Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 780 lucrari in 779 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Metode de plată Marketing Audit Tranzacţie Valoare justă Active corporale Asigurări Conturi de capital Fiscalitate Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Statistică Fuziune de capital Finanţe publice, finanţele statului Relaţii umane în întreprindere Standarde Management Construcţia de maşini în general Drept Expert contabil Analiză cost-beneficiu Contabilitate şi conturi Franţa Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Costuri Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Economie publică Expertiză Asigurări sociale Standarde pentru un anumit domeniu Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Evaluare contabilă Conducere financiară Afaceri Comerţ internaţional Finanţe publice Unităţi de memorie Publicații digitizate Standarde internaţionale de contabilitate Dedicaţie şi autograf Instituţii publice Teste pentru licenţă Analiză contabilă Fond de comeţ Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Documente pentru instruire şi exerciţii practice Economie socială de piaţă Audit intern Ştiinţă şi cunoaştere Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Tratamente contabile Mărfuri Contribuabil Industria telecomunicaţiilor Evaluarea întreprinderii Universal ca loc Luare de decizie Control de calitate Expertize Întreprinderi Comerţ. Piaţă Capital Societate comercială Contabilitatea costurilor Declaraţia fiscală Istoria contabilităţii româneşti Contabilitatea trezoreriei Ordonator de credite Exerciţii practice Lucrări practice Impozit pe venit Controlul bugetar Auditul afacerilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Economia muncii Cursuri universitare IFR Standarde internaţionale Contabilitate naţională Proiecte de investiții Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Piaţă financiară Cerere şi ofertă Management financiar Analiza pieţei Legislaţie Întreprinderi mici şi mijlocii Muncă. Organizarea muncii Reorganizare financiară Istorie literară Gestiunea trezoreriei Finanţe Revizori consultanţi Probleme Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Contabilitatea fondurilor europene Politică fiscală Organizare comercială Administrarea afacerilor Erori contabile Articole Manual universitar Universalitate Situaţie economică Raportare financiară Literatură română Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Piaţa reglementată de capital Forme de întreprinderi Control financiar-fiscal Istoria profesiei contabile Drept penal Capital financiar Conturi Control financiar Coduri de legi Metode, sisteme şi procedee contabile Finanţe publice. Bănci. Bani Manual Culegere de probleme Teste admitere Fond comercial Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Aplicaţii Studii de caz Contabilitate financiară, bugetară Verificarea oficială a conturilor Publicaţii periodice şi seriale Reformă fiscală Sondaje interne Bănci. Operaţiuni bancare Analiză economico-financiară Sisteme expert Alianţe economice Bănci Imobilizări corporale Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare strategică Teste grilă Contabilitate industrială Economie de piaţă Lichidarea societăţii Impozit pe profit Contabilitate financiară Tranzacţii bancare Legislaţie economică Fraude şi erori Costuri de producție Revizie contabilă Leasing Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Probleme de finanţare a întreprinderilor Accesarea fondurilor europene Exerciţii Furnizarea de servicii Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Verificarea cărţilor de conturi Profesia contabilă Operaţiuni bancare Control de gestiune Audit financiar Legislaţie contabilă Documente legislative. Surse legislative şi juridice Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Sisteme informatice Conturi de profit şi pierdere Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Profesionist contabil Subvenţii aferente veniturilor Inteligenţă artificială Economie. Indicatori Economici Comerţ exterior Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Finanţare Reglementări fiscale Fuziune prin absorbţie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Piaţa, concurenţa şi preţul Limba engleză Gestiune financiară Societăţi comerciale Terminologie franceză Contribuţii sociale Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contabilitatea conturilor bugetare Reglementări contabile Teste licenţă Publicații EUP Gestiune economică Cont bancar Contabilitate internaţională Cheltuieli Buget public. Buget naţional Impozitare Standarde. Norme Fiscalitate Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Procedee contabile Subvenţii guvernamentale Agenţi economici Contabilitatea întreprinderii Comerţ exterior. Comerţ internaţional Inflaţie România Economie politică Aspecte juridice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Licenţă Documente cu probleme, întrebări Gestiune Economie de piaţă contemporană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Organizarea şi planificarea producţiei Contabilitate managerială Patrimoniu Standarde contabile pentru IMM-uri Administrarea financiară a întreprinderii Revizori externi Actualitate Economică Tratament fiscal Sisteme contabile Administrarea contabilităţii Italia Drept civil. Drept privat Control bugetar Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Exerciţii şi probleme Proiecte europene Valoare Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Informaţii financiare Curs universitar Stabilirea situaţiei financiare Agricultură Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Informatică Documente cu probleme şi exerciţii practice Contabilitate bancară Autograf Economie Bibliometrie Tranzacţii de comerţ exterior Metode şi procedee contabile Documente legislative Organizarea conturilor Contabilitate de gestiune Istoria contabilității Depozite bancare Comerţ Unităţi de depozitare-stocare Expertiză contabilă Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Examen licenţă Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Aplicaţii practice Sistemul financiar Cost Turism Metodologia cercetării Bursa de Valori Bucureşti Economie naţională Bitcoin Practici mici și mijlocii Informatică aplicată Contabilitatea instituţiilor publice Conturi de bilanţ Valori nemateriale şi amortizarea lor Audit contabil Contravenţie Econometrie Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Audit bancar Organizarea producţiei Personal Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Creanţe Teză de doctorat Calculatoare Investiţii imobiliare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Drept administrativ Statistică aplicată Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Evaluări ale costurilor Ghid Carte 1901-1930 Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Verificare amănunţită Morală profesională Teste Asigurări comerciale Fuziune Informatică de gestiune Fiscalitate bancară Protecţia mediului Evaziuni fiscale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Administraţie Fiscală Legislaţie comercială Alte feluri de conturi
Vă rugăm să schimbaţi parola