Biblioteca Universității din Pitești

Audit

Subiect Tematic: Audit
Lucrări: 147 lucrari in 147 publicatii in 2 limbi
Audit Financiar : 2016/Nr. 5 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 10 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 1 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 11 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 4 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 3 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 12 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 2 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Audit Financiar : 2016/Nr. 6 de: Camera Auditorilor Financiari din România (Text tipărit)
Subiecte
Securitate Politică agricolă comună Necesar de apă Funcţionare instituţională Ajutor pentru investiţie Politică de cooperare Audit Informaţie managerială Sisteme cooperative Dezastru natural Relaţii umane în întreprindere Management Infrastructura transporturilor Stat de drept Costuri Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Crearea de locuri de muncă Statistică comunitară Transport rutier Prelucrarea hranei Cipru Resurse de apă Mecanism de susţinere Congo Impact asupra mediului Control intern Regim de plată unică Finanţe publice Dezvoltare durabilă Infrastructură economică Eliminarea rezidurilor Verificare oficială a conturilor Publicații digitizate Poluare industrială Dedicaţie şi autograf Economie postindustrială Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Transport de mărfuri Cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeană Reabilitare urbană Tăierea animalelor Metodă de cuantificare a îmbunătăţirii proceselor Consultanţă fiscală Conturi naţionale Politica de susţinere Salariat comunitar Deversarea în apă a deşeurilor TVA Repartizarea finanţării comunitare Subvenţii pentru întreprinderi Reţea de informaţii Frontieră externă a UE Standarde de calitate Legislaţie veterinară Sistem de ajutoare Sistemul de informaţii Schengen Expertize Servicii publice Obligaţii fiscale Legalitate Valoarea adăugată Venit din agricultură Asia Centrală Randament energetic Fonduri pentru dezvoltare Rambursarea TVA-ului Politică de asistenţă Competitivitate Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Instrumente financiare Etica comunicării Situaţii financiare Ajutor alimentar Derogare de la dreptul comunitar Politică comunitară privind mediul înconjurător Africa Subsahariană Standarde de audit Muncitor vârstnic Pământ abandonat Protecţia mediului înconjurător Buget comunitar Legislaţie Ajutor umanitar Întreprinderi mici şi mijlocii Politica transporturilor Mişcări în favoarea drepturilor omului Transport maritim Putere judecătorească Credibilitate Fraudă Managementul deşeurilor Egipt Risc inerent Comisia Europeană Reţea de drumuri Economie forestieră Asistenţa de preaderare Nevoi de hrană Biodiversitate Manual universitar Controlul ajutorului de stat Politica migraţiei Tarif de audit Supremaţia legii Certificat de atestare fiscală Clustering Planificare în transporturi Spania Eurostat Etică Industrie alimentară Viticultură. Viţă de vie. Vii Economie agrară Domeniul hotelier Echilibru ecologic Control financiar Practici şi metode de conducere Planificare urbană şi regională Instalaţii portuare Metode, sisteme şi procedee contabile Alimentare cu apă Încasări Program - cadru de cercetare şi dezvoltare Ajutor financiar Organ fiscal Ecologie Politici comerciale Agricultor Siguranţă pe drumurile publice Germania Program de cercetare Cereri de rambursare Polonia Riscul afacerii Corupţie Resurse proprii Diversificarea produselor Curtea de Conturi Europeană Igienă alimentară Managementul riscurilor Inovaţii Impozit pe profit Informaţie contabilă Guvernanţă corporativă Analiza eficacităţii costurilor Standarde Internaţionale de Raportare Financiară Revizie contabilă Concediere din motive economice Reţea de transport Morală politică Venit naţional Politica producţiei agricole Integritate Fondul Social European Contabilitate Răspundere penală Audit financiar Dezvoltare economică Poliţie Alimentaţie Asistenţă pentru refugiaţi Implementare Sisteme informatice Profesionist contabil Politică externă Furnizare de informaţii Finanţare Politică forestieră Haiti Auditor Forţă de muncă Podgorie Risc de control Amenajare funciară Raportare socială şi de mediu Energie reutilizabilă Bilanţ energetic Cerinţe aplicabile Fonduri pentru agricultură Străini. Cetăţeni ai unei naţionalităţi străine Cheltuieli Programe comunitare Grup sociocultural Acorduri comerciale Comunitatea Europeană Fonduri de coeziune Ecosistem România Fraude financiar-contabile Transparenţă în luarea deciziilor Fondul European de Dezvoltare Regională Malnutriţie Gospodărie agricolă Sustenabilitate Misiune de audit Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Cutremure Descentralizare Risc de detectare Teritoriile Autonome ale Palestinei Ţări ale UE Colectarea datelor Piaţa muncii Italia Control bugetar Industria cărnii Tarif preferenţial Grecia Holding agricol Conservarea resurselor Managementul apei Recomandare comunitară Curs universitar Riscuri IT Informatică Analiza şi verificarea bilanţurilor Piaţă agricolă comunitară Siguranţa alimentaţiei Economie Bibliometrie Deficitul bugetar Modernizarea fermelor agricole Reciclarea deşeurilor Creştere economică Tipuri de transport Contabilitate de gestiune ISO 9001:2008 Centralizarea informaţiilor Achiziţii publice Susţinere economică Expertiză contabilă Holding forestier Integrarea emigranţilor Evaluarea conformităţii Resurse energetice Politica mediului înconjurător Productivitate agricolă Control de audit Schimbare climatică Republica Democratică Organisme şi agenţii specializate ale CE Automobile Fonduri structurale Democratizarea învăţământului Transport combinat Utilizarea terenurilor Bursa de Valori Bucureşti Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Cooperare poliţienească UE Asistenţă de urgenţă Cloud computing Zonă industrială în declin Risc Politică agricolă Controlul datelor Democraţie Guvernare Acord preferenţial Personal Teză de doctorat Instrumente financiare comunitare Metodă de evaluare Conflict de interese Reintegrare în muncă Fondul European de Ajustare la Globalizare Sistem de management al calităţii Produs agricol Evaluarea proiectului Kosovo Construcţie de drumuri Politică comunitară de cercetare Finanţare comunitară Monitorizarea mediului Asistenţă comunitară Transport de suprafaţă Dezvoltare rurală Securitate europeană Tehnologii informaţionale Indicatori economici Economie regională Evaluarea ajutorului umanitar Risc de audit Coeziune economică şi socială BVB Cheltuieli de contabilitate Procesare de date Cheltuieli agricole comunitare Comitet de audit Problema palestiniană
Vă rugăm să schimbaţi parola