Biblioteca Universității din Pitești

Limba germană

Subiect Tematic: Limba germană
Lucrări: 349 lucrari in 381 publicatii in 10 limbi
Simpler german course for first examinations de: Russon, A.; Russon, L. J. (Text tipărit)
Gramatica practică a limbii germane de: Savin, Emilia; Roman, Alexandru, (lb. germană); Abager, Basilius (Text tipărit)
Dicţionar de buzunar german-romîn de: Roman, Alexandru, (lb. germană) (Text tipărit)
Limba germană contemporană : Sintaxa de: Savin, Emilia; Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Limba germană. Vol. 1 de: (Text tipărit)
Limba germană. Vol. 2 de: (Text tipărit)
Texte şi exerciţii : Pentru seminarul de traducere din limba română în limba germană de: Savin, Emilia; Tuşinschi, Paul; Universitatea din Bucureşti; Roth, Natalia (Text tipărit)
Exercices de grammaire allemande de: Saucier, Francine (Text tipărit)
Einführung in die deutsche stilistik : Handbuch fur das 2. Studienjahr de: Roga, Victoria; Babin-Rusu, Tatiana; Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; Universitatea de Stat din Moldova; Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală (Text tipărit)
Subiecte
Literatură idiş Expresii ideomatice Literatură afro-asiatică Literatură universală Propoziţii interogative Haben, verb Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Limba ebraică Ghid Critică literară. Studii literare Kiezdeutsch, nou dialect german Limba română veche Dicţionar francez-german Stilistică Carte 1901-1930 Dicţionar german-rus Romane Comunicare internaţională Gramatică Literatură engleză Limba poloneză Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Lexicografie Manual şcolar (Liceu) Din punct de vedere organizatoric Literatură spaniolă Folclor literar Carte veche < 1900 Limba germană pentru jurişti Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Antologii. Selecţiuni Ex libris Nuvele, povestiri, proză scurtă Caracteristici naţionale şi regionale Poveşti. Povestiri America Sistem antroponimic Matematică şi ştiinţe naturale Germana de sus Istoria limbii Vocabular german-român Literatură cehă Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Învăţarea limbii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Negaţia Derivare lexicală Învăţarea limbilor străine Frază fixă Muzică Particule modale Dicţionare tehnice Vocabular Expresii lingvistice Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Lexeme Substantive cu plural dublu Limba cehă Dicţionar de expresii şi locuţiuni Metalurgie Fonetică Ştiinţe biografice şi înrudite Lingvistică Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Vocabular român-german Germana de jos Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Dicţionar frazeologic Limbă străină Literatură americană în limba engleză Limba română Poezie. Poeme Literatură germană Curs rapid de iniţiere limbi străine Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Învăţarea limbii engleze Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Caracteristici la nivelul textului Transilvania Operaţii bancare Limba arabă Limba spaniolă Istorie literară Poezie. Poeme. Versuri Publicaţii periodice Limba literară Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Dicţionar român-german Caracteristici morfologice Periodic 1931-1960 Baze de date Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Norvegiană Literatură germană din România Literatură rusă Recenzie. Istorie literară Articole Grup dialectal Anglicisme Literatură română Limba engleză din America Enciclopedie Dicţionare monolingve (o singură limbă) Limba germană Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Analiză lingvistică Limba rusă Eseuri Anaforă asociativă Personalităţi Dicţionar Diverse categorii de cuvinte Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Manual Teoria traducerii Frazeologie Publicaţii periodice şi seriale Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Dicţionar german-român Limba bulgară Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Limba italiană Lingvistică. Limbaje Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Lingvistică. Limbi Bănci Gramatică contrastivă Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Dublete Biologie Mijloace lexicale Limba maghiară Limbajul şi vorbirea profesională şi tehnică Caracteristică Lingvistică comparată Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Fonetică. Fonologie Gramatică comparată Lingvistică evolutivă Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Literatură periodică Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Exerciţii Inginerie. Tehnică în general Literatură maghiară Comunitate lingvistică Dativ posesiv Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Limba suedeză Diferenţe între limba germană şi limba rusă Carte veche Filologie Poezie populară Limba latină Internet Schimbare de limbă Poezie Lexicologie. Dicţionare Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Ghid de conversaţie Împrumuturi de origine franceză Structură tranzitivă atipică Posesie inalienabilă Carte 1931-1960 Germana mijlocie orientală Limbaje profesionale Povestiri scurte Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Registre lingvistice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Polonă Limba engleză Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Verb Limba portugheză Literatură italiană Carte veche românească Cunoaşterea practică a limbii Adjective relaționale Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Dicţionar german-maghiar Maramureş Articole nedefinite Formaţie de cuvinte Probleme generale de metodică şi didactică Trunchiere Predarea limbii străine Lexicologie Etimologie Dicţionar de lingvistică Matematică Decalarea pluralului Bucovina Lexicografie. Dicţionare Particule în limba germană Adnominal Limba greacă Literatură franceză Germana mijlocie occidentală Interpretare. Traducere Biologie. Ştiinţe biologice în general Istorie Dicţionare bilingve Limba sârbă Limbi slave Feminism. Femeile şi societatea Parametrii lingvistici Lingvistică şi limbi Limbajul tineretului Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Literatură indiană Dicţionar de regionalisme Limba japoneză Limba slavă veche Dicţionar ortografic Dicţionar sportiv Arta conversaţiei. Conversaţie Scrisori comerciale. Compilare, scrisori model. Aranjarea textului Dicţionar rus-german Economie Geografie Normarea terminologică Funcţii lexicale Educaţie. Învăţământ. Instruire Dicţionare etimologice Terminologie bancară Proză scurtă Literatură americană Dicţionar multilingv Islandeză Comparatism Istorie universală Prepoziţii primare Sintaxă Critică literară Dicţionare multilingve Literatură daneză Teatru Ghid de conversaţie (român-german) Literatură romanică Caracteristici paratextuale Semantică Opere şi antologii Cuvinte gramaticale Fizică Dicţionar tehnic Modele de cerere Cuvinte de specialitate Povestiri Gramatică contrastivă germană-română Ortografie Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Texte Istoria Germaniei Germana mijlocie
Vă rugăm să schimbaţi parola