Finanţe publice, finanţele statului Analiză cost-beneficiu Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Istorie literară Verificarea oficială a conturilor Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare strategică Control de gestiune Limba franceză Investiţii imobiliare Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Morală profesională Legislaţie comercială Industria telecomunicaţiilor Contabilitate financiară Leasing Audit financiar Informatică Bibliometrie Creanţe Active corporale Conturi Sisteme expert Accesarea fondurilor europene Fuziune prin absorbţie România Cost Ghid Economie socială de piaţă Societate comercială Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Procedee contabile Proiecte europene Tranzacţii de comerţ exterior Expert contabil Asigurări sociale Contabilitatea trezoreriei Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Studii de caz Reformă fiscală Alianţe economice Contribuţii sociale Contabilitate internaţională Revizori externi Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Contabilitate bancară Bursa de Valori Bucureşti Statistică aplicată Întreprinderi Lichidarea societăţii Contabilitate Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Societăţi comerciale Teză de doctorat Metode de plată Conducere financiară Probleme de finanţare a întreprinderilor Piaţa, concurenţa şi preţul Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Comerţ exterior. Comerţ internaţional Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Administraţie Fiscală Piaţa reglementată de capital Legislaţie contabilă Subvenţii aferente veniturilor Expertiză contabilă Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Audit bancar Standarde Costuri Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Auditul afacerilor Administrarea financiară a întreprinderii Curs universitar Depozite bancare Econometrie Evaluări ale costurilor Cerere şi ofertă Management financiar Reorganizare financiară Legislaţie economică Costuri de producție Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Buget public. Buget naţional Informatică aplicată Statistică Relaţii umane în întreprindere Ordonator de credite Muncă. Organizarea muncii Probleme Manual universitar Literatură română Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Aplicaţii Subvenţii guvernamentale Economie de piaţă contemporană Protecţia mediului Evaziuni fiscale Alte feluri de conturi Capital Cursuri universitare IFR Limba engleză Contabilitate managerială Administrarea contabilităţii Marketing Instituţii publice Exerciţii practice Gestiunea trezoreriei Raportare financiară Finanţare Standarde contabile pentru IMM-uri Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Fuziune Luare de decizie Comerţ. Piaţă Analiză economico-financiară Reglementări contabile Cont bancar Examen licenţă Calculatoare Valoare justă Asigurări Standarde pentru un anumit domeniu Documente pentru instruire şi exerciţii practice Ştiinţă şi cunoaştere Standarde internaţionale Culegere de probleme Contabilitate financiară, bugetară Bănci Teste grilă Impozit pe profit Economie. Indicatori Economici Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Gestiune financiară Licenţă Patrimoniu Aplicaţii practice Economie naţională Practici mici și mijlocii Fiscalitate bancară Istoria contabilităţii româneşti Revizori consultanţi Profesia contabilă Standarde. Norme Contabilitatea întreprinderii Economie politică Sisteme contabile Tranzacţie Comerţ internaţional Analiza pieţei Fond comercial Teste admitere Imobilizări corporale Contabilitate industrială Comerţ exterior Stabilirea situaţiei financiare Turism Contabilitatea instituţiilor publice Audit contabil Sisteme informatice Organizarea şi planificarea producţiei Informaţii financiare Contabilitate de gestiune Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Bitcoin Conturi de bilanţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Audit intern Piaţă financiară Revizie contabilă Teste licenţă Tratament fiscal Italia Exerciţii şi probleme Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Contabilitatea costurilor Economia muncii Situaţie economică Forme de întreprinderi Control financiar Inteligenţă artificială Gestiune economică Inflaţie Gestiune Administraţie publică Documente legislative Afaceri Analiză contabilă Evaluarea întreprinderii Legislaţie Politică fiscală Erori contabile Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Metode, sisteme şi procedee contabile Economie de piaţă Terminologie franceză Impozitare Organizarea producţiei Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Expertize Contabilitatea fondurilor europene Coduri de legi Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Profesionist contabil Reglementări fiscale Control bugetar Metode şi procedee contabile Organizarea conturilor
Vă rugăm să schimbaţi parola