Biblioteca Universității din Pitești

Optică

Subiect Tematic: Optică
Lucrări: 181 lucrari in 181 publicatii in 6 limbi
Lucrări practice de optică-spectroscopie de: Brătescu, G., fizician; Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Lumina - undă sau corpuscul? de: Vasiliu, Emanuel, inginer (Text tipărit)
The Light Measurement Handbook de: Ryer, Alex (Text tipărit)
Lucrări experimentale de optoelectronică : Pentrul uzul studenţilor de: Puşcaş, Niculae N.; Popescu, Ion M.; Sterian, Paul E.; Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Optica de: Brătescu, G., fizician; Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică (Text tipărit)
Romanian Journal of Optoelectronics de: Societatea Română de Optoelectronică din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Ingineria suprafeţelor Imperfecţiune bulă Optică geometrică Echipament optic Încercare la presiune scăzută Radiaţii electromagnetice Încercare la radiaţii Teoria cuantică a luminii. Fotoni Laseri Documente ilustrate. Documente grafice Încercare la vibraţii Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Optică oftalmică Toleranţă pentru forma suprafeţei Metale neferoase în general Terminologie Instalaţii electrice Aplicaţii optice Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope Matematică şi ştiinţe naturale Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Spectre în general. Spectre de emisie Reflexie Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Lumină Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Refracţie Amplificare cu laser Desen Fizica plasmei Sistem nervos. Organe de simţ Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Aparate şi instrumente optice Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Presiune internă Metalurgie Măsurări optice Instrumente optice de măsurare Optică electronică Amplificatoare Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie Măsurare optică Echipamente pentru laseri Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Frontifocometru Optoelectronică Instrumente optice Desen tehnic Mase optice. Lasere Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Căldură. Termodinamică Încercare la atmosferă umedă Încercare la căldură umedă Fotometrie Absorbţie Proprietate optică Sistem optic Lungimi de unde între undele Hertziene şi infraroşu Interfaţă Sistem nervos. Organe senzoriale Laser Teoria luminii Chimie analitică Acoperire optică Metode de verificare a puterii Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Propagare Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Principii de bază ale fizicii Radiografie Mediul biologic Acustică Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Distorsiune Încercare la temperatură ridicată Inginerie. Tehnică în general Uleiuri eterice. Parfimerie. Cosmetică Măsurarea luminii Cuantică Caracteristici temporale ale fascicolului laser Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Iluminat Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Defect Electrotehnică Optomecanică Microstructură Lucrări de referinţă Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Radiaţie optică Încercare la căldură uscată Ochelari Amplificatoare cuanto-mecanice Încercare la condiţii de mediu Documente cu probleme, întrebări Raze X- Röntgen Încercare la temperatură scăzută Mărime fotometrică Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Chimie fizică Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrice Aplicaţii optice în general Vibraţii mecanice. Acustică Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Curs universitar Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Rame de ochelari Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Navă Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Incluziune Optică fiziologică. Vedere, văz Spectroscopie Imperfecţiune de suprafaţă Indicatori de calitate a imaginii Fizică Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola